Građani sve probleme prijavljuju na jednom mestu. - PowerPoint PPT Presentation

Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu
Download
1 / 33

 • 80 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Osnova funkcionisanja Sistema 48 je komunikacija između građana i privrede sa jedne strane i svih relevantnih opštinskih subjekata sa druge strane. Građani sve probleme prijavljuju na jednom mestu.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Građani sve probleme prijavljuju na jednom mestu.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Osnova funkcionisanja Sistema 48 je komunikacija između građana i privrede sa jedne strane i svih relevantnih opštinskih subjekata sa druge strane.


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Građani sve probleme prijavljuju na jednom mestu.


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

U roku od 48 sati građanin dobija odgovor o načinu rešavanja problema ili obaveštenje da je problem rešen.


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

SMS PARKING KARTE

DOPLATNE KARTE

ODNOS PARKING ZONA


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

FINANSIJSKI EFEKTI 2005 – 2011 GOD.


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

VRSTA INTERVENCIJE

INTERVENCIJE PO MESTIMA


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

• Do sada je primljeno preko 50 000 zahteva

• Procenat uspešno rešenih zahteva je preko 90%

• 80% zahteva odnosi se na javna preduzeća

• Veliki broj zahteva uputi se preko interneta i e – mailom

• Drastično smanjena korupcija u lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Prostorni plan

Pravilnik o sadržini, načinuipostupkuizradeplanskihdokumenata

- prečišćentekst -

Član 36.

Digitalnekarteplanskogdokumentasuvektorskipodacikoji se izrađuju u softverskimpaketimazasnovanimna GIS i CAD tehnologiji.

Digitalnakarta se sastoji od nizaslojevačiji je sadržajodređenkartamaprostornihiurbanističkihplanova.

Slojevidigitalnekarte se izrađujuipredajuisključivo u jednom od sledećihfajlformata: *.shp, *.mxd, *.dwg, *.dxf, *.mif, *.dgn, *.kml, ili *.xml (drugifajlformati, kaoštosu *.pdf, *dwf, *.cdri dr. ne smatraju se validnim).

GUP

Plan detaljneregulacije

Zakonskaosnovazaisporučivanje planske dokumentacije


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Pravila građenja

Kolektivno stanovanje

Turistička karta

Adresni registar


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Putna mreža sa saobraćajnom signalizacijom

Javna rasveta

Gasovodnamreža

Vodovodnamreža

Kanalizaciona mreža

Važniobjekti

 • Ekologija

  • parkovska struktura

  • kontejnerideponije....


Gra ani sve probleme prijavljuju na jednom mestu

Obračun poreza i rente za građevinsko zemljište

Sistem48

 • Obračun rastojanja do najbližih objekata

 • Grafički prikaz zahteva

 • Specifičnost odluke o obračunu

 • Lociranje u GIS-u

 • Prijava infrastrukture

 • Unos atributa objekta

 • Povezivanje vlasnika, objekta i parcele

 • Rešenje o porezu

 • Prijava zahteva preko portala

 • Izveštaj


 • Login