Krahasimi i segmenteve sipas gjat sis
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 11

KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

1. KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË. B. C. Lojtari gjuan topin me radhë nga pika A në pikën B, C, D dhe E . Me vizore vizatoni vija , të cilat e tregojnë rrugën e topit . Ato vija quhen __________. D. A. E. 1. KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË. B. C.

Download Presentation

KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1

KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË

B

C

Lojtarigjuantopin me radhëngapika A nëpikën B, C, D dhe E . Me vizorevizatonivija, tëcilat e tregojnërrugën e topit. Atovijaquhen __________

D

A

E


1

KRAHASIMI I SEGMENTEVE SIPAS GJATËSISË

B

C

Lojtarigjuantopin me radhëngapika A nëpikën B, C, D dhe E . Me vizorevizatonivija, tëcilat e tregojnërrugën e topit. Atovijaquhensegmente . (Zgjidhja)

D

A

E


2

Figura e mëposhtmeështëformuar me ____ segmente.

Segmentiikaltërështëmëi __________ .

  • Segmentiigjelbërështëmëi __________ .

  • Segmentiikuqështëmëi __________ se segmenti

  • ikaltërdhemëi ____________ se segmentiigjelbër.


2

Figura e mëposhtmeështëformuar me trisegmente.

Segmentiikaltërështëmëishkurtër .

  • Segmentiigjelbërështëmëigjatë.

  • Segmentiikuqështëmëigjatë se segmenti

  • ikaltërdhemëishkurtërse segmentiigjelbër.


3

Segmenti me ngjyrëtëkuqezgjateqëtëjetëibarabartë, mëigjatëdhemëishkurtër se segmentiigjelbër :


3

Segmenti me ngjyrëtëkuqezgjateqëtëjetëibarabartë, mëigjatëdhemëishkurtër se segmentiigjelbër : ( Zgjidhja )


4

Bashkonipikatsiçështëfilluar. Figurën e gjeturngjyrosni.


4

Bashkonipikatsiçështëfilluar. Figurën e gjeturngjyrosni.( zgjidhja )


5

Vizatoninjë segment mëtëgjatëdhenjëmëtëshkurtër se segmentiidhënë.


5

Vizatoninjë segment mëtëgjatëdhenjëmëtëshkurtër se segmentiidhënë.( Zgjidhja )


  • Login