Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas - PowerPoint PPT Presentation

Samprotavimo ra inio angos k rimas
Download
1 / 41

 • 542 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas. Minimalus reikalavimas. Įžanga būtinai turi pranešti, apie ką bus kalbama ir supažindinti su tema. " Normalus" reikalavimas.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Samprotavimo ra inio angos k rimas

Samprotavimo rašinio įžangos kūrimas

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Minimalus reikalavimas

Minimalus reikalavimas

 • Įžanga būtinai turi pranešti, apie ką bus kalbama ir supažindinti su tema.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Normalus reikalavimas

"Normalus" reikalavimas

 • Į įžangą derėtų įpinti temos sąvokos (-ų) apibrėžimą, t.y. parodyti, kaip supranti, kas yra, pvz., tolerancija, menas, laisvė ir pan.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Priešingu atveju gali atsitikti taip, kaip tame posakyje: vienas apie vyną, o kitas apie kaimyną - neradęs apibūdinimo, kiekvienas skaitytojas tekstą supras savaip, o jų supratimas gali gerokai skirtis nuo to, ką autorius norėjo pasakyti. Rezultatas - sutrikęs skaitytojas. O jeigu jis dar ir vertintojas... (Jau nekalbant apie tai, kad pats rašytojas, neapsibrėžęs sąvokų, neišmano, ką jos "apima" ir kaip jas vartoti.)

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Auk tesnio lygio reikalavimas

Aukštesnio lygio reikalavimas

 • Įžangoje turi išryškėti problema, kurią svarstysite dėstyme.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Nėra vieno įžangos rašymo modelio.

 • Įžangos turinys ir struktūra priklauso ir nuo temos pobūdžio, ir nuo pagrindinės minties formulavimo ypatumų (pastaroji juk nebūtinai turi būti įžangoje).

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Taigi įžanga yra pati “kaprizingiausia" teksto dalis.

 • Bet ir labai svarbi - skaitome ją pirmą ir vertiname pirmą.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Taigi nuo ko prad ti

Taigi nuo ko pradėti?

 • Nepulkite kurti įžangos, tiksliai neišsiaiškinę temos.

 • Visų pirma išsiaiškinkite raktinius temos žodžius ir juos apsibraukite.

 • Tada tiksliai apsibrėžkite raktinių žodžių reikšmę.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos

Pratybos

 • Tema:

  Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę

 • Apibraukite raktinius temos žodžius.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos1

Pratybos

 • Mūsų dienomislietuviams nepaprastai svarbu išsaugotitautinę tapatybę

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Ką mums duoda toks sužymėjimas?

 • Mes akivaizdžiai pamatome temos ribas – apie ką reikia rašyti, o apie ką rašyti visiškai neprašoma.

 • Tai labai svarbu. Už temą gavus 0 taškų, t.y. rašinį parašius ne į temą, visas rašinys automatiškai vertinamas 0 taškų.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos2

Pratybos

 • Grįžkime prie temos. Ar jau aišku, apie ką reikės rašyti?

 • Mūsų dienomis – vadinasi, kalbėsime apie dabartį, o ne praeitį.

 • Aišku, dėstyme niekas nedraudžia jums remtis lietuvių tautos istorija, tačiau tik lyginant, priešinant, gretinant su dabartiniu laiku, o ne apskritai skirti visą pastraipą kalbėjimui apie praeitį.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos3

Pratybos

 • Lietuviai– turime kalbėti būtent apie šios tautos atstovus, o ne apskritai visus žmones.

 • Vėlgi niekas jums nedraudžia palyginti, sugretinti lietuvius su kita tauta – ypač jei esate išsamiai susipažinę su kokios kitos tautos kultūra.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos4

Pratybos

 • Išsaugoti– kalbėsime apie bandymą išsaugoti, o ne sunaikinti, nekreipti dėmesio ir t.t.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos5

Pratybos

 • Tautinė tapatybė – štai ir priėjome prie svarbiausios rašinio temos sąvokos.

 • Pabandykite apibrėžti, ką, jūsų manymu, reiškia sąvoka “tautinė tapatybė”.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos6

Pratybos

 • Tautinis – būdingas istoriškai susidariusiai žmonių bendruomenei, turinčiai bendrą kilmę, žemę, kalbą, istoriją, kultūrą.

 • Tapatybė – objekto lygybė pačiam sau arba kitam objektui, tolygumas, vienodumas.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos7

Pratybos

 • Tautinė tapatybė – žmogaus suvokimas, kad jis priklauso tam tikrai tautai, kartu su kitais tautos atstovais gali kalbėti ta pačia gimtąja kalba, tęsti ir puoselėti iš protėvių perimtas tradicijas, gilintis į savo tautos istoriją, kurti unikalią, tik tai tautai būdingą kultūrą.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Prisimenate, kad labai svarbu įžangoje parodyti, kaip suprantate sudėtingesnes ar abstraktesnes sąvokas?

 • Be abejo, įžangoje jums nereikia aiškinti, ką reiškia “lietuvis” ar “išsaugoti”, bet kaip suprantate sąvoką “tautinė tapatybė”, būtinai turėsite paaiškinti.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Taigi darbas su temos raktiniais žodžiais nenueina veltui, nes:

  • jūs apsibrėžiate temos ribas ir neberizikuojate išklysti iš teminio lauko,

  • jūs jau turite dalį įžangos – svarbiausios sąvokos apibrėžimą.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Ar jau galima prad ti ra yti ang

Ar jau galima pradėti rašyti įžangą?

 • Ne, negalima. 

 • Nepradėkite rašyti, kol tiksliai vienu sakiniu neapsibrėšite pagrindinės rašinio minties, t.y. kol patiems nebus aišku, ką konkrečiai savo rašiniu norėsite pasakyti skaitytojui.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pagrindin mintis

Pagrindinė mintis

 • Apsispręskite, ar sutiksite su temos formuluote, ar jai prieštarausite, ar kategoriškai nenuspręsite ir bandysite rasti argumentų ir už, ir prieš, o tik pabaigoje suformuluosite išvadą. Vadovaukitės ne emocijomis, o logika: kuriai krypčiai įrodyti rasiu daugiau tinkamų ir svariųargumentų.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos8

Pratybos

 • Taigi ką aš savo rašiniu noriu pasakyti?

 • Tema:

  Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę

 • Pabandykite vienu sakiniu suformuluoti pagrindinę rašinio mintį, įvardydami priežastis, kodėl taip galvojate.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pagrindin mintis1

Pagrindinė mintis

 • Lietuviai – maža tauta, tad šiuo metu vis sparčiau vykstant globalizacijos procesams labai svarbu išsaugoti savo tautinę tapatybę ir neištirpti kitų tautų kultūroje.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Ar jau galima prad ti ra yti ang1

Ar jau galima pradėti rašyti įžangą?

 • Taip, galima 

 • Jau apsibrėžėme rašinio teminį lauką, svarbiausias sąvokas ir suformulavome pagrindinę rašinio mintį.

 • Taigi rašinio įžanga jau bus tikslinga, o ne “prilipdyta” kaip svetimkūnis.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pirmas angos sakinys

Pirmas įžangos sakinys

 • Neatkartokite juo temos.

 • Nepulkite pareikšti savo nuomonės.

 • Jis turi būti pakankamai abstraktus, apibendrintas, tik įvedantis į teminį lauką.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos9

Pratybos

 • Tema:

  Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę

 • Suformuluokite pirmąjį įžangos sakinį.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pirmas angos sakinys1

Pirmas įžangos sakinys

 • Pasaulyje gyvena daug žmonių, priklausančių skirtingoms tautoms.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Antras angos sakinys

Antras įžangos sakinys

 • Po truputį pradėkite konkretizuoti temą.

 • Paminėkite svarbiausią temos sąvoką.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos10

Pratybos

 • Tema:

  Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę

 • Suformuluokite antrąjį įžangos sakinį.

 • Jame paminėkite sąvoką “tautinė tapatybė”.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Antras angos sakinys1

Antras įžangos sakinys

 • Kiekvienos tautos atstovai turi savitą kultūrą, pasaulėžiūrą, įsitikinimus, jiems būdinga skirtinga tautinė tapatybė.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Tre ias angos sakinys

Trečias įžangos sakinys

 • Pats laikas pristatyti, kaip jūs apsibrėžėte svarbiausią temos sąvoką.

 • Tą darbą jūs jau padarėte 

  Tautinė tapatybė – žmogaus suvokimas, kad jis priklauso tam tikrai tautai, su kitais tautos atstovais gali kalbėti ta pačia gimtąja kalba, tęsti ir puoselėti iš protėvių perimtas tradicijas, gilintis į savo tautos istoriją, kurti unikalią, tik tai tautai būdingą kultūrą.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Ketvirtas ir penktas sakiniai

Ketvirtas ir penktas sakiniai

 • Pats laikas keliauti prie pagrindinės rašinio minties.

 • Būkite atsargūs – puolant nuo sąvokų apibrėžties prie pagrindinės minties gali atsirasti minties šuolis.

 • Matome, kad dar neužsiminėme apie lietuvius.

 • Taigi turime suformuluoti siejamąjį sakinį.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos11

Pratybos

 • Suformuluokite siejamąjį sakinį. Jis turi susieti tai, kas pasakyta, su jau apibrėžta rašinio mintimi.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Siejamasis sakinys ir pagrindin mintis

Siejamasis sakinys ir pagrindinė mintis.

 • Unikali, gilias tradicijas turinti kultūra būdinga ir lietuvių tautai.

 • Lietuviai – maža tauta, tad šiuo metu vis sparčiau vykstant globalizacijos procesams labai svarbu išsaugoti savo tautinę tapatybę ir neištirpti kitų tautų kultūroje.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Paskutinis angos sakinys

Paskutinis įžangos sakinys

 • Paskutinis įžangos sakinys – tai sakinys-tiltas su dėstymu.

 • Negalima įžangoje kalbėti apie viena, o pirmoje dėstymo pastraipoje jau visai apie ką kita. Tokiu atveju žymimas minties šuolis – √.

 • Siūlyčiau paskutinį sakinį formuluoti klausimo forma – tiesiog iš pateiktos temos ar savo pagrindinės minties išsikelkite probleminį klausimą, kurį svarstysite rašinyje. Taip jūs nuosekliai pereisite prie dėstymo.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Galimos klaidos

Galimos klaidos

 • Išsikėlę probleminį klausimą, pažiūrėkite, ar jūs į jį jau neatsakėte .

 • Netinkamas minčių siejimas:

  Lietuviai – maža tauta, tad šiuo metu vis sparčiau vykstant globalizacijos procesams labai svarbu išsaugoti savo tautinę tapatybę ir neištirpti kitų tautų kultūroje. Ar lietuviams dar svarbu išsaugoti tautinę tapatybę?

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pratybos12

Pratybos

 • Klausimo forma suformuluokite tinkamą įžangos pabaigą.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Paskutinis angos sakinys1

Paskutinis įžangos sakinys

Kodėl šiandieninė visuomenė labiau rūpinasi savo asmeninės gerovės kūrimu nei tautinės tapatybės išsaugojimo svarba?

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Samprotavimo ra inio angos k rimas

 • Parašę dar kartą peržvelkite visą įžangą.

  Ar aišku, kokia tema bus kalbama?

  Ar apibrėžtos sąvokos, kurias vartosite rašiny?

  Ar galima įžvelgti problemą, kurią analizuosite?

  Ar nėra minties šuolių?

Klaipėdos Baltijos gimnazija


M s dienomis lietuviams nepaprastai svarbu i saugoti tautin tapatyb

Mūsų dienomis lietuviams nepaprastai svarbu išsaugoti tautinę tapatybę

Pasaulyje gyvena daug žmonių, priklausančių skirtingoms tautoms. Kiekvienos tautos atstovai turi savitą kultūrą, pasaulėžiūrą, įsitikinimus, jiems būdinga skirtinga tautinė tapatybė. Tautinė tapatybė – žmogaus suvokimas, kad jis priklauso tam tikrai tautai, su kitais tautos atstovais gali kalbėti ta pačia gimtąja kalba, tęsti ir puoselėti iš protėvių perimtas tradicijas, gilintis į savo tautos istoriją, kurti unikalią, tik tai tautai būdingą kultūrą. Unikali, gilias tradicijas turinti kultūra būdinga ir lietuvių tautai. Lietuviai – maža tauta, tad šiuo metu vis sparčiau vykstant globalizacijos procesams labai svarbu išsaugoti savo tautinę tapatybę ir neištirpti kitų tautų kultūroje. Kodėl šiandieninė visuomenė labiau rūpinasi savo asmeninės gerovės kūrimu nei tautinės tapatybės išsaugojimo svarba?

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Pastabos

Pastabos

 • Šią įžangą sudaro 104 žodžiai. Jei orientuojatės į 400 žodžių rašinio apimtį, ji kiek per ilga. Įžanga neturėtų užimti daugiau nei penktadalio jūsų rašinio.

 • Tai tik vienas iš daugelio galimų įžangos kūrimo modelių, nepretenduojančių į pavyzdinį. Tai daugiau pagalba tiems, kuriems būna sunku pradėti rašinį.

Klaipėdos Baltijos gimnazija


 • Login