Vytvo il michal jedli ka
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 18

Vytvořil: Michal Jedlička PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stavba tratí štafet a družstev. Vytvořil: Michal Jedlička. O čem budeme mluvit?. stavba tratí štafetových závodů ukázky farstování při M ČR štafet a klubů 2005 stavba tratí štafet a družstev v programu Orienteering Organizer. Terminologie. farsta – způsob rozdělování tratí při štafetách

Download Presentation

Vytvořil: Michal Jedlička

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vytvo il michal jedli ka

Stavba tratí štafet a družstev

Vytvořil: Michal Jedlička


O em budeme mluvit

O čem budeme mluvit?

 • stavba tratí štafetových závodů

 • ukázky farstování při M ČR štafet a klubů 2005

 • stavba tratí štafet a družstev v programu Orienteering Organizer


Terminologie

Terminologie

 • farsta – způsob rozdělování tratí při štafetách

 • uzlová kontrola (uzlovka) – kontrola kde začíná nebo končí farsta

 • falešná uzlovka – kontrola na které se větve protínají, ale nedochází na ní k farstování

 • větev – jedna ze dvou, tří nebo více variant mezi dvěma uzlovkami


Spr vn postaven tafetov tra

Správně postavená štafetová trať

 • orientačné zajímavá a odpovídajícím způsobem náročná

 • dostatečné farstovaná – více uzlovek, různé druhy farstování

 • vyrovnaná délka úseků

 • férové kontroly – především ty ve větvích

 • stejný závěr pro poslední úseky – v mapově náročnější partii

 • divácky atraktivní – divácké kontroly, radiokontroly

 • dobře nalosovaná – zkontrolovat si nalosování variant


Vytvo il michal jedli ka

Farstování tratí

ve štafetových závodech


Jak farstovat trat

Jak farstovat tratě?

 • hnízdo – kontroly blízko u sebe

 • farsta na postupu – kontroly dále od sebe v jedné linii

 • farsta do šířky – kontroly dále od sebe, rozdílné větve

 • křižná farsta – křížení větví

 • více kontrol ve větvi – počet kontrol ve větvi není omezen

 • rozdílný počet kontrol – různé větve obsahují různé počty kontrol

 • falešné uzlovky – kontrola tvářící se jako uzlová, ale ve skutečnosti jí není

 • protiběh – kontroly se probíhají v opačném pořadí

 • kombinace všech výše uvedených způsobů


Uk zky farstov n

Ukázky farstování


Vytvo il michal jedli ka

Ukázky farstování

M ČR štafet a klubů 2005


M r tafet 2005 farstov n h21

M ČR štafet 2005 – farstování H21


M r tafet 2005 farstov n h211

M ČR štafet 2005 – farstování H21


M r klub 2005 farstov n h21

M ČR klubů 2005 – farstování H21


M r klub 2005 farstov n h211

M ČR klubů 2005 – farstování H21


M r klub 2005 farstov n h212

M ČR klubů 2005 – farstování H21


M r klub 2005 farstov n h213

M ČR klubů 2005 – farstování H21


Vytvo il michal jedli ka

Stavba tratí štafet a družstev

v Orienteering Organiseru


Stavba tafet v oorgu

Stavba štafet v OORGu

 • nastavení parametrů závodu – zaškrtnutí „štafetový závod“

 • umístění startu a cíle

 • založení nové tratě a zadání počtu úseků

 • postavení celé jedné varianty (tratě)

 • označení uzlových kontrol

 • postavení ostatních větví mezi uzlovými kontrolami

 • možnost přiřazení vybraných větví vybraným úsekům

 • vytvoření piktogramů

 • založení nové kategorie a zadání počtu štafet pro losování

 • losování variant – možnost editace

 • tisk tratí piktogramů, seznamů, atd.


Stavba dru stev v oorgu

Stavba družstev v OORGu

 • začátek je stejný jako u štafet

 • postavíme jednu trať čtyř úsekovou (pro kategorii H) a jednu tří úsekovou (pro kategorii D)

 • založíme novou kategorii, zadáme počet družstev a do pole „kombinovaný úsek“ zapíšeme celkový počet úseků v družstvu (v tomto případě 7)

 • otevře se nám tabulka do které vyplníme pořadí úseků

 • dále už pokračujeme stejně jako u štafet


Oorg n m nedovol

OORG nám nedovolí

 • vytvořit „poduzel“ pro část větví

 • spojit dvě uzlovky, jestliže je v jiné větvi mezi těmito uzlovkami kontrola


 • Login