Generalitat de Catalunya
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Generalitat de Catalunya PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Generalitat de Catalunya. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Ajuts ramaders DUN 2011. AJUTS RAMADERS 2011. 1. PRIMES RAMADERES 2. PAGAMENTS ADDICIONALS (art. 69 del R 1782/2003) 3. AJUTS ESPECÍFICS (art. 68 del R 73/2009).

Download Presentation

Generalitat de Catalunya

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Generalitat de Catalunya

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Ajuts ramaders DUN 2011


AJUTS RAMADERS 2011

1. PRIMES RAMADERES2. PAGAMENTS ADDICIONALS (art. 69 del R 1782/2003) 3. AJUTS ESPECÍFICS (art. 68 del R 73/2009)

 • Ajut específic a la producció de qualitat d’oví i cabrum

 • Ajut específic a la producció de carn d’oví i cabrum

 • Ajut específic al sector lacti en zones desfavorides

 • Ajut específic al sector lacti pel foment de productes

 • lactis de qualitat


PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS

TERMINIS : 1 de febrer – 30 d’abril de 2011

 • EXCEPCIÓ Prima pel sacrifici de bovins:

  • Per animals sacrificats a altres països de la UE

  • Per animals exportats vius a tercers països

 • 1 de febrer – 30 d’abril de 2011

 • Juny

 • Setembre

 • Desembre – 15 de gener de 2012


PROFESSIONALS DE L’AGRICULTURA

 • Persona física titular d’explotació

  • Titular amb ≥ 25% de la renda d’activitats agràries o complementàries i amb explotació amb ≥ mitja UTA, o bé

  • Donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari

 • Persona física que forma part d’explotació, donada d’alta en el Sistema especial per a treballadors per compte propi agraris o en el Sistema especial agrari

 • Entitats associatives amb explotacions amb ≥ 1 UTA  es valoraran els membres

 • Dones cotitulars registrades com a tals

  (pagaments addicionals)


VAQUES ALLETANTS

 • Baixes per força major  PRIMA i P.A.

 • Comunicacions amb model establert

 • Baixes per circumstàncies naturals  PRIMA

 • Comunicacions al SIR

 • EXCEPCIÓ: Si l’animal se sacrifica a escorxador

 • Comunicacions amb model establert


PRIMA PER SACRIFICI DE BOVINS

 • Certificats  Dades introduïdes correctament

 • Exportació d’animals entre 6 i 8 mesos

  Acreditació individual del pes


A.E. PRODUCCIÓ DE QUALITAT D’OVÍ I CABRUM

 • Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11

 • Cal que el productor comercialitzi 15% de la llet i/o la carn dins d’un programa de qualitat


A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM

Adreçat a productors que s’agrupin

Ajut per femella que ha parit o té > 1 any el dia 01/01/11, i que no es muny per a comercialitzar-ne la llet o el producte lacti


A.E. PRODUCCIÓ DE CARN D’OVÍ I CABRUM

Productors integrats a explotacions associatives:

 • Amb objectius demostrables:

  • Dotació d’infraestructures d’engreix, tipificació o comercialització en comú

  • Millora de la traçabilitat i/o etiquetatge

  • Dotació de serveis comuns i de substitució

  • Accions comunes de formació, millora tecnològica o innovació en producció i/o comercialització

 • Amb cens > 5.000 reproductores


A.E. AL SECTOR D’OVÍ I CABRUM

DOCUMENTACIÓ

 • Declaracions de cens:

  • En data 01/01/11

  • En data de presentació de la sol.licitud

 • Si explotació fora CAT  còpia dades llibre explotació


A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES

Adreçat a productors amb explotacions de bovins de llet en zones desfavorides:

 • De muntanya

 • Amb limitacions específiques

 • Amb despoblament

 • Els productors han de tenir quota làctia i han d’haver fet lliuraments o venda directa de llet


A.E. AL SECTOR LACTI EN ZONES DESFAVORIDES

Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11

 • Si el productor disposa de 0,40 ha / cap de superfície farratgera per a l’alimentació del bestiar  AJUT COMPLEMENTARI


A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT

Adreçat a productors que comercialitzen producció de llet a l’empara de: Programa de qualitat Etiquetatge facultatiu “Lletra Q”

 • Ajut per vaca >= 24 mesos que es trobi a l’explotació a data 30/04/11

 • Producció d’un 25% de les femelles elegibles comercialitzada a l’empara del programa de qualitat o de l’etiquetatge facultatiu


A.E. PER PRODUCTES LACTIS DE QUALITAT

DOCUMENTACIÓ

 • Certificat oficial de control lleter, si es vol acreditar un rendiment superior als 6.500 kg/vaca

 • Si explotació fora CAT  còpia dades Llibre de Registre


Generalitat de Catalunya

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca

Alimentació i Medi Natural


 • Login