NaOH
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

NaOH PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NaOH. Hidroxidul de sodiu. Soda caustica. Cuprins. Date generale Structura Propriet ăţ i fizice Propriet ăţ i chimice Metode de ob ţ inere Utiliz ă ri Aten ţ ie!. Date generale. Raport atomic : Na : O : H 1:1:1 Raport de mas ă  : Na : O : H 23 : 16 : 1

Download Presentation

NaOH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Naoh

NaOH

Hidroxidul de sodiu

Soda caustica


Cuprins

Cuprins

 • Date generale

 • Structura

 • Proprietăţi fizice

 • Proprietăţi chimice

 • Metode de obţinere

 • Utilizări

 • Atenţie!


Date generale

Date generale

 • Raport atomic: Na : O : H 1:1:1

 • Raport de masă : Na : O : H 23 : 16 : 1

 • Compoziţie procentuala : 57, 5 % Na

  40% O

  2,5 % H

 • Masa moleculară:40g/mol

 • Acţiunea asupra indicatorilor :

  Turnesolul => albastru

  Fenolftaleina => roşu carmin

  Metil-oranjul => galben


Naoh

Structura


Propriet i fizice

Proprietăţi fizice

 • Soda caustică: substanţă solidă, albă, opacă, casantă

  cristalizată

 • higroscopică ( absoarbe apa din aer când este expusă )

 • foarte solubilăîn apă

 • Densitate: 2,13 g/cm3

 • Punct de topire: 596 K (323ºC)

 • Punct de fierbere : 1663 K

 • Solubilitate: 111g/100g apa


Propriet i chimice

Proprietăţi chimice

 • Compus ionic cu caracter bazic puternic

  a)oxi-acizii:

  2NaOH + CO2 => Na2CO3 + H2O

  b)   acizii:

  NaOH + HCl => NaCl + H2O

  c) sărurile metalelor grele :

  3NaOH + FeCl3 => Fe(OH)3 + 3NaCl


Ionizarea n ap

Ionizarea în apă

NaOH + H2O Na+ + OH- + H2O


Naoh

Electroliza solutiei de NaCl: anod Cl ; catod H

solutie Na HO

2

2

+

-

Na CO + Ca(OH) –––> CaCO + 2NaOH

3

2

3

2

Metode de obtinere


Naoh

Utilizari

fabricarea săpunului

 • fabricarea celulozei

fabricarea coloranţilor organici

fabricarea mătăsii artificiale

tratamentul apelor

 • mercerizarea bumbacului

 • reactiv de laborator


Naoh

Atentie!

In caz de

Se intampla

Poate cauza răni severe şi permanente sistemului gastro-intestinal

Inghitire

Iritaţia în cazul unei expuneri scurte este daunătoare sau chiar fatală în doze mai mari

Inhalare

Este dăunatoare pielii. Reacţiile cu pielea pot fi de la uşoare la ulcere severe

Contact

cu pielea

Foarte periculos. Cauzează arsuri şi distruge corneea şi conjunctiva.

Contact

cu ochii


Naoh

 • Profesor

  Iulia Istrate

  PALATUL COPIILOR BISTRIŢA


 • Login