S rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien
Download
1 / 15

Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien. Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson Karolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: [email protected] eller [email protected] Syfte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien' - tayten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
S rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien
Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien

Karolinska Institutet, Strama och Apoteket ABEva PetterssonKarolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: [email protected] eller [email protected]

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Syfte
Syfte

 • Att beskriva och utvärdera behandlingen av infektioner på säbo för äldre

 • Utvärdera en utbildning till deltagande personal

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


S rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien1
Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien

 • Inbjudan att delta gick ut till alla MAS

 • 58 särskilda boenden från Haparanda i norr till Malmö i söder

  • Registrering av diagnoser och antibiotikaanvändning under 3 månader

  • Utbildning för deltagande sjuksköterskor och läkare (utbildare = läkare, apotekare och hygiensjuksköterska)

  • Upprepning av registrering under 3 månader för att se om förskrivningen av antibiotika hade förändrats

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Resultat steg 1 registrering av diagnoser och f rskriven antibiotika
Resultatsteg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika

 • Antal registrerade infektioner: 889  ca 1,2 infektioner/boende och år

 • Boende: 84 år, ca 2/3 kvinnor

 • Andel influensavaccinerade: 71 %

 • Indikationer för antibiotika

  • Urinvägsinfektioner: 55 %

  • Hud- och mjukdelsinfektioner: 17 %

  • Luftvägsinfektioner: 15 %

  • Övriga: 9 %

  • Diagnos saknades: 4 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Resultat steg 1 registrering av diagnoser och f rskriven antibiotika1
Resultatsteg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika

 • 84 % av infektionerna behandlades med antibiotika  ca 1 antibiotikakur/ boende och år

 • 38% av all antibiotika förskrevs efter indirekt kontakt

  Penicilliner 38% (PcV 7%, pivmecillinam 15%, övr PC 16%)

  Kinoloner 23 %

  Trimetoprim 18%

  Tetracykliner 7 %

  Cefalosporiner 5 %

  Övriga 10 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Urinv gsinfektioner 489 fall
Urinvägsinfektioner, 489 fall

 • Nedre UVI vanligast. Övre UVI rapporterades bara i 21 fall

 • Lika vanligt med UVI hos män som hos kvinnor i denna patientgrupp

 • Någon form av diagnoshjälpmedel användes i 458 fall

 • Odlade i 49% av alla fall

 • De senaste 3 månaderna hade nära hälften av de registrerade UVI-fallen

  • fått antibiotika

  • haft samma typ av infektion

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Antibiotikaval vid urinv gsinfektioner n 420
Antibiotikaval vid urinvägsinfektioner(n = 420)

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Nedre uvi hos kvinnor n 226
Nedre UVI hos kvinnor (n=226)

 • Hälften av dessa behandlades inte enligt rekommendationerna

 • 47% ej enligt rekommendationerna map behandlingstid

  • Kvinnor: behandlades för lång tid

  • Män: behandlades för kort tid

 • 29% ej enligt rekommendationerna map antibiotikaval

  • Nitrofurantoin är ett av förstahandsmedlen vid nedre UVI hos kvinnor

  • Användningen av kinoloner var för hög: 88 % av kinolonerna som användes hos äldre kvinnor vid UVI förskrevs på felaktig indikation

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Pneumoni n 78
Pneumoni (n=78)

 • Behandlades med antibiotika i 97 % av alla fall

 • I 3/4 av fallen där man angett någon behandlingstid (n = 63) behandlade man i 9-10 dagar

 • Diagnoshjälpmedel användes i ca hälften av fallen. I 34 fall tog man ett CRP. Värdet var i 24 fall över 50. Man behandlade dock med antibiotika oavsett CRP-värde

 • Medelåldern hos de som hade pneumoni var signifikant högre än vid övriga registrerade infektioner

 • Vanligare hos män än hos kvinnor

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Pneumoni forts
Pneumoni forts.

 • Behandlingstiden följde i princip rekommendationerna

 • Antibiotika (n=76):

  Penicillin V - 25 %

  Amoxicillin - 20 %

  Doxycyklin - 33 %

  Cefalosporiner - 13 %

  Övriga - 7 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Hud och mjukdelsinfektioner 144 fall
Hud- och mjukdelsinfektioner, 144 fall

 • Den vanligaste diagnosen var erysipelas (40 fall)

 • Tog prov för odling i 24% av fallen

 • Antibiotika vid hudinfektioner (n=128). Isoxa-PC var vanligast (57 %) följt av PcV (13 %) cefalosporiner (9 %) och kinoloner (6%)

 • 10 dagar var den vanligaste behandlingstiden (61 % av dem där man hade angett någon behandlingstid)

 • Långtidsbehandling förekom vid 5% av hud- och mjukdelsinfektionerna

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Interventionen utbildningen
Interventionen/Utbildningen

 • Jag + läkare + hygiensjuksköterska

 • Deltagare: sjuksköterskor och läkare knutna till deltagande säbo

 • Utbildningen bestod av två delar

  • Del 1: återkoppling till resultaten

  • Del 2: vårdhygien samt behandlingsrekommendationer för UVI, pneumoni samt hud- och mjukdelsinfektioner

 • 46 säbo med 2294 boenden av 58 säbo med 3002 boenden fullföljde studien

 • 540 jämfört med 889 infektionsepisoder

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Prelimin ra resultat av utbildningen urinv gsinfektioner
Preliminära resultat av utbildningenUrinvägsinfektioner

s = signifikant skillnad, α =0,05

ns = icke signifikant skillnad

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Att arbeta vidare med
Att arbeta vidare med?

 • Implementering av behandlingsriktlinjer: Val av antibiotika vid UVI och pneumoni samt behandlingstider vid UVI

 • En stor andel av all antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%)

 • Diagnostik av UVI (ABU? Överdiagnostik? Användning av diagnoshjälpmedel?)

 • Vårdhygien

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


Tack f r er uppm rksamhet
Tack för er uppmärksamhet!

Sunderby sjukhus

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08


ad