CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ
Download
1 / 51

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. - PowerPoint PPT Presentation


 • 68 Views
 • Uploaded on

CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍ Mgr. Aleš Chupáč , RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.' - tyler-mejia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

CH20-LABORATORNÍ SKLO A NÁŘADÍMgr. Aleš Chupáč, RNDr. YvonaPufferováGymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.

Soubor prezentací: CHEMIE PRO I. ROČNÍK GYMNÁZIA

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 • Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“


Chemick laborato d ve a dnes
Chemická laboratoř dříve a dnes

 • první chemické laboratoře – v egyptských chrámech kněží

 • v období ALCHYMIE - rozvoj laboratorní techniky Chemická laboratoř 16. století:

Obr. 1 Chemická laboratoř v 16. století


Uk zka k ivule
Ukázka „křivule“

Obr. 2Křivule

ÚKOL: Pokuste se odhadnout, k čemu se

používala křivule vyobrazená na obrázku.


Koln chemick laborato v re ln ch podm nk ch
Školní chemická laboratoř v reálných podmínkách

Obr. 3Školní chemická laboratoř


Laboratorn sklo a n ad i
Laboratorní sklo a nářadí I.

LABORATORNÍ SKLO

 • technické

  = př. filtrační nálevka, dělicí nálevka, promývací baňka, odsávací baňka

 • varné

  = př. zkumavka, kádinka, varná baňka, frakční baňka, kuželová baňka, titrační baňka, chladič

 • odměrné

  = př. válec, pipeta, byreta, odměrná baňka


Laboratorn sklo a n ad ii
Laboratorní sklo a nářadí II.

PORCELÁNOVÉ NÁDOBÍ

 • př. porcelánový kelímek, miska, navažovací lodička

  PLASTOVÉ NÁDOBÍ

 • př. plastová střička

  OSTATNÍ POMŮCKY A NÁŘADÍ

 • př. laboratorní stojan, kahan, varný kruh


Odm rn sklo
Odměrné sklo

„Na dolití“ (ozn. D nebo In)

 • např. odměrná baňka

  „Na vylití“(ozn. V nebo Ex)

 • např. byreta, pipeta

Obr. 4 Odměrná baňka

Obr. 5 Byreta


Loha speci ln druhy skla
ÚLOHASpeciální druhy skla

V laboratoři běžně najdete kádinky, varné

baňky ad. s označením Simax.

Na webové stránce

http://geologie.vsb.cz/loziska/suroviny/sklo.html

prostudujte vlastnosti a složení takto

označovaného skla. Připravte krátký referát se

zjištěnými informacemi (rozsah 10 – 12 vět).


ÚLOHA

Která kyselina (anorganická kyselina) nemůže být uchovávána ve skleněných nádobách, protože sklo rozpouští?

Uveďte název a vzorec dané kyseliny.

Zapište chemickou rovnicí rozpuštění skla danou kyselinou (pojmenujte produkty reakce).


Odm rn v lec
Odměrný válec

 • Slouží k přibližnému odměřování kapalin. Jejich stupnice je kalibrovaná na dolitý objem při určité teplotě vyznačené na válci (obyčejně 20°C).

Obr. 6 Odměrný válec


K dinka
Kádinka

 • Slouží jako reakční nádoby, dále je můžeme použít k zahřívání kapalin, k rozpouštění látek.

 • Mohou být opatřeny stupnicí, která však slouží k orientačnímu zjištění objemu.

Obr. 7 Kádinka

Obr. 8 Kádinka


Zkumavka dr k na zkumavky
Zkumavka / držák na zkumavky

Používají se k důkazům látek, orientačním pokusů, zkouškám rozpustnosti látek apod.

Obr. 9 Držák na zkumavky

Obr. 10 Zkumavka


Stojan na zkumavky
Stojan na zkumavky

Obr. 11 Stojan bez zkumavek

Obr. 12 Stojan se zkumavkami


Varn ba ka
Varná baňka

 • Slouží ke směšování látek a jejich zahřívání.

Obr. 13 Varná baňka

Obr. 14 Varná baňka


Titra n ba ka
Titrační baňka

 • Užívá se v analytické chemii.

Obr. 15 Titrační baňka


Ku elov erlenmayerova ba ka
Kuželová (Erlenmayerova) baňka

 • Mají běžné upotřebení jako kádinky.

Obr. 16 Kuželová baňka

Obr. 17 Kuželová baňka


Frak n ba ka
Frakční baňka

 • Společně s chladičem se využívá k destilacím.

tubus

Obr. 18 Frakční baňka


Odm rn ba ka
Odměrná baňka

 • Používají se při přípravě roztoků přesně definované koncentrace.

RYSKA

Obr. 19 Odměrná baňka

Obr. 20 Odměrná baňka


Ods vac zkumavka
Odsávací zkumavka

 • Slouží např. k odsávání malých množství látek.

Obr. 22 Odsávací zkumavka – detail olivky

Obr. 23 Odsávací zkumavka

Obr. 21 Odsávací zkumavka


Filtra n n levka
Filtrační nálevka

 • Užívá se jich k filtraci kapalin nebo k nalévání kapalin do nádob s úzkým hrdlem.

Obr. 25 Filtrační nálevka

Obr. 26 Filtrační nálevka (žebrovaná)

Obr. 24 Filtrační nálevka (hladká)


D l c n levka
Dělící nálevka

 • Užívají se např. k oddělování dvou kapalin o různých hustotách.

Obr. 28 Dělící nálevka (hruškovitá)

Obr. 27 Dělící nálevka (válcovitá)

Obr. 29 Dělící nálevka - hruškovitá


Byreta s p m m kohoutem
Byreta (s přímým kohoutem)

 • Užívá se v analytické chemii.

Obr. 30 Byreta

Obr. 31 Byreta

Obr. 32 Byreta – detail kohoutu


Pipeta
Pipeta

 • Slouží k přesnému odměřování kapalin.

Obr. 33 Nástavec na pipetu

Obr. 34 Pipeta


Pr ce s pipetou s vyu it m pipetovac ho bal nku
Práce s pipetou (s využitím pipetovacího balónku

 • Na konec pipety nasaďte pipetovací balónek a ústí pipety ponořte do roztoku (z bezpečnostních důvodů musí být stále pipeta ponořena v roztoku ).

 • Nasajte kapalinu nad rysku označenou 0 cm3.

 • Jemně uvolněte ukazovák, aby kapalina pomalu vytékala z pipety (na požadovaný objem – spodní okraj menisku se dotkne dané rysky). Držte vždy pipetu tak, aby ryska byla ve výši očí.


Hustom r
Hustoměr

 • Užívá se k určování hustoty kapalin.

Obr. 35 Hustoměr


Chladi
Chladič

 • Slouží ke kondenzaci par při chemických reakcích .

Obr. 36 Nástěnný destilační přístroj

Chladič

Obr. 37 Chladič


Typy chladi
Typy chladičů

Obr. 38 Chladič

(Liebigův sestupný)

Obr. 39 Chladič

(spirálový)

Obr. 40 Chladič

(kuličkový)


Kahan
Kahan

 • Užívá se k zahřívání (tavení) látek.

Obr. 41 Kahan plynový (Bunsenův)

Obr. 42 Plynový kahan

Obr. 43 Lihový kahan


Pr ce s kahanem
Práce s kahanem

 • Uzavřete přívod vzduchu na kahanu.

 • Zapalte zápalku, otevřete přívod plynu a zápalku přiložte k ústí kahanu.

 • Po zapálení kahanu otevřete přívod vzduchu. Jestliže plamen přeskočí do trubice, je nutno kahan zhasnout, nechat vychladnout a znovu zapálit.

přívod vzduchu na kahanu (prstenec)

Obr. 44 Plynový kahan


Trojno ka
Trojnožka

 • Slouží místo stojanu k zahřívání látek.

Obr. 45 Trojnožka

Obr. 46 Trojnožka


Laboratorn l ce
Laboratorní lžíce

 • Slouží k nabírání chemikálií. Vyrábí se z plastu, skla, porcelánu i nerezové oceli.

Obr. 47 Laboratorní lžíce


Azbestov s ka
Azbestová síťka

 • S využitím varného kruhu či trojnožky ji lze využít k zahřívání látek.

Obr. 48 Azbestová síťka


Stojan stativ
Stojan (stativ)

 • Slouží k uchycení držáků, svorek, kruhů.

Obr. 49 Stojan

Obr. 50 Stojan s příslušenstvím


Dr k mal dr k
Držák („malý držák“)

 • Slouží k uchycení varné baňky, zkumavek ad. na stojanu.

Obr. 51 Držák


K ov svorka
Křížová svorka

 • Slouží k uchycení držáku, popř. železný kruh ke stojanu.

Obr. 52 Křížová svorka


Varn elezn kruh
Varný (železný) kruh

 • Slouží při zahřívání látek.

Obr. 53 Varný (železný) kruh


Dr k k uchycen chladi e
Držák k uchycení chladiče

 • Slouží k bezpečnému uchycení chladiče.

Obr. 54 Držák na chladič – pohled zboku

Obr. 55 Držák na chladič – pohled shora


Filtra n kruh
Filtrační kruh

 • Slouží k upevnění filtrační nálevky při filtraci.

Obr. 56 Filtrační kruh


Hodinov sklo
Hodinové sklo

 • Slouží např. k přikrývání kádinek, nálevek apod.

Obr. 57 Hodinové sklo


Petriho misky
Petriho misky

 • Slouží k uchovávání krystalických látek.

Obr. 58 Petriho misky (oddělené misky)

Obr. 59 Petriho misky


Kapkovac deska
Kapkovací deska

 • Slouží k důkazovým reakcím iontů (látek) v analytické chemii.

Obr. 60 Kapkovací deska


T ec miska s tlou kem
Třecí miska s tloučkem

 • Slouží k rozmělňování pevných látek.

Obr. 61 Třecí miska s tloučkem

Obr. 62 Třecí miska s tloučkem


Odpa ovac miska
Odpařovací miska

 • Slouží k odpařování (zahušťování) roztoků.

Obr. 63 Odpařovací miska (pohled shora)

Obr. 64 Odpařovací miska (pohled zboku)


Reagen n l hev
Reagenční láhev

 • Slouží k uchovávání kapalin.

Obr. 65 Reagenční láhev

Obr. 66 Uložení reagenčních láhví


St i ka
Střička

 • Používá se k dávkování menších množství destilované vody, k oplachům apod.

Obr. 67 Střička


Elektronick v hy
Elektronické váhy

 • Slouží k navažování pevných látek.

Obr. 68 Elektronické váhy

Obr. 69 Moderní elektronické váhy


Loha pojmenujte laboratorn pom cky na obr zku
ÚLOHAPojmenujte laboratorní pomůcky na obrázku

A

B

D

C


P prava stojanu a pom cek k pr ci
Příprava stojanu a pomůcek k práci

 • Upevňování svorky ke stojanu

  (svorkou upevníme ke stojanu držák, kruh)

  Křížovou svorku upevníme na stojan tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru. Poté upevníme držák nebo varný kruh ve svorce.

 • Upevnění baňky v držáku na stojanu

  Křížovou svorku upevníme na stojanu tak, aby otvor pro držák směřoval vzhůru (držák svorky upevním ale tak, aby šroub držáku směřoval vzhůru a byl dostupný pravé ruce. Správně a vhodně upevníme baňku v držáku ve vhodné výšce na stojanu (posunem křížové svorky po tyči stojanu).


Pou it informa n zdroje
Použité informační zdroje

POŠTA, A. etal. Laboratorní technika a bezpečnost práce. Praha: SNTL, 1981.

Obr 1. Chemická laboratoř v 16. století. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://knarf.english.upenn.edu/Gifs/lab.html

Obr. 50 Stojan s příslušenstvím. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://eshop.merci.cz/www/obrazky/velke/396551110100.jpg

Obr 69. Váha RADVAQ XA/2Y. [online]. [cit. 2012-05-11]. Dostupné z:

http://www.selva.cz/selva/eshop/1-1-Vahy/60-3-Analyticke-vahy/3/row


Pou it informa n zdroje1
Použité informační zdroje

Obr 4., 5., 7., 13., 16., 19., 23., 25., 27., 28., 31., 38., 39., 40., 42., 45., 62. – obrázky z programu ACD/ChemSketch 10.0

Ostatní veškeré obrázky (fotografie) byly pořízeny autorem A. Chupáčem.


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


ad