M en suroviny
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Měření suroviny PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Měření suroviny. Sortimenty surového dříví se měří: Jednotlivě - surové kmeny, průmyslové výřezy, sloupovina, sloupové výřezy, důlní dříví a jiná kulatina delší než 3 m V hráních - rovnané průmyslové dříví, vlákninové dříví (měří se objem celé hráně)

Download Presentation

Měření suroviny

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M en suroviny

Měření suroviny

Sortimenty surového dříví se měří:

 • Jednotlivě - surové kmeny, průmyslové výřezy, sloupovina, sloupové výřezy, důlní dříví a jiná kulatina delší než 3 m

 • V hráních - rovnané průmyslové dříví, vlákninové dříví (měří se objem celé hráně)

 • Ve skupinách (v hromadách) - tyče a tyčky

  Měření kulatiny:

 • tloušťka

 • délka

 • objem kulatiny


M en suroviny ii

Měření suroviny II

Obr.1

Obr.2


M en suroviny iii

Měření suroviny III

Obr.3


M en suroviny iv tlou ka

Měření suroviny IV - tloušťka

U kulatiny tlustší než 19 cm:

Stanoví se jako aritmetický průměr dvou měření kolmých na sebe uprostřed délky kulatiny. Udává se v cm. Tloušťky se měří bez kůry. Pouze u palivového dříví v celých délkách s kůrou.

U kulatiny tenčí než 19 cm:

Tloušťka se měří ve vodorovném směru uprostřed délky kulatiny. Udává se v cm. Tloušťky se měří bez kůry. Pouze u palivového dříví v celých délkách s kůrou.


M en suroviny v d lka objem

Měření suroviny V - délka, objem

Délka:

Stanoví se jako nejmenší vzdálenost obou čel, udává se v metrech .

Objem kulatiny:

Se počítá jako objem rotačního tělesa (má tvar komolého kužele). Obvykle se objem stanoví na základě tabulek pro daný průměr, určité délky při standardní sbíhavosti do jednoho procenta.

Obr.4


M en suroviny vi rovnan ho pr myslov ho d v

Měření suroviny VI - rovnaného průmyslového dříví

Délka a výška

Měří se v metrech s přesností na 1 cm. Šířka hráně je dána délkou sortimentu (pro celo hráň je vždy stejná). Stanoví se jako nejmenší vzdálenost obou čel, udává se v metrech.

Objem

Počítá se jako objem hranolu. (V= délka x výška x šířka x koeficient zaplnění). (Koeficient zaplnění obvykle 0,56 - 0,6).


M en suroviny vii rovnan ho pr myslov ho d v

Měření suroviny VII - rovnaného průmyslového dříví

Obr.5


M en suroviny viii tabulky

Měření suroviny VIII - tabulky

Obr.6

Obr.7


Prava suroviny

Úprava suroviny

Surové dříví musí být zbaveno vyčnívajících zbytků větví a suků do úrovně oblé plochy. Vyrábí se v těchto úpravách - druzích:

 • V kůře - neodkorněné - kůra

 • Prokřesané - kůra je odstraněna v pruzích (buď podélně nebo spirálovitě)

 • Odkorněné do hněda - kůra je odstraněna, lýko zůstává

 • Odkorněné do poloběla - kůra je odstraněna, lýko odstraněno do 50 %

 • Odkorněné do běla - kůra a lýko jsou odstraněny

  (Odstraňováním kůry a lýka snižujeme možnost zapaření. Vzhledem ke zvýšené pracnosti je uvedený sortiment dražší. Další opatření jsou uvedena pro jednotlivé sortimenty v příslušných normách. S háky, nátěry čel …)


Prava suroviny ii

Úprava suroviny II

Obr.8

Obr.9


Prava suroviny iii

Úprava suroviny III

Surová – neodkorněná

kulatina

Kulatina odkorněna

do poloběla

Kulatina odkorněna

do běla

Obr.10

Obr.11

Obr.12


Daje na v robc ch

Údaje na výrobcích

Každý sortiment surového dříví musí byt označen těmito údaji:

Značkou výrobce

Značkou sortimentu

Číslem kusu nebo hráně

Označením jakosti - římskými číslicemi

Délkou v metrech

Středovou tloušťkou v centimetrech

Značení se umísťuje pokud možno na střed většího čela. Obvykle se používá černá, červená nesmývatelná barva.


Daje na v robc ch ii

Údaje na výrobcích II

Obr.13


M en suroviny kontroln test

Měření suroviny - kontrolní test

 • Jak měříme průmyslové rovnané a vlákninové dříví?

 • Které výrobky se měří jednotlivě?

 • V čem je rozdíl mezi měření kulatina do 19 a přes 19 cm?

 • Může pozorovat u kulatiny odkorněné do poloběla lýko?

 • Kolik lýka obsahuje kulatina odkorněná do běla?

 • Co by mělo být označena na čele kulatiny?


M en suroviny kontroln test ii popis obr zk

Měření suroviny - kontrolní test II - popis obrázků

Obr.14

Obr.16

Obr.15

Obr.18

Obr.19

Obr.17


M en suroviny kontroln test v sledky

Měření suroviny- kontrolní testvýsledky

 • Jak měříme průmyslové rovnané a vlákninové dříví?

 • Měříme je v hráních.

 • Které výrobky se měří jednotlivě?

 • Surové kmeny, průmyslové výřezy, sloupovina, sloupové výřezy, důlní dříví a jiná kulatina delší než 3 m.

 • V čem je rozdíl mezi měření kulatina do 19 a přes 19 cm?

  U kulatiny tenčí než 19 cm:

  Tloušťka se měří ve vodorovném směru uprostřed délky kulatiny. Udává se v cm. Tloušťky se měří bez kůry.

 • Může pozorovat u kulatiny odkorněné do poloběla lýko?

 • Můžeme. Kůra je odstraněna, lýko odstraněno do 50 %.

 • Kolik lýka obsahuje kulatina odkorněná do běla?

 • Žádné.

 • Co by mělo být označena na čele kulatiny?

 • Značka výrobce, značkou sortimentu, označením jakosti - římskými číslicemi, délka v metrech, středovou tloušťkou v centimetrech.


M en suroviny kontroln test ii popis obr zk v sledky

Měření suroviny - kontrolní test II - popis obrázků - výsledky

Neodkorněná kulatina

Ruční odkorňování kulatiny

Měření v hráních

Obr.14

Obr.16

Obr.15

Odkornění do běla

Odkornění do poloběla

Čelo kulatiny

Obr.18

Obr.19

Obr.17


D kuji za pozornost

DĚKUJI ZA POZORNOST

Použité zdroje:

KŘUPALOVÁ, Zdeňka. Nauka o materiálech: pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář. Vyd. 1. Praha: Sobotáles, 1999, 235 s. ISBN 80-859-2057-3.

NUTSCH, Wolfgang. Příručka pro truhláře. 1. vyd. Praha: Sobotáles, 1999, 540 s. ISBN 80-859-2060-3.

HADÁMEK, Luděk. Obr. 1-19


 • Login