เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์
Download
1 / 45

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ - PowerPoint PPT Presentation


 • 345 Views
 • Uploaded on

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ เริ่ม 23 มีนาคม 2555. Marketing asof13Mar12. 01. ที่มา. เพื่อลดช่องว่างและ เพิ่มโอกาสทางการตลาดโรคร้ายแรง. นอกจากอุบัติเหตุ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสมองมากที่สุด.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ' - trory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์

AIA Health Lifetime

สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ

เริ่ม 23 มีนาคม 2555

Marketingasof13Mar12


01

ที่มา


เพื่อลดช่องว่างและเพิ่มโอกาสทางการตลาดโรคร้ายแรง

 • นอกจากอุบัติเหตุคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสมองมากที่สุด

2.มีแนวโน้มการเจ็บป่วยมากสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

3.แนวโน้มการเสียชีวิตมากสูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

4.เด็กเล็กอาจเป็นได้

5.ผู้ใหญ่สูงวัยกว่า70ปีสามารถเป็นได้

6.ค่ารักษาพยาบาลไม่เคยปรานีใคร

Source:สถิติสาธารณสุข2553


สาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทยสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย

ทุก 9 นาทีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง 1 คน

ทุก 1 นาทีมีคนเป็นโรคหัวใจ 1 คน

ปี 2553 มีคนเป็นโรคหลอดเลือดสมองเกือบ 2 แสนคน

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*รวมโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด


มะเร็งสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย

02


ผู้ป่วยโรคมะเร็งปีสาเหตุการเกิดโรคและการเสียชีวิตของคนไทย2553

จำนวน

ผู้ป่วยมะเร็ง

เฉพาะผู้ป่วยใน

499,166คน

 • ท่านทราบหรือไม่ว่ามีคนที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง*ในปี2553มีอยู่ถึงกว่า499,156คน(เฉพาะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน),เพิ่มขึ้นถึง51%จากปี2552ที่330,099คน

 • ตัวเลขนี้ยังไม่รวมผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแต่เลือกที่จะไม่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือไม่สามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้

จำนวนคนเป็นมะเร็ง

ที่ไม่ได้อยู่ในสถิติ

เพราะไม่ได้รักษา

ในโรงพยาบาล

?,???,???

ไม่รู้อีกกี่คน

เป็นมะเร็ง

ตาย

58,076คน

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*รวมโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิด


มะเร็งในแต่ละช่วงอายุมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

ทุกช่วงอายุมีความเสี่ยง

 • มะเร็งตับ26%

 • มะเร็งปอด22%

 • ลิวคีเมีย41%

 • มะเร็งที่สมอง21%

 • มะเร็งตับ34%

 • มะเร็งปอด14%

ชาย

 • มะเร็งเต้านม15%

 • มะเร็งตับ14%

 • มะเร็งปอด10%

 • มะเร็งปากมดลูก10%

 • ลิวคีเมีย41%

 • มะเร็งที่สมอง23%

 • มะเร็งตับ19%

 • มะเร็งปอด16%

หญิง

0–14ปี

>60ปี

15–59ปี

[44%,25,683คน]

[1%*,486คน**]

[55%,31,900คน]

เอ๊ะเราอยู่ช่วงนี้นี่นา!

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*%ผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในแต่ละกลุ่มอายุ**จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคมะเร็งในแต่ละกลุ่มอายุ


โรคเกี่ยวกับสมองมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

และโรคหัวใจ

03


สาเหตุอันดับ 3มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ & 4:

ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ

โรคหัวใจ

โรคความดันเลือดสูง

โรคหลอดเลือดในสมอง

196,159

859,583

18,342

17,540

เป็นสาเหตุสำคัญ

2,478

649,223

จำนวนผู้ป่วย

จำนวนผู้เสียชีวิต

Source:สถิติสาธารณสุข2553

*กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพณวันที่26-02-2011


สาเหตุอันดับ 3มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ & 4:

ความดันเลือดสูงและโรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจ

13%

 • จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคความดันเลือดสูง,โรคหลอดเลือดในสมองและโรคหัวใจมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในปี 2553 สูงขึ้นถึง 13% จากปี 2552.

 • ทั้ง3โรคนี้เป็นโรคยอดฮิตในหมู่ผู้สูงอายุมากถึง 64% ของผู้เสียชีวิตมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป

 • เด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่เสียชีวิตมาจากโรคหัวใจถึง 65% และเสียชีวิตจากโรคทางสมอง 35%

Source:สถิติสาธารณสุข2553


ตัวอย่างค่าใช้จ่ายมะเร็งในแต่ละช่วงอายุ

04


มะเร็งระยะลุกลาม มะเร็งในแต่ละช่วงอายุ920,886บาท

(ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง+เคมีบำบัด9ครั้ง)

เนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็ง 382,964บาท

มะเร็งระยะไม่ลุกลาม 135,805บาท

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด553,382บาท

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 671,017บาท

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 122,625บาท

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 889,917บาท

การทำบอลลูนหัวใจ 300,000บาท**

ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่อง1,016,521บาท

จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง(Stroke)

การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอด350,000บาท*

เลือดสมองโป่งพอง

กลุ่มโรคมะเร็ง

และเนื้องอก

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคร้ายแรง

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง

ข้อมูลจาก AIA Managed care center ณ มกราคม 2555

* ค่าเฉลี่ยค่าผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง (กรณีเส้นเลือดเลือดยังไม่แตก)ช่วงมกราคม–ธันวาคม2554)

** ค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนหัวใจ 1 เส้น


โอกาสของลูกค้ามาถึงแล้วโอกาสของลูกค้ามาถึงแล้ว

05


โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

 • ปัจจุบันเอไอเอมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอยู่4แบบ;

  • CR –สัญญาเพิ่มเติมเนื่องจากโรคมะเร็งโปลิโอถุงลมปอดโป่งพองกล้ามเนื้อเสื่อมการแข็งตัวของเนื้อเยื่อและตับแข็ง

  • ECIR – สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงต่อเนื่อง

  • LadyCareและ 4.LadyCarePlus - สัญญาเพิ่มเติมมะเร็งสตรี

สีอ่อน:อายุรับประกันภัย

สีเข้ม:อายุที่ได้รับความคุ้มครอง

ช่องว่าง

ความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง

(Protection

Gap)

ช่องว่าง

ความคุ้มครอง

โรคร้ายแรง

(ProtectionGap)

จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

อายุ


ความคุ้มครองโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

AIA Health Lifetime

05


กลุ่มโรคมะเร็งโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

และเนื้องอก

ความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมAIAHealthLifetime

กลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ

กลุ่มโรคเกี่ยวกับสมอง


Aia health lifetime
จุดขายสินค้าโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAIA Health Lifetime

รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพโดยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง20ปี*

เบี้ยฯของแบบประกันภัยหลักและAIA Health Lifetime คงที่ตลอด20ปี

กรณีตรวจพบหรือผ่าตัดโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามรับ 15% ของAIAHealthLifetime**

คุ้มครองการทำบอลลูนหัวใจ (Coronary Artery Angioplasty) รับผลประโยชน์ 15% ของ AIA Health Lifetime**

อยู่ครบ 99 ได้รับ 100% จากแบบประกันภัยหลักและ AIA Health Lifetime***

กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรงรับทุนฯ ของแบบประกันภัยหลัก + CV (มูลค่าเวนคืนเงินสด) ของ AIA Health Lifetime***

*เฉพาะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักและAIAHealthLifetime

**ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและ/หรือโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมและบริษัทชดเชยหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย(แต่ละรายการ)

***หักผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว


Commission: AIA Health Lifetimeโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

ส่งใบสมัคร FAX: 02-959-0871 กด 0

แต่....เดี๋ยวก่อน!!!!


AIA Health Lifetime Packageโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

06


Aiahealthlifetime
AIAHealthLifetimeโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

 • AIAHealthLifetimeช่วยลดช่องว่างด้านความคุ้มครองโรคร้ายแรงของคนไทยเพราะ......

  • เป็นครั้งแรกที่เอไอเอเพิ่มโอกาสในการคุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มเด็กอายุรับประกันเริ่มตั้งแต่ 1 ปี

  • ขยายความคุ้มครองโรคร้ายแรงไปจนถึงอายุ 99 ปี

  • คุ้มครองโรคร้ายแรง 3 กลุ่มหลักที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยรวม 10 โรค เฉพาะที่พบบ่อยที่สุด3สาเหตุหลักรวม 10 โรค (รวมถึงมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ)

  • พิเศษเฉพาะAIA Health Lifetime Packageเท่านั้นสามารถซื้อแนบ ECIR ได้ตั้งแต่อายุ 1 ขวบ

+ECIRเด็ก

จำนวนโรคร้ายแรงที่คุ้มครอง

AIAHealthLifetime

AIAHealth

Lifetime

อายุ


โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง











































เฉพาะผู้ใหญ่


AIA Health Lifetime โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงJunior Package

พิเศษไม่นับเข้ากับวงเงินรวมในตารางตรวจสุขภาพ

ตัวอย่างเบี้ยฯ

เป็นTOP UP Package เหมือน Health Guard

*เบี้ยฯปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น

**ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยฯตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละตัว


AIA Health Lifetime โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAdult Package

พิเศษไม่นับเข้ากับวงเงินรวมในตารางตรวจสุขภาพ

ตัวอย่างเบี้ยฯ

เป็นTOP UP Package เหมือน Health Guard

*เบี้ยฯปรับตามอายุที่เพิ่มขึ้น

**ระยะเวลาคุ้มครองและระยะเวลาชำระเบี้ยฯตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติมแต่ละตัว


AIAHealthLifetimeVIPPackage-โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงผู้ใหญ่

เอไอเอ จัดให้!!!

เฉพาะแพ็คเกจ

AIA Health Lifetime VIP (EGP)

ได้รับสิทธิ VIP (EGP)

แม้บางอายุเบี้ยฯ รวมไม่ถึง 250,000บ.


AIA Health Lifetime VIP Package -โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง ผู้ใหญ่

เอไอเอ จัดให้!!!

เฉพาะแพ็คเกจAIA Health Lifetime VIP (EGP)

ได้รับสิทธิ VIP (EGP) แม้บางอายุเบี้ยฯ รวมไม่ถึง 250,000 บ.

สิทธิลูกค้าVIP (EGP)

 • ของขวัญพิเศษเมื่อครบรอบวันเกิด หรือโอกาสพิเศษ

 • บัตรกำนัลตรวจสุขภาพประจำปี

 • บริการเสริมพิเศษ International SOS บริการช่วยเหลือทาง

 • การแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง

 • 4. รับวารสารพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP

 • 5. รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ VIP เท่านั้น


ตัวอย่างโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงอัตราเบี้ยฯ AIA Health Lifetime Package เด็ก


ตัวอย่างอัตราเบี้ยฯโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง AIA Health Lifetime Package ผู้ใหญ่


Aiahealthlifetimepackage
จุดขายสินค้าโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรงAIAHealthLifetimePackage

รับความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพโดยระยะเวลาชำระเบี้ยประกันเพียง20ปี*

เบี้ยฯของแบบประกันภัยหลักและAIAHealthLifetimeคงที่ตลอด20ปี

กรณีตรวจพบหรือผ่าตัดโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามรับ15%ของAIAHealthLifetime**,***

คุ้มครองการรักษา/ผ่าตัดโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจ(CoronaryArteryAngioplasty)รับผลประโยชน์15%ของAIAHealthLifetime(ทำบอลลูนหัวใจ)**,***

อยู่ครบ99ได้รับ100%จากแบบประกันภัยหลักและAIAHealthLifetime****

กรณีเสียชีวิตจากสาเหตุที่มิใช่โรคร้ายแรง

รับทุนฯของแบบประกันภัยหลัก+CV(มูลค่าเวนคืนเงินสด)ของAIAHealthLifetime

8.รับความคุ้มครองโรคร้ายแรง40โรคจากECIR

9.รับความคุ้มครองอุบัติเหตุจากADB/RCC

10.สำหรับpackageผู้ใหญ่เพิ่มค่าชดเชยรายวันจากHBและประกันมะเร็งจากCR

*เฉพาะเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์หลักและAIAHealthLifetime

**ความคุ้มครองโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามเป็นไปตามที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม

***ผลประโยชน์โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามและ/หรือโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้สายสวนหลอดเลือดหัวใจเพียงหนึ่งครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

(แต่ละรายการ)

****หักผลประโยชน์ที่ได้จ่ายไปแล้ว


มะเร็งระยะลุกลาม โอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง920,886บาท

(ผ่าตัดใหญ่มะเร็ง+เคมีบำบัด9ครั้ง)

600,000

3,000,000

600,000

เนื้องอกในสมองชนิดไม่ใช่มะเร็ง 382,964บาท

3,000,000

มะเร็งระยะไม่ลุกลาม (15%)135,805บาท

45,000

225,000

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายครั้งแรกจากการขาดเลือด553,382บาท

600,000

3,000,000

600,000

การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ 671,017บาท

3,000,000

โรคกล้ามเนื้อหัวใจ 122,625บาท

600,000

3,000,000

600,000

การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ 889,917บาท

3,000,000

45,000

การทำบอลลูนหัวใจ (15%)300,000บาท**

225,000

600,000

ความบกพร่องทางระบบประสาทอันเนื่อง1,016,521บาท

จากความผิดปกติของหลอดเลือดสมอง(Stroke)

3,000,000

การผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอด 350,000บาท**

เลือดสมองโป่งพอง (50%)

300,000

1,500,000

เปรียบเทียบผลประโยชน์AIA Health Lifetime Package กับค่าใช้จ่าย

Pack2

S/A300,000

VIP1

S/A1.5ล้าน

ข้อมูลจากAIAManagedcarecenterณมกราคม2555

*ค่าเฉลี่ยค่าผ่าตัดสมองอันเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง(กรณีเส้นเลือดเลือดยังไม่แตก)ช่วงมกราคม–ธันวาคม2554)

**ค่าใช้จ่ายในการทำบอลลูนหัวใจ1เส้นในร.พ.เปาโลเมมโมเรียล


AIA Health Lifetime Packageโอกาสทางการตลาดสำหรับกลุ่มโรคร้ายแรง

07


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

Junior Pack 2


Aiahealthlifetimepackage juniorpack2
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack21
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack22
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


Aiahealthlifetimepackage juniorpack23
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

Adult Pack 2


Aiahealthlifetimepackage adultpack2
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack21
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack22
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack23
ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%ของCVณปีกรมธรรม์ที่เสียชีวิต

Remark:ผลประโยชน์รวมไม่รวมค่าชดเชยรายวันจากCRและHB


ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]


CV-AIAHealthLifetime(ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์มูลค่าเงินสด)


AIAHealthLifetimePackageตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์

AIA Health Lifetime Package

รับประกันอายุ1ขวบ–55ปี

เป็น Top up package เหมือน Health Guard


สำหรับการขายแบบแพ็คเกจสำหรับการขายแบบแพ็คเกจ

ติดต่อตัวแทนได้เลย 089-893-3351


ad