V zell t s 1 el ad s
Download
1 / 45

Vízellátás 1.előadás - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

EJF Építőmérnöki Szak (BSC). Vízellátás 1.előadás. Alapfogalmak, jogszabályi háttér, vízigények Dittrich Ernő egyetemi adjunktus PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039. [email protected] Tantárgyi követelmények.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Vízellátás 1.előadás' - teryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
V zell t s 1 el ad s

EJF Építőmérnöki Szak (BSC)

Vízellátás1.előadás

Alapfogalmak, jogszabályi háttér, vízigények

Dittrich Ernő

egyetemi adjunktus

PTE-PMMK Környezetmérnöki Tanszék

Pécs, Boszorkány u. 2. B ép. 039.

[email protected]


Tant rgyi k vetelm nyek
Tantárgyi követelmények

 • Félévi aláírás megszerzése:

  • Min. 70%-os órai részvétel

  • Legalább elégséges ZH

  • Min. 4 db igazolt tervkonzultáció (konzultációs lap!!!)

  • Vízhálózat tervezési feladat beadása (legalább elégséges szint teljesítése)

 • Vizsga:

  • Szóbeli vizsga

   • Tervfeladat megvitatása

   • 2 db tétel (tételsor alapján)

 • Előtanulmányi kötelezettség: Hidraulika I. II.

 • Államvizsga tárgy

 • Házi feladat kiadása: 2. héten

 • Vizsga tételsor kiadása 14. héten

 • Zárthelyi: 12. héten, Pót-ZH: 14. héten, 2. pót-ZH: vizsgaidőszakban

 • Házi feladat beadása: vizsgaidőszak első vizsgaidőpontjáig


T rgyhoz kapcsol d llamvizsga t telek i
Tárgyhoz kapcsolódó államvizsga tételek I.

1. Vízellátó rendszerek, elemeik, felépítésük

 • (vízbázis – vízszerzés – víztisztítás) – vízelosztás – tározás és szerepe

 • helyszínrajzi kialakítás

 • magastározós és magastározó nélküli rendszerek

 • regionális rendszerek

 • vízigények és meghatározásuk; fogyasztási körzetek

  2. Vízelosztó hálózatok hidraulikai vizsgálata

 • a vizsgálat céljai: csőátmérők meghatározása/ellenőrzése, tározó jellemzői, szivattyúválasztás

 • jellemző üzemállapotok és alkalmazásuk

 • a hidraulikai méretezés célja és végrehajtása

 • a hidraulikai ellenőrzés célja és végrehajtása

 • hidraulikai modellek és alkalmazásuk


T rgyhoz kapcsol d llamvizsga t telek ii
Tárgyhoz kapcsolódó államvizsga tételek II.

3. Vízminőség-változások a vízelosztó hálózatban

 • az elosztóhálózat mint reaktor

 • a vízminőség-változás alaptípusai, okaik és jelentőségük

 • az ivóvíz bakteriális minőségének romlása: okok, következmények, beavatkozás

 • utóklórozási stratégia kialakítása

 • a hálózat biológiai aktivitásának csökkentése

  4. Vízelosztó hálózatok anyagai és műtárgyai

 • az elosztóhálózat anyagaival szemben támasztott követelmények, jellemző igénybevételek

 • jellemző csőanyagok és csőkötések – előnyök, hátrányok

 • szerelvények

 • műtárgyak: medencék, víztornyok, aknák, átvezetések


T rgyalt f bb t mak r k
Tárgyalt főbb témakörök

 • A vízelosztó rendszer, alapfogalmak, jogszabályi háttér

 • Vízigények és időbeli változásaik. Fogyasztási körzetek és övezetek.

 • Hidraulikai méretezés, hidraulikai ellenőrzés. Tározás. Jellemző üzemállapotok. A hálózati jelleggörbe. Szivattyúválasztás. Vízelosztó hálózatok hidraulikai vizsgálata.

 • Hálózathidraulikai modellezés. Az EPANET modell.

 • Helyszínrajzi, hossz-szelvényi és keresztszelvényi tervezés szabályai védőtávolságok.

 • Csőanyagok, csőkötések, idomok, szerelvények, csomópontok

 • Tározók. Hálózati műtárgyak.

 • Hálózatrekonstrukció

 • Vízminőség-változások a vízelosztó hálózatban.


K telez s aj nlott irodalom
Kötelező és ajánlott irodalom

 • Kötelező irodalom:

  • Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.

  • EPANET segédlet

  • Kapcsolódó jogszabályok (www.magyarorszag.hu)

  • Öllős Géza: Vízellátás K+F eredmények. VDSZ, Budapest, 1987. IV fejezet: A víz szétosztása. 457-626 oldal

  • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1974. kapcsolódó fejezetek:

   • IV.2. fejezet: Szivattyúk 715 – 729 oldal.

   • VII.1. fejezet: 1237 – 1340 oldal.

   • VII.3. fejezet: 1290 – 1348 oldal.

  • 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5. melléklet 66 – 71 oldal

  • Bozóky-Szezsich-Kovács-Illés: Vízellátás és Csatornázás tervezési segédlet. Tankönyvkiadó, Budapest. 1981. (Vízellátás tervfeladathoz kapcsolódó fejezetek)

 • Ajánlott irodalom a kiadott prezentációk végén


A v zgazd lkod s idealiz lt r sz rendszere v zell t s csatorn z s
A vízgazdálkodás idealizált rész-rendszere (vízellátás-csatornázás)

vízbázisok

vízszerzés

víztisztítás

vízelosztás

ipari vízfelhasználók

előkezelés (opcionális)

szennyvíz vagy TFH tisztítás

mg-i vízfelhasználók

befogadó

lakossági vízfelhasználók

A kivastagított tevékenységcsoportok a tantárgyhoz tartoznak.


V zell t rendszer elemei s feladat
Vízellátó rendszer elemei és feladat (vízellátás-csatornázás)

 • Elemei:

  • Vízbeszerzés (külön tantárgy)

  • Vízkezelés (külön tantárgy)

  • Tisztavíz medence

  • Vízemelés, vízgépészet

  • Elosztóhálózat és tartozékai

  • Víztározás

  • Energiaellátás

  • Irányítástechnika

 • Feladata: térben és időben változó vízmennyiségi fogyasztói igények kielégítése a szükséges nyomáson és megfelelő minőségben.


Kapcsol d fontosabb jogszab lyok
Kapcsolódó fontosabb jogszabályok (vízellátás-csatornázás)

 • 123/1997. (VII. 18.) Korm. r. a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

 • 201/2001. (X. 25.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

 • 47/2005. (III. 11.) Korm. r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. r. módosításáról

 • 30/2008. (XII. 31.) KvVM r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról (11§-13§)

 • 147/2010. (XII. 23.) Korm. r. a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról (II. fejezet és 1. melléklet)

 • 2/1997. (II. 18.) KHVM r. a mezőgazdasági vízszolgáltató művek üzemeltetéséről

 • 38/1995. (IV. 5.) Korm. r. a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

  • 9/2008 (II.22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról (5. melléklet 66 – 71 oldal)

  • 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet a víziközművek üzemeltetéséről


Eu v z keretir nyelv s a v zell t s kapcsolata
EU Víz Keretirányelv és a vízellátás kapcsolata (vízellátás-csatornázás)

 • Vízzel való gazdálkodás elve

 • Takarékosság elve

 • Teljes megtérülés elve

  • Amortizáció is!!!

  • Mo-i víziközmű vagyon értéke 2008-ban 1000 Mrd Ft!!!!


V zig ny alapfogalmak
Vízigény – alapfogalmak (vízellátás-csatornázás)

 • Cél: A vízigény időbeli és térbeli eloszlásának meghatározása hosszú időtávra

 • Fajlagos vízfogyasztás (q): a vízfogyasztás egységfogyasztóra fajlagosított értéke [pl. l/fő,nap vagy l/m2,nap)

 • Átlagos napi vízigény (Qd): Az éves vízfogyasztás 1/365-öd része [m3/nap]

 • Napi csúcs vízigény (Qdmax): az év során előforduló legnagyobb napi vízigény [m3/nap]

 • Órai csúcs vízigény (Qhmax): a naptári évben előforduló legnagyobb órai vízigény érték [m3/h]


V zig ny meghat roz s m djai
Vízigény meghatározás módjai (vízellátás-csatornázás)

 • Számítással (mérnöki becslés). Kapcsolódó ágazati szabvány: MSZ-10-158/1-1990. Óvatosan kell kezelni!!!!!

 • Méréssel (hálózat rekonstrukciónál!)

 • Hasonló rendszerek üzemeltetési tapasztalatai alapján. Szempontok:

  • Foglalkoztatottság összetétele

  • Ellátottsági színvonal

  • Éghajlati viszonyok

  • Kulturális szokások

  • Település méret

  • Település típus

  • Gazdasági jellemzők

  • Társadalmi rétegek aránya

  • Vízdíj

  • Stb….


Telep l si v zig nyek sszetev i
Települési vízigények összetevői (vízellátás-csatornázás)

 • Kommunális vízigény (Qk)

  • Háztartások vízigénye

  • Közületek, intézmények vízigénye

  • A településen nem letelepedett emberek vízigénye (ingázók, turisták, stb..)

  • Közterület fenntartás vízigénye

 • Ipar vízigénye(Qi)

 • Mezőgazdaság vízigénye (Qm)

 • Tűzoltás vízigénye (Qt)

 • Hálózati és szolgáltatási veszteségek (Qv)

  Qd= Qk + Qi + Qm + Qt + Qv


Ell t si sz nvonal komfort fokozat
Ellátási színvonal (komfort fokozat) (vízellátás-csatornázás)

 • Közkifolyósmódon ellátott fogyasztó, aki a csőhálózatra szerelt közkifolyós vízvételi helytől, közúton mérve, legfeljebb 150 m távolságra lakik.

 • Félkomfortosmódon ellátott az a fogyasztó, akinek ingatlanán egy csapolóhely van.

 • Komfortos módon ellátott az a fogyasztó, akinek lakásán több csapolóhely (fürdőszoba,WC,stb.) van.

 • Összkomfortos módon ellátott fogyasztó az, aki a vízellátáson kívül egyéb rendszeres kommunális szolgáltatásban részesül (melegvíz, központi fütés, gázellátás, stb.)


Kommun lis v zig ny i
Kommunális vízigény I. (vízellátás-csatornázás)

 • Lakossági vízigény: mértékadó lakosszám és a fajlagos vízfogyasztás szorzata

 • Fajlagos vízfogyasztás hazánkban 80-200 l/fő,nap, melynek értéke függ:

  • Éghajlat, időjárási viszonyok

  • Település jelleg, település méret

  • Fogyasztói szokások

  • Kulturális jellemzők

  • Komfort fokozat

  • Anyagi lehetőségek

 • Alap közületi és közterület fenntartási vízigény a lakossági vízigény 30-50%-a

 • Egyéb közületek vízigénye egyedi becsléssel határozandó meg


Kommun lis v zig ny ii
Kommunális vízigény II. (vízellátás-csatornázás)

 • Kommunális vízigények fajlagos mutatóit részletesen lásd. Török L. tervezési segédletében!

 • Átlagos napi vízigény:

  • qi(l/fő,nap): i-dik fogyasztó típushoz tartozó fajlagos vízigény

  • Ni(fő): i-dik fogyasztótípus mértékadó lakosszáma

 • Legnagyobb napi vízigény:

  • βn( - ): évszakos egyenlőtlenségi tényező


 • Kommun lis v zig ny iii
  Kommunális vízigény III. (vízellátás-csatornázás)

  • Átlagos órai vízigény [m3/h]:

  • Legnagyobb órai vízigény [m3/h]:

   • βh ( - ): óracsúcs tényező (1,4 – 3,6)

   • fh (%): óracsúcs hányad (6% – 15%)

   • βh és fh értékeit részletesen Török L. segédletében  Ipari s mez gazdas gi v zig ny
  Ipari és mezőgazdasági vízigény (vízellátás-csatornázás)

  • Vízminőségi igény eltérhet a kommunális vízigénytől (Pl. hűtővíz, gyógyszer gyártás technológiai vize)

  • Alkalmazott technológia részletes ismerete szükséges.

  • Hálózati és saját vízbázisról történő ellátás

  • Vízigény meghatározás módja:

   • Szakirodalom alapján

   • Már megvalósult telepek fogyasztási adatai alapján

    • Gyártási technológia

    • Technológia mérete

    • Víz visszaforgatási arányok

    • Technológiai fegyelem


  Ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 i
  Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) I. (vízellátás-csatornázás)

  • Teljes vízigény (Qt): a teljes technológiai és szociális vízigény összege

  • Teljes technológiai vízigény (Qt,te): a teljes termelési technológia vízigénye

  • Teljes járulékos vízigény (Qta): szociális és egyéb kiszolgáló létesítmények teljes vízigénye

  • Frissvíz igény (Qf): átfolyó vízhasználatok és a friss pótvíz igény összege

  • Friss pótvíz igény (Qfm): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló frissvíz igény

  • Használt pótvíz igény (Qmu): recirkulációs körök veszteségeinek és egyéb kibocsátásainak pótlására szolgáló használtvíz igény

  • Pótvíz igény (Qm): használt és friss pótvíz igény összege


  Ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 ii
  Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) II. (vízellátás-csatornázás)

  • Átfolyó frissvíz igény (Qf,fl): egyszeri használatra igényelt frissvíz igény

  • Vízveszteség (Ql): összes vízveszteség. A párolgási, szivárgási és kihordási veszteségek összege.

  • Párolgási veszteség (Qle)

  • Szivárgási veszteség (Qlsd)

  • Kihordási veszteség (Qlc)

  • Újrahasznált víz (Qr): soros vízhasználattal vagy recirkulációval ismételten felhasznált víz

  • Visszaforgatott víz (Qre): ugyanabban a technológiában recirkuláltatott víz


  Ipari v zhaszn lat mutat i msz 10 158 2 84 iii
  Ipari vízhasználat mutatói (MSZ-10-158/2-84) III. (vízellátás-csatornázás)

  • Fajlagos ipari teljes vízigény:

   • pi(db): legyártott termékek száma

 • Fajlagos ipari frissvíz igény:

 • Frissvíz kihasználási tényező:


 • Hazai ipari v zig nyek alakul sa
  Hazai ipari vízigények alakulása (vízellátás-csatornázás)


  T zolt si v zig ny i
  Tűzoltási vízigény I. (vízellátás-csatornázás)

  • Az érvényes OTSZ (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) alapján történik a tűzi-víz igény (vízhozam, nyomás) számítása épületenként külön-külön (építési engedélyezés során).

  • A számítás alapja az épületben lévő mértékadó tűzszakasz.

  • Külső és belső tűzi-víz igényt különböztetünk meg

  • Külső tűzi-víz igény biztosítása:

   • Tűzcsapokról (min. 200 m-ként)

   • Tűzi-víz tározóból (Ha a tűzcsapok nem elegendőek)

  • Vízhálózat méretezési szempontból a vizsgált hálózati szakasz által ellátott épületek közül a legnagyobb tűzszakasszal rendelkező épület a mértékadó.

  • Belső tűzi-víz igény biztosítása:

   • Belső fali tűzcsapokról vagy automata tűzvédelmi berendezésről

   • Vízbekötés méretezésekor kell figyelembe venni!

  • Tűzi-víz igény számítás részleteit lásd. a Török L. féle segédletben


  T zolt si v zig ny ii
  Tűzoltási vízigény II. (vízellátás-csatornázás)

  • Tájékoztató jellegű adatok tűzoltási vízigényre (MSZ-595)

  • A települési mértékadó tüzi-víz mennyiséget 3 órán át kell biztosítani


  T zolt si v zig ny iii
  Tűzoltási vízigény III. (vízellátás-csatornázás)

  • Szemléletváltás: A 147/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján a tűzoltáshoz szükséges vizet a közműhálózatból akkor lehet vételezni, ha az felszíni vízből vagy ipari vízhálózatból nem, vagy nem elegendő mennyiségben vételezhető.


  Olt v z biztos t s id tartama otsz szerint
  Oltóvíz biztosítás időtartama (OTSZ szerint) (vízellátás-csatornázás)

  • Normatív tűzterhelés alapján kell meghatározni:


  Otsz h l zattervez si vonatkoz sai
  OTSZ hálózattervezési vonatkozásai (vízellátás-csatornázás)

  • A mértékadó oltóvíz mennyiséget a településen, illetve a létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére kell meghatározni

  • A települési vízhálózatot úgy kell méretezni hogy a mértékadó oltóvíz igényt és az átlagos kommunális vízigényt a hálózat egyidejűleg tudja biztosítani!

  • Oltóvíz céljára is igénybe vehető hálózati szakasz esetén, ágvezeték legalább NA 100, míg körvezeték legalább NA 80 legyen! 1000 főnél kisebb településen ettől el lehet térni, ha 200 m-en belül megfelelő mennyiségű vizet biztosító természetes vagy mesterséges víznyerő hely van.

  • A vízmű magas és mélytározójánál NA 100 csonkkapoccsal és kupakkapoccsal ellátott csatlakozó helye(ke)t kell kialakítani.

  • Tűzcsapok minimális távolsága 200 m (megközelítési útvonalon!)

  • Új vezetékes vízellátó hálózat építésekor csak föld feletti tűzcsap telepíthető!


  Olt v z t roz k kialak t sa otsz szerint
  Oltóvíz tározók kialakítása OTSZ szerint (vízellátás-csatornázás)

  • Min. hasznos térfogat 30 m3

  • A tározó max. mélysége 7 m lehet!

  • Tározó és védendő építmény max. távolsága 200 m (megközelítési útvonalon!).

  • Szívócsövek száma: minden megkezdett 100 m3 hasznos térfogatra 1 db

  • Szívócső minimális átmérője: NA 100

  • Szívócsövek minimális távolsága: 5 m


  T zcsapon biztos tand nyom s otsz szerint
  Tűzcsapon biztosítandó nyomás OTSZ szerint (vízellátás-csatornázás)


  Sz ks ges olt v z intenzit s otsz szerint
  Szükséges oltóvíz intenzitás OTSZ szerint (vízellátás-csatornázás)


  H l zati s szolg ltat si vesztes gek
  Hálózati és szolgáltatási veszteségek (vízellátás-csatornázás)

  • Hálózati veszteség: közüzemi vízvezeték hálózat veszteségei és mérési hibából eredő veszteségek

  • Szolgáltatási veszteség: szolgáltatási célú vízfelhasználások vízigénye (csőhálózat öblítése).

  • Szolgáltatási és hálózati veszteség együttesen: 8-15%


  T vlati el rejelz s
  Távlati előrejelzés (vízellátás-csatornázás)

  • Távlati tervezés (20-50 év):

   • 147/2010. (XII. 23.) Korm. r. 30 éves távlat figyelembe vételét írja elő

   • Fogyasztási prognózis készítés:

    • Gazdasági prognózisok (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatási szektor, stb..)

    • Politikai prognózisok

    • Népességszám alakulás prognózisa

    • Éghajlatváltozás hatása

    • Országos –regionális –helyi prognózisok

  • Javasolt alternatívákban gondolkodni a koncepciótervek szintjén

  • Optimalizálás (költség-hatékonyság, gazdasági lehetőségek, előnyök-hátrányok, stb..)

  • Célállapot - ütemezés  Ghajlat v ltoz s hat sai i r vidt v hat sok
  Éghajlat változás hatásai I. – rövidtávú hatások (vízellátás-csatornázás)

  • Gyakoribbak és nagyobb mértékűek lesznek az árvizek

  • Kisebbek lesznek a kisvízhozamok

   • A Kőrösök időszakos teljes kiapadása várható

   • A Duna hosszabb időszakokra nem lesz hajózható

 • Lesüllyednek a talajvízszintek

 • A kora nyári kisvizeket nem fogja növelni az Alpok hóolvadása

 • Megnő az aszályos időszakok hossza és intenzitása

 • Az aszályos időszakokban nem lesz elegendő öntözési célú vízkészlet

 • Várhatóan a környező országok növelni fogják tározó kapacitásaikat → Magyarország vízkészletei tovább csökkennek


 • Ghajlat v ltoz s hat sai ii lehets ges t rsadalmi k vetkezm nyek
  Éghajlat változás hatásai II. – (vízellátás-csatornázás)lehetséges társadalmi következmények

  • ALKALMAZKODÁS

   • Mezőgazdaság

   • Közlekedési hálózatok

   • Építéstechnika

   • Vízgazdálkodás

   • Túrizmus

   • Életmód

   • Betegségek térhódítása

   • Stb…

  • ELVÁNDORLÁS

   • Tenger által elöntött területek

   • Sivatagossá váló területek

   • Elöntéses területek

   • Erózióveszélyes területek

   • Gazdaságilag tönkremenő területek

   • Stb…

  Távlati vízfogyasztási prognózis!?!?


  Fogyaszt si k rzetek kijel l se
  Fogyasztási körzetek kijelölése (vízellátás-csatornázás)

  • Cél: közel azonos fogyasztási jellemzőkkel rendelkező területek lehatárolása

  • Főtevékenység szerinti lehatárolás:

   • Ipari területek

   • Mezőgazdasági területek

   • Lakóterületek

   • Közületi körzetek

 • Részterületi lehatárolás szempontjai lakóterületeken belül:

  • Komfort fokozat

  • Laksűrűség (beépítési jelleg, szintek száma, stb..)

  • Kulturális jellemzők

  • Társadalmi rétegek, életszínvonal

  • Stb…


 • Tervfeladathoz javaslatok
  Tervfeladathoz javaslatok (vízellátás-csatornázás)

  • Török L. tervezési segédletében található mintapélda (12-15.oldal) átnézése Ez alapján és az előadás anyag alapján a vízigény számítás egyszerűen elvégezhető

  • A kiadott helyszínrajzon fogyasztási körzetek kijelölése M=1:4000 v. M=1:5000 méretarányú helyszínrajzon. Jelölésmód: különböző színnel vagy sraffal. Minden önálló területegységet számmal kell ellátni. Valósághű települési struktúrát javasolt kialakítani tagoltság tekintetében. Az elkészített helyszínrajz alapján terület kimutatást kell készíteni. A vízigény számítás eredményeit a részterületekre szét kell osztani. Erről táblázatos kimutatást kell készíteni.


  Kieg sz t inform ci k hf k sz t shez p ld k
  Kiegészítő információk – hf készítéshez példák (vízellátás-csatornázás)

  • Komplett tervfeladat mintapélda: Bozóky-Szezsich-Kovács-Illés: Vízellátás-csatornázás tervezési segédlet. (vízszerzés-víztisztítás feladatrészek nélkül)

  • Komplett minta tervfeladatok az ftp-n. (Azokon 2 nyomászóna van!!!)

  • Vízigény számítás mintapélda: Török László tervezési segédlet


  M szaki le r s k sz t se i
  Műszaki leírás készítése I. (vízellátás-csatornázás)

  • Mit tartalmazzon:

   • Kiindulási és tervezési adatok

   • Egyes változatok, alternatívák. Legjobbnak ítélt megoldások indoklása.

   • Tervezési részeredmények, és eredmények

   • Tervezési gondolatmenet: mit, miért, hogyan terveztünk?

   • A tervre vonatkozó konkrétumok

   • Hivatkozások a tervmellékletekre


  M szaki le r s fel p t se i
  Műszaki leírás felépítése I. (vízellátás-csatornázás)

  1. Megbízás tárgya, kiindulási adatok, feladat ismertetése

  2. Jelenlegi állapot bemutatása

  • Település jelleg

  • Domborzati viszonyok

  • Beépítési jellemzők

  • Jelenlegi és távlati fogyasztók

  • Jelenlegi vízellátási infrastruktúra bemutatása

  • Település közmű helyzete

  • Település fejlődés


  M szaki le r s fel p t se ii
  Műszaki leírás felépítése II. (vízellátás-csatornázás)

  3. Tervezett állapot bemutatása

  • Tervezést befolyásoló tényezők (ellátás módja, nyomásigények, ellátási övezetek, tározó és szivattyú telep működési kérdései, energiaellátási viszonyok, stb…)

  • Vízigények bemutatása

  • Víztározók bemutatása

  • Tápvezeték és hálózat vonalvezetése, vezetékanyag, átmérők

  • Hálózat hidraulikai vizsgálat eredményei, üzemállapotok és eredmények értékelése

  • Nyomásviszonyok

  • Hálózat magassági vonalvezetése

  • Szerelvények, védőcsövek, műtárgyak a hálózatban


  M szaki le r s fel p t se iii
  Műszaki leírás felépítése III. (vízellátás-csatornázás)

  4. Kivitelezési előírások

  • Munkagödör kialakítás, dúcolás

  • Víztelenítés

  • Építési ütemezés

  • Stb…

   5. Nyomáspróba és vezeték fertőtlenítés

   6. Munka- és balesetvédelmi előírások

   7. Üzemeltetési előírások

   8. Környezetvédelmi fejezet (építési és üzemeltetési fázis)

   - Levegőtisztaság védelem

   - Hulladékok

   - Felszíni és felszín alatti vizek védelme

   - Talajvédelem

   - Zaj- és rezgésvédelem

   9. Egyéb észrevételek


  Felhaszn lt irodalom
  Felhasznált irodalom (vízellátás-csatornázás)

  • Török László: Tervezési segédlet a település vízellátása tanulmányterv készítéséhez. Baja. 1998.

  • Közműhálózatok tervezése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 digitális jegyzet

  • MSZ-10-158/1-1990. A vízellátás fajlagos vízigényei: kommunális vízellátás

  • MSZ-10-158/2-1984. Az ipari vízhasználat fogalmai és mutatói

  • Illés-Kelemen-Öllős: Ipari vízgazdálkodás. Vízdok Kiadó, Budapest,1983.

  • Dr. Schultz Andrea: Budapest vízellátása 2007. www.epgep.bme.hu

  • Bartholy Judit: Az éghajlat változása - bizonyosságok és bizonytalanságok. Mindentudás Egyeteme, http://www.mindentudas.hu/bartholy

  • Mosonyi Emil: A hazai vízgazdálkodás távlati feladatai. Mérnök Újság, XIV. évf. 3. szám, 2007 március, 26-30 oldal.

  • Buzás Kálmán: Települések vízellátása II. Typotex, Budapest, 1991.

  • György István (szerk): Vízügyi létesítmények kézikönyve. Műszaki könyvkiadó 1974.

  • 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról


  K sz n m a megtisztel figyelmet

  Köszönöm a megtisztelő figyelmet! (vízellátás-csatornázás)


  ad