Operative interaksjoner mellom safety security fra et human factors perspektiv
Download
1 / 12

Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv. Solakonferansen Tirsdag 13.09.2011 Av: Kenneth Pettersen. Aviation Security post 11. september 2001. Terrorhandlingene 11. september 2001 resulterte i fall i passasjertransporten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Operative interaksjoner mellom safety /security fra et human factors perspektiv' - umika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Operative interaksjoner mellom safety security fra et human factors perspektiv

Operative interaksjoner mellomsafety /security fra et humanfactors perspektiv

Solakonferansen

Tirsdag 13.09.2011

Av: Kenneth Pettersen


Aviation security post 11 september 2001
Aviation Security post 11. september 2001

 • Terrorhandlingene 11. september 2001 resulterte i

  • fall i passasjertransporten

  • en legitimitetskrise for den sivile luftaften

  • politisk press for å vise evne til kontroll og handling

  • et behov for å beskytte

  • nye og omfattende sikringstiltak iverksatt av myndighetene

  • at hele industrien har måtte omstille seg

   (Utdrag fra SORISK prosjektrapport.

   Kommer høsten 2011)


Karakteristikker ved security omstillingen post 11 9 2001
Karakteristikker ved security-omstillingen post 11.9.2001

 • Reaktiv og hurtig utvikling av tiltak og styringsstruktur

 • Behov og evne til overnasjonal kontroll

 • Støtte og harmoni mellom stater

 • Hemmelighold

 • Kostnadene er i ferd med å bli et problem

 • Håndteringen av omstillingsprosessen har vært og er en utfordring

  (Hentet fra SORISK prosjektrapport).


Et viktig sp rsm l
Et viktig spørsmål

 • Security utviklet i betydelig grad som et eget regelverks- og virksomhetsområde på alle nivå i luftfarten.

  • Frakoplet ifra andre styringsstrukturer

  • Konsekvens; industrien fragmenteres

 • Luftfarten er i praksis tett koplet og avhengig av at kjerneprosessene designes, utføres og vedlikeholdes på best mulig måte for å sikre en høy pålitelighet og ytelse

  • I slike systemer bør omstillinger være preget av integrering, samhandling, kommunikasjon og en tett kontakt med kjerneprosessene (HSLB 2005)

 • Hvem er det som har ansvaret for helheten?


Et viktig sp rsm l1
Et viktig spørsmål

 • Hvem er det som har det overordnede blikket og ser til at luftfartens menneskelige kapital forvaltes på en god måte?Om studien
Om studien

 • Bearbeidet en spørreundersøkelse gjennomført i Widerøe våren og sommeren 2010.

 • Gjennomført intervjuer med ansatte og observasjoner januar 2011.

 • Spørreundersøkelsen hadde en svarprosent på 83 og innholder svar fra 675 ansatte: 340 piloter, 151 kabinansatte, 129 stasjonsansatte og 55 teknikere.

 • Vår bearbeidelse viser at de ansatte, særlig piloter og teknikere, opplever at security-kontrollen av ansatte fører til frustrasjon, dårligere kommunikasjon og dårligere arbeidsmiljø.


Resultater
Resultater

 • et flertall av de spurte (58 %) mener at security-regimet er viktig for å forhindre terroraksjoner, men 67 % av de spurte er helt eller delvis uenige i at security-reglene er fornuftige.

 • To hovedmomenter:

  • Manuell sjekk foran passasjerer oppleves som ydmykende og nedverdigende og skaper frustrasjon som kan gå utover sikkerheten.

  • Piloter og kabinpersonell unngår å forlate flyet for å slippe security. Security-kontrollen blir dermed en utilsiktet barriere som fører til at flygende personell utsetter måltider og toalettbesøk og i tillegg kan gå glipp av oppdatert informasjon om vær eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger.


Analyse er v re funn uventede
Analyse – er våre funn uventede?

 • Samlet sett peker våre studier på forhold knyttet til kommunikasjon og ansattes atferd ved bakkeopphold på flyplasser hvor security-tiltaki tenkte scenarioer kan bidra til en forringelse av sikkerheten

 • Er dette uventet?

  • Tidligere forskning viser at omstillingsprosesser i luftfarten er preget av et potensial for negative sikkerhetsmessige konsekvenser (HSLB 2005).

  • Erfaringer fra andre systemer (e.g. militære operasjoner, kjernekraftverk, olje- og gass) peker på lignende konsekvenser

  • Det samme gjør et sett av ulike teoretiske perspektiver (e.g. HRO, Normal Accidents, Man-MadeDisaster).


Noe m gj res
Noe må gjøres…

 • Ansvarlige myndigheter bør gå nærmere igjennom potensialet for at security-tiltak kan påvirke flysikkerheten

 • Ansvarlige myndigheter må vurdere i hvilken grad eksisterende mekanismer (herunder tilsynsfunksjoner) for regulering av luftfarten er tilstrekkelige for å håndtere interaksjonen mellom myndighetskravene til security-kontroll og sikkerhet.

 • Noen må ha ansvaret for helheten!

  • Her har Luftfartstilsynet en særlig sikkerhetsmessig rolle for å sikre at norsk luftfart ikke får reduserte flysikkerhetsmarginer ved innføring av securitytiltak.

  • ”(…) isolerte endringer bør ideelt sett inngå i en konsekvensvurdering på overordnet systemnivå for å vurdere om de vil kunne påvirke det totale risikobildet” (HSLB 2005 s.159).


Takk for oppmerksomheten

Takk for oppmerksomheten!

Referanser

HSLB - Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (2005), Flysikkerhet i norsk luftfart under omstillingsprosesser. Rapport SL RAP 35 /2005

Pettersen, K.A. og Bjørnskau, T. (2011) Security på norske flyplasser kan gå på sikkerheten løs, Samferdsel Nr. 6, 2011


ad