technick dokument cia
Download
Skip this Video
Download Presentation
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA: - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:. konštrukčná dokumentácia – konštrukčné podklady pre výrobu, technologická dokumentácia – popisuje technologické procesy, operácie výroby a opravy výrobkov. Druhy konštrukčných dokumentov:. Grafické a textové dokumenty nevyhnutné pre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:' - teagan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
technick dokument cia

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA:

konštrukčná dokumentácia – konštrukčné podklady pre výrobu,

technologická dokumentácia – popisuje technologické procesy, operácie výroby a opravy výrobkov.

druhy kon truk n ch dokumentov
Druhy konštrukčných dokumentov:

Grafické a textové dokumenty nevyhnutné pre

vývoj, výrobu, kontrolu, prevádzku atď. výrobku.

Podľa druhu a obsahu:

 • výkres súčiastky,
 • výkres zostavenia,
 • montážny výkres,
 • schéma,
 • výpočty,
 • súpis položiek,
 • prevádzkové a opravárenské dokumenty.
technick v kres
Technický výkres:
 • nositeľ technickej myšlienky,
 • grafické vyjadrenie predstavy konštruktéra,
 • dorozumievací prostriedok medzi konštruktérom a výrobou,
 • obsahuje potrebné údaje pre výrobu súčiastky alebo zariadenia,
 • predpisuje tvar, rozmery, druh materiálu, odchýlky rozmerov a pod.

Vytvárajú sa na výkresoch normalizovaných

rozmerov, s predpísanou úpravou, titulným blokom

a súpisom súčiastok.

tituln blok popisov pole
Titulný blok (popisové pole):
 • musí byť na každom výkrese,
 • obsahuje organizačné, identifikačné a informačné údaje (názov, číslo, pôvod),
 • umiestnenie v pravom dolnom rohu kresliacej plochy.
s pis polo iek
Súpis položiek:

a) súčasť príslušného výkresu:

 • pripojenie k titulnému bloku,
 • záhlavie súpisu položiek sa umiestňuje dole,
 • poradie zápisov musí byť zdola hore.

b) samostatný dokument:

 • vyhotovený na list normalizovaného formátu,
 • označenie tým istým identifikačným alebo registračným číslom ako má východiskový výkres,
 • záhlavie sa umiestňuje hore,
 • poradie zápisov zhora dole.
s pis polo iek1
Súpis položiek:

súčasť príslušného výkresu samostatný dokument

skladanie v kresov
Skladanie výkresov:
 • skladanie na formát A4,
 • skladanie harmonikovite v oboch smeroch,
 • titulný blok má byť vpredu dole.
popisovanie technick ch v kresov
Popisovanie technických výkresov:
 • zapisovanie kót,
 • vyplňovanie titulného bloku,
 • vyplňovanie súpisu položiek,
 • písanie poznámok pre výrobu.

Normalizované technické písmo:

a) podľa sklonu:

 • kolmé,
 • sklonené.

b) podľa šírky písma:

 • užšie, typ A,
 • širšie, typ B.

Prednostne sa používa písmo kolmé, typ B.

slide16
Čiary:

Hrúbka čiar:

 • používajú sa dve hrúbky: hrubá a tenká,
 • pomer hrúbky hrubej a tenkej čiary nesmie byť menší ako 2:1,
 • hrúbky sa volia podľa zložitosti zobrazenia, mierky obrazu a podľa účelu výkresu,
 • hrúbky: 0,13 0,18 0,25 0,35 0,5 0,7 1 1,4 2 mm,
 • prednostné používanie čiar hrubá / tenká: 0,7 / 0,35 a 0,5 / 0,25 mm.
z klady premietania
Základy premietania:

Tri kolmé roviny (priemetne):

- p pôdorysňa,

- n nárysňa,

- m bokorysňa.

Priemety:

 • pôdorys; priemet do pôdorysne,
 • nárys; priemet do nárysne,
 • bokorys; priemet do bokorysne.
hlavn a ved aj ie priemety
Hlavné a vedľajšie priemety:
 • na tri na seba kolmé priemetne môžeme zvoliť šesť smerov premietania,
 • hlavné priemety: v smere N – pohľad spredu (nárys),

P – pohľad zhora (pôdorys),

B – pohľad zľava (bokorys);

 • vedľajšie priemety:v smere L – pohľad zprava (ľavý bokorys),

S – pohľad zospodu,

Z – pohľad zozadu;

 • základom je nárys, ostatné pohľady sa k nemu priraďujú.
kreslenie telies
Kreslenie telies:
 • hrany a obrysy, ktoré sú viditeľné, kreslíme plnými hrubými čiarami,
 • hrany a dutiny, ktoré sú zakryté (neviditeľné), kreslíme tenkými čiarkovanými čiarami,
 • ak splýva viditeľná a neviditeľná hrana, vždy kreslíme len viditeľnú,
umiest ovanie telies pri kreslen
Umiestňovanie telies pri kreslení:
 • v náryse sa zobrazuje pohľad, ktorý podáva najviac informácii o telese,
 • pohľad v náryse sa pootočí tak, aby sa v ostatných pohľadoch obrysy zobrazili ako viditeľné,
 • snaha vyhnúť sa čiarkovaným čiaram,
 • rotačné telesá sa umiestňujú tak, aby teleso zobrazené kružnicou bolo v pôdoryse (tri pohľady) alebo bokoryse (dva pohľady).
vo ba a po et poh adov
Voľba a počet pohľadov:
 • obmedziť počet pohľadov na minimálny počet na úplné a jednoznačné určenie tvaru predmetu,
 • vyhnúť sa kresleniu zakrytých obrysov a hrán.
ad