INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF
Download
1 / 13

Innhold - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

INTERNHANDEL HELSE BERGEN HF Medisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland. Innhold. Hvorfor internhandel og regnskapsmessige konsekvenser Prisprinsipper Internhandel Medisinsk-teknisk avdeling Internhandel Teknisk avdeling Oppsummering. Hvorfor internhandel?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Innhold' - tehya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

INTERNHANDEL HELSE BERGEN HFMedisinsk-teknisk avdeling og Teknisk avdeling siviløkonom Ann-Mari Høiland


Innhold
Innhold

 • Hvorfor internhandel og regnskapsmessige konsekvenser

 • Prisprinsipper

 • Internhandel Medisinsk-teknisk avdeling

 • Internhandel Teknisk avdeling

 • Oppsummering


Hvorfor internhandel
Hvorfor internhandel?

 • Overordnet politiskvedtak, styrevedtak i 2002

 • Kun kostnadssiden som fremkommer i regnskapet før internprising

 • Internprising er å synliggjøre hvor mye hvert enkelt område koster = internhandel

 • Internfakturering er intern belastning, dette har vi gjort lenge


Regnskapsf ring f r og etter innf ring av internhandel

Drift/teknisk FØR

Kostnad

Avdelingene FØR

Ingenting; ”Gratis”

Drift/teknisk ETTER

Inntekt

- Kostnad

= 0 (balanse)

Avdelingene ETTER

Drift/teknisk har overført budsjettmidlene for kostnaden, fremkommer i regnskapet

Regnskapsføring før – og etter innføring av internhandel


Prisprinsipp
Prisprinsipp

 • Markedspris

 • Markedspris-tilnærming ved forhandlede priser

 • Kostnadsbasert pris

 • Kostnadsoverveltning (kostnadsbasert pris)


Medisinsk teknisk avdeling mta
Medisinsk-teknisk avdeling (MTA)

 • Rådgivning

 • Vedlikehold

 • Service

 • Permanent utleie av medisinsk-teknisk utstyr


Mta vedlikehold og leie av medisinsk teknisk utstyr
MTA – Vedlikehold og leie av medisinsk teknisk utstyr

 • Kostnadsbasert pris - kostnadsoverveltning

 • Individuelle avtaler på rådgivning, vedlikehold og service

 • Budsjett for vedlikehold fordeles etter ressurser som medgår (timer, lønn, service - og delekostnader, adm. kostnader m.m.)

 • Budsjett for leie av utstyr fordeles fra avskrivninger per registrert bruker. Beregnes ut fra anskaffelsestidspunkt og –pris og levetid, dette registreres og vedlikeholdes i MTU-registeret.

 • Budsjett for MTA er ca 4% i forhold til gjenanskaffelsesverdi for MTU.


Mta prisprinsipp kostnadsoverveltning
MTA prisprinsipp - Kostnadsoverveltning

 • Synliggjør belastningen i avdelingenes regnskap

 • Kostnad hos avdelingene, inntekt hos MTA

 • Pris beregnet ved årets begynnelse – fanger ikke

  opp endringer gjennom året

 • Tendens til økning i utstyrsparken hos avdelingene. Små konsekvenser for dem, medfører effektivitetskrav for MTA. Drifte og vedlikeholde en større utstyrspark innen samme budsjettramme


Teknisk avdeling internpris p tre omr der
Teknisk avdeling - Internpris på tre områder:

 • Internleieavtale; energi, kommunale avgifter, gassanlegg, grøntarealer, infrastruktur, ventilasjon, transportanlegg m.m.

 • Service- og leieavtaler; trucker, rullestoler, skylleromsutstyr, luftsmitteisolat, kjøling, sterilsentral m.m.

 • Enkeltoppdrag; primært snekkeroppdrag, stikkontakter og UPS fast pris


Teknisk avdeling kostnadsoverveltning og kostnadsbasert pris
Teknisk avdeling – Kostnadsoverveltning og kostnadsbasert pris

 • Kostnadsbasert pris.

 • Internleiekostnadene overveltet til Arealkoordinator.

 • Arealkoordinator innførte internleie FØR oversikt over kostnadene forelå - ikke kostnadsbasert i avdelingenes regnskap.

 • Service- og leieavtaler utarbeidet med avdelinger. Overveltning av kostnadene.

 • Snekkertjenestene internleierelatert overveltet Arealkoordinator, resten basert på tilbud/etterspørsel.

 • Møbeltapetsverksted nedlagt og budsjettmidler delt ut på avdelingene.


T a prisprinsipp kostnadsbasert
T.A. prisprinsipp – Kostnadsbasert pris

 • Internleieavtalen gir ingen direkte incentiver til innsparing for brukeren – ikke synlig i deres regnskap.

 • Endring i utstyrsparken for service – og leieavtaler medfører økonomisk konsekvens for avdelingene.

 • Snekkertjenester er etterspørselsbasert.


Oppsummering
Oppsummering pris

 • Internhandel er innført i Drift/teknisk divisjon på flere områder, deriblant MTA og T.A.

 • Områdene er kostnadsbasert med unntak av internleien

 • Kostnadsoverveltning benyttes primært

 • Kontinuerlig arbeid og videreutvikling fremover av både områder og prissetting


ad