Stredovek- GOTIKA
Download
1 / 21

Stredovek- GOTIKA Mgr. Ľudmila Mičudová - PowerPoint PPT Presentation


 • 318 Views
 • Uploaded on

Stredovek- GOTIKA Mgr. Ľudmila Mičudová. Gotika-brainstorming. GOTIKA. Pád Ríma. Objavenie Ameriky. GOTICKÉ UMENIE – GOTIKA (12 - 15. stor.). UMENIE RANÉHO KRESŤANSTVA (4 - 10. sor . nl .). BYZANSKÉ UMENIE (9 - 12. stor.). ROMÁNSKE UMENIE (11 - 13. stor.). GOTICKÝ ŠTÝL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stredovek- GOTIKA Mgr. Ľudmila Mičudová' - trevor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Stredovek- GOTIKA

Mgr. Ľudmila MičudováPád Ríma

Objavenie Ameriky

GOTICKÉ UMENIE – GOTIKA

(12 - 15. stor.)

UMENIE RANÉHO KRESŤANSTVA

(4 - 10. sor. nl.)

BYZANSKÉ UMENIE

(9 - 12. stor.)

ROMÁNSKE UMENIE

(11 - 13. stor.)


Gotick t l
GOTICKÝ ŠTÝL

 • umelecký sloh v 12.-15.stor.

 • označený ako „barbarský sloh“ v 16.stor.

 • názov odvodený od barbarského germánskeho kmeňa Gótov

 • vyvíja sa v 3 etapách:

 • GOTIKA

RANNÁ

12.–13. st.

VRCHOLNÁ

13.—14. st.

NESKORÁ

koniec 15.st.


 • GOTIKA sa prejavuje v rôznych oblastiach

ARCHITEKTÚRA

SOCHÁRSTVO

MALIARSTVO

KNIHY

HUDBA

MÓDA


vzniká technickým vývojom

a zdokonaľovaním stavebných postupov

staršej románskej architektúry

Dóm sv. Martina- Bratislava

Spišský hrad

Dóm sv. Alžbety- Košice


Gotick architekt ra
GOTICKÁ ARCHITEKTÚRA

ZNAKY:

2

1

1. Rebrová klenba

4

2. Lomený oblúk (okná, dvere - portál)

3. Oporný systém – stĺpy, piliere, oblúky

4. Štíhle vysoké okná

6

5. Vitráž – okno vyplnené farebným sklom

5

3

6. Arkády (oblúky medzi piliermi, stĺpmi)

3

7. Ružica = rozeta nad portálom, alebo súčasť okien

7


CIRKEVNÉ – cirkev

SVETSKÉ – mestá a mešťania

mestské domy

mestské brány

pevnosti

paláce a hrady

mosty a fontány

nemocnice (špitál)

katedrály

farské kostoly

kláštory


Mapa Európy- obdobie gotiky

Cassovia

(Košice)

St. Denis


GOTIKA NA SLOVENSKU

Po vpáde mongolských kmeňov (tatárov) sa zistilo, že nedobytné sú len kamenné hrady, ich stavba sa začala v novom gotickom štýle.

Vyľudnenie obyvateľstva sa riešilo pozvaním cudzincov, ktorí k nám priniesli gotické umenie.

Najpočetnejšia skupina „hostí“ pochádzala z krajiny „staviteľov najvyšších gotických katedrál“, boli to:

NemciRYTIERI V UHORSKU

Krajinu a hrady bránili rytieri. Tí uhorskí sa nazývali Jobagióni (asi z lat. homagio = vazal zviazaný s pánom sľubom vernosti)

 • kráľovský jobagión (len do začiatku 13. storočia)

 • hradný jobagión (hradný rytier)

 • Z jobagiónov sa 13. storočí vyvinula šľachta, ktorej panovník udeľoval pôdu a dedičné majetky (tzv. filiijobagionum).


RYTIERSKE RÁDY

Rytierske rády - (lat. Ordinesmilitares) - formovali sa počas križiackych výprav za účelom obrany hradov, stráženia ciest, ošetrovania ranených a chorých a duchovnou správou v miestach pôsobenia. Spájala sa v nich vojenská aj duchovná zložka. Stali sa najlepšie organizovanými a najúčinnejšími zložkami vojsk.

 • NAJDÔLEŽITEJŠÍMI RYTIERSKYMI RÁDMI BOLI:

 • Johaniti, dnes nazývaní Maltézski rytieri

 • Nemeckí rytieri - OrdoEquitumTeutonicorum

 • Templári - MilitesTempli


GOTICKÉ SOCHÁRSTVO

 • Je viazané na architektúru (sochy nestáli voľne v priestore, ale akoby boli prilepené k stavbe)

 • Sochárska výzdoba fasády - chrliče (groteskné strešné postavy netvorov, obludyktoré mali odohnať zlých duchov), zdobené vežičky- fiály, trojlístky malých okien a iné.

 • Sochy panovníkov, svätých a ozdobné ornamenty, mytologické výjavy. Prevládajú náboženské motívy (Madona s Ježiškom, Kristus na kríži, Pieta - smútiaca matka s Kristovým telom)

  • Sochy sú z kameňa alebo z lipového dreva

_____________

Socha Madony z hlavného oltára chrámu sv. Jakuba v Levoči.


GOTICKÉ MALIARRSTVO

Nástennámaľba

Maľba na sklo (vitráž)

 • Tabuľovámaľba na oltároch


KNIŽNÁ MAĽBA

 • Papyrus, ktorý neodolával vlhku, vytlačil pergamen z teľacej, ovčej či kozľacej kože. Na jeden väčší pergamenový rukopis padlo aj niekoľko sto zvierat.Iluminácia sa najskôr nakreslila ceruzou, potom sa vymaľovali farebné plochy štetcom a okontúrovali sa všetky okraje tušom. Niekedy sa do kresieb vkladali tiež zlaté plôšky.

 • Venovali sa jej najmä kňazi v kláštoroch (v skriptóriu pisárskej dielni)


Medzi uhorské kroniky významné pre Slovensko patria:

Anonymova kronika - okolo 1200

Kronika Šimona z Kézy - koniec 13. stor.

Uhorsko-poľská kronika

Dubnická kronika - 14. st.

Bratislavská kronika - 14. st.

Viedenská maľovaná kronika - 14. st.

Knauzova kronika - 2. pol. 15. stor.

Spišskosobotská kronika - 2. pol. 15. stor.

 • Plienenie mongolských kmeňov vyobrazené v kronike Jána Thurza

 • Azda najkrajšia z uhorských stredovekých kroník, je známa svojimi ilustráciami (147 miniatúr), preto sa volá Obrázková kronika 1488.


GOTICKÁ HUDBA

 • Až do konca 13. st. bol iba jednohlasný spev.

 • Objavuje sa aj jednohlasný necirkevný spev.

 • Až v 14. st. sa začína spievať dvojhlasne alebo viachlasne = nové umenie (arsnova)


GOTICKÁ MÓDA

Česká gotická móda- video


Dokon i vety
Dokonči vety

400 rokov

sv. Martina, sv Alžbety

 • Ako dlho trvala gotika .....

 • Aké sl. gotické katedrály poznáš .......

 • Gotické okno charakterizuje ....

 • Gotické ozdobné vežičky sa volajú ......

 • Okenná ružicamá pomenovanie podľa ruže.....

 • Farebná sklenená výplň okien sa volá .......

 • Prvá fr. gotická katedrála bola ......

 • K rozvoju gotiky v uhorsku prispeli stavitelia z ......

 • Uhorský rytier sa volal ....

lomený oblúk s kružbou

fiály

rozeta

vitráž

St. Denis

Nemecka

Jobagión


ZDROJE

 • http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=67

 • http://www.weloveshopping.com/shop/4friendshop/1130661.jpg

 • http://www.materialy.borec.cz/panska/gotika.html

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A1_architektura

 • http://gotikarchitektura.wz.cz/stranka4.html

 • http://www.deviantart.com/art/Cathedral-window-261295017

 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Europevierge13e22.GIF

 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad

 • http://slovensko.ic.cz/images/mapy/mapa_svk.jpg

 • https://www.jt-banka.sk/svet-ocami-banky/1038311-ako-zili-bohati-u-nas-stredovek.html

 • http://www.oocities.org/thetropics/lagoon/1814/klastor.html

 • https://www.jt-banka.sk/res/9f/e4/17f/4/sk/stredovek_11_2-original.jpg

 • http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0016/162403/hdr-gothic2-415.jpg

 • https://chanele6019.wordpress.com/tag/stredoveke-rukopisy/

 • http://kniznica-sgzp.webnode.sk/news/stredoveka-pisomna-kultura-a-umenie-iluminacie1/

 • http://www.postoveznamky.sk/images/nahlady/ZN_485_v_obrazok_390.jpg

 • http://www.postoveznamky.sk/images/nahlady/ZN_486_v_obrazok_397.jpg

 • http://faculty.cua.edu/pennington/Religion402/Architecture/GothicArchitectureMap.htm

 • http://static4.wikia.nocookie.net/__cb20130226062553/ragnarok8812/images/f/f9/RO_AbysmalKnight.gif

 • http://www.umelecka-drevorezba.sk/galeria-historickych-diel/madon.jpg

 • ww.youtube.com/watch?v=6ZFtGGoLn94


ad