KATONAI ALAPISMERETEK - PowerPoint PPT Presentation

KATONAI ALAPISMERETEK
Download
1 / 17

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KATONAI ALAPISMERETEK. „A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09 /1-2010-0004 azonosítószámú projekt keretében”. CZANK LÁSZLÓ ----------- 06 30 607 2284 CZANK.LASZLO2 @ UPCMAIL.HU.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KATONAI ALAPISMERETEK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Katonai alapismeretek

KATONAI ALAPISMERETEK

 • „A kétszintű érettségi rendszerrel kapcsolatos változtatási igények felmérése a gyakorlati tapasztalatok alapján a TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosítószámú projekt keretében”

CZANK LÁSZLÓ ----------- 06 30 607 2284

CZANK.LASZLO2@UPCMAIL.HU


Katonai alapismeretek

A KATONAI ALAPISMERETEK PEDAGÓGIAI RENDSZER ELEMEI

KERETTANTERV

TANKÖNYV

TANÁRI KÉZIKÖNYV I-II

MUNKAFÜZET

AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS

TOVÁBBKÉPZÉS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

KÖVETELMÉNYEK

A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE


A pedag gusok felk sz t se tervezetek

A PEDAGÓGUSOK FELKÉSZÍTÉSE (TERVEZETEK)

CÉL: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében megfogalmazott követelményeknek megfelelni.

„Honvédelmi ismeretek szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak”

című négy féléves, levelező képzés a gyakorló pedagógusok számára.

2013-ban elkészült, az OH már egyszer véleményezte.

1

„Honvédelmi nevelő mesterszak”

a szakalapítási dokumentáció 2013-ban elkészült, a képzés kiemelt célcsoportja:

Nemzetvédelmi és katonai képzési területen felsőfokú végzettséggel rendelkezők.

2


60 r s akkredit lt pedag gus tov bbk pz sek

60 ÓRÁS AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

 • (Az alábbi két továbbképzéssel is teljesíthető lenne a jogszabályi feltétel.)

 • „A katonai alapismeretek közismereti választható érettségi tantárgy gyakorlati oktatásának és számonkérésének módszertana a középiskolák

 • 9-12. évfolyamán” című, 236-1/2011. számú akkreditált továbbképzés.

 • „A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana a középiskola 9-13. évfolyamán” című, 82/294/2012. számú akkreditált továbbképzés.

 • A NEMZETI ALAPTANTERV KÖVETELMÉNYEIRE ÉPÜLŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK

 • „A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana az alapfokú oktatás 1-4. évfolyamán” című, 82/292/2012 nyilvántartási számon engedélyezett 60 órás továbbképzés.

 • „A hazafias és honvédelmi nevelés módszertana az alapfokú oktatás 5-8. évfolyamán” című, 82/293/2012 nyilvántartási számon engedélyezett 60 órás továbbképzés.


Tan ri k zik nyv ii

TANÁRI KÉZIKÖNYV II

 • A 2013 TAVASZÁN ELKÉSZÜLT ÚJ KÉZIKÖNYV 4 DVD-BŐL ÁLL:

 • 1. A „RÉGI” KÉZIKÖNYV AKTUALIZÁLT VÁLTOZATA

 • 2-4. A GYAKORLATI ÉRETTSÉGI (EMELT ÉS KÖZÉPSZINT) ISMERETANYAGA

 • ALAKI ISMERETEK: A LUDOVIKA ZÁSZLÓALJ HALLGATÓIVAL MÓDSZERTANI VIDEÓ ÉS FOTÓANYAG

 • EGÉSZSÉGÜGYI ISMERETEK: OMSZ-SZEL EGYÜTTMŰKÖDVE SZITUÁCIÓS MÓDSZERTANI FILMANYAG

 • TÉRKÉP-ÉS TEREPTANI ALAPISMERETEK: ANIMÁCIÓS TANANYAG

 • AZ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEKKEL KIEGÉSZÍTETT RÉSZLETES MÓDSZERTAN


A tananyag

A TANANYAG

 • A TANANYAGGAL SZEMBENI TARTALMI ELVÁRÁSOKAT A MINDENKOR HATÁLYOS RÉSZLETES ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK HATÁROZZÁK MEG!

 • A HM-69157SZÁMÚ TANKÖNYV AKKREDITÁCIÓJA 2014 DECEMBERBEN LEJÁR.

 • A JAVÍTOTT UTÁNNYOMÁS 2011-BEN JELENT MEG, AZÓTA AZ ISMERET-ANYAGBAN TÖRTÉNTEK VÁLTOZÁSOK.

 • SZÜKSÉG VAN KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT IRODALOMRA DIGITÁLIS TANANYAG FORMÁJÁBAN.

 • A 68 ÓRÁS KÖTELEZŐ EMELT SZINTŰ FAKULTÁCIÓNAK NINCS TANANYAGA!


Katonai alapismeretek

A PEDAGÓGIAI RENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSEI

KERETTANTERV

TÉMAKÖRÖK ÉS

TARTALMAK

TANKÖNYV

LECKECÍMEK ÉS

BEVEZETŐ KÉRDÉSEK

KERETTANTERV

BELÉPŐ

TEVÉKENYSÉGFORMÁK

TANÁRI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTAN

TANULÓI TEVÉKENYSÉG

KERETTANTERV

TOVÁBBHALADÁS

FELTÉTELEI

TANÁRI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTAN

ELÉRENDŐ CÉLOK

KERETTANTERV

TOVÁBBHALADÁS

FELTÉTELEI

TANÁRI KÉZIKÖNYV

MÓDSZERTAN

ELÉRENDŐ CÉLOK

KÉT SZINTŰ

ÉRETTSÉGI

KÖVETELMÉNYEK


Statisztika

STATISZTIKA

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK RÉSZLETES ADATAI

A 2008-2013 KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN


Az retts giz k l tsz ma k z pszinten

AZ ÉRETTSÉGIZŐK LÉTSZÁMA KÖZÉPSZINTEN


Az retts gi tlaga k z pszinten

AZ ÉRETTSÉGI ÁTLAGA KÖZÉPSZINTEN


Az retts gi vizsg k sszpontsz ma k z pszinten

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK ÖSSZPONTSZÁMA KÖZÉPSZINTEN (%)


Az r sbeli eredm nyek alakul sa k z pszinten

AZ ÍRÁSBELI EREDMÉNYEK ALAKULÁSA KÖZÉPSZINTEN (%)


A sz beli eredm nyek alakul sa k z pszinten

A SZÓBELI EREDMÉNYEK ALAKULÁSA KÖZÉPSZINTEN (%)


A k z pszint retts gi vizsga sszes tett eredm nyei 2007 2013 k z tt

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYEI2007-2013 KÖZÖTT


Az emelt szint vizsga eredm nyei a 2013 m jus j niusi id szakban

AZ EMELT SZINTŰ VIZSGA EREDMÉNYEIA 2013 MÁJUS-JÚNIUSI IDŐSZAKBAN


Javaslatok

JAVASLATOK

1. AZ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZTATÁSA

2. TANKÖNYV – TANANYAG – TANÁRI KÉZIKÖNYV

3. AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉSEK

4. PEDAGÓGUSKÉPZÉS ELINDÍTÁSA (SZAKVIZSGA-MA)

5. NAPPALI PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÚJ TANTÁRGY


K sz n m a figyelmet

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


 • Login