a zdan eker d r c la lar
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar. Dr. Hasan Onat İnece ASM, Kırklareli. Amaç . Katılımcı Pratisyen Hekimleri; Tip 2 Diyabet hastalarını takipte, güncel OHA kulanımı hakkında bilgi sahibi yapmak. Öğrenim Hedefleri. Diabet tedavisindeki hedefler Diabetin birinci basamakta takibi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar' - tekli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a zdan eker d r c la lar

Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar

Dr. Hasan Onat

İnece ASM, Kırklareli

slide2
Amaç

Katılımcı Pratisyen Hekimleri;

Tip 2 Diyabet hastalarını takipte, güncel OHA kulanımı hakkında bilgi sahibi yapmak.

renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri
 • Diabet tedavisindeki hedefler
 • Diabetin birinci basamakta takibi
 • OAD endikasyonları
 • OAD kontrendikasyonları
diabet tedavisinde ama
Diabet Tedavisinde Amaç
 • Tip 2 Diabet oluşumunu engellemek
 • Akut komplikasyonları önlemek
 • Kronik komplikasyonları önlemek
g ncel yakla m
Güncel Yaklaşım

HEDEFLER TEDAVİ

Glisemik konrol Daha erken

hedefleri insulin ve kombinasyon

hedeflerimiz
Hedeflerimiz
 • A1C < % 6.5
 • Açlık kan glukozu 70 – 120
 • Öğün Sonrası 1. Saat < 140

ADA, Standarts medeical care. Diabetes care, 2008

IDF Global Guıdeline for Type 2 Diabetes, 2005

tip 2 diyabette tedavi
Eğitim

Yaşam tarzı değişikliği

Tıbbi beslenme tedavisi

Egzersiz

Oral hypoglisemik tedavi

Biguanidler

Alfa glikozidaz inhibitörleri

Sekratogoglar

Glitazonlar

insulinomimetikler

Kombine tedavi

OAD+insülin kombinasyon tedavisi

İnsülin

Tip 2 Diyabette Tedavi
hipoglisemik ajanlar n etki n lik noktalar
Hipoglisemik AjanlarınEtkinlik Noktaları

Sindirim

Beslenme

alfa-glukozidaz inhibitörleri

Kas doku

glukoz

alımı

Biguanid

(Akşam insülini)

Hepatik

glukoz

üretimi

Ekstraselüler GlukozSeviyeleri

Egzersiz

Glitazonlar İnsülin

Glinidler

Sülfonilüreler

Pankreatik

ß-hücre kaynaklı

insülin salınımı

slide9

Metformin

 • Hepatik glukoz üretimini inhibe eder (glukoneogenezive glukogenezi azaltır)
 • Postreseptör düzeyde insulin direncini azaltır
 • Gastrointestinal irritasyon yapabilir
 • En etkili dozu 2 gr/gün’dür
 • Tok karnına alınır
 • Kilo aldırmaz
slide10

Metformin Kontrendikasyonları

 • Renal yetersizlik(Kreatinin>1.4 mg/dl)
 • Konjestif kalp yetersizliği
 • Ağır KOAH
 • Hepatosellüler yetersizlik
 • Gebelik ve emzirme dönemi
 • Alkol bağımlılığı
 • Ketonemi, ketonüri
 • İleri yaş (75 yaş üzeri )
glitazon lar
Glitazon’ lar
 • Tip 1 diyabet ve ketoasidozda kullanılamazlar.
 • Ovulasyona neden olabilirler.
 • Hb ve Htc değerlerinde düşüşe yol açabilirler (%2-4)
 • KKY hastalarda dikkatli kullanılmalıdırlar.
 • Karaciğere toksik etki gösterebilir.
slide13

Sülfonilürelerin Etki Mekanizması

 • ß – hücrelerinden insülin salınımı sağlarlar
 • İnsülin biyosentezini artırmazlar
 • Glukagon düzeylerinde azalmaya neden olurlar
 • Ekstrapankreatik etkiler = daha az insülin rezistansı
s ekretagoglar n kontrendikasyonlar
Sekretagogların Kontrendikasyonları
 • Tip 1 diabetes mellitus
 • Pankreas yetersizliği sonucu gelişen diyabet
 • Gebelik
 • Aşırı duyarlılık
 • Büyük cerrahi girişim veya genel anestezi
 • Ağır infeksiyon, stress, travma
 • Ağır hipoglisemiye eğilim (Karaciğer ve renal yetersizlik gibi)
glinidler meglitinide analoglar
Glinidler(Meglitinide analogları)
 • Glukoza bağlı olarak insülin sekresyonunu uyarırlar
 • Tokluk kan şekeri yüksekliği olan bireylerde daha etkin sonuçlar verirler
 • Çok hızlı ve kısa etkilidirler, günde 3 doz almayı gerektirirler, yemeklerden 5-15 dakika önce alınırlar
 • Hipoglisemi riski SU’lerle kıyaslandığında daha azdır
 • Daha az kilo artışına neden olurlar
 • Metforminle kullanımı daha uygundur
sekretagog larda dikkat
Sekretagog’ larda dikkat
 • Hypoglisemi
 • Aşırı duyarlılık
 • Karaciger fonksiyonları
 • Nefropati
slide17

α-Glukozidazİnhibitörleri

Etki mekanizmasıKarbonhidrat emilimini geciktirir

Etkisi Postprandiyal hiperglisemi

Etkinliği HbA1cdeğerini 0.5% -1% azaltır

DozuGünde 3 kez

Yan etkileriGI yan etkiler

Başlıca riskKaraciğer enzimlerinde yükselme

(nadir)

Medical Management of Type 2 Diabetes. 4th ed. Alexandria, Va: ADA; 1998:1-139.

nkretin hormonlar nedir
İnkretin Hormonları Nedir?
 • İnce bağırsaklarda bulunan endokrin hücreler tarafından üretilen ve sistemik düzeyde etkili olan peptidler
 • Gıda alımına yanıt olarak salınırlar
 • İki majör inkretin hormonu mevcuttur
  • Glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1)
  • Glukoza bağımlı insülinotropik peptid (GIP)
n k retin lerin fizyoloji etkileri
İnkretinlerin Fizyoloji Etkileri
 • Oral verilen glukozun intravenöz glukoz infüzyonuna göre daha fazla insülin uyarımına neden olduğu gözlendiğinde farkedilmiştir
  • Bu fenomene “inkretin etkisi” denir
  • İnkretin etkisi yemekten sonraki toplam insülin salınımının ~ % 60’ından sorumludur

Drucker DJ. Diabetes Care. 2003;26:2929-2940.; Perley MJ, Kipnis DM. J Clin Invest. 1967;46:1954-1962.;

Nauck M, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52.

nsulinomimetik ler
Amilin analogları

Pramlintid: Bir beta hücre hormonu olan Amilin in sentetik analogudur.Günde 3 kez enjeksiyon

İnkretin mimetikler

GLP-1 agonistleri:GLP-1 taklit ederler: Eksendin-4,(Eksenatid,Eksenatid LAR,Liraglutid)

DPP- 4 inhibitör:GLP-1 ve GIP yıkılımını inhibe ederler. sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus)

İnsulinomimetik’ ler
slide21
Özet
 • Yeni hastada başlangıçta ‘’metformin’’
 • Hedefe ulaşamazsak; 6 ay da!
 • SU yada Glitazon, inkretin
 • Kombinasyon
 • Erken İnsulin
te ekk r ederim
Teşekkür ederim
 • Ali İpbüker
 • Bilgin İlhan
 • Sema Yıldız
 • Ceren İşeri
 • Nihat Şahbaz
ad