KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. - PowerPoint PPT Presentation

     KAZANIMLAR
Download
1 / 20

 • 983 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar. Hayatımızda toprak neden önemlidir?. Geniş topraklara sahip olmanın nasıl sorumlulukları vardır?. Dost dost diye nicesine sarıldım Benim sâdık yârim kara topraktır Beyhude dolandım boşa yoruldum

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KAZANIMLAR 1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

KAZANIMLAR

1. Üretim ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Hayatımızda toprak neden önemlidir?

Geniş topraklara sahip olmanın nasıl sorumlulukları vardır?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Dost dost diye nicesine sarıldım

Benim sâdık yârim kara topraktır

Beyhude dolandım boşa yoruldum

Benim sâdık yârim kara topraktır

Nice güzellere bağlandım kaldım

Ne bir vefa gördüm ne fayda buldum

Her türlü isteğim topraktan aldım

Benim sâdık yârim kara topraktır

Koyun verdi kuzu verdi süt verdi

Yemek verdi ekmek verdi et verdi

Kazma ile döğmeyince kıt verdi

Benim sâdık yârim kara topraktır

Toprağa neden “Sadık Yarim” demiş olabilir?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Halkımızın en önemli geçim kaynağı topraktır

Toprak aynı zamanda bize vatandır

Kullandığımız bir çok şeyin kökü topraktır

2

3

1


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Günlük yaşantımızda kullandığımız eşyalardan

toprakla ilgisi olmayanları söyleyebilir misiniz?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Verimli topraklara sahip olan Mezopotamya ve Anadolu da bir çok farklı medeniyet kurulmuştur.

Toprak tarih boyunca önemli olduğu için özellikle verimli topraklara sahip olmak için insanlar ve devletler mücadele etmiştir


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Sulama

Gübreleme

Tohum Islahı

Makineli Tarım

Zirai Mücadele

2

3

4

5

1

Ülkemiz coğrafi konumu itibari ile oldukça verimli topraklara sahiptir. Ancak ülkemizin nüfusu da Cumhuriyet döneminden sonra hızla artmıştır

Toprağımızın daha verimli kullanılması

için neler yapılmalıdır?

Devletimiz çiftçilere nasıl destek olmaktadır?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Bu destekler ile Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

arasında nasıl bir bağlantı vardır?

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı dışında tarımı

destekleyen diğer kuruluşlar hangileridir?

Doğrudan gelir desteği

Hayvancılık Destekleri

Mazot ve Tohumluk Destekleri

Hububat Desteği

Çay Desteği


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Çiftçilerimize kredi sağlar

Çiftçilerimizin ürünlerini değerlendirir

Barajlar bentler ve sulama kanalları yapar

Ürünlerin alış-satış yaparak, değerini korur


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Tarımda çalışan nüfusumuzun oranı

en fazla hangi yıldadır?

Tarımda çalışan insan sayısı en fazla hangi yıldır?

Nüfusumuzun artmasına rağmen tarımsal nüfus

oranının düşmesinin sebebi ne olabilir?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

1925 yılında en fazla üretimi yapılan

ürün hangisidir?

2002 yılında en fazla ekim alanı olan

ürün hangisidir?

1925 yılından 2002 yılına en fazla üretimi artan

ürün hangisidir?

1925 yılından 2002 yılına üretimi en az artan

ürün hangisidir?

Ekim alanı ve üretim miktarlarının değişmesinin

sebepleri neler olabilir?

Farklı ürünler yetiştirilebilmesinin sebepleri

neler olabilir?

Makineli tarım ile üretimin artışı arasında

nasıl bir ilişki vardır?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Devlet ücret vermeden asker yetiştirmiştir

Selçuklularda topraklar ikta denilen bölümlere ayrılmıştı. İktalar hizmet veya maaş karşılığında belirli süreler için askerlere, komutanlara ve devlet adamlarına verilirdi. Ikta sahipleri toprakları işleme karşılığı devlete asker besler ve savaşlarda askerleriyle orduya katılırlardı

Devlet bazı memurlarına maaş vermekten kurtulmuştur

Devlet vergilerin düzenli bir şekilde toplanmasını sağlamıştır

Hititlerde toprak devletindi.Kral bu toprakları ekilip üretim yapılmak üzere komutan ve valiler gibi görevlilere veriyordu.Savaş zamanlarında toprak verilmiş komutan ve valiler besledikleri askerlerle savaşa katılıyorlardı

Devlet bölgenin güvenliğini sağlamıştır

Devlet üretimde devamlılığı sağlamıştır

Hititlerin ve Selçukluların toprak yönetimi

hakkında neler söyleyebilirsiniz?

İkta sisteminin yaraları nelerdir?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Yıl 1227, annem, babam ve 4 kardeşimle birlikte Kuzey Fransa’da bir kasabada resimde gördüğünüz kale gibi bir şatoda yaşıyoruz. Şatoda değil, çalışanlar için yapılmış barakalarda. Şato senyöre ait. Biz sadece onun topraklarında çalışıyoruz. Biz de toprak da senyörün malıyız.Senyör isterse bizi de toprağıyla beraber satar. Çalışmamız karşılığında para kazanıyoruz küçük toprak sahibi olabiliriz. Ancak hep köylü olarak kalacağız. Soyluları, rahipleri doyuruyoruz, onlara biz hizmet ediyoruz.

Toprakların sahibi kimdir?

Feodalizm’de günümüzdeki hangi

haklar yer almıyor?

Selçukluların ve Ortaçağ Avrupasının toprak

yönetimini karşılaştırdığınızda neler söylersiniz?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Osmanlıda fetih hareketlerinin durması ve yeni tımar topraklarının olmaması

Tımar dağıtımında kurallara uyulmaması

Devletin Tımar arazisini iltizam usulü ile satması

2

1

3

Tımar sistemindeki bozulmalar olmaya başlayınca 1839 Tanzimat Fermanı ile tamamen kaldırılmıştır

Osmanlı devletinde katıldığım savaşlarda başarılı olduğum için bana bazı toprakların vergisini toplama işi verildi. Toprağın sahibi devlet işleticisi köylü vergisini toplayanda bendim.Topladığım verginin bir kısmı ile geçimimi sağladım bir kısmı ile de devlete cebelü denilen asker yetiştirdim. Bu askerlerimle hem bölgedeki güvenliği sağladım hem de savaşlarda Tımarlı Sipahiler ordusunda savaştım. Ayrıca tımar topraklarındaki gelirler doğru hesaplanması için Tahrir Defterleri de tutulurdu

Osmanlıdaki bu toprak sistemine ne ad veriliyor?

Toprağın sahibi kimdir?

Feodalite ile Tımar Sisteminin arasında

nasıl farklar var?

Selçukluların İkta Sistemine benziyor mu?

Tahrir Defterleri niçin tutuluyordu?

Tımar sistemindeki bozulmaların

sebepleri nelerdir?

Sizce Tımar sistemi günümüzde uygulanabilir mi?

Tımarlı Sipahilerin yaptığı görevleri günümüzde

hangi kurumlar yapmaktadır?


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

ÖRNEK CÜMLELER

Doğru

Yanlış

Nüfus artışı arttıkça toprağı daha verimli kullanmak ve modern tarım yapmak gerekir

Daha verimli tarım yapmak için yeni tarlalar açılmalıdır

Tımar sistemi ile devlet bölgenin güvenliğini sağladığı gibi devlete askerde yetiştirmiş oluyordu

Tımarlı Sipahiler sahip olduğu toprağı çocuklarına miras olarak bırakabilirdi

Selçukluların kullandığı İkta sisteminin bir değişiğini Osmanlıların da kullanması etkileşimi gösterir


Sbs 2010

SBS 2010

Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin Osmanlı Devleti’ne sağladığı faydalardan biri değildir?

A) Esnaflar arasındaki mesleki dayanışmanın artırılması

B) Devlet hazinesine yük olmadan atlı asker yetiştirilmesi

C) Taşrada devlet otoritesinin ve güvenliğin sağlanması

D) Tarımsal üretimde devamlı bir verimlilik sağlanması


Sbs 20101

SBS 2010

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde toprağın korunduğu ve verimli kullanıldığına bir örnektir?

A) Trakya’da sanayi tesislerinin tahıl alanlarına yayılması

B) Konya’da erozyona açık alanların ağaçlandırılması

C) Güney kıyılarımızdaki narenciye bahçelerine turistik tesislerin kurulması

D) Güneydoğu’da tarım alanlarının baraj suları altında kalması


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Osmanlı devletinde köylünün toprağı iyi kullanmaması veya üç yıl arka arkaya boş bırakması halinde toprağı kullanma hakkı elinden alınır başkasına verilirdiBu uygulamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kırsal kesimden göçü engellemek

B)Özel mülkiyet hakkını sınırlandırmak

C)Toprak gelirlerini vergilendirmek

D)Üretimde sürekliliği sağlamak


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Osmanlılarda toprak mülkiyeti devlete ait olmasına rağmen halk, toprakları işleme hakkına sahiptir. Vergisini ödemek şartıyla herkes işleyebildiği kadar topraklardan yararlanabilir. Ancak elindeki toprakları üç yıl üst üste işlemeyen ve vergisini ödemeyenden topraklar alınır, başkasına devredilir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Özel mülkiyet kavramı gelişmiştir.

B)Topraklardan ekonomik gelir elde edilmiştir.

C)Topraklar devletin malıdır.

D)Üretimin sürekliliği amaçlanmıştır.


Kazanimlar 1 retim ve y netimde topra n nemini tarihten rneklerle a klar

Türkiye ‘de iklim çeşitliliğinin fazla olmasına bağlı olarak yetişen ürün çeşitliliği de fazladır. Yurdumuzdaki birçok sanayi kuruluşunun ham maddesi tarımdan sağlanmaktadır. Kırsal alanlarda halkın en önemli geçim kaynağı tarımdır ve milli gelirimizin yaklaşık %30’unu tarım gelirleri karşılamaktadır.

Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

 • Tarım, Türkiye ekonomisinde önemli bir paya sahiptir.

 • Kırsal alanda insanların tek geçim kaynağı tarımdır.

 • İklim çeşitliliği, tarımsal ürün çeşitliğini de etkilemektedir.

 • Tarım, sanayi sektörü için önemli bir etkendir.


 • Login