Z ve T puanları - PowerPoint PPT Presentation

Z ve t puanlar
Download
1 / 12

  • 305 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Z ve T puanları. Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık. Her ölçmeyle ilgili ortalama ve standart sapma farklı olabildiği için farklı ölçmelerde alınan puanların doğrudan karşılaştırılmaları uygun değildir.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Z ve T puanları

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Z ve t puanlar

Z ve T puanları

Yrd. Doç. Dr. Cenk Akbıyık


Z ve t puanlar

Her ölçmeyle ilgili ortalama ve standart sapma farklı olabildiği için farklı ölçmelerde alınan puanların doğrudan karşılaştırılmaları uygun değildir.


Z ve t puanlar

Z ve T puanları yanıtlayıcıların aldıkları puanların standart puanlara çevrilerek karşılaştırılabilmesini sağlamaktadır.


Z ve t puanlar

Z ve T puanları temel olarak “hangi yanıtlayıcı daha başarılıdır?” sorusuna cevap vermektedir.


Z ve t puanlar

Z ve T puanlarında yanıtlayıcı puanları grubun ortalaması ve standart sapması dikkate alınarak standart puanlara dönüştürülür.


Z ve t puanlar

Z puanı şu biçimde hesaplanır:


Z ve t puanlar

Örneğin bir öğrencinin sınavdan aldığı not 81, sınıfın ortalaması 76 ve sınıfın standart sapması 20 ise Z puanı şu biçimde bulunur:

Z = (81 – 76) / 20

Z = 0,25


Z ve t puanlar

Z puanı bazı durumlarda negatif çıkmaktadır.

Karşılaştırmanın daha rahat anlaşılabilmesi için Z puanının T puanına dönüştürülmesi daha uygundur.


Z ve t puanlar

T puanı ile işlem yapılan puan, ortalaması 50 ve standart sapması ise 10 olan bir ölçme durumunda elde edilmiş gibi ifade edilir.

T = 50 + 10Z


Z ve t puanlar

Bir önceki örnekteki Z puanı, T puanına şöyle dönüştürülür:

T = 50 + 10 x 0,25

T = 52,5


Z ve t puanlar

Aşağıdaki verilere göre hangi öğrencinin daha başarılı olduğunu bulunuz:


Z ve t puanlar

Uygulama

Aşağıda bir öğrencinin testlerden aldığı puanlar ve bu testlere ait grup ortalamaları ve standart sapmaları verilmektedir.

Öğrencinin her bir testle ilişkin T ve Z puanlarını hesaplayarak hangi testte daha başarılı olduğunu bulunuz.


  • Login