Psychoterapeutick potenci l mdma
Download
1 / 25

Psychoterapeutický potenciál MDMA - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Psychoterapeutický potenciál MDMA. FSS:PSY265 Změněné stavy vědomí a nezvyklé prožitky Leoš Ševčík FF MU, obor psychologie. Historie. 1914 Merck: prekurzor, účinky neznámé 50. léta – CIA a armáda USA: kontrola mysli, hledání séra pravdy 1976 Alexandr Shulgin – znovuobjevení, Empathy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Psychoterapeutický potenciál MDMA' - tasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psychoterapeutick potenci l mdma

Psychoterapeutický potenciál MDMA

FSS:PSY265 Změněné stavy vědomí a nezvyklé prožitky

Leoš Ševčík

FF MU, obor psychologie


Historie
Historie

 • 1914 Merck: prekurzor, účinky neznámé

 • 50. léta – CIA a armáda USA: kontrola mysli, hledání séra pravdy

 • 1976 Alexandr Shulgin – znovuobjevení, Empathy

 • Leo Zeff a Myron Stolaroff - doplněk psychoterapie, psychodynamické pojetí, Adam


 • 80. léta – jako Extáze mimo terapeutický kontext

 • polovina 80.let – Schedule I, veřejné slyšení, soudce Young ohodnotil kriminalizaci MDMA za zavádějící, arbitrární a jako pouhý vrtoch (Rosenbaum, a další, 1991)

 • 1986 - absolutního postavení látky mimo zákon

 • Založení Multidisciplinární asociace pro psychedelická studia (MAPS) Rickem Doblinem


Studium vlivu mdma
Studium vlivu MDMA

 • před r. 1985

  • Převážně psychologicko-psychiatrické studie

 • poznatky o MDMA z:

  • Terapeutického prostředí z doby před r. 1985

  • Klinicko-medicínského prostředí

  • Rekreačních uživatelů a závislých


Popsan p nosn inky
Popsané přínosné účinky

 • Entaktogen, empatogen:

  • hlubší kontakt s pravým Self, posílení rozpoznání pozitivních aspektů Self, silnější propojení s pozitivními aspekty druhých (Mithoefer, 2005)

 • Pozitivní nálada, kognice, přesvědčení

  • euforická, povznesená nálada, zaplavení pocity lásky, facilitace sociálních vazeb, přetrvávající positivní kognitivní modely světa (Doblin 2002; Holland 2001, Parrot 2001 v Parrot 2007)


 • Přehodnocení negativního vynořeného materiálu

  • Problémové události z minolosti se mohou vynořit do vědomí, možnost reevaluace za pomoci terapeuta (Doblin 2002; Greer a Tolbert 1990 v Parrot 2007)

  • vytvoření alternativních kognitivních struktur změnit tak význam svého utrpení (Grob, a další, 1996)


 • Facilitace terapeutického vztahu

  • Posílení interpersonálního vztahu, větší pocit důvěry, facilitace terapeutické aliance, rychlejší terapie s méně sezeními (Grinspoon a Bakalar 1986; Riedlinger a Montagne 2001 v Parrot 2007)

 • Redukce strachu jako automatické odpovědi

  • Snížení pocitu strachu, možnost reevaluace vynořeného problematického materiálu; fyzická a emocionální anestézie (Doblin 2002; Greer a Tolbert 1986 v Parrot 2007)


 • Snížení aktivity levé části amygdaly

  • redukce strachu a psych. Obran, neblokuje přístup ke vzpomínkám, nezabraňuje prožitek hlubokých emocí (Metzner, a další 1988 v Ruse, a další, 2008)

 • Zvýšení hladiny oxytocinu

  • Prožívání důvěry, empatie a sociální blízkosti (Johansen, a další, 2009)


Popsan negativn inky
Popsané negativní účinky

 • Negativné nálada a kognice

  • Vyplavení jak positivního tak negativního psych. materiálu, může způsobit akutní rozrušení (Cohen 1998, Greer a Tolbert 1986 v Parrot 2007; Grinspoon a Bakalar 1986)

 • Post-MDMA rebound fenomén

  • Neurochemické vyčerpání v následných dnech může vést k únavě, podrážděnosti, depresi a širšímu psychobiologickému distresu; jedinci s predispozicemi mohou být náchylnější (Greer a Tolbert 1986; Curran et al. 2004 v Parrot 2007)


 • Abreakce u psychiatrických pacientů po užití stimulujících drog

  • Užití CNS stimulantů se nedoporučuje pro mnoho psychiatrických potíží, jelikož se mohou posílit nežádoucí symptomy; amfetaminy poskytují neurochemický model psychózy; MDMA může stimulovat vyplavení problematického materiálu; abreakce stimulujících drog se může vyskytnout i u MDMA-asistované psychoterapie (Catton et al. 2000 v Parrot 2007; Greer a Tolbert 1986)


 • Akutní metabolicko/psychobiologický distres stimulujících drog

  • MDMA je akutní metabolický stresor; má poteciálně velkou šíři negativních psychobiologických efektů, výzkyt a vážnost nelze předpovědět; rebound fenomén se neomezuje na nálady a kognici, ale zahrnuje škálu psychobiologických funkcí (Baylen a Rosenberg 2006; Daresh a Gudelsky 2005, Parrot 2002,2007a, Lock 2007, vše v Parrot 2007)


 • Nepříznivé chronické psychobiologické následky stimulujících drog

  • Se mohou vyskytnout po MDMA intoxikaci, spojováno s dlouhodobým užíváním, ačkoli nenadálé události se mohou vyskytnout i po minimálním užívání (Greer a Tolbert 1986; Gerra 2001, Hegaroden 1998, Rodgers 2006, vše v Parrot 2007)

   X reversibilní vyčerpání 5-HT serotoninu, serotonergická toxicita se nepotvrdila.

   studie rekreačních uživatelů, vprůmeru přes 270 tablet, bez následků na kognitivní výkon (Gamma, a další, 2001).


Psychodynamick vysv tlen
Psychodynamické vysvětlení stimulujících drog

 • Humanistická, transpersonální p.

 • Rogers: organismický hodnotící proces

 • Grof: vnitřní léčivá inteligence

 • Odstraňování překážek

 • Katalyzace podvědomého materiálu

 • Facilitace vyřešení existenciálních problémů

 • Korektivní emoční zkušenost

 • Spontánní benefit-finding


Mdma asistovan terapie ptsd
MDMA-asistovaná terapie PTSD stimulujících drog

 • Výukový manuál (Ruse, June M., a další. 2008)

 • 13 - 14 sezení, 2 MDMA sezení po 6 - 8 h, následná integrativní sezení až 1.5 h

 • Přípravné sezení, po týdnu MDMA sezení, nasledující den první integrativní sezení, pak obtýden 2 – 3 další integrativní sezení, poté 2. MDMA sezení, další den integrativní sezení a obtýden zbytek integrativních sezení.

 • Trvá cca 11 sezení.


Prerekvizity
Prerekvizity stimulujících drog

 • DMS-IV kritéria PTSD, jeden neúspěšný pokus léčby medikamenty a/nebo psychoterapií (intervence musí být jedna z uznávaných)

 • Vysazení medikace


Kontraindikace
Kontraindikace stimulujících drog

 • Kardiovaskulární a cerebrovaskulární nemoci

 • Bipolární porucha prvního typu

 • Těhotné ženy, psychotici, lidé s poruchou příjmu potravy, závislost na drogách v posledních 3 měsících, s akutními sebevražednými sklony a sklony k sebepoškozování


F ze i p prava
Fáze I - příprava stimulujících drog

 • Terapeutický team – muž a žena

 • Vytvoření terapeutické aliance

 • Získat co nejvíce informací

 • Orientace směrem k terapeutickému procesu

 • Podpora otevřenosti ke zkušenostem

 • Bezpečný prostor

 • (osobní zkušenost terapeutů)


F ze ii mdma sezen
Fáze II - MDMA sezení stimulujících drog

 • Účinky 30-60 minut po orální administraci 125mg

 • Reclining position, krytka na očích, poslech hudby, relaxuje

 • Peak po 70-90min, přetrvává 60-90min

 • Interkace / tichá empatická přítomnost

 • Možný bodywork

 • Blízká osoba během zotavovacího procesu, přes noc =)


F ze iii n sledn post mdma sezen
Fáze III - následná post-MDMA sezení stimulujících drog

 • Následující den integrační sezení

 • Vědomí bezpečí

 • Klient prozkoumává a interpretuje materiál z MDMA sezení

 • Terapeut nedirektivní

 • Důraz na víru v léčebný proces

 • Integrace korektivní emoční zkušenosti

 • Využití uměleckého vyjádření

 • Katalyzace v následujících dnech


Design studie stimulujících drogMDMA-Assisted Psychotherapy in the Treatment of Posttraumatic Stress DisorderU.S. Pilot Study (Completed September 2008)

 • 23 subjektů, většina ženské oběti sexuálního násilí, 2 mužští veteráni války v Iráku z r. 2003

 • Dvojitě-slepý design, placebo = nízká dávka MDMA, (13 subjektů v exp.sk)

 • Před a po se testovala míra projevů PTSD testem CASP

 • Sekvence se 3x opakovala

 • „nezávislé“ měření PTSD 2 měsíce po


P edb n v sledky frood 2008
Předběžné výsledky stimulujících drog(Frood, 2008)

 • Původní skóry PTSD:

  - kontrolní sk. 78.4

  - experimentální. Sk. 79,6

 • 2 měsíce po

  2. experimentálním sezení:

  - kontrolní sk. 59.1

  - experimentální sk. 27.6 (p.<.05)


P edb n v sledky
Předběžné výsledky stimulujících drog

 • 8 z 13 subjektů exp. sk. a 2 z 8 subjektů kontr. Sk. Nesplňovali parametry pro PTSD

 • 92% subjektů exp. sk. a 25% kontr. sk. kleslo na škále o 30%

 • Bez rozdílu v neurokognitivních funkcích

 • Nezahrnuje výsledky posledního subjektu


Literatura
Literatura stimulujících drog

 • Rosenbaum, Marsha a Doblin, Rick. 1991. Why MDMA Should Not Have Been Made Illegal. Studies in Crime, Law and Justice. 1991, Sv. 7. http://www.psychedelic-library.org/rosenbaum.htm.

 • Mithoefer, MC. 2005Phase 2 clinical trial testing the safety andefficacy of MDMA-assisted psychotherapy in subjects withchronic post traumatic stress disorder. Study #63-384 protocol downloaded from MAPS website

 • Doblin, R. 2002.A clinical plan for MDMA (Ecstasy) in the treatmentof posttraumatic stress disorder (PTSD): partnering with the FDA. J Psychoact Drugs 34:185–194

 • Parrot, AC 2007.The psychotherapeutic potential of MDMA (3,4-methylenedioxymethamphetamine): an evidence-based review. Psychofarmacology 191:181–193

 • Grob, Charles, a další. 1996. Psychobiologic effects of 3,4-methylenedioxymethamphetaminu in humas: methodological considerations and preliminary observations. Behavioural Brain Research. 73, 1996, 1. https://erowid.org/references/refs_view.php?A=ShowDoc1&ID=31.


 • Grinspoon L, Bakalar JB stimulujících drog. 1986.Can drugs be used to enhance the psychotherapeutic process?, Am J Psychother 40:393–404

 • Ruse, June M., a další. 2008.MDMA-Assisted Psychotherapy for the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder. místo neznámé : MAPS, 2008. http://www.maps.org/research/mdma/mdma-assisted_psychotherapy_tx_manual-8.19.08.pdf.

 • Johansen, Pal a Krebs, Teri. 2009. How could MDMA (ecstasy) help anxiety disorders? A neurobiological rationale. Journal of Psychopharmacology. 2009, Sv. 23, 2.

 • Baylen CA, Rosenberg H. (2006) A review of the acute subjectiveeffects of MDMA/ecstasy. Addiction 101:933–947

 • Frood, Arran. 2008. Illegal drug shows promise in treating trauma symptoms. Nature News. [Online] 13. listopad 2008. http://www.nature.com/news/2008/081113/full/news.2008.1229.html.

 • Gamma, Alex, a další. 2001. No Difference in Brain Activation During Cognitive Performance Between Ecstasy (3,4-Methylenedioxymethamphetamine) Users and Control Subjects: A [H215O]-Positron Emission Tomography Study. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2001, Sv. 21, 1, stránky 66-71. http://journals.lww.com/psychopharmacology/Fulltext/2001/02000/No_Difference_in_Brain_Activation_During_Cognitive.12.aspx.


ad