Keep calm find a job
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Keep Calm & Find a job… Συμβουλές Διαχείρισης Σταδιοδρομίας PowerPoint PPT Presentation


 • 49 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Keep Calm & Find a job… Συμβουλές Διαχείρισης Σταδιοδρομίας. Κατερίνα Παπακώτα Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ). Οικονομική Κρίση & Ελληνική Αγορά Εργασίας. Πάγωμα προσλήψεων στο δημόσιο Συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα Υπερπροσφορά σε σχέση με την ζήτηση

Download Presentation

Keep Calm & Find a job… Συμβουλές Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Keep calm find a job

Keep Calm & Find a job… Συμβουλές Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Κατερίνα Παπακώτα

Ψυχολόγος – Σύμβουλος Σταδιοδρομίας (ΜΔΕ)


Keep calm find a job

Οικονομική Κρίση & Ελληνική Αγορά Εργασίας

 • Πάγωμα προσλήψεων στο δημόσιο

 • Συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα

 • Υπερπροσφορά σε σχέση με την ζήτηση

 • Αύξηση του ποσοστού ανεργίας (νέων)

 • Αβεβαιότητα για το μέλλον

 • Στροφή προς τις εξαγωγές & ενδιαφέρον για πρωτογενή τομέα

 • Ανάγκη για διαφοροποίηση

 • Ανάγκη για καινοτόμες ιδέες

 • Ανάγκη για στελεχιακό δυναμικό με θετικά – δυναμικά στοιχεία προσωπικότητας


Keep calm find a job

Σημαντικές Αλλαγές

 • Εποχή της Πληροφορίας # Εποχή του Ανθρώπου

 • Καπιταλισμός # Ταλεντισμός

 • Εργαζόμενοι ζουν κοντά ή προέρχονται από τον τόπο εργασίας # Εργαζόμενοι που προσφέρουν εργασία παντού ή από παντού

 • Κορεσμός ταλέντου # Έλλειψη Ταλέντου

 • Ανεργία λόγω υπερπροσφοράς # Ανεργία λόγω συγκεκριμένης ζήτησης

 • Τεχνολογία υποδουλώνει # Τεχνολογία απελευθερώνει

 • Μετανάστευση σπανίζει # Μετανάστευση Καθημερινότητα

 • Δουλειά για μια ζωή # 10-15 θέσεις εργασίας μέχρι την ηλικία των 38

 • Προσλαμβάνουμε ισχύ # Προσλαμβάνουμε πάθος

 • Εσωστρέφεια # Εξωστρέφεια

 • Εργάζομαι σε μια εταιρεία # Εργάζομαι με μια εταιρεία

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 2011 www.manpower.com


The millennials

The Millennials

 • Θα χρειαστεί να κάνουν πολλές αλλαγές σε εταιρείες ή ακόμα και αλλαγές καριέρας, είτε από επιλογή είτε επειδή οι συνθήκες το επιβάλλουν.

 • Η επιτυχίαστηρίζεται, πέρα από την τεχνική γνώση, σε επιπρόσθετες δεξιότητες (soft skills). Πρόκειται για ένα συνδυασμό στοιχείων προσωπικότητας, συμπεριφορών και κοινωνικών δεξιοτήτων που φαίνεται να κατέχουν καίριο ρόλο τόσο στην αρχική διαδικασία επιλογής προσωπικού όσο και στη μετέπειτα επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μέσα στον οργανισμό.

 • Οι εργοδότες, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία του να εμφυσήσεις και να εκπαιδεύσεις τους εργαζόμενους σε συμπεριφορές, εστιάζουν πλέον περισσότερο σε απτές αποδείξεις δεξιοτήτων και σε στοιχεία προσωπικότητας παρά σε βαθμούς πτυχίων και προηγούμενη εμπειρία.

“The workplace through the eyes of millennials” www.kpmg.com WIB 2014


Millennials

Millennials

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στηρίζεται:

 • Διάθεση για καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη διαφορετικότητα.

 • Συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα δηλ. του εργαζόμενου να αναγνωρίζει & να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα συναισθήματά του αλλά και των συναδέλφων του,

 • Κατανόηση της κουλτούρας του οργανισμού και η προσαρμογή σε αυτήν καθώς και η συνεχής αυτοπαρακίνηση

 • Επαγγελματική ηθική, η δέσμευση για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων,

 • Δυναμισμός και η θετική αντιμετώπιση των προκλήσεων αναπληρώνουν την όποια έλλειψη σχετικής εργασιακής εμπειρίας.

 • Προσωπική ευελιξία που σχετίζεται με την πρόθεση για αλλαγή τόπου εργασίας,

 • Ανάληψη διαφοροποιημένων καθηκόντων μέσα στον ίδιο οργανισμό,

 • Εξερεύνηση νέων/διαφορετικών τομέων δραστηριοποίησης

 • Διάθεση για την ανάληψη πρωτοβουλιών

 • Εξέλιξη και η εισαγωγή νέων πρακτικών,

 • Ικανότητα να διαχειρίζονται ταυτόχρονα πολλαπλά καθήκοντα (multitasking) καθώς και

 • Διαρκής ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πεδίο δραστηριότητάς τους μέσα από τη χρήση νέων μέσων και τεχνολογιών (προγράμματα εκπαίδευσης από απόσταση, διαδικτυακά σεμινάρια κτλ.)

“The workplace through the eyes of millennials” www.kpmg.com WIB 2014


Millennials1

Millennials

ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Συμμετοχή σε διαδικτυακά ακαδημαϊκά σεμινάρια που σχετίζονται με τις τάσεις στην αγορά εργασίας

 • Συμμετοχή σε μαθήματα & δράσεις σχετικά με την επιχειρηματικότητα

 • Ενεργής δραστηριοποίηση σε φορείς που φέρνουν κοντά απόφοιτους και εταιρείες μπορούν να προετοιμάσουν και συγχρόνως να βοηθήσουν τη νέα γενιά να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.

“The workplace through the eyes of millennials” www.kpmg.com WIB 2014


How to get a job at google

How to Get a Job at Google

“…Beware. Your degree is not a proxy for your ability to do any job. The world only cares about — and pays off on — what you can do with what you know (and it doesn’t care how you learned it). And in an age when innovation is increasingly a group endeavor, it also cares about a lot of soft skills — leadership, humility, collaboration, adaptability and loving to learn and re-learn. This will be true no matter where you go to work.”

 • General Cognitive Ability, and it’s not I.Q. It’s learning ability. It’s the ability to process on the fly. It’s the ability to pull together disparate bits of information. No.

 • Leadership— Emergent leadership as opposed to traditional leadership. …What we care about is, when faced with a problem and you’re a member of a team, do you, at the appropriate time, step in and lead. And just as critically, do you step back and stop leading, do you let someone else? Because what’s critical to be an effective leader in this environment is you have to be willing to relinquish power.

 • Humility and ownership. “It’s feeling the sense of responsibility, the sense of ownership, to step in,” he said, to try to solve any problem — and the humility to step back and embrace the better ideas of others. “

 • Collaboration

 • Learn & Re-learn

Laszlo Bock, Senior Vice President of People Operations for Google www.nytimes.com 22/2/2014


Keep calm find a job

Σταδιοδρομία

 • Γραμμική # Χωρίς όρια

 • Επιλογή ζωής # Σχεδιασμός ζωής

 • Δέσμευση # Κινητικότητα

 • Απασχολησιμότητα # Επαγγελματική προσαρμοστικότητα & ανθεκτικότητα


Keep calm find a job

Δεξιότητες ΔιαΒίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

Συλλογή, Ανάλυση, Σύνθεση & Οργάνωση Πληροφοριών για τον εαυτό, την εκπαίδευση & τα επαγγέλματα καθώς και στη λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων & την υλοποίηση μεταβάσεων (European Lifelong Guidance Policy Network,2012)


Keep calm find a job

Δεξιότητες ΔιαΒίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

 • Ετοιμότητα στο Τυχαίο(μετασχηματισμός των τυχαίων γεγονότων σε επαγγελματικές ευκαιρίες

 • Η «τέχνη» της Σταδιοδρομίας (Δεξιοτεχνία για τη δημιουργία εναλλακτικών προοπτικών)

 • Επαγγελματική προσαρμοστικότητα (Ετοιμότητα, ευελιξία & προθυμία του ατόμου να αντιμετωπίσει τους στόχους του, τις μεταβάσεις ή τα απροσδόκητα γεγονότα και να διαχειριστεί τις αλλαγές με τις κατάλληλες ενέργειες)


Keep calm find a job

Ετοιμότητα στο τυχαίο

Κοινοί «μύθοι» στον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας

Ο σχεδιασμός της σταδιοδρομίας όταν αναπτύσσουμε «Ετοιμότητα στο τυχαίο»

Εκμεταλλεύσου στο έπακρο τα τυχαία γεγονότα

Πάντα να διατηρείς ανοιχτές τις επιλογές σου

Να είσαι σε επαγρύπνηση ώστε αν χρειαστεί να αλλάξεις το όνειρο σου

Προσπάθησε, ακόμα και αν δεν γνωρίζεις το αποτέλεσμα

Προχώρησε μπροστά κι ας κάνεις λάθη

Κάνε ότι μπορείς να δημιουργείς τη δική σου τύχη

Αναζήτησε θέση σε ένα επάγγελμα ακόμα και αν δεν κατέχεις όλες τις απαιτούμενες δεξιότητες. Θα τις μάθεις στην συνέχεια

Απόλαυσε τη ζωή – Καλή ζωή είναι η ισορροπημένη ζωή

Η τύχη δεν είναι σύμπτωση

 • Μην αφήνεις τυχαία γεγονότα να χαλάσουν τα σχέδια σου

 • Διάλεξε έναν επαγγελματικό στόχο το συντομότερο δυνατόν

 • Κάνε οτιδήποτε μπορείς για να πραγματοποιήσεις το όνειρο σου

 • Να ενεργείς μόνο όταν είσαι σίγουρος για το αποτέλεσμα

 • Απόφυγε να κάνεις λάθη

 • Περίμενε να σου φέρει η τύχη μια επιθυμητή αλλαγή στη ζωή σου

 • Αναζήτησε θέση σε ένα επάγγελμα μόνο αν έχεις τις απαραίτητες δεξιότητες που απαιτούνται

 • Βάλε σε προτεραιτότητα την σταδιοδρομία σου

 • Η τύχη είναι απλά μια σύμπτωση


Keep calm find a job

Δεξιότητες ΔιαΒίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας

 • Κοινωνική ευαισθητοποίηση (επαγγελματική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την κοινωνική ευημερία)

 • Επαγγελματική ανθεκτικότητα (ικανότητα να χειριστούμε τις αλλαγές και να ανταπεξέλθουμε στις αντιξοότητες)

 • Αυτό-αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας (ικανότητα να κάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες)

 • Θετικός Προσανατολισμός στο Μέλλον

 • Δεξιότητες Αναζήτησης εργασίας, κοινωνικής δικτύωσης, κινητικότητας & διαχείρισης ελεύθερου χρόνου


Keep calm find a job

Βήματα στην Αναζήτηση Εργασίας

Θέση εργασίας

Αυτογνωσία

Στόχοι

Προτάσεις συνεργασίας - Απορρίψεις

Εργαλεία Αναζήτησης Εργασίας

Ενεργός Αναζήτηση Εργασίας


Keep calm find a job

Αυτογνωσία

 • Ποια είναι τα δυνατά μου σημεία (δεξιότητες, προσωπικά χαρακτηριστικά)

 • Σε τι είμαι καλός/ή

 • Ποιες είναι οι αδυναμίες μου, πως μπορώ να τις διαχειριστώ

 • Ποιοι είναι οι άμεσοι και ποιοι οι μακροπρόθεσμοι επαγγελματικοί μου στόχοι

  ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

 • Περιγραφή Αρμοδιοτήτων, Καθηκόντων, Επιτευγμάτων στο βιογραφικό

 • Η γνώμη ανθρώπων που σας γνωρίζουν

 • Εργαλεία αυτοαξιολόγησης του Γ.Δ

 • Εργαστήριο: Αυτογνωσία & Λήψη Επαγγελματικής απόφασης

 • CD-ROM Συμβουλευτικής


Keep calm find a job

Θέστε Στόχους

 • Υλοποιήσιμοι, Ρεαλιστικοί

 • Προσωπικοί & Επαγγελματικοί

 • Σε επαφή με την πραγματικότητα

 • Βραχυπρόθεσμοι & Μακροπρόθεσμοι

 • Μικρά βήματα…Μεγάλα ταξίδια

 • Επιμένετε!!!!

 • Αποδεσμευτείτε από την τελειότητα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

 • Εργαστήριο : Αυτογνωσία & Λήψη Επαγγελματικής απόφασης

 • CD-ROM Συμβουλευτικής

 • Ατομική Συμβουλευτική

Αν δεν ξέρεις που θες να πας, απλώς τριγυρνάς


Keep calm find a job

Σχεδιασμός Πλάνου Δράσης

 • Τι χρειάζεται να κάνω και πότε;

 • Χρειάζομαι επιπλέον πληροφόρηση;

 • Τι εμπόδια θα συναντήσω;

 • Πως θα τα αντιμετωπίσω;

 • Ποιοι μπορούν να με βοηθήσουν;


Keep calm find a job

Δημιουργήστε Εργαλεία Αυτοπαρουσίασης

 • Βιογραφικό Σημείωμα

 • Συνοδευτική Επιστολή

 • Προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Linkedin, facebook)

 • Δείγματα δουλειάς (εργασίες, δημοσιεύσεις, Project, έρευνες)

 • Εξάσκηση σε δεξιότητες συνέντευξης

  ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

 • Ομαδικά Εργαστήρια Προετοιμασίας για την Επαγγελματική Ζωή

 • Έντυποι Οδηγοί Συμβουλευτικής

 • CD-ROM Συμβουλευτικής


Keep calm find a job

Χρησιμοποιείστε Σωστά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 • Δώστε Μια Σύντομη Αυτοπεριγραφική Επικεφαλίδα

 • Ανεβάστε Μια Αξιοπρεπή Επαγγελματική Φωτογραφία

 • Προβάλλετε Θετικά την Εκπαίδευσή σας

 • Συντάξτε μια Σύντομη Επαγγελματική Παρουσίαση

 • Συμπληρώστε την ενότητα «εξειδικεύσεις» με λέξεις κλειδιά

 • Κοινοποιήστε τη δουλειά σας

 • Δικτυωθείτε

 • Συλλέξτε επαγγελματικές συστάσεις

 • Αναδείξτε τη συμμετοχή σας σε συγκεκριμένες ομάδες του linkedin

 • Χρησιμοποιήστε το Linked in για να βρείτε το δρόμο σας

 • Έχετε ένα 100% ολοκληρωμένο προφίλ και ανανεώστε το εβδομαδιαίως.

 • Σημειώστε τα χόμπι και τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα

 • δείξτε σεβασμό στη διάκριση μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

 • ανεβάστε φωτογραφίες με φίλους και συγγενείς αξιοπρεπείς επαγγελματικά

 • ανανεώνετε το προφίλ σας με σχόλια, δημοσιεύσεις και αναφορές

 • Συζητάτε ευπρεπώς και αποφύγετε τις διενέξεις

 • Μπείτε σε ομάδες και κάντε like σε σελίδες που έχουν σχέση με το επάγγελμα που θέλετε να ακολουθήσετε

 • Συνδέστε το προφίλ σας με το προφίλ που έχετε σε άλλα social media


Keep calm find a job

Χρησιμοποιείστε Σωστά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 • tweet συχνά και με συνέπεια

 • ακολουθείτε αξιοπρεπή αριθμό ανθρώπων του κλάδου σας

 • διατηρείτε ισορροπία ανάμεσα στις επαγγελματικές και προσωπικές σας επαφές

 • απαντάτε και αλληλεπιδράτε με άλλους χρήστες του Twitter

 • χρησιμοποιήστε σωστά τα σύμβολα hashtags & @mentions

  ...on your blog...

  ...have interesting insights about your profession or industry?

  ...provide glimpses into your life outside of work?

  ...have links to your other social media profiles?

  ...have a link or page for your current resume?

  ...create blog posts regularly?

  ...stick to non-controversial topics and opinions?

  ...have a blogroll with links to other


Keep calm find a job

Αναζήτηση εργασίας

 • Δημιουργία δικτύου κοινωνικών γνωριμιών – Συνέντευξη επαγγελματικής πληροφόρησης

 • Δημοσιευμένες θέσεις εργασίας (internet, αγγελίες, προκηρύξεις)

 • Μηχανές αναζήτησης εργασίας

 • www.dasta.auth.gr

 • Linkedin (jobs – Find Jobs, Groups)

 • Ιδιωτικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού- Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

 • Εθελοντισμός – Πρακτική


Keep calm find a job

Tips στην αναζήτηση εργασίας

 • Ενεργός αναζήτηση εργασίας

 • Προσωπική παρουσία vs Απρόσωπο email

 • Στοχευμένη αποστολή βιογραφικών

 • Ανακαλύψτε πως στελεχώνεται ο χώρος που σας ενδιαφέρει

 • Επιδιώξτε συναντήσεις – συζητήσεις με ανθρώπους του κλάδου σας

 • Αποβάλετε την φοιτητική σας νοοτροπία, εξοπλιστείτε με επαγγελματισμό

 • Καλλιεργείστε δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας

 • Κρατείστε επαφή με σημαντικούς ανθρώπους ακόμη και αν δεν έχετε άμεσο όφελος

 • Οργανώστε τις ενέργειες σας και κρατείστε εσείς τον έλεγχο


Keep calm find a job

Μικρές Τελευταίες Συμβουλές

 • Η Οικονομική Κρίση είναι παγκόσμιο φαινόμενο

 • Ευκαιρίες – Προοπτικές στην Τοπική και ΠαγκόσμιαΑγορά Εργασίας

 • Επενδύστε σε ξένες γλώσσες

 • Aδράξτε ευκαιρίες κινητικότητας (για σπουδές, πρ.άσκηση, εθελοντισμό)

 • Αξιοποιήστε τον ελεύθερο χρόνο σας

 • Παρακολουθήστε διαδικτυακά ακαδημαϊκά μαθήματα, κάνετε εργασίες, συμμετέχετε σε ερευνητικά προγράμματα

 • Η ευελιξία, η εξωστρέφεια και το πάθος είναι δεξιότητες που ζητούν οι εργοδότες και διαθέτουν οι πετυχημένοι εργαζόμενοι

 • Το «ταλέντο» είναι τρόπος διαφοροποίησης και βασικό στοιχείο επιλογής προσωπικού


Keep calm find a job

Πως μπορεί το ΓΔ να σας βοηθήσει


Keep calm find a job

Συμβουλευτική Υποστήριξη


Keep calm find a job

Πως μπορεί το ΓΔ να σας βοηθήσει

 • Έντυποι οδηγοί

 • CD rom συμβουλευτικής

 • Ιστοσελίδα www.dasta.auth.gr

 • Εκδηλώσεις καριέρας


Keep calm find a job

Τέλος….να θυμάστε

 • Να πιστεύετε σε αυτό που κάνετε

 • Να τολμάτε καινούρια πράγματα

 • Να ψάχνετε λύσεις και όχι εμπόδια

 • Να μην αποθαρρύνεστε από τις αποτυχίες σας αλλά να θυμάστε….

«Πολλοί από τους αποτυχημένους είναι άνθρωποι που δεν κατάλαβαν πόσο κοντά ήταν στην επιτυχία, λίγο προτού τα παρατήσουν»

Τόμας Έντισον Αμερικανός Εφευρέτης


George bernard shaw 1856 1950

George Bernard Shaw (1856-1950)

«Οι άνθρωποι που πετυχαίνουν σε αυτόν τον κόσμο είναι αυτοί που

βγαίνουν έξω και αναζητούν τις καταστάσεις που τους ταιριάζουν, και

αν δεν μπορούν να τις βρουν, τις δημιουργούν οι ίδιοι»


Steve jobs 1955 2011

Steve Jobs (1955-2011)

«Ένα μεγάλο τμήμα της ζωής σας θα αφιερωθεί στην εργασία σας και

ο μόνος τρόπος για να είστε ικανοποιημένοι είναι να θεωρείτε πως

κάνετε υπέροχη δουλειά. Κι ο μόνος τρόπος να κάνετε υπέροχη

δουλειά είναι να αγαπάτε ότι κάνετε. Αν δεν το έχετε βρει ακόμα,

συνεχίστε να ψάχνετε. Μην βολεύεστε».


Keep calm find a job

Καλή Σταδιοδρομία…Σας ευχαριστώ!


 • Login