nme kiezen leren meedoen
Download
Skip this Video
Download Presentation
NME: kiezen, leren, meedoen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

NME: kiezen, leren, meedoen - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

NME: kiezen, leren, meedoen. Versterking van NME in Nederland 2008 - 2011. Natuur en milieueducatie. Gaat over waardeontwikkeling natuur en milieu (planet in beeld) Is nodig voor het ontwikkelen ‘groene’ strategieën Vormt de basis voor duurzame ontwikkeling. Wensbeeld.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' NME: kiezen, leren, meedoen' - urbano


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nme kiezen leren meedoen

NME: kiezen, leren, meedoen

Versterking van NME in Nederland

2008 - 2011

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

natuur en milieueducatie
Natuur en milieueducatie

Gaat over waardeontwikkeling natuur en milieu (planet in beeld)

Is nodig voor het ontwikkelen ‘groene’ strategieën

Vormt de basis voor duurzame ontwikkeling

wensbeeld
Wensbeeld

Het onderwijs ziet de onderwijskundig en pedagogisch waarde van NME.

Burgers (jong en oud) vinden leren over-, en van de natuur waardevol en krijgen zich op relatie met natuur en handelingsmogelijkheden.

Bestuurders zien waarde NME als basis voor duurzame samenleving.

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

slide4
Hoe?

NME-ers kennen belangen van lokale partijen en weten NME in dit krachtenveld te plaatsen.

NME-professionals en vrijwilligers delen kennis van inhoud, methodieken en strategieën.

Er zijn voldoende mogelijkheden voor opleiding en nascholingscholing.

De vernieuwing van NME (en ecologische basisvorming) wordt doorgezet.

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

landelijk nme beleid vernieuwing op vijf speerpunten
Landelijk NME beleid:Vernieuwing op vijf speerpunten
 • Gezamenlijke agenda
 • Vraaggestuurd werken
 • Jeugd en jongeren centraal
 • Denken en doen
 • Bestuurlijke samenwerking

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

aanpak programmabureau
Aanpak programmabureau
 • Specifiek
   • Stimuleren lokale arrangementen rond water, groen en energie
 • Generiek
   • Kennis, communicatie, kwaliteit gekoppeld aan arrangement (breder dan sector)
   • ondersteuning NME sector(kwaliteit, professionalisering, kennismanagement)

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

toelichting arrangementen rond nme
Toelichting arrangementen rond NME

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

doel arrangementen
Doel Arrangementen
 • Versterking van NME op lokaal niveau
  • Vraaggericht
  • Bestuurlijk ingebed
 • Ontwikkelen vernieuwende aanpak

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

voorbeeld groene speelplekken de sliedrechtse dorpstuin
Voorbeeld: Groene speelplekken ‘De Sliedrechtse dorpstuin’

Bestuurlijke partijen

Gemeente (beleid), Ministerie’s LNV en VWS (beleid)

Aanbieders

NME centrum (aanbod), springzaad (ontwerp), medewerkers sociale werkplaats (onderhoud, beheer)

Eindgebruikers

Sliedrechtse jeugd en hun ouders (via welzijnswerk en allochtonen organisaties)

Vernieuwers

Jantje Beton, Forum (sociale integratie, leefbaarheid)

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

voorbeeld groen in de kinderopvang een brede schooltuin zutphen
Voorbeeld: Groen in de kinderopvang‘Een Brede Schooltuin Zutphen’

Bestuurlijke partijen

Gemeente Zutphen, bestuurlijk netwerk GDO (beleid)

Aanbieders

NME centrum (educatie), Oase (ontwerp inrichting en activiteiten), Pabo’s (begeleiding kinderen), AOC (onderhoud)

Eindgebruikers

Kinderen die gebruik maken van BSO (via Brede School Organisatie, schoolbestuur ed)

Vernieuwers

Op terrein van onderwijs en brede school:

Sardes, Oberon.

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

voorbeeld energie in de stad de energieke winkelstraat arnhem
Voorbeeld: Energie in de stad ‘De energieke winkelstraat (Arnhem)’

Bestuurlijke partijen

Gemeente (Arnhem), klimaat- en energiebeleid, GDO (vereniging voor duurzame gemeenten)

Aanbieders

Lokaal NME centrum, KvK, lokale jongerenorganisatie

Eindgebruikers

Arnhemse jeugd- en jongeren, leerlingen VMBO (detailhandel) in Gelderland

Vernieuwers

Programma ‘leren ondernemen’, nationale jeugdraad, Triple E.

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

criteria arrangementen
Criteria Arrangementen

Robuuste thema’s binnen: water, energie, groen

Gericht op educatie (leren van, leren over)

Er is ingespeeld op behoefte van de eindgebruiker ofwel: vraaggericht werken is uitgangspunt.

De eindgebruiker heeft handelingsperspectief.

Arrangement sluit bij voorkeur aan bij trends en ontwikkelingen (onderwijs, maatschappij).

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

vervolg criteria
Vervolg criteria

Mogelijkheid en bereidheid tot delen van kennis en inzichten.

Contract met gemeente, provincie of waterschap.

Vertegenwoordigers vanuit 4 assen participeren en commiteren zich aan arrangement.

Relatie met lokale beleidsthema’s en bestuurlijk commitment.

Maximaal 50% cofinanciering.

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

vragen subgroepen
Vragen subgroepen

Kies een onderwerp (inhoudelijke afbakening)?

Benoem gewenste partijen (uitbouw naar een arrangement)?

Reflecteer samen op eigen rol (rol van de NME-er / rol van bestuurder)?

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

vragen wensen idee n

Vragen, wensen, ideeën

Programmabureau NME

[email protected]

Natuur- en Milieueducatie 2008 - 2011

ad