A bankok és az állam viszonya válságok idején
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

A bankok és az állam viszonya válságok idején PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

A bankok és az állam viszonya válságok idején. Simor András elnök, Magyar Nemzeti Bank. Budapest Economic Forum 2012. 2012. október 16. Tartalom. Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer? Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Download Presentation

A bankok és az állam viszonya válságok idején

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A bankok s az llam viszonya v ls gok idej n

A bankok és az állam viszonya válságok idején

Simor András

elnök, Magyar Nemzeti Bank

Budapest Economic Forum 2012

2012. október 16.


Tartalom

Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


A v ls gokb l val kil bal s sokkal lassabb ha azt a banki hitelez s nem tudja t mogatni

A válságokból való kilábalás sokkal lassabb, ha azt a banki hitelezés nem tudja támogatni…

 • Hitelezés nélküli kilábalás („creditless recovery”) tapasztalatai: ha a recessziót követő időszakban a kilábalást nem kíséri a hitelállomány bővülése, akkor a GDP-növekedési üteme lassabb lesz;

 • A hitelezés nélküli kilábalás előfordulásának esélye lényegesen magasabb, ha a recesszió során bankválság is előfordul

 • Mit tekintünk bankválságnak?

  • ha egy ország vállalati és bankszektorában nagyszámú csőd jelentkezik;

  • emiatt a nemteljesítő hitelek aránya emelkedik, a bankok tőkehelyzete romlik, a tőkebeáramlás pedig leáll vagy megfordul;

 • Ezért a kormányzatok adófizetői pénzek felhasználása árán is igyekeznek megakadályozni bankválságok kialakulását és enyhíteni annak következményeit

  • ez a megrendült helyzetű bankrendszerekre is igaz

 • Cél a gazdaság stabilizálása és a növekedés felgyorsítása, a bankrendszer megsegítése csak eszköz!

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


S ez tart s kibocs t si vesztes ghez vezet

…és ez tartós kibocsátási veszteséghez vezet

Átlagos reál GDP index hitelezéssel támogatott és hitelnélküli kilábalások során egy 362 válságepizódot tartalmazó minta alapján

Forrás: Abiad et all. (2011)

Megjegyzés: A hitelezés nélküli fellendüléseket megelőző recessziók mélyebbek, a fellendülés során pedig a GDP növekedési üteme is csak alig 2/3-a a hitellel támogatott fellendülésekben megfigyeltnek


A bankok s az llam viszonya v ls gok idej n

Ezért a költségvetések – a hosszú távú növekedést támogatandó – a költséges bankkonszolidációt is vállalták

Egyes bankválságok fiskális költségei

Magyarázat: A fiskális költségek a pénzügyi szektorba irányuló, válsághoz kötődő állami transzfereket tartalmaznak, így tőkeemelések költségét is, azonban eszközvásárlás és likviditásnyújtás költségeit nem.


A bankok s az llam viszonya v ls gok idej n

Az aktuális válságban is jelentős állami szerepvállalás figyelhető meg a bankrendszerek stabilizálásában

A bankrendszerhez kapcsolódó fiskális szerepvállalás egyes országokban 2007 és 2011 között a GDP arányában

Magyarázat: Az „aktuális állami szerepvállalásra” vonatkozó adatnál a 2007 óta történt teljes állami szerepvállalásból levonásra kerültek a bankok által 2011 végéig visszafizetett tételek


Tartalom1

Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


A hazai bankrendszer l nyeges s stabiliz l hat s tulajdons ga a k lf ldi anyabanki tulajdonl s

A hazai bankrendszer lényeges és stabilizáló hatású tulajdonsága: a külföldi anyabanki tulajdonlás

Külföldi banki tulajdonban lévő hitelintézetek részaránya egyes európai országok bankszektorában mérlegfőösszeg szerint 2009-ben

Forrás: EKB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Ami kedvez a hazai bankok t kehelyzete stabil

Ami kedvező: a hazai bankok tőkehelyzete stabil

Tier 1 tőkemegfelelési mutató egyes európai bankrendszerekben, 2011 jún.

A 2011 júniusáig végrehajtott anyabanki tőkeemelések hatása

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


A bankok s az llam viszonya v ls gok idej n

Ami egyszerre kedvező és kedvezőtlen: a külföldi finanszírozásra való ráutaltságunk nagy, bár ebben magas az anyabankok részaránya…

A bankrendszer külföldi forrásai valamint az anyabanki források aránya a teljes külföldi forrásállományon belül

Forrás: MNB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


A bankok s az llam viszonya v ls gok idej n

…a 2008 óta csökkenő trend mellett továbbra is a legmagasabbak között van a hitel/betét mutató régiós viszonylatban

Hitel/betét mutató néhány kelet-közép-európai országban

Forrás: MNB

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Ami kedvez tlen a portfoli min s g tov bb romlik

Ami kedvezőtlen: a portfolióminőség tovább romlik

A nemteljesítő hitelek aránya és azok értékvesztéssel való fedezettsége a szélesebb régióban

Forrás: EKB

Megjegyzés: 1) 2011 negyedik negyedévére vonatkozó adat, 2) 2012 első negyedévére vonatkozó adat, 3) 2012 második negyedévére vonatkozó adat.


Az sszk p negat v a bankrendszer nem tudja hitellel ell tni a gazdas got s t mogatni a n veked st

Az összkép negatív: a bankrendszer nem tudja hitellel ellátni a gazdaságot és támogatni a növekedést…

Vállalati hitelek változása nemzetközi összehasonlításban (2008.október=100, árfolyamszűrt)

Forrás: EKB és nemzeti jegybankok statisztikái.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Amiben a hitelez si hajland s g hi ny nak is egyre nagyobb szerepe van

…amiben a hitelezési hajlandóság hiányának is egyre nagyobb szerepe van

Az egyes tényezők hozzájárulása a bankok hitelezési kondícióira a vállalati szegmensben

Forrás: MNB Hitelezési felmérés

Magyarázat: A szigorítást és enyhítést jelző bankok arányának különbsége piaci részesedéssel súlyozva


Tartalom2

Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Az llami szerepl k s a bankrendszer k z tti egyenleg 2008 ta

Az állami szereplők és a bankrendszer közötti „egyenleg” 2008 óta


Amit az llam elvett a tulajdonosok kip tolt k

Amit az állam elvett, a tulajdonosok kipótolták…

Az állami beavatkozások egyenlege a bankrendszer szempontjából és a tulajdonosi tőkeemelések, a GDP arányában

Magyarázat: Az állami elvonás a bankadó és a végtörlesztésből származó banki veszteségek összegeként adódik. A bankok által visszafizetett tőkét és állami hiteleket 2010-től negatív előjellel tüntettük fel.


Ez a hazai bankok j vedelmez s g t s versenyk pess g t a legalacsonyabbak k z nyomta

Ez a hazai bankok jövedelmezőségét és versenyképességét a legalacsonyabbak közé nyomta

Bankrendszerek tőkearányos nyeresége (ROE) nemzetközi összehasonlításban

Forrás: IMF GFSR adatok alapján, konszolidált, adózás utáni eredményeken számolva.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Az elm lt 10 v tlag ban a hazai bankok j vedelmez s ge

Az elmúlt 10 év átlagában a hazai bankok jövedelmezősége

Egyes bankrendszerek tőkearányos nyeresége (ROE) és a ROE mutató szórása 2001 és 2011 között

Forrás: IMF GFSR adatok alapján, konszolidált, adózás utáni eredményeken számolva.

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Mik zben a hazai p nz gyi k zvet t s tov bbra is relat ve dr g nak t nik

Miközben a hazai pénzügyi közvetítés továbbra is relatíve drágának tűnik

Egyes bankrendszerek mérlegfőösszeg arányos kamatjövedelme 2011 végén

Forrás: EKB CBD adatbázis alapján

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Tartalom3

Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Jelent sen b v tett k a banki likvidit st

Jelentősen bővítettük a banki likviditást

 • Kötelező tartalékráta csökkentése, (2008 december)

 • Swappiaci eszközök, (2008-tól)

 • Fedezeti kör bővítése, (2008-tól)

 • Jelzáloglevél-vásárlási program, (2010-2011)

 • Hiteltenderek, (2008-tól)

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Mire hat a kamat 1 a v llalati hitelekn l gyorsabb s nagyobb az tgy r z d s mint a lakoss gn l

Mire hat a kamat (1)? – A vállalati hiteleknél gyorsabb és nagyobb az átgyűrűződés, mint a lakosságnál

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Mire hat a kamat 2 a v llalati de f k nt a lakoss gi bet tek kamatai gyorsan t raz dnak

Mire hat a kamat (2)? – A vállalati, de főként a lakossági betétek kamatai gyorsan átárazódnak

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Mire hat a kamat 3 dilemm k

Mire hat a kamat (3)? – Dilemmák

 • A vállalatok fennálló forinthitel-állományán a transzmisszió gyors, de kérdéses, hogy a kisebb kamatteherből származó jövedelemmel mit kezd az adós?

 • A bank az új hitelek esetén átadja-e az ügyfeleknek a kamatelőnyt (felár meghatározása)?

  • A vállalatok esetén a kamatfelárak az elmúlt években elég stabilan alakultak, a bankok nem ár jellegű tényezőkben (nem a kamatban) szigorítottak;

  • A lakosságnál nincs ilyen tapasztalat, a referencia kamathoz kötött forinthitelezés most indult be;

 • Ha a bank át is adja a kamatelőnyt, kérdése, hogy mekkora most a hitelkereslet árrugalmassága?

 • A betéti és hiteloldalon is fontos kérdés, hogy a lakosság viselkedését inkább az óvatossági motívum vagy a kamatok befolyásolják?

 • Hogyan hat az alapkamat csökkentése a hitelállomány többségét kitevő devizahitelek terheire?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Tartalom4

Tartalom

Bankok és állam viszonya: nemzetközi kitekintés

Milyen helyzetben van a magyar bankrendszer?

Az állam és a bankok viszonya Magyarországon

Mit tehet a jegybank?

Hogyan tovább?

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


Hogyan tov bb kiegyez s

Hogyan tovább? Kiegyezés

 • Ki kell lépni az ördögi körből :

  • bankokra rakódó állami terhek miatt a kamatmarzsok nem csökkennek -> nemteljesítő hitelek aránya tovább nő -> banki hitelezési képesség tovább romlik -> növekedés és a költségvetés helyzete romlik

 • Verseny és fogyasztóvédelem erősítése

  • a magasabb marzsok leszoríthatók szabályozással is: pl. átlátható árazásról szóló törvény;

 • Csökkenteni kell az állami elvonást, kezelni a bankválságszerű tüneteket:

  • nemteljesítő hitelállomány kitisztításának elősegítése;

  • csökkenő banki terhek, azonban a feltőkésítés továbbra is az anyabankok feladata!

 • Élénkíteni a nem-fogyasztási célú és vállalati hitelezést: állami garanciaprogramok szerepe

 • Kiszámítható, verseny- és piacbarát gazdaságpolitika

A bankok és az állam viszonya válságok idején – Simor András


 • Login