Wstrz s zasady post powania przeciwwstrz sowego
Download
1 / 11

Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego. Wstęp. 1. Wstrząs jako zagrożenie życia: przyczyny i objawy wstrząsu. 2. Pierwsza pomoc we wstrząsach. 3. Odpowiednia pozycja poszkodowanego we wstrząsie. 4. Zabezpieczenie termiczne. Definicja wstrząsu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Wstrząs- zasady postępowania przeciwwstrząsowego' - tarmon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Wst p
Wstęp

 • 1. Wstrząs jako zagrożenie życia: przyczyny i objawy wstrząsu.

 • 2. Pierwsza pomoc we wstrząsach.

 • 3. Odpowiednia pozycja poszkodowanego we wstrząsie.

 • 4. Zabezpieczenie termiczne.


Definicja wstrz su
Definicja wstrząsu

 • Jest to stan kliniczny, w którym na skutek dysproporcji między zapotrzebowaniem a dostarczeniem odpowiedniej ilości tlenu do komórek organizmu dochodzi do upośledzenia funkcji i niewydolności ważnych dla życia narządów.


Rodzaje wstrz s w
Rodzaje wstrząsów

 • krwotoczny

 • hipowolemiczny

 • kardiogenny

 • septyczny

 • toksyczny

 • anafilaktyczny

 • neurogenny

 • hemolityczny

 • pourazowy


Wyr niamy 3 etapy wstrz su
Wyróżniamy 3 etapy wstrząsu:

 • Niepostępujący, gdy uruchomione mechanizmy kompensacyjne są wydolne i zapewniają minimalny przepływ krwi przez narządy obwodowe.

 • Postępujący, gdy wydolność mechanizmów kompensacyjnych ulega zmniejszeniu lub jest niewystarczająca dla przeciwdziałania utrzymującej się przyczynie wstrząsu (np. trwającej utracie krwi), co doprowadza do postępującego niedokrwienia narządów obwodowych.

 • Nieodwracalny, gdy niewydolność mechanizmów kompensacyjnych powoduje niedokrwienie, niedotlenienie i martwicę komórek prowadzącą do niewydolności narządów.


Wstrz s krwotoczny
Wstrząs krwotoczny

 • Wstrząs krwotoczny występuje najczęściej. Znaczna utrata krwi grozi spadkiem ciśnienia krwi i niedostatecznym zaopatrzeniem tkanek w tlen. Ból z rany zwiększa dodatkowo groźbę wystąpienia wstrząsu. Do powstania wstrząsu krwotocznego dochodzi wówczas, gdy ubytek krwi przekracza 25% krwi krążącej.

 • Wstrząs stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia chorego.


Przyczyny wstrz su krwotocznego
Przyczyny wstrząsu krwotocznego

 • krwotoki zewnętrzne i wewnętrzne

 • utrata płynów np. przy rozległych oparzeniach

 • silne wymioty/biegunki

 • obfite poty, np. udar słoneczny


Objawy wstrz su krwotocznego
Objawy wstrząsu krwotocznego

 • niepokój, zaburzenia świadomości związane z niedokrwieniem i niedotlenieniem mózgu

 • bladość skóry

 • spadek ciśnienia krwi spowodowany zmniejszeniem objętości krwi krążącej

 • szybki i słaby puls spowodowany zmniejszonym przepływem krwi i tachykardią

 • pocenie się i hipotermia - wynika ze skurczu naczyń skórnych i uruchomienia czynności gruczołów potowych

 • niska produkcja moczu spowodowana skurczem naczyń nerkowych

 • hiperwentylacja

 • pragnienie i suchość w ustach (duże zapotrzebowanie na płyn)

 • zmęczenie

 • wymioty, biegunkiPierwsza pomoc we wstrz sie krwotocznym
Pierwsza pomoc we wstrząsie krwotocznym

 • jeśli to możliwe, należy usunąć przyczynę wstrząsu, np. zatamować krwotok.

 • ułożyć poszkodowanego w pozycji przeciwwstrząsowej, tj. płasko na wznak z nogami uniesionymi około 30cm wyżej (można podłożyć wałek z koca itp.)

 • zapobiegać utracie ciepła, poszkodowany powinien leżeć na kocu i być też nim przykryty.

 • uspokoić poszkodowanego i starać się zachować spokój w jego otoczeniu.

 • wezwać karetkę pogotowia.

 • regularnie kontrolować ważne funkcje życiowe.ad