การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรียน : Literacy, Numeracy และ Reasoning - PowerPoint PPT Presentation

Literacy numeracy reasoning
Download
1 / 63

 • 196 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรียน : Literacy, Numeracy และ Reasoning. ดร.สมพงษ์ ปั้นหุ่น ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาประยุกต์ คณะ ศึกษ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. กรอบการนำเสนอ. ทำไมเด็กไทยต้องพัฒนา Literacy Literacy , Mathematical literacy, Reasoning Skills คืออะไร

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การพัฒนาและการประเมินความสามารถของผู้เรียน : Literacy, Numeracy และ Reasoning

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Literacy numeracy reasoning

: Literacy, Numeracy Reasoning

.


Literacy numeracy reasoning

 • Literacy

 • Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills

 • Language Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills

 • Language Literacy, Mathematical literacy, Reasoning Skills


Literacy numeracy reasoning

Literacy

():


Literacy numeracy reasoning

LNR

 • OECD(PISA) Scientific Literacy, Mathematical Literacy Reading Literacy 2000 2009

 • 70%

 • PISA ( 1%)

 • NT .3 2555 50%

 • . ONET (.3) (.6)


Literacy numeracy reasoning

Defining and conceptualizing literacy

literacy as an autonomous set of skills;

literacy as applied, practised and situated;

literacy as a learning process;

literacy as text.


Literacy numeracy reasoning

Literacy is the ability to read and use written information and to write appropriately and legibly, taking account of different purposes, contexts, conventions and audiences.

Literacy is defined in PISA as the ability to understand, use and reflect on written texts in order to achieve ones goals, to develop ones knowledge and potential, and to participate effectively in society.(OECD, 2009,p14)


Literacy numeracy reasoning

It involves the development of:

 • an integrated approach to the acquisition of talking, listening, reading and writing skills across the curriculum;

 • knowledge that allows a speaker, writer and reader to use language appropriate to different social situations;

 • formal and informal language across all areas of social interaction; and

 • the ability to read, understand and use information in multiple formats and platforms, including traditional print and on-screen material.


Numeracy

Numeracy

 • Numeracy is the ability to apply appropriate mathematical skills and knowledge in familiar and unfamiliar contexts and in a range of settings throughout life, including the workplace.

 • Mathematical literacy is mathematical knowledge, methods, and processes applied in various contexts in insightful and reflective ways (de Lange). According to de Lange, mathematical literacy is the overarching literacy that includes numeracy, quantitative literacy and spatial literacy.

 • Numeracy is the ability to access, use, interpret and communicate mathematical information and ideas, in order to engage in and manage the mathematical demands of a range of situations in adult life.(OECD, 2012)


Literacy numeracy reasoning

It involves the development of:

 • an understanding of key mathematical concepts and their inter-connectedness;

 • appropriate reasoning and problem-solving skills;

 • the proficient and appropriate use of methods and procedures (formal and informal, mental and written); and

 • active participation in the exploration of mathematical ideas and models.


Literacy numeracy reasoning

Mathematical literacy is an individuals capacity to identify and understand the role that mathematics plays in the world, to make wellfoundedJudgements and to use and engage with mathematics in ways that meet the individuals life as a constructive, concerned and active citizen. Importantly, this description goes beyond mere computation it includes essential skills such as

*solving problems,

*understanding and explaining the solutions,

*making decisions based on logical thinking and reasoning,

*interpreting data, charts and diagrams.

The age of information technology presents us with more data than ever before and puts an ever greater premium on numeracy skills and understanding.

(National numeracy for life: UK, 2013)


Literacy numeracy reasoning

Reasoning Ability

The ability to reason systematically and carefully develops when students are encouraged to make conjectures, are given time to search for evidence to prove or disprove them, and are expected to explain and justify their ideas.(NCTM, 2000, p. 122)


Literacy numeracy reasoning

O

E

L


Literacy numeracy reasoning

Literacy, Numeracy, Reasoning skills

numeracy and literacy

numeracy and literacy

numeracy and literacy


Literacy numeracy reasoning

 • 3-4

 • ( prefixes and suffixes)


Literacy numeracy reasoning

......................


Literacy numeracy reasoning

LNR

................1........2556...

. 1-3 /


Literacy numeracy reasoning

(Assessment as Learning)

(Assessment for Learning)

(Assessment of Learning)


Literacy numeracy reasoning

(assessment for learning)


Literacy numeracy reasoning

LNR


Literacy numeracy reasoning

 • Summative testing

  Achievement tests

  Proficiency tests

  Placement tests

 • Formative Testing

  Diagnostic tests

  Progressive tests


Literacy numeracy reasoning

1. Knowledge, Skill, Performance

2. Mastery, Power and Speed

3. Selected Response and Constructed Response


Literacy numeracy reasoning

 • (Filling gap)

 • (MC)

 • (Multiple Response)

 • -

Olsen, J.B., 2000


Literacy numeracy reasoning

(Test Blueprint)

/.......................................


Literacy numeracy reasoning


Literacy numeracy reasoning

Curriculum Map

Test Blueprint

Specifications

/

/


Literacy

Literacy

: literacy

1.

/ 1.1 .3/5

. .

. .


Literacy numeracy reasoning

: literacy

1.

/ 1.1 .3/2

. .

. .


Literacy numeracy reasoning

3. ?

. 2

. 3

. 4

. 5

1. ?

.

.

.

.

4. ?

.

.

.

.

2.

.

.

.

.


Literacy numeracy reasoning

56

5.

. 3 . 4 . 5 . 6

6.

. .

. .


Literacy numeracy reasoning

Numeracy

: numeracy

/

 • 15 4

 • . 5 . 6

 • . 7 . 11


Numeracy1

Numeracy

1. 9

. 5 . 6

. 7. 8

2. 18- - = 5

. 7, 6 . 7, 7

. 8, 6

. 8, 7


Literacy numeracy reasoning

1. : : ..

. .

. .

2. : : ..

. .

. .


Literacy numeracy reasoning

1

2

1)

2) ?

:

2

. .

. .


Literacy numeracy reasoning


Literacy numeracy reasoning

1-2

11 13

 • . 1

 • . 2

 • . 1 2

 • .

 • 1.

 • 1. 1

  2. ()

  2.

  1.

  2. ()


Qualitative fluency rubric

Qualitative Fluency Rubric

 • Rubric Score 2:

  • Most reading is done word by word.

  • Some 2 word phrasing.

  • Expressive interpretation may result in longer examples of phrasing.

  • Inconsistent application of punctuation and syntax with rereading for problem solving.

 • Rubric Score 1:

  • All reading is done word by word.

  • Long pauses between words.

  • Little evidence of phrasing.

  • Little awareness of punctuation.

  • There may be 2 word phrases, but word groupings are often awkward.

 • Rubric Score 4:

  • Reading is in large, meaningful phrases.

  • Few slow-downs for problem solving of words or to confirm accuracy.

  • Expressive interpretation is evident throughout reading.

  • Attention to punctuation and syntax is present.

 • Rubric Score 3:

  • Reading is done as a mixture of word by word reading, fluent reading, and phrased reading.

  • Attention to punctuation and syntax with rereading for problem solving


Literacy numeracy reasoning

Writing About Reading Rubric

 • Score 3:

  • The drawing or writing reflects sufficient understanding of the text.

 • Score 4:

  • The drawing or writing reflects understanding of the text beyond grade level expectations.

 • Score 1:

  • The drawing or writing reflects little or no understanding of the text.

 • Score 2:

  • The drawing or writing reflects some understanding of the text.


Literacy numeracy reasoning

 • /


 • Login