Al inink darbo bir a
Download
1 / 29

Šalčininkų darbo birža - PowerPoint PPT Presentation


 • 271 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Situacija Šalčininkų rajono darbo rinkoje. Šalčininkų darbo birža. DARBO BIRŽOS FUNKCIJOS. Analizuoja darbo rinkos paklausą ir pasiūlą, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus; Registruoja laisvas darbo vietas ir bedarbius; Ieško laisvų darbo vietų ir informuoja norinčius įsidarbinti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

Šalčininkų darbo birža

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Al inink darbo bir a

Situacija alinink rajono darbo rinkoje

alinink darbo bira


Al inink darbo bir a

DARBO BIROS FUNKCIJOS

 • Analizuoja darbo rinkos paklaus ir pasil, prognozuoja galimus darbo rinkos pakitimus;

 • Registruoja laisvas darbo vietas ir bedarbius;

 • Ieko laisv darbo viet ir informuoja norinius sidarbinti;

 • Tarpininkauja pilieiams sidarbinant;

 • Dalyvauja organizuojant bedarbi ir darbuotoj, spt apie atleidim i darbo, profesin mokym;

 • Nustatyta tvarka disponuoja i Uimtumo fondo gautomis lomis;

 • Rengia valstybines, o kartu su savivaldybmis teritorines gyventoj uimtumo programas pirmiausia toms gyventoj grupms, kurios negali lygiomis slygomis su kitais pilieiais konkuruoti darbo rinkoje;

 • Kartu su savivaldybmis organizuoja vieuosius darbus, nukreipia juos bedarbius;

 • Organizuoja Uimtumo fondo remiamus darbus;

 • Skiria nedarbo socialinio draudimo imokas.


Al inink darbo bir a

JEIGU JS NORITE

USIREGISTRUOTI

DARBO BIROJE,

PRAOME PATEIKTI

IUOS DOKUMENTUS:

 • Lietuvos Respublikos pilieio pa ar asmens tapatybs kortel, arba leidim nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, paym apie asmens gyvenamj viet;

 • Valstybinio socialinio draudimo paymjim ir\ar darbo knygel;

 • Dokumentus, patvirtinanius isilavinim, specialyb, profesij ir kvalifikacij (diplomus, paymjimus);

 • Gaunantys i valstybs biudeto pensij paymjim apie pensijos paskyrimo termin ir dyd;

 • Invalidai invalidumo paymjim ir\arba negalimo lyg ir darbingumo lyg nustatant paymjim;

 • Atlik btinj karo tarnyb karin biliet;

 • Payma ir Savivaldybs gaunantys alpos pensij;

 • Atleisti i darbo 2004 m. II pusmetyje ir vliau paym i paskutins darboviets (paymos forma nurodyta in., 2004 Nr.186-6930)


Al inink darbo bir a

BEDARBIS nedirbantis darbingo amiaus darbingas asmuo, nesimokantis pagal dienin mokymo form

statym nustatyta

tvarka siregistravs

teritorinje darbo biroje

kaip iekantis darbo

ir pasirengs dalyvauti

aktyvios darbo rinkos

politikos priemonse.

Kas yra bedarbis ?


Bedarbio teis s

Teiss akt nustatytomis slygomis bedarbiai turi teis :

BEDARBIO TEISS

 • informacij apie laisvas darbo vietas

 • konsultavimo paslaugas

 • tarpininkavimo paslaugas sidarbinant

 • profesin mokym nedarbo atveju

 • papildom uimtumo rmim

 • galimyb dirbti vieuosius

 • ir Uimtumo fondo remiamus darbus

 • nedarbo draudimo imokos (jeigu atitinka Nedarbo draudimo statymo nustatytus reikalavimus)

 • VISOS PASLAUGOS BEDARBIAMS YRA NEMOKAMOS

Bedarbio teiss


Bedarbio pareigos

 • Savarankikai, aktyviai iekoti darbo

 • Praneti per 3 dienas darbo birai apie savarankik sidarbinim,

 • verslo liudijimo sigijim, mons registravim

 • Atvykti darbo bir paskirtu laiku

 • Praneti telefonu arba registruotu laik negalint dl svarbi prieasi

 • paskirtu laiku atvykti darbo bir

BEDARBIO PAREIGOS

 • Nuvykti pas darbdav gavus rekomendacij sidarbinimui ir ne

 • vliau kaip per 3 dienas praneti darbo birai apie darbdavio

 • priimt sprendim

 • Nuvykti sveikatos patikrinimui, kad bt nustatytas

 • tinkamumas darbui

 • Dalyvauti sudarant sidarbinimo plan ir jame numatytose

 • priemonse

Bedarbio pareigos


Al inink darbo bir a

Situacija Lietuvoje


Al inink darbo bir a

Bedarbi santykio su darbingo amiaus gyventojaisdinamika alinink rajone

2003-2005m.m.

Bedarbi santykis su darbingo amiaus gyventojais

 • Prognozuojama, kad 2005 m. gruodio 31d. nedarbo lygis sieks 9,1 proc.

 • Per 2005 metus nedarbo lygis sumajo nuo 12,7 sausio 1d. iki 7,7proc. lapkriio 1d., t.y, 4,7 punkto.

 • 2004 m. aukiausiasnedarbo lygis buvo kovo 31d. ir rugpjio 31d.

 • 2005 m. eigoje nedarbo lygis nuosekliai maja.

 • 2005 m. darbingo amiaus gyventoj skaiius yra 23060.


Al inink darbo bir a

Darbo jgos pasila, struktra ir kitimo

tendencijos

 • Sumas besikreipiani piliei skaiius . Per 2005m. metus uregistruos 1046 bedarbiais maiau negu 2004m.

 • Dauguma besikreipiani kaimo gyventojai. J uregistruota 72 proc.

 • Didja pasirengusi darbo rinkai bedarbi skaiius .

 • Pakartotinai 2003m. Uregistravo 81 proc. bedarbi, 2004m. -75 proc., 2005m. -76 proc.

Darbo jgos pasila


Al inink darbo bir a

45,7 %

41 %

42.4%

44,4 %

43,2 %

44,1 %

10,6 %

10,4%

2,7 %

9,9%

2,8 %

2,8 %

Uregistruota bedarbi


Al inink darbo bir a

TRUMPA ALININK RAJ. SITUACIJOSDARBO RINKOJEAPVALGA

2005 m spalio mnes:2005 m. lapkriio 1 d.:

Trumpa situacijos apvalga

Darbingo amiaus gyventoj skaiius alinink rajone- 23060:

Vyr 12146 Jaunimo 5365

Moter 10914


Registruota bedarbi 2005 11 01 pagal am ius grupes

REGISTRUOTA BEDARBI 2005-11-01 PAGAL AMIUS GRUPES


Al inink darbo bir a

UREGISTRUOTA BEDARBI IKI 35m. PER 2005 m. 01-10 men.

Uregistruota bedarbi iki 35m.

Per 2005m. uregistruota 2607 bedarbiai, tarp j iki 35m. 933 ( 35,8 proc)


Al inink darbo bir a

Bedarbi santykio su darbingo amiaus gyventojais dinamika alinink rajono seninijose

2005 m. lapkriio mn. 1d.

Bedarbi santykis su darbingo amiaus gyventojais

Aukiausias nedarbo lygis yra Akmenyns, Pokoni, Gerviki, Dieveniki seninijose nuo 15,1 iki 10,9 proc., emiausias Kalesnink, Pabars, Eiiki, alinink seninijose nuo 5,59 iki 6,84 proc.


Darbo j gos paklausa strukt ra ir kitimo tendencijos

Dauguma uregistruot laisv darbo viet buvo nekvalifikuotiems darbininkams -53 proc. (2004m.-67 proc.)

Dauguma laisv darbo viet registruota paslaug (45,9 proc.) ir pramons (30,5 proc.) sferose.

Didja darbinimas u rajono rib.

Darbo jgos paklausa, struktra ir kitimotendencijos

Darbo jgos paklausa


Al inink darbo bir a

UREGISTRUOTA LAISV DARBO VIET

IR DARBINTA BEDARBI 2005 m. 1-10 men.

Uregistruota LDV ir darbinta bedarbi


Al inink darbo bir a

SIDARBINIMO GALIMYBI BAROMETRAS 2005 M.

KVALIFIKUOTIEMS DARBININKAMS

IR APTARNAVIMO DARBUOTOJAMS

SPECIALISTAMS SU AUKTUOJ

IR AUKTESNIUOJU ISILAVINIMU

Siuvjai;

Vairuotojai DE kat.;

Mrininkai;

Betonuotojai;

Tinkuotojai;

Plyteli klojjai;

Daytojai;

Elektrikai;

Virjai

Maisto pramons technologai;

Vyr.buhalteriai;

Ininieriai elektrikai;

Gydytojai-kardiologai;

Gydytojai-echoskopuotojai;

Gydytojai-anesteziologai-reanimatologai;

Socialiniai darbuotojai;

Lietuvi kalbos mokytojai;

Angl kalbos mokytojai;

Pedagogai-logopedai

didels

didels

Padavjai;

Apsaugos darbuotojai;

Pardavjai;

Medienos ruoos darbininkai;

Elektromechanikai;

Kepjai;

Konditeriai;

Staliai

Pradinio ugdymo mokytojai;

Informatikos mokytojai;

Ekonomikos mokytojai;

Elektromechanikai;

Pardavim vadybininkai; Buhalteriai;

Elektronikos ir nuotolini ryi (telekomunikacij) technikai

ribotos

ribotos

Traktorininkai;

Darininkai;

ems kio technikos mechanikai;

Kalviai;

Nam kio meistrai,ekonomai;

Suvirintojai;

altkalviai, vairuotojai BC kat.

Rus kalbos mokytojai;

Civilins statybos ininieriai;

Ininieriai mechanikai;

Statybos ininerijos technikai;

Slaugos specialistai;

ems kio technologai; Agronomai;

Gyvulininkysts technologai; Veterinarai.

maos

maos


Sidarbimimo galimybi prognoz 2006 m specialistams su auk tuoju ir auk tesniuoju i silavinimu

SIDARBIMIMO GALIMYBI PROGNOZ 2006 M. SPECIALISTAMS SU AUKTUOJU IR AUKTESNIUOJU ISILAVINIMU


Sidarbimimo galimybi prognoz 2006 m kvalifikuotiems darbininkams ir aptarnavimo darbuotojams

SIDARBIMIMO GALIMYBI PROGNOZ 2006 M. KVALIFIKUOTIEMS DARBININKAMS IR APTARNAVIMO DARBUOTOJAMS


Al inink darbo bir a

Asmen dalyvavimas aktyviose darbo rinkos politikos programose

(2004 ir 2005 m.)


Al inink darbo bir a

Darbo klubas dalyvaudami ioje programoje mons suino kaip reikia

iekoti darbo, bendrauti su darbdaviais, paruoti sidarbinimo dokumentus (CV, motyvacin

laik), susipasta kaip iekoti laisv darbo viet Informacijos ir konsultacij centre

bei internete. Bedarbiams suteikiama psichologo pagalba. Po darbo klub dauguma

dalyvi jauiasi tviriau, labiau pasitiki savimi, gyja bendravimo gdi.

Dalyviai teigia, kad darbo klub nauda yra ta, jog padidja dalyvaujani

ioje programoje asmen darbo bei mokymosi motyvacija, mons aktyviau ieko darbo

ino, kaip taj reikia daryti.

Profesinis mokymas ios programos tikslas padti bedarbiams sigyti

paklausi profesij bei kvalifikacij atitinkani darbo rinkos poreikius, arba

persikvalifikuoti. Dalyviui mokama 187,50 Lt stipendija, finansuojama kelions

mokymo staig ilaidos.


Al inink darbo bir a

Verslo pagrind mokymas dalyvaujantiems verslo

organizavimo kursuose, kuriuos veda darbo biros

specialistai, bedarbiams pateikiama informacija

apie verslo organizavimo galimybes, verslo pradi,

teikiamas lengvatas, verslo plano rengim.

Ilgalaiki bedarbi gdi atnaujinimas i programa padeda

ilg laik nedirbusiems asmenims atnaujinti turimas profesines inias ir

praktinius gdius, neturintiems profesins kvalifikacijos, po

paintini kurs, pasirinkti paklausi darbo rinkoje profesij. Asmenims

dalyvaujantiems ioje programoje numatytas toks pat finansavimas,

kaip ir profesinio mokymo programoje.

Darbas pagal Verslo liudijim tai puiki galimyb mogui

paiam susikurti darbo viet ir sveikatos bkl atitinkanias

darbo slygas, atlikti daugel darbo funkcij neieinant i

nam.


Al inink darbo bir a

Subsidijuojam darbo viet programa ios programos dka

asmenims turintiems papildom remimo poym steigiamos darbo vietos,

darbinant garantuojama ne maesn, kaip minimali mnesin alga,

nenustatomas ibandomasis laikotarpis, sudaroma neterminuota darbo

sutartis. Taigi mogus gyja pastov darb.

Viej darb programos tikslas - padidinti galimybes sidarbinti

pastovias darbo vietas, sumainti atskir bedarbi grupi socialin atskirt.

Viej darb programa padeda vertinti savo galimybes darbo

aplinkoje, suteikia pasitikjimo savo jgomis, mogus gyja darbo patirties,

atstato prarastus darbinius gdius.


Al inink darbo bir a

Remiam darb programa ios programos dka,, bedarbiai turi galimyb gyti

darbo gdius, juos tobulinti betarpikai darbo vietoje, taip pat sitvirtinti nuolatiniam

darbui ioje darbo vietoje. Remiam darb programoje gali dalyvauti asmenys, baig

darbo rinkos profesin mokym ir papildomai remiami darbo rinkoje .darbinant

remiam darb program sudaroma terminuota darbo sutartis, taiau galutinis

remiam darb programos tikslas sidarbinti monje pastoviam darbui. Remiam

darb programa puiki galimyb sitvirtinti darbo rinkoje mogui, baigusiam profesinio

mokymo program. Jei po darbo rinkos profesinio mokymo kurs asmuo nesidarbina,

jis gali dalyvauti ioje programoje, gyti darbini gdi, gerai usirekomenduoti

darbdaviui ir likti pastoviam darbui.


Al inink darbo bir a

Naujiena


Al inink darbo bir a

LDB internetinis puslapis


Al inink darbo bir a

alinink darbo biros internetinis puslapis


Aktuali informacija

Savarankika darbo paieka

 • SIP terminalai Informacijos ir konsultacij centre

 • PIC terminalas Informacijos ir konsultacij centre

 • Darbo paieka internete Informacijos ir konsultacij centre

 • Lietuvos darbo biros svetains adresas

 • http:/www.ldb.lt

 • alinink darbo biros svetains adresas http://www.ldb.lt/salcininkai

 • alinink darbo biros adresas

 • Vilniaus g. 49, LT-17116 alininkai

 • Eiiki poskyris

 • Malno g. 5, Eiiks

AKTUALI INFORMACIJA

Aktualu

Informacija telefonu 53 925


Al inink darbo bir a

AI

U DMES

alinink darbo bira


ad
 • Login