slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ORL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

ORL - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

ORL. KI tek pacientet kirurgjikale. Kujdesi paraoperativ. Redukto ankthin Edukim Vlereso sistemin mbeshtetes te pacientit Vlereso sigurine ambientale Pastro veshet nese rekomandohet Admnistro medikamentet preanestezike sipas urdherit. Kujdesi post operativ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ORL' - moshe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ORL

KI tekpacientetkirurgjikale

kujdesi paraoperativ
Kujdesiparaoperativ
 • Reduktoankthin
 • Edukim
 • Vleresosisteminmbeshtetestepacientit
 • Vleresosigurineambientale
 • Pastroveshetneserekomandohet
 • Admnistromedikamentetpreanestezikesipasurdherit
kujdesi post operativ
Kujdesi post operativ
 • Kryejvleresimetbazetektegjithepacientet
  • VS, LOC, gjakrrjedhjeoserrjedhjengaplaga, dhimbja, kalimiianestezize
 • Kryejnderhyrjetstandartetepacienteve post-kirurgjikale
  • Kontrolliidhimbjes
  • Mobiliteti
  • Parandalimiikomplikacioneve post-operatore
 • Rregjimshtrati 24 ore pas op. koka e shtratitdrejtoselehtesisht e ndritursipasudhezimeve, shtrirembianen e paoperuar per 12 -24 ore.
 • Nderroveshjen e plages, tejashmeosetebrendshme, pastrorrjedhjetngaveshi me garzasterike
kujdesi post operativ1
Kujdesi post operativ
 • Vlereso per nausedhetevjella, jep med. Antiemetikeprn per teparandaluartevjellattecilatmundtendikojne ne vendin e operuar duke rriturpresionin ne veshin e mesem.
 • Vlereso per marjemendshosehumbjeekuilibri pas operacionit. Administromjekimeantivertigodhesiguroasistencekurlejohettelevize, per tereduktuarrrezimin.
 • Vleresodegjimindhekrahasoje me linjenbaze. Perdorkomunikimalternativsipasnevojes.
 • Kujtojiklientit se ulja e degjimitdirekt pas operacionitlidhet me edemendherrjedhjen ne vendin e operuar
 • Mesojipacientetdhefamiljaretrrethplanittekujdesit pas daljesngaspitali.
kujdesi pas daljes nga spitali
Kujdesi pas daljesngaspitali
 • Mbaveshjen e plagestethatedhetepaster. Mosihiqveshjet ne veshin e brendshemderisatethotekirurgu. Mosperdorobjekte per tepastruarveshin e jashtem
 • Shmangaktivitetetqerrisinpresionin ne veshin e brendshemsishfryrja e hundeve, teshtima, kollendheshtrengiminsa here qetejete e mundur.
 • Nese e shte e vevojshmekollituoseteshti me gojenhapur, shfryhundetnjenare ne njekohe me gojenhapun.
 • Nukperdot pipe per tepirederi 3 jave pas operacionit
 • Shmangetudhetimingaajriderisaterekomandohetngamjeku.
 • Ndermerkujdesje per teparandaluarkonstipacionin
 • Mos be dushoselarjeteflokevederisatelejohetngamjeku( 1 ose me shumejave)
 • Mbaveshet e thataderi 6 jave. vendospambuktelyer me petrolatum ne veshin e jashtemsipasrekomandimitdhenderrojecdodite
 • Jo not dhezhytjederi ne sherim
kujdesi post op
Kujdesi post Op.
 • Reduktorrezikun e infeksioneve duke shmangurinfeksionetrespiratore
 • Kuptoemratemedikamenteve, dozen, qellimin e marjes, efektetanesoredhekohen e perdorimit
 • Raportotekmjekusimptomatetillasidhmbjekoketevazhdueshme, rritjeterrjedhjesosegjak ne fashon e op. temperature, rritjetepapriturteintensitetittedhimbjes ne vesh, marrjemendeshdheuljetedegjimit.
medikamentet
Medikamentet
 • Antiemetike
 • Antinauseal
 • Antihistaminike
 • Dimenhydrinate
 • Antimigreal
 • Antipsychotic
ad