Marketinška orijentacija škola Škola čini super stvari svaki dan - PowerPoint PPT Presentation

Marketin ka orijentacija kola kola ini super stvari svaki dan
Download
1 / 28

 • 48 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Marketinška orijentacija škola Škola čini super stvari svaki dan. doc.dr.sc. Božena Krce Miočić Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti e -mail: krceb @ unizd.hr. Temeljna namjera marketing.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Marketinška orijentacija škola Škola čini super stvari svaki dan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Marketin ka orijentacija kola kola ini super stvari svaki dan

Marketinška orijentacija škola Škola čini super stvari svaki dan

doc.dr.sc. Božena Krce Miočić

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti

e-mail: krceb@unizd.hr


Temeljna namjera marketing

Temeljna namjera marketing

 • Ostvarivanje dugoročnih odnosa s kupcima /korisnicima, utemeljenog na zadovoljavanju njihovih želja i potreba, pri čemu se profitabilnost pojavljuje tek kao logična posljedica učinkovitog djelovanja organizacije (Amstrong & Kotler, 2006.)


Marketing kole

Marketing škole

 • Marketing je proces kojim škola stvara vrijednost za učenike i zajednicu/društvo u kojem djeluju izgrađujući snažne interaktivne odnose sa svim ključnim dionicima:

  • Korisnicima

  • Donatorima

  • Zaposlenicima/volonterima

  • Općom javnošću

   (Pavičić, Alfirević, Kutleša, Matković : 2010.)


Kakve su to rije i

Kakve su to riječi?

 • Profit?

 • Proračun za marketinšku kampanju?

 • Potrošač?

 • Uobičajeno smatramo da su primjerenije profitnom sektoru, ali i obrazovanje ima svoj interes u ovim riječima.

 • Marketing je dobrodošla pomoć u vođenju organizacija, donošenju odluka, stvaranju zadovoljstva kako kod korisnika tako i kod volontera i zaposlenika…


Ima li razlike izme u kola

Ima li razlike između škola

(Alfirević, Pavičić, Kutleša, Matković:2010.)


Marketin ki orijentirana kola

Marketinški orijentirana škola

 • Ona koja svoje djelovanje/aktivnosti temelji na željama i potrebama učenika, odnosno svih ostalih dionika zainteresiranih za ostvarenje odgojno – obrazovnih ciljeva.

 • Što želi vaš učenik?

 • Što želi roditelj vašeg učenika?

 • Što želi župan?

 • Što želi privreda?


Proces kolskog menad menta za provedbu marketin kih ciljeva kole

Proces školskog menadžmenta za provedbu marketinških ciljeva škole

(Pavičić, Alfirević, 2008.)


To je moj proizvod

Što je moj proizvod?

 • Ono što nudim ciljnoj skupini kako bi zadovoljila njene potrebe.

 • Opipljivi proizvod – konkretna obrazovna usluga u kojoj sudjeluju učenici dolaskom na nastavu;

 • Osnovni proizvod – temeljnu namjenu obrazovanja, kompetencije, društvenih vještina za život, razvoja cjelokupne ličnosti;

 • Prošireni proizvod – sve što učenici dobivaju izvan temeljnih odgojno obrazovnih procesa;


Kakav je moj program

Kakav je moj program?

 • Živimo u začaranom krugu.

 • Svjesni smo što ne valja.

 • Pokrećemo proceduru.

 • Imamo li sredstava?

 • Imamo li kadra?

 • Znam da mogu više!


Koliko ko ta va program

Koliko košta vaš program

 • Jeste li izračunali točku pokrića?

 • Zamislimo dan da nema sredstava iz proračuna koliko vam treba učenika i koliko moraju platiti da bi vi nastavili rad…

 • Bi li svi imali jednake cijene?

 • A bi li svima dali jednake plaće?


Kada smijemo potro iti vi e

Kada smijemo potrošiti više

 • U sveopćoj štednji, snižavanju plaća koji je interes utrošiti više na marketinške aktivnosti – kako će se to nama vratiti?

 • Kako možemo opravdati trošak promocije kada istovremeno se smanjuju prava zaposlenika ili materijalni izdaci za toplu vodu, wc papir i sl. ?


I kada odlu imo potro iti

I kada odlučimo potrošiti

 • Kako znamo kome vjerovati?

 • Koliko košta knjiga grafičkih standarda?

 • I što mi time dobivamo?


Za to

Zašto?

 • Često imamo osjećaj da bespotrebno radimo 

 • Svi naši projekti samo su naši

 • Građani imaju stav da mi ništa ne radimo

 • Ionako radimo za burzu – čemu taj trud

 • Ja sam najdosadniji ravnatelj u županiji


Promocija i komunikacija s dionicima

Promocija i komunikacija s dionicima

 • Pitanje koje si zasigurno postavljate:

  „kako informirati javnost o …?”

 • konkretnom programu škole

 • djelatnosti škole

 • posebnim akcijama u školi

 • značaju u zajednici

 • kadru koji posjedujemo…


Mediji

Mediji

 • Stari tradicionalni: novine, radio, televizija, plakati,

 • Novi mediji: internetske stranice, oglasi na drugim internetskim stranicama, e-mail, društvene mreže, m-poruke


Marketin ka orijentacija kola kola ini super stvari svaki dan

Da bi znali kako - treba znati kome


Specijalizirani portali

Specijalizirani portali


Radite ne to za to bi eljeli da svi uju

41% Internet korisnika u RH

Radite nešto za što bi željeli da svi čuju

http://apps.jutarnji.hr/EPH_DIGITAL_Cjenik_2013.pdf


Kako bi osmislili poruku

Kako bi osmislili poruku

 • UBRAJATE SE MEĐU 10 NAJBOLJIH ŠKOLA U HRVATSKOJ

 • Znaju li to znaju?

 • Oni koji trebaju to znaju.

 • Što su to indikatori ?

 • Državna matura?

 • Tko su ti do kojih treba

  doprijeti poruka o tome kako

  ja dobro radim?


Ako su u enici va a ciljna publika

Ako su učenici vaša ciljna publika

93 % djece

lošiji uspjeh


Imam super ideju ali nemam sredstava

Imam super ideju, ali nemam sredstava…

Svatko nekog poznaje – osobni kontakt


To radim mora se znati

Što radim … mora se znati

Volontiram, čitam, kuham, radim namještaj, prikupljam pomoć…


Volontiram

Volontiram


Natjecanja

Natjecanja

 • Je li to dobro ili loše?

 • http://www.azoo.hr/index.php?option=com_sectionex&view=category&id=9&Itemid=118


Alumni klub

Alumni klub

 • http://www.gjb.hr/maturanti-kroz-stoljeca/65-19861987


Ustvari kola ini super stvar

Ustvari škola čini super stvar

Svaki dan


5 zlatnih pravila

5 zlatnih pravila

 • Poštujte i cijenite vlastito marketinško znanje i iskustvo te praksu koja već postoji u organizaciji,

 • Učite od svih onih za koje smatrate da vas mogu nešto naučiti,

 • Ako vas drugi kopiraju nastavite se razvijati i unaprjeđivati,

 • Atraktivnost ne mijenja učinkovitost,

 • Troškovi marketinških aktivnosti moraju biti u skladu s učincima.


Hvala na pa nji

Hvala na pažnji


 • Login