Realfagsprofil blindheim ungdomsskole
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

REALFAGSPROFIL – BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

REALFAGSPROFIL – BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE. HVORDAN SKAPE ET GODT LÆRINGSMILJØ I REALFAGENE?. BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE. Bygd 1975 – helt nedsarvet Skal totalrenoveres i løpet av 3 år 350 elever – likt fordelt på trinn 8. 9. og 10.trinn I konkurranse med kristen privatskole

Download Presentation

REALFAGSPROFIL – BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


REALFAGSPROFIL – BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE

HVORDAN SKAPE ET GODT LÆRINGSMILJØ I REALFAGENE?


BLINDHEIM UNGDOMSSKOLE

 • Bygd 1975 – helt nedsarvet

 • Skal totalrenoveres i løpet av 3 år

 • 350 elever – likt fordelt på trinn 8. 9. og 10.trinn

 • I konkurranse med kristen privatskole

 • 40 lærere – 8 realister

 • 2 spesialrom for naturfag

 • Fantastisk beliggenhet for uteaktiviteter


Sagt om realfag :

 • Norske elever er elendig i realfag! (NITO)

 • Fortsatt matte-sinke (VG)

 • Norske elever gjør det enda dårligere i matematikk og naturfag enn for tre år siden. (Dagbladet)

 • Typisk norsk å være dårlig (Aftenposten)

 • Realfagene i krise (BT)

 • BLA, BLA, BLA……….

 • Er dere leie av alt maset??

  VI MÅ TA PISA OG TIMMS PÅ ALVOR


ENHVER ORGANISASJON ER PERFEKT DESIGNET TIL Å OPPNÅ DE RESULTATER DEN TIL ENHVER TID PRODUSERER


25% - regelen i fag og timefordelingen

Skoleeier kan omdisponere inntil 25 % av timene som er fastsatt i det enkelte fag når det er grunn til å anta at dette vil kunne føre til bedre måloppnåelse i fagene samlet sett for den enkelte elev………

s.11 i KL f_12_08


25 % regelen gir oss 6 timer pr uke :

 • 2 timer til studietid

 • 4 timer til profilene :

  • Realfag

  • Språk og samfunn

  • Praktisk-estetisk

  • Idrett og friluftsliv

  • Norsk og litteratur

  • ”Vanlig timeplan”


8. og 10. trinn : 2 bolker á 10 uker

9. trinn : 3 bolker á 10 uker

8.Trinn : 2 * 40 timer

9.Trinn : 3 * 40 timer

10.Trinn : 2 * 40 timer

”EKSTRA” REALFAG!


MÅL for Profilfaget :

At elevene skal ”lære mer”

Å skape større motivasjon for læring.

Å styrke den enkelte elevs totale læringsutbytte.

Å gi elevene læringsoppgaver som får dem til å ”strekke seg”

Å gi den enkelte elev større mulighet til å påvirke skolegangen sin.

Å trene elevene til å ta bevisste valg med tanke på seinere yrkesvalg.


Noen stabbesteiner (for lærerne):

 • Vi må lage et opplegg som hele realfagsseksjonen står bak

 • Vi må kunne gjennomføre dette med egne krefter

 • Vi skal være villige til å ta i mot hjelp og ekspertise utenfra

 • Vi skal bruke hverandres sterke sider

 • Vi skal gjøre dette skikkelig

 • Vi skal gjøre hverandre gode


8.trinn :

alle som vil skal få prøve seg

tilbys et spennende og utfordrende opplegg

møte praktisk naturfag og matematikk

10.trinn (høyt faglig nivå) :

kos dere sammen med hverandre og faget (ørner)

MYE teori : Eksamen + VGS

dere som er her er de blant de beste i Ålesund kommune i realfag

det er lov å være flink i realfag

Noen tanker bak :

 • 9.trinn (spissinga begynner) :

  • krava økes

  • høyere faglig nivå

  • vil du ha realfagsprofil skal du gjøre det skikkelig !

 • 10.trinn

  • Ekstra gruppe for de som ønsker mer praktisk matematikk og naturfag.


Vil elevene ha realfag ?

8.trinn : 50 % har realfag som førstevalg

9.trinn : 45 % har realfag som førstevalg

10.trinn : 40 % har realfag som førstevalg


Elevundersøkelsen 2009 (pr 26.03)

Kryss av på de TRE fagene du liker best (motivasjon 2)

(Alle svar gjelder 10.trinn)

Blindheim svarprosent : 90 (n = 112)

MatematikkNaturfag

Nasjonalt : 6,8 %Nasjonalt : 7,4 %

Ålesund kommune : 9,8 %Ålesund kommune : 11,5 %

Blindheim u.skole : 13,9 %Blindheim u.skole: 19,5 %


Hva sier elevene :

 • Kjempekjekt !

 • Endelig slipper jeg å kjede meg i matte timene.

 • For tøft for meg……

 • Kjekt at vi som er flinke i matte får jobbe sammen.

 • Naturfag er artigst, men trenger matta….

 • Dette må andre få også!

 • Har lært kjempemasse


Noe for dere ?

Kontakt :

Hallgeir Buset [email protected]

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN

..og husk :


 • Login