Chung l i t n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

CHUNG LỜI TẠ ƠN PowerPoint PPT Presentation


  • 265 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Done spelling check ok – pdf – Mar 02 2009. Chung Lời Tạ Ơn. CHUNG LỜI TẠ ƠN. Trong hân hoan chúng con về đây mang tin yêu mơ ước nồng say. Cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha. DK- Trong hân hoan chúng con. 1. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn.

Download Presentation

CHUNG LỜI TẠ ƠN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Chung l i t n

Done spelling check ok – pdf – Mar 02 2009

Chung Lời Tạ Ơn

CHUNG LỜI TẠ ƠN


Dk trong h n hoan ch ng con

Trong hân hoan

chúng con về đây

mang tin yêu mơ

ước nồng say.

Cùng hợp tiếng

ca tạ ơn Chúa lời

thiết tha.

DK- Trong hân hoan chúng con


1 1 bao n m th ng con

1. Bao năm tháng con hằng ước mơ về bên Chúa hát khúc tạ ơn.

1-1 Bao năm tháng con


Chung l i t n

1.. Ôi giây phút chan hòa thánh ân trong cõi lòng dâng tràn ý xuân.

1-2


Dk trong h n hoan ch ng con1

Trong hân hoan

chúng con về đây

mang tin yêu mơ

ước nồng say.

Cùng hợp tiếng

ca tạ ơn Chúa lời

thiết tha.

DK- Trong hân hoan chúng con


2 1 nh nai kh t mong

2. Như nai khát mong nguồn nước trong hồn con khát chính Chúa tình thương.

2-1 Như nai khát mong


Chung l i t n

2.. Con vui sướng trở về thánh cung cho cõi lòng vuông tròn ước mong.

2-2


Dk trong h n hoan ch ng con2

Trong hân hoan

chúng con về đây

mang tin yêu mơ

ước nồng say.

Cùng hợp tiếng

ca tạ ơn Chúa lời

thiết tha.

DK- Trong hân hoan chúng con


3 1 xin hi p nh t mu n

3. Xin hiệp nhất muôn người chúng con tình yêu Chúa nối kết đoàn con.

3-1 Xin hiệp nhất muôn


Chung l i t n

3.. Xin dâng Chúa trong một khúc ca lời cảm tạ muôn đời thiết tha.

3-2


Dk e trong h n hoan ch ng con

Trong hân hoan

chúng con về đây

mang tin yêu mơ

ước nồng say.

Cùng hợp tiếng

ca tạ ơn Chúa lời

thiết tha.

DK-E Trong hân hoan chúng con


Pdf jpg 1 cd tlh ver 1

pdf-jpg-1 // cd TLh // ver 1


Pdf jpg 2

pdf-jpg-2


Pdf jpg 1 cd 11 hl dinh dk same as ver 1

pdf-jpg-1 // cd 11 HL // dinh.dk same as ver 1


  • Login