เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ - PowerPoint PPT Presentation

Download
1 / 45

 • 321 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ เริ่ม 23 มีนาคม 2555. Marketing asof13Mar12. 01. ที่มา. เพื่อลดช่องว่างและ เพิ่มโอกาสทางการตลาดโรคร้ายแรง. นอกจากอุบัติเหตุ คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคหัวใจและโรคเกี่ยวกับสมองมากที่สุด.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เอไอเอ เฮลท์ ไลฟ์ไทม์ AIA Health Lifetime สัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์โรคร้ายแรงตลอดชีพ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime

23 2555

Marketingasof13Mar12


Aia health lifetime

01


Aia health lifetime

2.

3.

4.

5.70

6.

Source:2553


Aia health lifetime

9 1

1 1

2553 2

Source:2553

*


Aia health lifetime

02


Aia health lifetime

2553

499,166

 • *2553499,156(),51%2552330,099

?,???,???

58,076

Source:2553

*


Aia health lifetime

 • 26%

 • 22%

 • 41%

 • 21%

 • 34%

 • 14%

 • 15%

 • 14%

 • 10%

 • 10%

 • 41%

 • 23%

 • 19%

 • 16%

014

>60

1559

[44%,25,683]

[1%*,486**]

[55%,31,900]

!

Source:2553

*%**


Aia health lifetime

03


Aia health lifetime

3 & 4:

196,159

859,583

18,342

17,540

2,478

649,223

Source:2553

*26-02-2011


Aia health lifetime

3 & 4:

13%

 • , 2553 13% 2552.

 • 3 64% 60

 • 15 65% 35%

Source:2553


Aia health lifetime

04


Aia health lifetime

920,886

(+9)

382,964

135,805

553,382

671,017

122,625

889,917

300,000**

1,016,521

(Stroke)

350,000*

AIA Managed care center 2555

* ()2554)

** 1


Aia health lifetime

05


Aia health lifetime

 • 4;

  • CR

  • ECIR

  • LadyCare 4.LadyCarePlus -

:

:

(Protection

Gap)

(ProtectionGap)


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime

05


Aia health lifetime

AIAHealthLifetime


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime

20*

AIA Health Lifetime 20

15% AIAHealthLifetime**

(Coronary Artery Angioplasty) 15% AIA Health Lifetime**

99 100% AIA Health Lifetime***

+ CV () AIA Health Lifetime***

*AIAHealthLifetime

**/()

***


Aia health lifetime

Commission: AIA Health Lifetime

FAX: 02-959-0871 0

....!!!!


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package

06


Aiahealthlifetime

AIAHealthLifetime

 • AIAHealthLifetime......

  • 1

  • 99

  • 3 10 3 10 (, )

  • AIA Health Lifetime Package ECIR 1

+ECIR

AIAHealthLifetime

AIAHealth

Lifetime


Aia health lifetime


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Junior Package

TOP UP Package Health Guard

*

**


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Adult Package

TOP UP Package Health Guard

*

**


Aia health lifetime

AIAHealthLifetimeVIPPackage-

!!!

AIA Health Lifetime VIP (EGP)

VIP (EGP)

250,000.


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime VIP Package -

!!!

AIA Health Lifetime VIP (EGP)

VIP (EGP) 250,000 .

VIP (EGP)

 • International SOS

 • 24

 • 4. VIP

 • 5. VIP


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package


Aiahealthlifetimepackage

AIAHealthLifetimePackage

20*

AIAHealthLifetime20

15%AIAHealthLifetime**,***

/(CoronaryArteryAngioplasty)15%AIAHealthLifetime()**,***

99100%AIAHealthLifetime****

+CV()AIAHealthLifetime

8.40ECIR

9.ADB/RCC

10.packageHBCR

*AIAHealthLifetime

**

***/

()

****


Aia health lifetime

920,886

(+9)

600,000

3,000,000

600,000

382,964

3,000,000

(15%)135,805

45,000

225,000

553,382

600,000

3,000,000

600,000

671,017

3,000,000

122,625

600,000

3,000,000

600,000

889,917

3,000,000

45,000

(15%)300,000**

225,000

600,000

1,016,521

(Stroke)

3,000,000

350,000**

(50%)

300,000

1,500,000

AIA Health Lifetime Package

Pack2

S/A300,000

VIP1

S/A1.5

AIAManagedcarecenter2555

*()2554)

**1..


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package

07


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package

Junior Pack 2


Aiahealthlifetimepackage juniorpack2

AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%CV


Aiahealthlifetimepackage juniorpack21

AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%CV


Aiahealthlifetimepackage juniorpack22

AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%CV


Aiahealthlifetimepackage juniorpack23

AIAHealthLifetimePackage[JuniorPack2]

*85%CV


Aia health lifetime

AIA Health Lifetime Package

Adult Pack 2


Aiahealthlifetimepackage adultpack2

AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:CRHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack21

AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

Remark:CRHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack22

AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%CV

Remark:CRHB


Aiahealthlifetimepackage adultpack23

AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]

*70%CV

Remark:CRHB


Aia health lifetime

AIAHealthLifetimePackage[AdultPack2]


Aia health lifetime

CV-AIAHealthLifetime()


Aia health lifetime

AIAHealthLifetimePackage

AIA Health Lifetime Package

155

Top up package Health Guard


Aia health lifetime

089-893-3351


 • Login