Individuální a originální řešení Vašich potřeb - PowerPoint PPT Presentation

Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa
Download
1 / 21

 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa. Individuální a originální řešení Vašich potřeb. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. říjen 2012 Ing. Jaromír Janků. Obsah prezentace. postavení EGAPu na trhu a jeho role

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Individuální a originální řešení Vašich potřeb

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Individu ln a origin ln e en va ich pot eb

Pojišťujeme rizika vývozních úvěrů ve stovce zemí světa

Individuální a originální řešení Vašich potřeb


Exportn garan n a poji ovac spole nost a s

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

říjen 2012

Ing. Jaromír Janků


Obsah prezentace

Obsah prezentace

 • postavení EGAPu na trhu a jeho role

 • pojištění se státní podporou jako pojistná ochrana proti riziku nezaplacení ze strany zahraničního odběratele a současně jako cesta, jak se dostat snadněji k bankovním úvěrům na realizaci exportních a investičních projektů

 • nejčastěji využívané pojistné produkty

 • EGAP v číslech

 • novinky v EGAPu

www.egap.cz


Pokryt v rov ho trhu

Pokrytí úvěrového trhu

Tržně pojistitelné (bohaté) země

Tržně nepojistitelné (rizikové) země

KUPEG

Atradius

Euler Hermes

Coface

Krátkodobé úvěry

2 roky

Středně- a dlouhodobé úvěry

EGAP

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou

Pojistné produkty se státní podporou

PRINCIPY A VÝHODY

Teritoriální a tržně nepojistitelná komerční rizika

Pouze rizika spojená s vývozem zboží, služeb a investic

Mezinárodní pravidla pro státem podporované vývozy

Ochrana proti riziku nezaplacení

Podpora vývozu na trhy s vyšší mírou teritoriálního rizika

Snadnější přístup k finančním zdrojům

Levnější financování vývozu

www.egap.cz


Pojistn produkty komer n poji t n

Pojistné produkty – komerční pojištění

PRINCIPY A VÝHODY

Krátkodobé pohledávky se splatností max. do 2 let

Tuzemské i vývozní pohledávky

Zpravidla kompletní portfolio pohledávek

Ochrana proti vzniku nedobytných pohledávek

Nízká cena

Sjednání a správa pojištění on-line

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou1

Pojistné produkty se státní podporou

krátkodobý dodavatelský úvěr - „B“

krátkodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Bf“

dlouhodobý dodavatelský úvěr - „C“

dlouhodobý dodavatelský úvěr odkoupený bankou - „Cf“

odběratelský úvěr - „D“

potvrzení akreditivu - „E“

úvěr na předexportní financování výroby - „F“

www.egap.cz


Pojistn produkty se st tn podporou2

Pojistné produkty se státní podporou

investice v zahraničí - „I“

úvěr na investici v zahraničí - „If“

náklady na prospekci zahraničních trhů - „P“

výrobní riziko - zrušení vývozního kontraktu kupujícím - „V“

záruky za závazky vývozce z kontraktu - „Z“

aktivní zajištění (pasivní zajištění) - „ZA“

www.egap.cz


Produktov nab dka

Produktová nabídka

Prospekce

trhu

Předexportní

financování

Vývozní úvěr

Výroba

pro export

Bankovní záruky

Bid Bond

Advance Payment Bond

Bankovní záruky

Performance Bond

Warranty Bond

Výrobní

riziko

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty

Nejčastěji využívané pojistné produkty

POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH DODAVATELSKÝCH ÚVĚRŮ – „B“ a „C“

 • Pojištěným je vývozce.

 • Vývozním dodavatelským úvěrem je časový odstup mezi splněním závazku vývozce dodat zboží nebo služby a závazkem dovozce za dodané zboží nebo služby zaplatit.

 • Možnost postoupení pohledávky bance za úplatu. Pojistná smlouva musí být podepsána i vývozcem.

 • Produkt „Bf“ a „Cf“ – bankou financované produkty – banka je pojištěným.

1 Smlouva o vývozu

2 Bankovní krytí vývozní pohledávky krátkodobým (B)

či středně nebo dlouhodobým (C) úvěrem

3 Pojistná smlouva

4 Pojistné plnění s možností vinkulace bance

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty1

Nejčastěji využívané pojistné produkty

POJIŠTĚNÍ VÝVOZNÍCH ODBĚRATELSKÝCH ÚVĚRŮ – „D“

 • Pojištěným je banka.

 • Vývozním odběratelským úvěrem je úvěr poskytnutý bankou vývozce přímo dovozci nebo jeho bance.

 • Pojištění se řídí pravidly Konsensu OECD a umožňuje krýt rovněž rizika spojená s projektovým financováním.

 • Posudek o vlivu vývozu na životní prostředí v zemi dovozce.

1 Smlouva o vývozu

2 Smlouva o úvěru na financování vývozu

3 Závazek poskytnout úvěr kupujícímu

4 Pojistná smlouva

5 Závazky vývozce bance

6 Pojistné plnění

7 Možnost postihu vývozce v případě, že

zavinil pojistnou událost

www.egap.cz


Nej ast ji vyu van pojistn produkty2

Nejčastěji využívané pojistné produkty

POJIŠTĚNÍ PŘEDEXPORTNÍHO FINANCOVÁNÍ – „F“

 • Pojištěným je banka.

 • Pojištění lze sjednat pouze v návaznosti na pojištění pohledávek z vývozního úvěru.

 • Při délce splatnosti vývozního úvěru do 24 měsíců se pojišťuje předexportní úvěr na výrobu nejvýše do 85 % hodnoty vývozu.

 • Při delší splatnosti je možné pojistit předexportní úvěr nejvýše do 75 % hodnoty vývozu.

1Smlouva o vývozu, na jehož realizaci poskytuje

banka předexportní financování

2 Úvěrová smlouva

3 Pojistná smlouva

4 Pojistné plnění

5 Pojištění výrobního rizika

6 Pojištění navazujícího vývozního úvěru

7 Vývozní úvěr

8 Možnost postihu vývozce v případě, že zavinil

pojistnou událost

www.egap.cz


Spolu ast

Spoluúčast

 • každý pojistný produkt má svoji spoluúčast

  Tabulka spoluúčastí

www.egap.cz


V voj pojistn anga ovanosti v mld czk

Vývoj pojistné angažovanosti (v mld. CZK)

www.egap.cz


Produktov struktura nov uzav en ch pojistn ch smluv v roce 2011 v

Produktová struktura nově uzavřených pojistných smluv v roce 2011 (v %)

www.egap.cz


Teritori ln struktura nov uzav en ch pojistn ch smluv v roce 2011 v

Teritoriální struktura nově uzavřených pojistných smluv v roce 2011 (v %)

www.egap.cz


Teritori ln struktura pojistn anga ovanosti k 31 12 2011 v

Teritoriální struktura pojistné angažovanosti k 31.12. 2011 (v %)

www.egap.cz


P edepsan pojistn v mil czk

Předepsané pojistné (v mil. CZK)

www.egap.cz


Vyplacen pojistn pln n v mil czk

Vyplacená pojistná plnění (v mil. CZK)

www.egap.cz


Novinky

Novinky

 • s účinností od 20. dubna 2012 může EGAP pojišťovat krátkodobé vývozní úvěry do Řecka

 • dosud byla tato úloha byla přenechána komerčním úvěrovým pojišťovnám

 • pro vývozce to znamená, že EGAP může pojišťovat celé spektrum splatností, včetně pro něj dříve zapovězeného krátkodobého pojištění vývozních úvěrů

 • možnost pojišťovat takto rozšířené spektrum splatností však neznamená, že nebude brán zřetel na ekonomickou situaci jednotlivých subjektů podílejících se na vývozu, resp. jeho financování

www.egap.cz


Kontaktn daje

Kontaktní údaje

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Jan Dubec

oddělení pojištění teritoriálních rizik I.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.

Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1

tel: 222 842 328, mobil: 723 862 314

e-mail: dubec@egap.cz

www.egap.cz


 • Login