6
Download
1 / 24

Loopbaankategorie ë - PowerPoint PPT Presentation


 • 1132 Views
 • Uploaded on

6. Loopbaankategorie ë. Watse werk gaan ek een dag doen ?. Realisties Ondersoekend Kunstig Maatskaplik Ondernemend Konvensioneel. Realisties. Met praktiese probleme te werk en oplossings te vind .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Loopbaankategorie ë' - benito


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

6

Loopbaankategorieë


Watse werk gaan ek een dag doen
Watsewerkgaanekeen dag doen?


 • Realisties

 • Ondersoekend

 • Kunstig

 • Maatskaplik

 • Ondernemend

 • Konvensioneel


Realisties
Realisties

Met praktieseproblemetewerk en oplossingstevind.

Realistieseloopbanevereisdatjy met plante, diere en realistiesevoorwerpetewerk.

Jysalookgewoonlikbuitewerk, min papierwerkhêomtedoen.


Voorbeelde
Voorbeelde

 • Bouers

 • Brandbestryders

 • Veeartse

 • Sekuriteitswagte

 • Wildbewaarders


Belangstellings en vermo
Belangstellings en vermoë

 • Houdaarvanom met diere, gereedskap en masjienetewerk.

 • Hegwaardeaanpraktiesedinge

 • Genietditomdingetebou en teherstel.

 • Houdaarvanomalleen of saam met anderrealistiesemensetewerk.


Ondersoekend
Ondersoekend

Lokmensewatnuuskierig is oor hoe dingewerk.

Jymoet in jou kop met ideesopkom, nafeitesoek en problemeoplos.

Tipieseloopbanesluit in wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk;aptekers;tandartse en ortodontiste.


Voorbeelde1
Voorbeelde

 • Wetenskaplikeswat met diere, voedsel en plantewerk.

 • Aptekers

 • Tandartse en ortodontiste


Belangstellings en vermo1
Belangstellings en Vermoë

 • Houdaarvanomproblemetebestudeer en op te los.

 • Stelbelang in data en idees

 • Het die vermoëomproblemeteanaliseer en deegliktedeurdink.

 • Genietuitdagings


Kunstig
Kunstig

 • Kunstigemense is dikwelshoogsskeppend en verbeeldingryk.

 • Jysal met vorms, ontwerpe en patronewerk


Voorbeelde2
Voorbeelde

 • Artistiekedirekteurs

 • Kunstenaarssoos die in die skonekunste

 • Uitvoerendekunstenaarssoosdansers, musikante en akteurs of aktrises


Belangstellings en vermo2
Belangstellings en Vermoë

 • Skepdinge

 • Dink nuweideesuit

 • Genietkuns, drama, musiek, dans en skeppendeskryfwerk

 • Floreer in omgewings met min grense of reëls


Maatskaplik
Maatskaplik

Lokmensewatlief is daarvooromsaam met mensetewerk en mense se lewensteverbeter


Voorbeelde3
Voorbeelde

 • Die onderrig van kinders en volwassenes

 • Verpleging

 • Arbeidsterapie

 • Gimnastiekinstrukteurs

 • Afrigters


Belangstellings en vermo3
Belangstellings en Vermoë

 • Gee omoor die welsyn van ander

 • Is goeieluisteraars

 • Is besorgdoormaatskaplikeprobleme

 • Toongoeiebegrip

 • Houdaarvanomanderte help


Ondernemend
Ondernemend

Ondernemendetipeloopbane is virdiegenewat die uitdaginggenietomidees in realiteitteomskep.


Voorbeelde4
Voorbeelde

 • Hoof uitvoerendebeamptes

 • Prokureurs

 • Hoof van spesialis in openbarebetrekkinge

 • Hoofkok


Belangstellings en vermo4
Belangstellings en Vermoë

 • Goeieleiers en besit die vermoëommenseteoorreed

 • Goeieverkoopspersone

 • Baiegeïnteresseerd in besigheid en politiek

 • Goeiemotiveerders

 • Goeie entrepreneurs omdathullenie bang is omrisiko’steneemnie.


Konvensioneel
Konvensioneel

 • Die grondslag van die andersoorteloopbane.

 • Hierdiesoorteloopbanebehelsdatjybepaaldereëls en roetinesmoetvolg.


Voorbeelde5
Voorbeelde

 • Bibliotekarisse

 • Rekeningkundiges

 • Sekretarisse


Belangstellings en vermo5
Belangstellings en Vermoë

 • Genietditom met inligtingtewerk

 • Is baiegeorganiseerd en noukeurig

 • Genietditomboektebou

 • Is geskroei op die fyner detailDenk en leervaardighede wat elke loopbaankategorie vereis
Denk en Leervaardighedewatelkeloopbaankategorievereis.

 • Loopbaankategoriebesluitdenk en leervaardighede.

 • Daar is vierdenk en leervaardighede:

  • Kritiesedenke(die noukeurigebestudering van ietsomditbeterteverstaan)

  • Skeppendedenke(omandersnadingetekyk as andermense)


 • Kommunikasie (die deel van idees)

 • Samewerking(omsaam met andertewerkomietstebehaal.)

  Hierdievaardighede help onsomte leer en houookverbandmet die vaardighedewatbenodig word virelkeloopbaankategorie