Llatassziszt lt ter pia hat sa az autizmussal l k szoci lis interakci j ban
Download
1 / 31

Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában. Készítette:Témavezető: Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia Szabó Zita egyetemi adjunktus.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Állatasszisztált terápia hatása az „autizmussal élők” szociális interakciójában

Készítette:Témavezető:

Lábadi Mária Dr. M. Ivaskó Lívia

Szabó Zita egyetemi adjunktus


Autizmus

 • Kutatást motiváló tényezők

  • Mélyebb megértés

  • Általános elmeszerveződés megismerése

 • További okok (Győri Miklós, 2002)

  • Magas előfordulási gyakoriság

  • humánspecifikusság

 • Célunk: a lovasterápiai helyzetek kommunikációs folyamatainak feltérképezésével az állatterápia fontosságának hangsúlyozása


Autizmus

 • 1960-as évektől vizsgálják

 • Első leírások: Kanner (1943) és Asperger (1944)

 • Körülhatárolás nehézsége

 • További tényezők (Baron-Cohen, 2000)

  • Áltudományos elméletek

   (2) Járulékos zavarok

   (3) Összekeverhető más zavarokkal


Autizmus

 • Wing-féle triász fontossága (Wing & Gould, 1979; Wing, 1996)

  (1) Reciprok társas interakció

  (2) Reciprok társas kommunikáció

  (3) Képzelet – rugalmas viselkedésszervezés és érdeklődés

 • Három nagy kognitív magyarázat

  • Naiv tudatelméleti deficit hipotézise (Pl. Baron-Cohen, Leslie és Frith, 1985)

  • Végrehajtó-működés zavar hipotézise (Pl. Ozonoff, 1994; Russel, 1997)

  • Gyenge centrális koherencia feltételezése (Pl. Frith és Happé, 1994)

 • Általános nyelvhasználat sérülése: PRAGMATIKA


 • Állatasszisztált terápia

  • Gyógypedagógiai célú lovaglás és lovagoktatás (Bozori Gabriella)

   • Célorientált

   • Terapeuta irányít

  • A ló kiemelt szerepe

   (Kardos Edina, 2009)

   (1) koterapeuta

   (2) „tükör”


  A felhasznált elméleti keret

  • Naiv tudatelmélet

   • Mentális állapotok, szándékok felismerése

   • viselkedés

  • Ez a hipotézis öt szempontból lényeges (Baron-Cohen-től, Leslie-től és Frith, 1985)

   (1) a ToM sérülése az autizmusban univerzális, minden esetben jelentkezik

   (2) más fejlődési zavarra nem jellemző

   (3) meggyarázza ez az elmélet az autizmust

   (4) ez egy elsődleges deficit, nincs más alapvető és korai kognitív deficit, ami előidézné

   (5) a ToM sérülés lényege az autizmusban a mentális állapotok reprezentációjának képtelenségén alapul


  A felhasznált elméleti keret

  • Felülvizsgálat ( Győri Miklós, 2002)

   (1) jól teljesítők problémája

   (2) hiányzó kapcsolatok

   (3) egyéb leírt kognitív deficitek

   (4) és a neurális háttér bonyolultsága

  • Tomasello: közös figyelem (Moore és Dunham, 1995)


  A felhasznált elméleti keret

  • Dennett (1996): intencionalitás

  • Sperber és Wilson: relevancia elmélet (1986/1995)

   • Informatív szándék: {I} feltevéshalmaz kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele

   • Kommunikatív szándék: informatív szándék kölcsönösen nyilvánvalóvá tétele


  A vizsgálat célja

  • Kommunikációs folyamatok feltérképezése

  • Foglalkozások jelenetekre való bontása

  • Az intencionalitás jellegének felderítése


  Hipotézisek

  • Feltételezzük, hogy

   (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában

   (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál

   (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással

   (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján

   (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot


  Alanyok bemutatása

  • Alanyaink: 2 korosztály

  • Autizmussal élők

   • 22 éves fiú (SZ.L.), 21 éves lány (H.X.)

   • 11 éves lány (Á.K.), 8 éves fiú (K.M.)

  • Tipikusan fejlődőek

   • 23 éves lány

   • 9 éves és 8 éves fiú


  Thomas és Chess (1989) viselkedési temperamentum típusai


  Kutatási módszer és eszközök bemutatása

  • Helyszín: Szeged, magántelek udvara

  • Időtartam: 2010 szeptember-december

  • Támogató: Szivárvány Autizmus Egyesület

  • Kvalitatív kutatási módszer

   • Szülők, terapeuta: egyéni, félig strukturált interjú

   • Alanyok: hang-és képanyagrögzítés, megfigyelés


  Kutatási módszer és eszköz bemutatása

  • Segédeszköz: Kende Márta: Öt történet három mackóról (Minerva, 1983.)

  • Kutatási nehézségek:

   (1) alanyok bizalmának elnyerése

   (2) környezeti tényezők


  Eredmények

  • K.M. és Á.K. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel

   • közös figyelem: Á.K. tekintetkövetése problémás

   • K.M., Á.K. csak a kommunikatív szándékot azonosították sikerrel

   • K.M.: fluens, heves gesztikuláció, Á.K.: tőmondatok, korlátozott nemverbális kommunikáció

   • Verbális és nem verbális jegyek összhangja

   • K.M.-nél a ló intencionalitása problémás


  Történetmesélés


  Otthoni és terápiás eredmények összevetése

  • K.M. (8 éves)

   • Összetett mondatok

   • Hangsúlyos nemverbális jegyek

   • Repetitív fordulatok

   • Intencionalitás problémás

   • Ló nélkül nem látszódik a probléma

  • Á.K. (11 éves)

   • Tőmondatok (max. 3-4 szó)

   • Kommunikatív és informatív szándék ill. intencionalitás megléte

   • Figyelem fenntartása problémás

   • Ló = jutalom, motiváció


  Eredmények

  • H.X. és SZ.L. terápiás eredményeinek összevetése a kontrollszemélyekkel

   • Tőmondatok, szemkontaktus

   • Intencionalitás a terapeuta és az állat felé


  Közös figyelem (diadikus)


  Közös figyelem (triadikus)


  Verbális és nonverbális jelzések összhangja


  Eredmények

  • Informatív és kommunikatív szándék

  • Történetmesélés különbsége


  Otthoni és terápiás eredmények összevetése

  • H.X. (21 éves)

   • Otthon rosszabb teljesítmény

   • Verbalizálás problémája + segítő ingerek alkalmazása

   • Intencionalitás problémája

   • echolália

   • Ló = koterapeuta, motivációt adó, verbalizálást elősegítő szerep

  • SZ.L. (22 éves)

   • Rosszabb teljesítmény?

   • Nyelvtani hibák, echolália

   • Intencionalitás problémája + segítő ingerek alkalmazása

   • Ok-okozati viszonyok felismerése

   • Ló = koterapeuta


  Konklúzió

  (1) hogy a terápiás foglalkozáson egyaránt megvalósul a közös figyelem aktusa a diadikus és a triadikus vonatkozásában

  (2) a terápiás (ló hátán történő) verbális megnyilatkozások során az autista személy informatív és kommunikatív szándékot is produkál

  (3) a foglalkozás során az egyén verbális és nemverbális jelzései összhangban állnak egymással

  (4) az egyén képes ok-okozati összefüggéseket verbálisan kinyilvánítani a segédeszközként használt könyv alapján

  (5) az autista egyén a terápiás foglalkozásokon intencionális ágensnek tekinti a terapeutát és az állatot


  ad
 • Login