SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI - PowerPoint PPT Presentation

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI
Download
1 / 59

 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. RAPORT ASUPRA ST ĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI an ş colar 2011-2012 Sem I. SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI. MISIUNEA SCOLII

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

RAPORT ASUPRA STĂRII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

an şcolar 2011-2012

Sem I


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

MISIUNEA SCOLII

Şcoala noastră va modela tipul de personalitate necesar noii societăţi: atitudini pozitive şi creative, abilităţi de comunicare şi relaţionare, responsabilitate şi implicare.


Obiectivele isj maramures in semestrul i an scolar 2011 2012

Obiectivele ISJ Maramures in semestrul I an scolar 2011-2012

 •  reducerea absenteismului

 •  evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării

 •  îmbunatatirea competentelor de lectura

  La Scoala cu clasele I-VIII Grosi a fost elaborat

  la începutul anului şcolar planul operational pentru punerea în aplicare a Foii de parcurs


Scoala cu clasele i viii grosi

CEAC

PROF. CANDEA SIMONA

COMISII DE LUCRU

FORMARE CONTINUA

Inv.CUCIULAN MARIA


Scoala cu clasele i viii grosi

OBIECTIVUL I:

REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞCOLAR, REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL ECHITABIL, EFICIENT ŞI RELEVANT


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 1: Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul monitorizării, prevenirii şi reducerii absenteismului şcolar

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENTINEREA LA 0 RATEI DE PĂRĂSIRE TIMPURII A ŞCOLII


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 2: Designul didactic, instrumente flexibile în organizarea şi structurarea lecţiilor

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

NUMĂR DE LECŢII PROIECTATE ŞI REALIZATE PRIN MIJLOACE MODERNE CARE VIZEAZĂ CONSOLIDAREA CUNOAŞTERII , INOVAŢIEI, COMPETITIVITĂŢII ŞI SUCCESUL ŞCOLAR


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate

Indicator de performanta

CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 3: Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate

 • STRUCTURA UNITATII DE INVATAMANT AN SCOLAR 2011/2012

Indicator de performanta

CUPRINDEREA TUTUROR COPIILOR DE VÂRSTĂ ŞCOLARĂ ÎNTR-O FORMĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 4: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

COOPERAREA CU PROFESORI CONSILIERI DIN CADRUL CCD , ASTFEL ÎNCÂT TOŢI ELEVII SĂ BENEFICIEZE DE CONSILIERE

 • Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă psihopedagogică prin profesorii diriginti


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte:

Indicator de performanta

reducerea

cazurilor de violenţă din şcoli


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 5: Eliminarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

in anul scolar 2011-2012 s-au derulat urmatoarele proiecte:

Indicator de performanta

reducerea

cazurilor de violenţă din şcoli

Diseminarea unor exemple de bună practică:

Realizarea supravegherii video în şcoli


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 5: ElimInarea violenţei din şcoală şi din jurul ei.

Organele

Administratiei

Locale

Inspectoratul

de Politie

Insp. pentru

situatii de urgenta

Agenti

Economici

Indicator de performanta

reducerea cu 20% a cazurilor de violenţă din şcoli

Autoritatea de

sanatate publica

Parteneri in

Educatie

Inspectoratul

pentru cultura

Asociatii culturale

Societatea

civila

Scoli


Scoala cu clasele i viii grosi

PROIECTE SI PROGRAME

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

AN SCOLAR 2011/2012 SEM I


Scoala cu clasele i viii grosi

LET'S DO IT , ROMANIA!

 • Denumirea activitatii:”LET’S DO IT, ROMANIA!”– proiect national

 • Data si locul desfasurarii : 24.09.2011, comuna Grosi si imprejurimi

 • Profesori coordonatoori : CINDEA SIMONA

 • NES LUCIA

 • DOHI ADINA

 • Beneficiari : comunitatea locala, parinti, copii

 • Nr. participanti : 30

 • Scop/Obiective -dezvoltarea simtului responsabilitatii in ceea ce priveste curatenia mediului inconjurator

 • promovarea unui mediu curat si ingrijit


Scoala cu clasele i viii grosi

LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN!

 • Denumirea activitatii:LET’S HAVE FUN ON HALLOWEEN!

 • Data si locul desfasurarii : 01.11.2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi

 • Profesori coordonatoori : DOHI ADINA

 • Beneficiari : copii

 • Nr. participanti : 25

 • Scop/Obiective : - prezentarea şi promovarea unor trăsături specifice sărbătorii de Halloween

 • -prezentarea de aspecte specifice unor culturi diferite


Scoala cu clasele i viii grosi

PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE

 • Denumirea activitatii : “PUNTI DE LEGATURA INTRE GRADINITE”

 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Gradinita Grosi

 • Profesori coordonatori : PASCA VIORICA

 • EVI TINCUTA

 • RUSU ELENA

 • SANDOR FLORINA

 • Beneficiari : copiii din cele trei gradinite din cadrul comunei Grosi (Grosi, Satu Nou de Jos, Ocolis)

 • Nr. participanti : 80


Scoala cu clasele i viii grosi

1 DECEMBRIE

 • Denumirea activitatii : “ LA MULTI ANI , ROMANIA!”

 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Manastirea Habra

 • Profesori coordonatori : DOHI ADINA

 • CANDEA SIMONA

 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII , comunitatea locala , parinti

 • Nr. participanti : 15


Scoala cu clasele i viii grosi

LA FETE DE NOEL!

 • Denumirea activitatii : LA FETE DE NOEL

 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011

 • Profesori coordonatori : GRIGOR ILEANA , profesor de franceza

 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII

 • Nr. participanti : 25


Scoala cu clasele i viii grosi

CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI

 • Denumirea activitatii : CALATORIE SPRE CENTRUL PAMANTULUI – VIZIONARE FILM

 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011 , Caminul cultural al comunei Grosi

 • Profesori coordonatori : DOHI ADINA

 • CLONOVSKI CLAUDIU

 • CUCIULAN MARIA

 • FILIP ANA

 • Beneficiari : elevii claselor I-VIII

 • Nr. participanti : 30


Scoala cu clasele i viii grosi

IATA VINE MOS CRACIUN!

 • Denumirea activitatii : “ IATA VINE MOS CRACIUN!”

 • Data si locul desfasurarii : 22 decembrie 2011 , Scoala cu clasele I-VIII Grosi

 • Profesori coordonatori:EVI TINCUTA

 • PASCA VIORICA

 • FILIP ANUCA

 • NES LUCIA

 • FILIPAN LILIANA

 • CUCIULAN MARIA

 • Beneficiari : elevi , parinti , cadre didactice , comunitatea locala

 • Nr. participanti : 60


Cine are carte are parte

CINE ARE CARTE , ARE PARTE

 • Denumirea activitatii : CINE ARE CARTE , ARE PARTE

 • Data si locul desfasurarii : decembrie 2011

 • Profesori coordonatori : DANCIU FELICIA , profesor limba romana

 • Beneficiari : elevii claselor V-VIII

 • Nr. participanti : 25


Scoala cu clasele i viii grosi

I. 7: Prevenirea şi combaterea marginalizării şi a excluziunii sociale prin cuprinderea în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi / cerinţe educaţionale speciale şi din grupuri vulnerabile

INDICATOR

DE

PERFORMANŢĂ:

DERULAREA A CEL PUŢIN UNUI PROGRAM EDUCAŢIONAL ADRESAT ACESTUI GRUP ŢINTĂ

Facilitati acordate elevilor:LAPTE SI CORN gradinite: 80 prescolari

primar: 60 elevi

gimnazial: 40 elevi

 • BURSE SOCIALE : 14 elevi

  RECHIZITE SCOLARE : 38 elevi

  TRANSPORT MICROBUS SCOLAR

  Beneficiari: 48 elevi

  PROGRAM « SCOALA DUPA SCOALA »

  Beneficiari 40 elevi


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL II:

DESCENTRALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR ŞI CREŞTEREA AUTONOMIEI ŞCOLILOR DIN PERSPECTIVA LEGII EDUCAŢIEI NAŢIONALE


Scoala cu clasele i viii grosi

II.1 Asigurarea aplicării prevederilor legislative în domeniul descentralizării învăţământului preuniversitar

 • Organizarea, coordonarea, reglementarea şi controlul circulaţiei informaţiei între structuri si PJ prin e-mail precum si prin organizarea de dezbateri la nivelul comisiilor metodice si a consiliului profesoral

Indicator de PERFORMANŢĂ ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A ÎNVAŢAMÂNTULUI LA NIVEL LOCAL ÎN CONCORDANTA CU STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INVATAMANTULUI MARAMURESAN


Scoala cu clasele i viii grosi

II.2 Consolidarea capacităţilor instituţionale la nivel local pentru promovarea de politici şi programe de dezvoltare, pentru un management educaţional performant.

Indicator de performanta

INCLUDEREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE, A PERSONALULUI DIN COMPARTIMENTUL SALARIZARE / CONTATIBILITATE ÎN CEL PUŢIN UN PROGRAM DE FORMARE

CURSURI DE FORMARE

ADMINISTRATOR DE RETEA

GRADE DIDACTICE

DEFINITIV – 1 CADRU DIDACTIC

GRAD. II - 3 CADRE DIDACTICE

GRAD. I - 1 CADRU DIDACTIC


Scoala cu clasele i viii grosi

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Populatie scolara

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare


Scoala cu clasele i viii grosi

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Populatie scolara

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare


Scoala cu clasele i viii grosi

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Ponderea personalului didactic ,

nedidactic, auxiliar

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare


Incadrare cu personal didactic 100 calificati

INCADRARE CU PERSONAL DIDACTIC100% CALIFICATI


Scoala cu clasele i viii grosi

I.3 Formarea managerilor şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management instituţional.

Indicator de performanta

prognozarea nevoilor sistemice de personal didactic/ didactic auxiliar şi nedidactic în condiţiile aplicării legilor în vigoare

CURS DE IGIENA

3 –PERSONAL NEDIDACTIC


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL III

ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETENŢELOR DE LECTURĂ ATÂT ÎN DIMENSIUNEA SA TRADIŢIONALĂ CÂT ŞI CA ALFABETIZARE ÎN ÎNŢELEGEREA TEXTULUI


Scoala cu clasele i viii grosi

III. 1: Ameliorarea performanţelor elevilor în domeniul lecturii, înţelegerii şi interpretării textului

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

DIRECŢIONAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR CARE SĂ PERMITĂ DEZVOLTAREA OPTIMĂ A ELEVILOR- NUMĂRUL DE ELEVI ÎNREGISTRAŢI CU FIŞĂ LA BIBLIOTECĂ


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVULIV:

EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE SI OPTIMIZARE A INVĂŢĂRII


Scoala cu clasele i viii grosi

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE


Scoala cu clasele i viii grosi

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE


Scoala cu clasele i viii grosi

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE


Scoala cu clasele i viii grosi

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE


Rezultate matematica teste initiale si teste finale

Rezultatematematicatesteinitialesiteste finale

Test initial

Test final


Rezulatele de la testul initial si teza cls a vii a

Rezulatele de la testul initial sitezacls a VII-a

Testul iniţial

Teza semestrul I


Comparativ testul initial si teza cls a vii a

Comparativ testul initial si tezacls a VII-a


Scoala cu clasele i viii grosi

IV .1: Asigurarea evaluării tuturor elevilor din învăţământul preuniversitar în conformitate cu standardele naţionale de evaluare

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

MENŢINEREA RATEI PROMOVABILITĂŢII PENTRU EVALUARILE NAŢIONALE


Scoala cu clasele i viii grosi

IV. 2: Evaluarea cu caracter multireferential si social permiţând valorificarea tuturor capacitaţilor si competentelor elevilor

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

REALIZAREA UNOR PORTOFOLII COMPLEXE, ADECVATE DISCIPLINEI, SPECIALIZARII , PROFILULUI FIECARUI ELEV

 • Planuri de recapitulare

 • Evaluari initiale

 • Prezentarea rezultatelor in sedinta cu parintii

 • Planuri individuale de invatare

 • Evaluari la sfarsitul semestrului

 • Analiza progresului, remedierii si performantelor elevilor


Scoala cu clasele i viii grosi

IV. 3 Evaluare bazata pe etica transdisciplinara, rigoare si deschidere spre autoevaluare formativa continua;

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE

 • Centre de excelenta

  - 4 ELEVI -MATEMATICA

 • Tabara de matematica

  - 4 ELEVI- CLS V

  (FILIPAN ANDREI)


Concurs matematica turnir etapa i an scolar 2011 2012

Concurs matematica “Turnir ”etapa I an scolar 2011/2012

Concurs matematica “Euclid ”etapa I an scolar 2011/2012

 • Nr. eleviparticipanti : 21

 • Elevi cu rezultatedeosebite:

  • Filipan Andrei cls. a V-a – mentiune

  • Marian Maria cls. a V-a – mentiune

 • Nr. elevi participanti : 19

 • Elevi cu rezultate deosebite:

  • Ardusatan Gabriela cls. a V-a –premiul I

  • Filipan Andrei cls. a V-a – premiul I

  • Marian Maria cls. a V-a – premiul II

  • Sabou Andreea cls. a V-a premiul II


Concurs matematica comper etapa i an scolar 2011 2012

Concurs matematica “Comper” etapa I an scolar 2011/2012

 • Nr. eleviparticipanti: 67 elevi

 • BUD ALEX VASILE cls. I 100 puncte

 • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 100 puncte

 • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 100 puncte

 • DANCIU AMALIA cls. II 100 puncte

 • ZOICAS ANAMARIA cls. II 100 puncte


Evaluare in educatie

Evaluare in educatie:

MATEMATICA

ROMANA

PETROVAN DENIS CLS III 81p

NECHITA AMALIA CLS IV 74p

POP FLAVIU CLS IV 54p

FILIPAN ANDREI CLS V 84p

ARDUSATAN GABRIELA CLS V 66p

MARIAN MARIA CLS V 64 p

Danciu Amalia CLS II 95p

Pustai Marius CLS II 86,5p


Concurs limba romana comper etapa i an scolar 2011 2012

Concurs Limbaromana “Comper” etapa I an scolar 2011/2012

 • Nr. elevi participanti: 68 elevi

 • DROZMAN ADRIANA MARIA cls. I 95 puncte 

 • MARIAN RAUL ANDREI cls. I 95 puncte 

 • REDNIK CRISTINA ANAMARIA cls. I 95 puncte

 • DANCIU AMALIA cls. II 85 puncte 

 • MARITA GABRIELA cls. II 85 puncte 

 • PUSTAI MARIUS cls. II 85 puncte 

 • ZOICAS ANAMARIA cls. II 85 puncte

 • NECHITA AMALIA cls. IV 100 puncte

  • Filipan Andrei cls a V-a 79p

  • Sabou Andreea cls a V-a 76p


C oncursul s colar n a ional comper

Concursul Scolar Naţional”COMPER”

 • participarea la disciplinele limba română si la matematica ,

  a unui numar de 51 elevi din clasele I-VIII ,

  unde s-au remarcat elevii urmatori:

  Danciu Amalia cls.I 100p, matematica

  Marian Maria cls. IV 95 p, lb.romana

  Filipan Andrei cls. IV86 p matematica

  Marian Maria cls. IV 77 p, matematica

  Prof . organizator :Chiuzbaian Elisabeta


Scoala cu clasele i viii grosi

 • Concursul “Toamna inspirăşi dăruieşte”

  • Nr. participanţi : 30

   • Babucz Paula cls. VIII – menţiune

   • Nechita Amalia cls. IV – menţiune

   • Timiş Roxana cls. VII – locul III

   • Serac Ionela cls. VII – menţiune

  • “Crăciunul pentru toţi”

  • Nr. participanţi : 3

   • Sabou Andreea cls. V – locul I

   • Pop Nicoleta cls. V – locul I

   • “Colinde , crăciun”

   • Nr. participanţi : 3

   • Sabou Andreea cls. V – locul I

   • “Parfum şi culoare de toamnă”

   • Nr. participanţi : 3

   • Sabou Andreea cls. V – diplomă

   • Serac Ionela cls. VII - diplomă


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVUL V :

MONITORIZAREA APLICĂRII SISTEMULUI LEGISLATIV CARE SĂ ASIGURE MODERNIZAREA, STABILITATEA ŞI PREDICTIBILITATEA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT, PRECUM ŞI GARANTAREA EGALITĂŢII DE ŞANSE LA ACCESUL LA EDUCAŢIE


Scoala cu clasele i viii grosi

V. 1: Reorganizarea reţelei şcolare în procesul descentralizării şi al eficientizării direcţionării resurselor financiare în educaţie.

Sume de care a beneficiat Scoala Grosi

SALARII 162 487 LEI 47.8%

CHELTUIELI MAT. 45 429 LEI 13,2%

INVESTITII 132 611 LEI39%

BURSE 980 LEI0,002 %

TOTAL BUGET 341507 LEI


Scoala cu clasele i viii grosi

V. 1: Reorganizareareţelei şcolare în procesul descentralizării şi al eficientizării direcţionării resurselor financiare în educaţie.


Scoala cu clasele i viii grosi

V.2: Fundamentarea şi implementarea Planului Local de Reabilitare şi dotare a şcolilor în parteneriat cu CL/CJ INVESTITII

- REABILITARE GRADINITA OCOLIS- 14 000 lei

- REABILITARE GRADINITA SATU NOU DE JOS (DATORIE 2009) TOTAL 92 611,56 LEI


Scoala cu clasele i viii grosi

DOTĂRI


Scoala cu clasele i viii grosi

V.3 Sprijinirea demersului local pentru reabilitarea gradinitelor, pentru cuprinderea copiilorde 3-6 ani

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ:

cresterea procentului numarului de copii de 3-5 ani cuprinsi in gradinite


Scoala cu clasele i viii grosi

INDICATOR DE PERFORMANŢĂ

cresterea procentului

numairului de copii de 3-5 ani cuprinsi in gradinite

III.3 Sprijinirea demersului local pentru reabilitarea gradinitelor, pentru cuprinderea copiilorde 3-6 ani


Scoala cu clasele i viii grosi

SCOALA CU CLASELE I-VIII GROSI

OBIECTIVULVI: EDUCAŢIA PERMANENTĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII UNOR CALIFICĂRI NOI, A EXTINDERII SPECIALIZĂRII ŞI PERFECŢIONĂRII

Indicator de performanta:

Existenta a cel putin unui proiect de parteneriat educational

 • POSDRU/85/1.1/S/55330– „Dezvoltarea culturii calitătii şi furnizarea unei educatii de calitate în sistemul de învătământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referintă” (beneficiar ARACIP);

 • POSDRU/1/1./S/1-ID 2984- “Dezvoltarea sistemului national de management si asigurare a calitatii in invatamantul preuniversitar”


Februarie 2012

februarie 2012

 • Intocmit director,

  prof. Bunu Liliana


 • Login