LIETUVOS VERSLO APLINKOS ĮVERTINIMAS
Download
1 / 29

Robertas Dargis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

LIETUVOS VERSLO APLINKOS ĮVERTINIMAS. Robertas Dargis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. 2013-04-30 , Vilnius. PASTARUOJU METU LIETUVOS VERSLO APLINKA NE PROGRESUOJA, BET REGRESUOJA. ?. ?. ?. ?. ?. ?. ?. Šaltinis : Pasaulio Ekonomikos Forumas, Pasaulio bankas.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Robertas Dargis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Robertas dargis lietuvos pramoninink konfederacijos prezidentas

LIETUVOS VERSLO APLINKOS ĮVERTINIMAS

Robertas Dargis

Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas

2013-04-30, Vilnius


Pastaruoju metu lietuvos verslo aplinka ne progresuoja bet regresuoja

PASTARUOJU METU LIETUVOS VERSLO APLINKA NE PROGRESUOJA, BET REGRESUOJA

?

?

?

?

?

?

?

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas, Pasaulio bankas


Nepakankamai patraukli verslo aplinka lemia em lietuvos patrauklum u sienio investicijoms

NEPAKANKAMAI PATRAUKLI VERSLO APLINKA LEMIA ŽEMĄ LIETUVOS PATRAUKLUMĄ UŽSIENIO INVESTICIJOMS

Šaltinis: Eurostat, Lietuvos, Latvijos ir Estijos nacionaliniai bankai


Emas lietuvos patrauklumas u sienio investicijoms neigiamai veikia produktyvi investicij lyg

ŽEMAS LIETUVOS PATRAUKLUMAS UŽSIENIO INVESTICIJOMS NEIGIAMAI VEIKIA PRODUKTYVIŲ INVESTICIJŲ LYGĮ

* - 2011 m.

Šaltinis: Eurostat


Strukt rin s lietuvos verslo aplinkos problemos

STRUKTŪRINĖS LIETUVOS VERSLO APLINKOS PROBLEMOS

 • Mokestinė sistema:

  • Nepakankamas mokesčių sistemos stabilumas;

  • Didesnė nei kaimyninėse valstybėse biurokratinė mokesčių našta;

  • Neproporcingai didelis darbo jėgos apmokestinimas bei dideli nedarbo spąstai.

 • Perteklinė biurokratinė našta;

 • Sudėtingos verslo steigimo sąlygos;

 • Pernelyg griežtai reguliuojami darbo santykiai;

 • Apsunkintas finansinių paslaugų prieinamumas;

 • Žemas alternatyvių finansavimo šaltinių išsivystymo lygis;

 • Žemas visuomenės pasitikėjimas politikais;

 • Žemas teismų sistemos efektyvumas;

 • Monopolijų dominavimas kai kuriuose sektoriuose (energetika) bei nepakankamas antimonopolinių priemonių efektyvumas;

 • Sparčiai auganti skolos kupra, didėjantys skolos aptarnavimo kaštai;

 • Pernelyg didelis valstybės lėšų iššvaistymas.


Lietuvos mokes i sistema ma iausiai palanki verslo pl trai baltijos regione

LIETUVOS MOKESČIŲ SISTEMA – MAŽIAUSIAI PALANKI VERSLO PLĖTRAI BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Lietuvos mokestinis klimatas nepakankamai velnus

LIETUVOS MOKESTINIS KLIMATAS – NEPAKANKAMAI ŠVELNUS

* - Rytų Europos ir Centrinės Azijos regionas

** - Latvijoje mokečius reikia mokėti 7, o Estijoje – 8 kartus per metus

Šaltinis: Pasaulio bankas


Robertas dargis lietuvos pramoninink konfederacijos prezidentas

DIDELIS DARBO JĖGOS APMOKESTINIMAS BEI NESISTEMIŠKAI SKIRIAMOS SOCIALINĖS PAŠALPOS SKATINA ILGALAIKĮ NEDARBĄ

 • Lietuvoje bedarbiui grįžus į aktyviąją darbo rinką, vidutiniškai 70 proc. jo darbo užmokesčio sudaro darbo jėgos mokesčiai (soc. draudimo įmokos, GPM) bei socialinės pašalpos, kurių jis nebegauna susiradęs darbą

 • Dideli nedarbo spąstai didina motyvaciją dirbti nelegaliai, kartu gaunant socialines pašalpas

* - santykinis rodiklis, rodantis, kokią bruto darbo užmokesčio dalį sudaro darbuotojo mokamas gyventojų pajamų mokestis ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, jam po nedarbo pradėjus dirbti ir nebegaunant socialinių išmokų

Šaltinis: Eurostat


Biurokratin na ta lietuvoje did iausia tarp baltijos ali

BIUROKRATINĖ NAŠTA LIETUVOJE – DIDŽIAUSIA TARP BALTIJOS ŠALIŲ

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Biurokratin na ta u sienio investuotojams lietuvoje yra did iausia baltijos regione

BIUROKRATINĖ NAŠTA UŽSIENIO INVESTUOTOJAMS LIETUVOJE YRA DIDŽIAUSIA BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Verslo steigimo s lygos lietuvoje yra pras iausios baltijos regione 1

VERSLO STEIGIMO SĄLYGOS LIETUVOJE YRA PRASČIAUSIOS BALTIJOS REGIONE (1)

Šaltinis: Pasaulio bankas


Verslo steigimo s lygos lietuvoje yra pras iausios baltijos regione 2

VERSLO STEIGIMO SĄLYGOS LIETUVOJE YRA PRASČIAUSIOS BALTIJOS REGIONE (2)

Šaltinis: Pasaulio bankas


Darbo santykiai lietuvoje nepakankamai lankst s

DARBO SANTYKIAILIETUVOJE – NEPAKANKAMAI LANKSTŪS


Finansini paslaug prieinamumas lietuvoje yra pras iausias baltijos regione

FINANSINIŲ PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS LIETUVOJE YRA PRASČIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Nepaisant spar ios lietuvos kio pl tros gauti i orin finansavim lietuvoje n ra lengva

NEPAISANT SPARČIOS LIETUVOS ŪKIO PLĖTROS, GAUTI IŠORINĮ FINANSAVIMĄ LIETUVOJE NĖRA LENGVA

64% respondentų, kuriems reikalingas išorinis finansavimas mano, kad jį gauti nėra lengva

34% respondentų, kuriems reikalingas išorinis finansavimas

mano, kad jį gauti yra lengva

Šaltinis: Lietuvosrizikos ir privatauskapitalo asociacija, rinkos apklausa


Lietuvos kredit rinkoje dominuoja skandinav bankai kuri skolinimosi politika i lieka konservatyvi

LIETUVOS KREDITŲ RINKOJE DOMINUOJA SKANDINAVŲ BANKAI, KURIŲ SKOLINIMOSI POLITIKA IŠLIEKA KONSERVATYVI

Šaltinis: Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos bankas


Alternatyvi finansavimo altini i sivystymas lietuvoje yra pras iausias baltijos regione

ALTERNATYVIŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ IŠSIVYSTYMAS LIETUVOJE YRA PRASČIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Robertas dargis lietuvos pramoninink konfederacijos prezidentas

LIETUVOS FINANSINIŲ IŠTEKLIŲ RINKA YRA HOMOGENIŠKA – JOJE DOMINUOJA BANKŲ FINANSINĖS PASLAUGOS IR ES PARAMA

Jei Jūsų įmonei reikia / reikėtų išorinio finansavimo, kokius finansavimo šaltinius rinktumėtės? Kiekvieną šaltinį įvertinkite 5 balų skalėje, kai 1 reiškia „tikrai nesirinktumėte“, 3 – „nei taip, nei ne“, 5 – „tikrai rinktumėtės“.

Šaltinis: Lietuvosrizikos ir privatauskapitalo asociacija, rinkos apklausa


Lietuvoje visuomen s pasitik jimas politikais yra ma iausias baltijos regione

LIETUVOJE VISUOMENĖS PASITIKĖJIMAS POLITIKAIS YRA MAŽIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Lietuvoje teism sistemos efektyvumas yra pras iausias baltijos regione

LIETUVOJE TEISMŲ SISTEMOS EFEKTYVUMAS YRA PRASČIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Monopolij dominavimas lietuvoje yra stipriausias baltijos regione

MONOPOLIJŲ DOMINAVIMAS LIETUVOJE YRA STIPRIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


O antimonopolini priemoni efektyvumas blogiausias baltijos regione

O ANTIMONOPOLINIŲ PRIEMONIŲ EFEKTYVUMAS – BLOGIAUSIAS BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Lietuvoje elektros energijos kaina pramonei did iausia regione

LIETUVOJE ELEKTROS ENERGIJOS KAINA PRAMONEI – DIDŽIAUSIA REGIONE

Šaltinis: Energy.eu


Lietuvos biud eto deficitas traukiasi ta iau i lieka did iausias regione

LIETUVOS BIUDŽETO DEFICITAS TRAUKIASI, TAČIAU IŠLIEKA DIDŽIAUSIAS REGIONE

Šaltinis: Eurostat


Es kontekste lietuvos skola n ra didel

ES KONTEKSTE LIETUVOS SKOLA NĖRA DIDELĖ

Šaltinis: Eurostat


Ta iau lietuvos skolos did jimo tempas kelia nerim

TAČIAU LIETUVOS SKOLOS DIDĖJIMO TEMPAS KELIA NERIMĄ

Šaltinis: Eurostat


Skolos aptarnavimo ka tai lietuvoje yra did iausi baltijos regione

SKOLOS APTARNAVIMO KAŠTAI LIETUVOJE YRA DIDŽIAUSI BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Europos Komisija


Valstyb s l os lietuvoje i vaistomos labiausiai baltijos regione

VALSTYBĖS LĖŠOS LIETUVOJE IŠŠVAISTOMOS LABIAUSIAI BALTIJOS REGIONE

Šaltinis: Pasaulio Ekonomikos Forumas


Robertas dargis lietuvos pramoninink konfederacijos prezidentas

Ačiū už dėmesį!


ad
 • Login