Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 66

Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER. Koncepcje uruchomiania kontroli dostępu :. Ze względu na model pamięci: Pamięć standardowa (dla modeli 0 i 1 Mb) Pamięć IMP (dla modeli 0,1,4 i 8 Mb) Wpływa na sposób obsługi kart i użytkowników

Download Presentation

Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

Programowanie systemu kontroli dostępu ATS MASTER


Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

Koncepcje uruchomiania kontroli dostępu :

Ze względu na model pamięci:

Pamięć standardowa (dla modeli 0 i 1 Mb)

Pamięć IMP (dla modeli 0,1,4 i 8 Mb)

Wpływa na sposób obsługi kart i użytkowników

Ze względu na tryb pracy czytników i kart zbliżeniowych:

Tryb chroniony (z kodem zabezpieczenia kart, wymaga program.)

Tryb niechroniony (bez programowania kart)


Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

Tryby pamięci :

 • Pamięć standardowa

  • Sprawdzane są następujące dane z karty:

   • Format karty (ATS Wiegand ASC dla ATS 1190/1192/1115/1116)

   • Numer karty (numer użytkownika)

   • Kod systemowy

   • Dla ATS1250/1260: informacje o serii kart

  • Ograniczony wybór formatów karty (ATS/Wiegand 30 bit –HID lub Wiegand 26-bit)

  • Ograniczona ilość kodów systemowych (2 dla centrali, do 40 serii kart dla ATS 1250/1260)


Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

Kontrola dostępu z pamięcią standardową :

-Obsługa czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx TYLKO w trybie chronionym

-Wymagane stosowanie programatora kart

-Na karcie muszą być zapisane następujące informacje:

 • Kod zabezpieczenia karty

 • Kod systemowy

 • Numer karty

 • (Informacje o kontach i kredytach) –opcjonalnie

 • Czytniki muszą zaprogramowane kartą konfiguracyjną


 • Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Tryby pamięci :

  • Pamięć w trybie IMP

   • Odczyt z każdej karty pierwszych 48 bitów informacji (tzw. dane karty) i kojarzenie ich z użytkownikiem

   • Tryb dostępny dla ATS1250/1260 i stacji ZAZ centrali

   • Niezależność od kodu systemowego

   • Niezależność od formatu karty

   • Łatwiejsze zarządzanie zagubionymi/wymienionymi kartami

   • Wpisywanie kart ręcznie lub w trybie nauki kart


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Kontrola dostępu z pamięcią IMP :

  • Obsługa czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx w trybie chronionym i niechronionym (jako stacje ZAZ)

  • Obsługa dowolnych czytników Wieganda

   • HID w trybie 30-bitowym (seria ACI 7xxx)

   • OneCard ACI 711/712

   • Mifare ACI 406/407

   • Inne

  • Czytniki Wieganda podłączane :

   • Bezpośrednio do wejść Wieganda w ATS1250 (4 wejściowe)

   • Do interfejsów ATS1170 (ZAZ) centrali i ATS1250/60


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Tryby pamięci :

  Wybór trybu pamięci:

  -powinna to być pierwsza czynność przy uruchamianiu systemu

  -można wykonać z programu Titan (Admin/Advisor Master)

  -lub z menu centrali (menu 19/xxx)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Tryby pamięci :

  Dostępne tryby pamięci:

  Moduł pamięci:

  SM0Mb (brak)STD

  TIMP(*)0Mb (brak)IMP

  NIMP(*)1Mb (ATS1830)IMP

  LM1Mb (ATS1830)STD

  SIMP4Mb (ATS1831)IMP

  LIMP8Mb (ATS1832)IMP

  (* -nowy tryb, dostępny od firmware 04.06.21 centrala /00.02.00 kontroler)

  Uwaga: ten sam rozmiar pamięci i tryb pracy musi być w centralach i kontrolerach!!!!


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Tryby pamięci :

  Typ pamięci:Brak pam.Brak pam.ATS1830 ATS1830 ATS1831 ATS1832

  Rozmiar:001 Mb1 Mb4 Mb 8 Mb

  Tryb:STDIMPSTDIMPIMPIMP

  Dostępne dla centrali:ATS2/3/4000ATS2/3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000 ATS3/4000

  Użytkownicy50 50 11466 2000 17872 65535

  Użytk.z PIN-em50 50 1000 (200 opis) 2000 (200opis) 17872 (200 opis) 65535 (200 opis)

  Grupy alarmowe 74 74 138 138 138 138

  Grupy drzwi10 10 128 128 128 128

  Grupy pięter10 10 64 64 64 64

  Rejestr alarmowy 250 250 10001000 1000 1000

  Rejestr KD10 10 10001000 1000 1000

  Rejestr Instalat.+ 10 10 10 10 10 10

  Oznaczenie trybuSMTIMPLMNIMPSIMPLIMP


  Czytniki zbli eniowe ats1190 1192 1115 1116

  Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116

  • Możliwość pracy w dwóch trybach odczytu kart:

   • Tryb chroniony (z kodem zabezpieczenia karty)

    • Wymaga stosowania programatora kart

   • Tryb niechroniony

    • Odczyt fabrycznego numeru seryjnego karty

    • Tylko do kart nie zaprogramowanych

    • Tylko do systemu pracującego z pamięcią IMP

  • Trzy tryby pracy wyjścia czytnika:

   • Jako stacja ZAZ (do centrali i kontrolera ATS1250) –zalecany

   • Jako czytnik Wieganda – głównie do innych systemów

   • Samodzielny –funkcja zliczana kredytów


  Czytniki zbli eniowe ats1190 1192 1115 11161

  Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116

  Czytniki wymagają zaprogramowania:

  Kartą do konfiguracji

  • Metoda uniwersalna, nadaje się do trybu chronionego i niechronionego

  • Wymaga stosowania programatora kart

   Kartą adresującą ATS1481

  • Tylko do trybu niechronionego. Karta ATS1481 służy do nadania adresu czytnika jak stacji ZAZ

   Przez menu centrali i czytnika (28-Do wyniesionych urządzeń)

  • Tylko do trybu niechronionego. Pozwala ustawić wszystkie parametry oprócz kodu zabezpieczenia karty. Domyślny adres ZAZ=16


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  1-16ZAZ

  +12 V— Czerwony

  0 V— Czarny

  D +— Biały

  D -— Zielony

  RTE- Żółty

  Otwarty Fioletowy

  kolektor

  Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116

  Dołączenie czytnika do centrali

  Dodatkowe zaciski w czytniku:

  RTE- przycisk wyjścia – wejście styków NC

  Wyjście OC (‘kontroler wyjść’) –tylko przy podłączeniu do centrali jako ZAZ


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Czytniki zbliżeniowe ATS1190/1192/1115/1116

  Dołączenie czytnika do magistrali lokalnej ATS1250

  Dodatkowe zaciski w czytniku:

  RTE- przycisk wyjścia wejście styków NC


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Strategie programowania systemu KD

  • ‘Klasyczna’

   • Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ

   • Pamięć standardowa

   • Czytniki w trybie chronionym

   • Programowanie kart przez ATS1621

  • ‘Współczesna’

   • Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ

   • Pamięć w trybie IMP

   • Czytniki w trybie niechronionym

   • Bez programatora kart

   • Nauka kart


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Strategie programowania systemu KD

  • ‘Mieszana’

   • Dla czytników zbliżeniowych serii ATS 11xx jako ZAZ

   • Pamięć w trybie IMP

   • Czytniki w trybie chronionym

   • Programowanie kart przez ATS1621

  • ‘Inne czytniki’

   • Podłączenie czytników innych producentów z wyjściem Wieganda do ATS1250 i ATS 1170

   • Pamięć w trybie IMP

   • Nauka kart

  • ‘Inne czytniki-klasyczna’

   • Jak wyżej ,ale pamięć w trybie IMP -tylko do kart HID 30-bit dla GE


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Najstarsza historycznie, dostępna dla każdej wersji firmware, dostępna dla modelu pamięci standardowej

  • Zalety

   • Pełna kontrola nad numeracją kart

   • Zabezpieczenie kart kodem zabezp. przed stosowaniem w innych obiektach

   • Możliwość pracy czytników w trybie samodzielnym

   • Obsługa funkcji kredytowych na karcie

  • Wady

   • Wymaga programowania kart

   • Skomplikowana

   • Zagubienie kodu zabezpieczenia uniemożliwia obsługę kart

   • Trudniejsze zarządzanie zagubionymi kartami


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Kolejność postępowania:

  -uruchomienie programatora kart ATS1621

  -określenie kodu zabezpieczenia karty i zakresu kodów systemowych

  -stworzenie karty do konfiguracji czytnika

  -zaprogramowanie czytników

  -(włączenie odpytywania dla MZD)

  -uruchomienie czytników –włączenie odpytywania

  -określenie kodu systemowego (centrala) i serii kart (ATS1250)

  -określenie uprawnień –grupy drzwi

  -stworzenie użytkowników i przydział do grup

  -wydanie kart użytkownikom (zapisanie kart)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Uruchomienie programatora kart ATS1621:

  -podłączenie do portu szeregowego/ wybór portu COM

  (Admin/ Programator kart/ Ustawienia)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Określenie kodu zabezpieczenia karty i zakresu kodów systemowych:


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Kod zabezpieczenia karty:

  • Jest kluczem stosowanym do szyfrowania danych między czytnikiem a kartę

  • Format 4-bajtowy (bajt1.bajt2,bajt3,bajt4 gdzie: bajt <1; 127>) np. 123.123.123.123

  • Kod wysyłany do pamięci programatora kart z aplikacji Titan

  • Kod przechowywany w pamięci czytnika kart (dostarczony z programatora

  • kart przez kartę konfiguracyjną)

  • Czytniki i programator nie będą rozpoznawały kart z innym kodem zabezpieczającym

  • Jeżeli kod zabezpieczający zostanie zagubiony (zapomniany), nie ma możliwości jego odzyskania

  • Uwaga: kod nie jest zachowywany przy eksporcie danych systemu lub centrali

  • Karty wydane z innym kodem zabezpieczenia mogą być bezużyteczne- nie da się ich skasować


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Określenie kodu zabezpieczenia karty

  -programator może zapamiętać JEDEN kod systemowy, wybrany z bazy kodów w programie Titan

  -pamiętać o zapisaniu kodu z bezpiecznym miejsu

  -stosować przyciski ‘wyślij kod do programatora’ i ‘pobierz z programatora’

  -istniejące kody w bazie Titana można przeglądać przyciskami < oraz >

  Pobierz/Wyślij

  Baza kodów


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Przycisk wyjścia (RTE):

  -wyłączony

  -włączony

  Tryb pracy:

  -chroniony

  -niechroniony

  Kolejność postępowania:

  Tworzenie karty do konfiguracji czytnika

  Ustawić!!!

  Adres ZAZ


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Programowanie czytników:

   • Po stworzeniu karty konfiguracji, należy ją odczytać w czytniku. Poprawny odczyt sygnalizują 2 sygnały dźwiękowe.

   • W ten sposób należy zaprogramować wszystkie czytniki w systemie (na magistrali centrali i na magistrali lokalnej ATS1250/60)

   • Na karcie konfiguracyjnej znajduje się kod zabezpieczenia karty, wysłany wcześniej do programatora kart. Wczytanie tego kodu i zapamiętanie przez czytnik jest automatyczne.

   • Gdy karta konfiguracji nie jest czytana:

   • należy wejść do menu czytnika (Menu centrali 19/ 28-Do urządzeń wyniesionych i odblokować czytanie karty konfiguracyjnej (‘Option card enabled’)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Programowanie czytników:

   • Po stworzeniu karty konfiguracji, należy ją odczytać w czytniku. Poprawny odczyt sygnalizują 2 sygnały dźwiękowe.

   • Gdy karta konfiguracji nie jest czytana:

   • należy wejść do menu czytnika (Menu centrali 19/ 28-Do urządzeń wyniesionych i odblokować czytanie karty konfiguracyjnej (‘Option card enabled’)

   • Na karcie konfiguracyjnej znajduje się kod zabezpieczenia karty, wysłany wcześniej do programatora kart. Wczytanie tego kodu i zapamiętanie przez czytnik jest automatyczne.


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali

  Adres ZAZ

  Grupa ZAZ

  (domyślnie 2)

  Flaga otwarcia drzwi

  Odpytywanie

  Kontroler wyjścia ‘OC’ w ZAZ

  Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1

  (1<KW<32)

  Opcje zazbrajania i rozbrajania


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Uwaga: zalecane jest inicjowanie bazy danych kontrolera przy każdym nowym uruchomieniu systemu.

  Uruchomienie MZD na 4 drzwi –włączenie odpytywania MZD

  • Ustawienie adresu kontrolera z przedziału od 1 do 12.

  • Włączenie odpytywania i inicjacja ustawień domyślnych dla drzwi (na przykładzie MZD=1, drzwi 17-20)

  • Wejść do menu programowania centrali z manipulatora ZAZ=1

  • (menu/kod instalatora (1278) /menu19-programowanie)

  • Włączyć odpytywanie kontrolera ATS1250 ( dla MZD=1)

  • (4-baza danych MZD/adres=1,typ=1 –czterodrzwiowy MZD)

  • Wejść do menu programowania kontrolera:

  • (28-do wyniesionych urządzeń/typ1-MZD/adres 1)

  • Z menu kontrolera wybrać opcję 3 (3-inicjowanie bazy danych)

  • Po wykonaniu tej operacji zostaną utworzone drzwi o numeracji 17,18,19 i 20


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ ATS1250/60

  Odpytywanie

  ZAZ

  ZAZ 1 do 8 – czytniki na wejście

  ZAZ 9 do 16 – czytniki na wyjście

  Linia RTE

  w ZAZ


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Określenie kodu systemowego (centrala)

  • -Można stosować dowolny KS z przedziału określonego dla programatora kart

  • -kod systemowy A (i ew. B) jest używany przy

   • Odczycie karty przez stacje ZAZ centrali

   • Zapisie kart –jest stosowany jako domyślny KS stosowany przy wydawaniu kart

 • Nie dotyczy KD w oparciu o ATS1250/1260!

 • W polu Kod Systemowy A należy wpisać w formie 6-cyfrowej


 • Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Określenie serii kart dla ATS1250/1260

  -kontroler odczytuje z karty kod systemowy i numer karty

  -porównuje KS karty z listą KS określonych dla serii kart

  -tylko karty z KS zgodnym z serią kart są odczytywane (dla pozostałych raportowany Użytkownik 0- brak dostępu)

  -numer karty jest ‘tłumaczony’ na numer użytkownika i tak wysyłany do centrali

  -można wprowadzać offset np.Karta nr1000=Użytkownik 10

  -do 40 serii kart dla każdego MZD

  -dla kart serii ATS14xxx numer karty=numer użytkownika (+ew.offset)

  -dla kart HID ACT7xx: numer karty=numer wydrukowany na karcie

  -nie dotyczy trybu IMP –wtedy nie definiuje się serii kart


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Grupy drzwi

  Drzwi

  Okno czas.

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Określenie uprawnień –grupy drzwi

  Grupa drzwi określa uprawnienia w dostępie

  do drzwi w oknie czasowym

  -do 128 grup drzwi

  -do 24 okien czasowych dla każdej centrali

  -przypisywana do użytkownika

  Numeracja drzwi w systemie Master:

  -dla centrali alarmowej : stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16)

  -dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi od 17 do 64


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  • Tworzenie użytkowników

   • Numer użytkownika jest także numerem karty (w tej metodzie)

  • Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego:

   • Nazwa użytkownika i jego numer

   • Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart)

   • Przypisanie do grupy alarmowej

  • Niezbędne ustawienia dla systemu kontroli dostępu:

   • Przypisanie do grupy drzwi

  • Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego:

   • Uzupełnienie kartoteki o dane personalne

   • Określenie czasu ważności kodu (karty)

   • Wpisanie komentarza

   • Fotografia użytkownika


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Tworzenie użytkowników


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Wydawanie kart dla użytkowników

  Po stworzeniu rekordu użytkownika można mu wydać kartę.

  Na karcie zostaną zapisane następujące informacje:

  -kod zabezpieczenia karty

  -kod systemowy

  -numer karty

  -ew. informacje o kredytach i lokacjach (* tylko w trybie samodzielnym)

  Zapis jest możliwy tylko przy zgodności kodu zabezpieczenia karty i kodu systemowego

  -kod systemowy może być edytowany w tabeli indywidualnie

  Wydanie karty jest niezależne od połączenia z systemem- do centrali nie są wysyłane żadne informacje


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘klasyczna’

  Wydawanie kart dla użytkowników

  • W tej metodzie numer użytkownika jest także numerem karty


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Nowa, dostępna dla każdej firmware od wersji 04.06.21/00.02.00 (centrala/kontroler)

  • Zalety

   • Proste uruchomienie kontroli dostępu

   • Nie wymaga programatora kart i programowania kart

   • Wykorzystuje unikalne numery seryjne czystych (nowych) kart

   • Pozwala uruchomić system bez komputera

   • Kilka metod konfiguracji czytnika:

    • Przez menu czytnika

    • Przy pomocy karty do adresacji ATS1481

    • Przez kartę do programowania (wymaga programatora kart)

   • Niezależność karty od numeru użytkownika-łatwiejsze zarządzanie

   • Możliwość łatwej konwersji ‘starych’ systemów opartych o metodę ‘klasyczną’ na ‘współczesną’ – kalkulator numeru karty.

  • Wady

   • Brak trybu samodzielnego i funkcji kredytowych


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Programowanie z wykorzystaniem komputera:

  Kolejność postępowania:

  -włączenie trybu IMP

  -określenie czytnika do nauki kart

  -uruchomienie czytników –włączenie odpytywania (ZAZ dla centrali i MZD)

  -zaprogramowanie czytników (adres) przy pomocy karty ATS1481 lub menu

  -określenie uprawnień –grupy drzwi

  -stworzenie użytkowników i przydział do grup

  -wydanie kart użytkownikom – nauka kart (kojarzenie numeru karty z numerem użytkownika)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Włączenie trybu IMP dla nowo uruchamianych systemów:

   • -wybrać model pamięci zgodnie z wielkością RAM w w centrali i MZD

   • -wysłać wszystkie ustawienia do systemu

   • -poprawna praca MZD w trybie IMP może wymagać wysłania danych 2*

  Włączenie

  trybu IMP


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Włączenie trybu IMP dla systemów wcześnie pracujących z pamięcią standardową : (uwaga: czytniki i karty pozostaną w trybie chronionym)

   • -przycisk ‘konwersja IUM’ spowoduje:

    • Zmianę trybu pamięci dla centrali i kontrolera

    • Skojarzenie kart z użytkownikami na podstawie wcześniej zdefiniowanych numerów kart i kodów systemowych (tylko dla ATS11xx)

    • Nie ma potrzeby nauki kart dla już wydanych wcześniej

  Konwersja

  do IMP


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Wskazanie numeru czytnika do nauki kart:

   • -wskazany czytnik (ZAZ 1-16 lub drzwi 17-64) służy do nauki kart

   • -pozwala na kojarzenie karty z użytkownikiem po przyłożeniu karty w trybie nauki

  Czytnik

  do nauki kart


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ centrali

  Adres ZAZ

  Grupa ZAZ

  (domyślnie 2)

  Flaga otwarcia drzwi

  Odpytywanie

  Kontroler wyjścia ‘OC’ w ZAZ

  Nr wyjścia OC=(KW-1)*8+1

  (1<KW<32)

  Opcje zazbrajania i rozbrajania


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Uwaga: zalecane jest inicjowanie bazy danych kontrolera przy każdym nowym uruchomieniu systemu.

  Uruchomienie MZD na 4 drzwi –włączenie odpytywania MZD

  • Ustawienie adresu kontrolera z przedziału od 1 do 12.

  • Włączenie odpytywania i inicjacja ustawień domyślnych dla drzwi (na przykładzie MZD=1, drzwi 17-20)

  • Wejść do menu programowania centrali z manipulatora ZAZ=1

  • (menu/kod instalatora (1278) /menu19-programowanie)

  • Włączyć odpytywanie kontrolera ATS1250 ( dla MZD=1)

  • (4-baza danych MZD/adres=1,typ=1 –czterodrzwiowy MZD)

  • Wejść do menu programowania kontrolera:

  • (28-do wyniesionych urządzeń/typ1-MZD/adres 1)

  • Z menu kontrolera wybrać opcję 3 (3-inicjowanie bazy danych)

  • Po wykonaniu tej operacji zostaną utworzone drzwi o numeracji 17,18,19 i 20


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Uruchomienie czytników –włączenie odpytywania dla ZAZ ATS1250/60

  Odpytywanie

  ZAZ

  ZAZ 1 do 8 – czytniki na wejście

  ZAZ 9 do 16 – czytniki na wyjście

  Linia RTE

  w ZAZ


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Programowanie czytników zbliżeniowych ATS11xx:

  • Dla każdego czytnika pracującego jako ZAZ należy zaprogramować:

  • -tryb niechroniony

  • -adres ZAZ od 1 do 16

  • -opcjonalnie: włączyć linię przycisku wyjścia (RTE)

  • Trzy metody programowania:

  • -kartą do konfiguracji (wymaga programatora kart!!!)

   • -stworzenie karty do konfiguracji czytnika z ustawionym adresem i trybem niechronionym

 • -kartą adresującą ATS1481

 • -przez menu czytnika


 • Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Metoda 1:tworzenie karty do konfiguracji :

  Uwaga: Nie tworzyć kodu zabezpieczenia karty,

  uruchamiać programator z ust.domyślnymi

  Przycisk wyjścia (RTE):

  -wyłączony

  -włączony

  Tryb pracy:

  -niechroniony

  Ustawić!!!

  Adres ZAZ


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Programowanie czytnika-Metoda 2:karta adresująca ATS1481

  • Służy do ustawienia adresu i trybu pracy czytnika

  • Działa , gdy czytnik nie został zablokowany na odczyt karty konfiguracyjnej

  • Adres jest ustawiany przez wielokrotne przyłożenie karty do czytnika i odsłuchanie ilości sygnałów dźwiękowych.

  • Karta ustawia następujące parametry dla czytnika:

   • Adres: zależnie od ilości sygnałów dźwiękowych

   • Tryb zabezpieczenia: bez kodu zabezpieczenia karty

   • Tryb wyjścia: czytnik magnetyczny

   • Przycisk wyjścia (RTE): wyłączony

   • Diody LED: niebieska-otwarcie drzwi/ czerwona-zazbrojenie

   • Włączone czytania następnej karty konfiguracji

   • Włączony buczek i podświetlenie nocne


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Karta adresująca ATS1481:

  Zasada stosowania:

  1.Przyłożyć kartę ATS1481 do czytnika

  2.W ciągu kilku sekund czytnik zgłosi swój adres trzykrotnie, wydając serię dźwięków beep (3 zestawy po cztery sygnały)

  3. Interpretacja adresu –zgodnie z tabelą po lewej

  4. Domyślny adres czytnika ZAZ=16

  4. Aby zmienić adres, należy zanim skończy się beepanie, przyłożyć jeszcze raz kartę ATS1481

  5a. Czytnik zmieni adres na 1 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 2,3,4.....aż do 16 i potem znowu 1) (*), albo:

  5b. Czytnik zmieni adres na 15 i będzie zmieniał co 1 (odpowiednio 14,13,12,11.....aż do 1 i potem znowu 16) (*)

  6. Powtórzyć operację aż do uzyskania żądanego adresu

  7. Na koniec sprawdzić adres, przykładając kartę ATS1481 i odsłuchując do końca.

  (*) zmiana w górę dla nowych wersji firmware czytnika >7

  Legenda:

  Krótki pasek=krótki sygnał beep=0

  Długi pasek=długi sygnał beep=1


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika

  • -Służy do ustawienia adresu,trybu pracy czytnika i innych opcji

  • -Pozwala przywrócić ustawienia fabryczne i czytanie karty konfiguracyjnej i adresowej, po jej wcześniejszym zablokowaniu

  • Wymaga podłączania czytników kolejno (pojedynczo). Każdy nowy czytnik ma adres ZAZ=16 i dopiero po zmianie na inny, można podłączyć kolejny czytnik.

  • Programowanie czytnika pracującego jako ZAZ centrali

   • Wejść do trybu programowania

   • Włączyć odpytywanie ZAZ=16 (+ docelowe adresy ZAZ)

   • Wejść do menu 28-do wyniesionych urządzeń

   • Wybrać opcję 2-ZAZ i podać adres ZAZ=16

   • Czytnik zgłosi się swoim menu


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika

  • -Programowanie czytnika pracującego jako ZAZ kontrolera na 4-drzwi

   • Wejść do trybu programowania

   • włączyć odpytywanie kontrolera (jeżeli MZD jest nowym elementem systemu)

   • Wybrać 28-do urządzeń wyniesionych

   • Wybrać 1-MZD i podać adres kontrolera MZD (od 1 do 12)

   • Po wejściu do menu kontrolera:

    • Dokonać inicjacji kontrolera (4-ustawienia domyślne)

    • Włączyć odpytywanie urządzeń lokalnych ZAZ (ZAZ=16+ adresy docelowe) (menu 1-opcjeMZD / odpytywanie ZAZ)

    • Wybrać menu10- programowanie urządzeń na magistrali lokalnej kontrolera

    • Wybrać 2-ZAZ i podać adres ZAZ=16

    • Wejść do menu czytnika

   • Kolejne czytniki dołączać sukcesywnie, po zmianie adresu czytnika poprzedniego


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Programowanie czytnika-Metoda 3:przez menu czytnika

  -Po wejściu do menu czytnika (ZAZ centrali lub ZAZ kontrolera 4-drzwi):

  Czytanie karty konfiguracyjnej i adresowej

  Protokół: czytnik magnetyczny

  Linia RTE przyc.wyjścia

  Adres!

  Tryb pracy: niechroniony (unsecured)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Grupy drzwi

  Drzwi

  Okno czas.

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Określenie uprawnień –grupy drzwi

  Grupa drzwi określa uprawnienia w dostępie

  do drzwi w oknie czasowym

  -do 128 grup drzwi

  -do 24 okien czasowych dla każdej centrali

  -przypisywana do użytkownika

  Numeracja drzwi w systemie Master:

  -dla centrali alarmowej : stacja ZAZ o adresie od 1 do 16 (drzwi numer 1 do 16)

  -dla kontrolera ATS1250 : numer drzwi od 17 do 64


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  • Tworzenie użytkowników

   • Stworzenie nowego rekordu użytkownika

   • Nadanie uprawnień

   • Skojarzenie z kartą w procesie nauki karty lub ręcznie, przez skopiowanie informacji z rejestru zdarzeń

  • Niezbędne ustawienia dla systemu alarmowego:

   • Nazwa użytkownika i jego numer

   • Wpisanie kodu PIN (nie dotyczy obsługi przy pomocy kart)

   • Przypisanie do grupy alarmowej

  • Niezbędne ustawienia dla systemu kontroli dostępu:

   • Przypisanie do grupy drzwi

  • Dodatkowe ustawienia dla systemu alarmowego:

   • Uzupełnienie kartoteki o dane personalne

   • Określenie czasu ważności kodu (karty)

   • Wpisanie komentarza

   • Fotografia użytkownika


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Tworzenie użytkowników


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Kojarzenie kart z użytkownikiem: Metoda 1:Nauka kart

  Po stworzeniu rekordu użytkownika można skojarzyć z nim kartę

  W bazie programu Titan oraz w systemie zostanie zapisana informacja (48-bitów) odczytana z przyłożonej do czytnika karty

  1.Wybrać rekord użytkownika

  2.Nacisnąć przycisk Nauka Kart

  3.Zaprezentować kartę w czytniku nauki kart

  4.Zapisać rekord

  Nauka Kart


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Programowanie KD-metoda ‘współczesna’

  Metoda 2: kopiowanie z rejestru zdarzeń danych karty

  • Przyłożyć kartę do dowolnego czytnika w systemie

  • Odczytać z rejestru zdarzeń dane nieznanej karty (48-bitów) i skopiować je do schowka (prawym przyciskiem myszy)

  • Otworzyć rekord użytkownika (zakładka Wydawanie karty)

  • Wkleić dane w polu ‘Dane czystej karty’ (prawym przyciskiem) i zapisać rekord.

  Skopiować

  Wkleić dane


  Kontrola dost pu z ats1250

  Kontrola dostępu z ATS1250

  • ATS1250 jest urządzeniem typu MZD

  • Posiada 16 wejść linii dozorowych

   • Linie te mogą być wykorzystane do:

    • Systemu alarmowego

    • Czujek otwarcia drzwi

    • Przycisków otwarcia drzwi

    • Blokady czytnika

   • Można wykorzystywać te same linie do różnych celów np. Czujka otwarcia drzwi- jako linia alarmowa

   • Numeracja linii taka sama, jak dla innych urządzeń MZD

   • Brak możliwości rozszerzania ilości wejść (tylko 16)

   • Ważne dla przycisków wyjścia: praca jako NC lub NO

  • Stan spoczynku=4k7

  • Alarm=9k4 LUB 2.35kOhm

  • Dotyczy to CAŁEGO systemu ATS (centrale i wszystkie moduły MZD i rozszerzeń linii)


  Kontrola dost pu z ats12501

  Kontrola dostępu z ATS1250

  • Wyjścia

   • 4 wyjścia przekaźnikowe do otwierania drzwi

   • Numeracja wyjść zgodna z ogólnymi zasadami dla urządzeń MZD

    • MZD2 –wyjścia od numeru 33 do 36

   • Możliwość wykorzystania 8 wyjść typu ‘OC’ na płycie kontrolera do

    • Sygnalizacji uszkodzeń systemowych (akumulator, sabotaż, itp..)

    • Warunków DOTL, wymuszone otwarcie

   • Brak możliwości wykorzystania wyjść do innych celów

   • Można dołączyć dodatkowe karty przekaźnikowe (np. 8 wyjść ATS1811)

  • Drzwi

   • 4 numery drzwi na każdy kontroler

   • Numery drzwi zależne od adresu MZD

    • MZD1 Numery drzwi : 17,18,19, 20

    • MZD2 Numery drzwi: 21,22,23,24

    • Itd. aż do MZD12

   • Każde drzwi mogę być obsługiwane przez:

    • Czytniki ATS1190/1192/1110/1111/1115/1116

    • Manipulatory ATS1100,ATS1105, ATS1170

    • Inne czytniki dołączone do interfejsów Wieganda

   • Do 16 (20) czytników na każde drzwi (16 ZAZ + 4 na wejście jako Wiegand)


  Kontrola dost pu z ats12502

  Kontrola dostępu z ATS1250

  • Zalecane dołączanie czytników:

   • ATS11xx – do lokalnej magistrali

   • jako ZAZ-y i odpowiednio adresowane

   • Czytniki HID:

    • Na wejście- do zacisków interfejsów Wieganda

    • Na wyjście – do zacisków interfejsu ATS1170 na lokalnej magistrali kontrolera

   • Na każde drzwi może być maksymalnie do 5 czytników i manipulatorów:

    • Dwa na wejście jako stacje ZAZ

    • Dwa na wyjście jako stacje ZAZ

    • Jeden na wejście dołączony do interfejsu Wieganda w kontrolerze


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Opcje sprzętu:

   • Wyjście otwarcia drzwi-przekaźnik na płycie

   • Określenie numeru czujki otwarcia drzwi

    • Numer linii w polu ‘Numer linii’ z przedziału MZD

    • Linia przekazuje informacje o otwarciu drzwi

    • Może być blokowana na czas blokowania po otwarciu drzwi

    • Może generować zdarzenia:

     • Wymuszone otwarcie (siłowe)

     • DOTL (drzwi za długo otwarte)

     • Raport o otwarciu/zamknięciu drzwi

   • Przypisanie czytników drzwi do obszaru:

    • Stan obszaru (zazbrojenie) jest sygnalizowane diodami czytników

    • Stan obszaru może blokować użycie karty/pin lub przycisku RTE

   • Dodatkowe (opcjonalne):

    • Linia typu DOTL Wyjście typu DOTL

    • Wyjście ‘Ostrzeżenie’ Wyjście ‘Wymuszenie’

    • Linie blokady czytnika

  Uwaga: należy zwrócić uwagę, aby numery linii dla różnych drzwi nie pokrywały się -szczególnie dotyczy linii DOTL i czujek otw.


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Opcje sprzętu:


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Blokowanie linii i funkcje DOTL / Otwarcia Wymuszonego:

   • Linią blokowaną jest najczęściej czujka otwarcia drzwi (chociaż można blokować kilka)

   • Dostępne rodzaje blokowania linii:

    • Blokowanie linii

     • Po autoryzowanym otwarciu drzwi, linia jest blokowana na czas blokowania. (lub przedłużony czas blokowania dla kart o przedłużonym czasie otwierania)

     • Linia zablokowana nie generuje zdarzeń alarmowych. Może być wtedy np. 24-godzinną linią w systemie alarmowym

   • Blokowanie linii i DOTL

    • Po autoryzowanym otwarciu drzwi, linia jest blokowana na czas blokowania. (lub przedłużony czas blokowania dla kart o przedłużonym czasie otwierania)

    • Linia zablokowana nie generuje zdarzeń alarmowych. Może być wtedy np. 24-godzinną linią w systemie alarmowym

    • Gdy drzwi będą otwarte po czasie blokowania, wystąpi zdarzenie typu DOTL (Door Open Too Long- za długo otwarte drzwi)

    • Stosowanie DOTL wymaga utworzenia linii DOTL (nawet, jak nie stosowana)

    • Zdarzenie typu DOTL ustawia aktywne: wyjście DOTL i linię DOTL

    • Linia DOTL służy wyłącznie do przekazania zdarzenia DOTL do systemu alarmowego. Nie może być stosowana do innych celów (ani podłączona – tylko z opornikiem 4k7 )

  • Blokowanie automatyczne i DOTL

   • Automatyczna blokada linii po otwarciu drzwi + DOTL

   • Rzadko stosowane


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Otwarcie wymuszone:

   • Opcja dostępna tylko razem z blokowaniem linii

   • Wyjście typu wymuszenie będzie aktywne przy siłowym otwarciu drzwi (bez karty lub kodu)

   • Może być zapisywane zdarzenie ‘wymuszone otwarcie’ w rejestrze zdarzeń

   • Wyjście ‘ostrzeżenie’

    • Może być stosowane przy blokowaniu linii

    • Służy do ostrzegania użytkownika, że kończy się czas blokady linii i powinien opuścić pomieszczenie

    • Wyjście stosowane najczęściej do podłączenia buczka

    • Niezależnie ustawiany czas ostrzegania (ile sekund zostało do końca blokady)

   • Linia blokady czytnika

    • Linia służąca do blokowania wszystkich czytników i przycisków wyjścia związanych z drzwiami

    • Gdy linia blokady czytnika jest aktywna, nie jest możliwe wejście ani wyjścia przy pomocy karty/PIN lub przycisku RTE

    • Stosowana najczęściej do realizacji tzw. śluzy (wzajemnej blokady kilku drzwi przy otwarciu)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Sterowanie przyciskiem wyjścia (RTE)

  • Linia przycisku wyjścia (RTE)

   • Służy do podłączenia przycisku wyjścia (RTE) (z rezystorami EOL)

   • Tryb przycisku wyjścia jest sterowany z zakładki ‘Opcje przycisku wyjścia’

   • Dostępne są tryby:

    • Przycisk bistabilny / monostabilny

    • Praca przycisku wyjścia tylko w oknie czasowym (np.w godzina pracy)

    • Blokada przycisku po uzbrojeniu obszaru (przypisanie obszary>drzwi)


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Sterowanie systemem alarmowym przy pomocy karty

  • Sterowane są obszary zdefiniowane w grupie alarmowej

  • Zmiana stanu obszarów możliwa jest w trybach:

   • Po każdym użyciu karty

   • Po 3-krotnym użyciu karty

   • Czytnik wejściowy- rozbraja/ wyjściowy-zazbraja

  • Możliwa blokada wejścia lub wyjścia po uzbrojeniu obszaru

  • (decyduje przypisanie obszaru w opcjach sprzętu)

  • Autoryzacja ZAZ: użycie karty zapewnia dostęp do menu we wskazanym

  • manipulatorze ZAZ centrali (od 1 do 16) bez użycia kodu –rzadko stosowane


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Opcje dostępu

  • Czas otwarcia: dwa czasy: standardowy i dla kart o przedłużonym czasie

  • Opcje blokowania linii (czujki otwarcia drzwi lub innej)

  • Czasy blokowania oraz ostrzegania o końcu blokowania

  • Tryb ‘Dwie karty’ lub ‘Dwa kody’ : do otwarcia wymagana autoryzacja dwóch

   • użytkowników (ustawiane indywidualnie dla czytnika na wejście i wyjście)

  • Tryby pracy: ustawiane indywidualnie dla czytnika na wejście i wyjście

   • Do otwarcia wymagana karta + PIN

   • Do otwarcia wymagana karta lub PIN

   • Tryb zmieniany oknem czasowym niskiego poziomu ochrony

   • (np. W godzinach pracy tylko karta, po pracy karta+PIN)

   • Regiony: możliwość lokalizacji użytkownika.

    • Każde pomieszczenie ma określony region

    • Czytniki wejściowe są przypisane do regionu (region wewnętrzny)

    • Czytniki wyjściowe są przypisane do regionu (region zewnętrzny)

    • Informacja w rejestrze zdarzeń o drzwiach i regionie

    • Możliwość sporządzania raportów o lokalizacji użytkowników

    • Możliwość blokady wejścia/wyjścia użytkownika z regionu 0

   • Antipassback: blokada możliwości wejścia tą samą kartą bez uprzedniego

   • wyjścia z pomieszczenia

    • Działa tylko w ramach tego samego MZD

    • Możliwość blokowania lub jedynie tworzenia wpisu w rejestrze zdarzeń

  Uwaga: Stosowanie Regionów i Anti-passback wymaga poprawnej pracy czujki otwarcia drzwi


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Opcje dostępu

  • Numery drzwi wynikają z numeracji MZD w systemie ATS Master

  • Opisy drzwi są opcjonalne i przechowywane tylko w bazie programu Titan


  Programowanie systemu kontroli dost pu ats master

  Zaawansowane funkcje kontrolera ATS1250

  • Opcje czytnika

  • Format karty

   • Ważny tylko przy podłączeniu czytnika Wieganda do interfejsów na płycie

   • Istotny tylko dla trybu pamięci standard

   • Decyduje o sposobie interpretacji danych z karty

   • Dla czytników innych firm ustawić format Wiegand ASC

   • Dla czytników zbliżeniowych ATS11xx ustawić format Czytnik Magnetyczny Aritech (*nie zalecane)

  • Otwarte w oknie czasowym

   • W tym oknie czasowym drzwi są otwarte cały czas (np. główne wejście w godzinach pracy)

  • LED Określa pracę diod LED -tylko dla czytników Wieganda podłączonych do interfejsów na płycie


 • Login