Og lne zasady leczenia chor b naczyn - PowerPoint PPT Presentation

Og lne zasady leczenia chor b naczy
Download
1 / 65

 • 294 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

. Leczenie zachowawcze Oglne zasady . Przewlekle Niedokrwienie Konczyn. SynonimyChoroba Tetnic Obwodowych Peripheral Arterial Disease (PAD)nazwa i skrt uzywane w pismiennictwie. Etiopatogeneza choroby niedokrwiennej. Rozsiany proces miazdzycowy.Dotyczy naczyn: obwodowychOsrodkowego Ukladu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Og lne zasady leczenia chor b naczyn

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Og lne zasady leczenia chor b naczy

Oglne zasady leczenia chorb naczy

Piotr Gutowski


Og lne zasady leczenia chor b naczyn

 • Leczenie zachowawczeOglne zasady


Przewlek e niedokrwienie ko czyn

Przewleke Niedokrwienie Koczyn

Synonimy

 • Choroba Ttnic Obwodowych

  Peripheral Arterial Disease (PAD)

  • nazwa i skrt uywane w pimiennictwie


Etiopatogeneza choroby niedokrwiennej

Etiopatogeneza choroby niedokrwiennej

 • Rozsiany proces miadycowy.

 • Dotyczy naczy:

  • obwodowych

  • Orodkowego Ukadu Nerwowego

 • Stopie PAD skorelowany jest z ryzykiem:

  • zawau minia sercowego

  • udaru mzgu

  • nagej mierci sercowo-naczyniowej


Og lne zasady leczenia chor b naczyn

Zakrzepica na podou powikanych zmian miadycowych jest najczstsz przyczyn niedronoci ttniczych


Epidemiologia pad

Epidemiologia PAD

 • Do 70 r.. - gwnie mczyni

 • Po 70 r.. - choroba rwnie czsto dotyczy obu pci


Epidemiologia

Epidemiologia

Czynniki ryzyka:

 • Wiek pacjenta

 • Palenie tytoniu

 • Cukrzyca

 • Nadcinienie ttnicze

 • Hiperlipidemia

 • Hiperhomocystynemia

 • Stan po menopauzie


Diagnostyka pad

Diagnostyka PAD

 • Wskanik Kostkowo-Ramienny

 • Ocena wydolnoci chorego

 • Badanie:

  • podmiotowe

  • przedmiotowe

 • Testy laboratoryjne


Diagnostyka pad badanie chorego

Diagnostyka PAD - Badanie chorego

 • Charakterystyczne objawy:

  • zmczenie mini

  • pobolewanie lub bl mini

  • wystpujce podczas wysiku i ustpujce

   po odpoczynku.

Rozpoznanie Chromanie przestankowe

Claudicatio intermittens

Uwaga! objawy mog by mniej eksponowane przez osoby o siedzcym trybie ycia.


Diagnostyka pad wska nik kostkowo ramienny wkr

Diagnostyka PADWskanik Kostkowo-Ramienny (WKR)

Ang. nazwa: Ankle Brachial Index, skrt ABI

Wartoci poniej 0,9

 • rozpoznanie PAD

 • czuo 95%

 • swoisto niemal 100%

 • Prognostyczny parametr oceny ryzyka wystpienia:

  • trudno gojcych si ran

  • amputacji koczyny

 • Niskie wartoci WKR wiadcz o rozsianym procesie

  miadycowym obejmujcym naczynia obwodowe

  i orodkowe.


  Diagnostyka pad ocena wydolno ci pacjenta

  Diagnostyka PADOcena wydolnoci pacjenta

  • Najlepszy sposb weryfikacji wydolnoci chorego.

  • Dystans przemarszu do momentu wystpienia dolegliwoci blowych.

  • Maksymalny dystans przemarszu tzn. od pojawienia si dolegliwoci blowych do zatrzymania z powodu blu uniemoliwiajcego dalszy marsz.

  • Dystans przemarszu od wystpienia blu do zatrzymania.


  Epidemiologia chromania przestankowego

  Epidemiologia chromania przestankowego


  Diagnostyka pad testy laboratoryjne

  Diagnostyka PAD Testy laboratoryjne.

  • EKG

  • Badania podstawowe

   • mofologia krwi

   • poziom glikemii

   • kreatynina

   • profil lipidw

   • badanie oglne moczu

  • U osb z epizodami zakrzepowymi w przeszoci lub wywiadzie rodzinnym, manifestujcych objawy chromania a)w modym wiekub)przy braku czynnikw ryzyka:

  • poziom homocysteiny w osoczu

  • ocena krzepliwoci krwi


  Leczenie choroby niedokrwiennej t tnic

  Leczenie Choroby Niedokrwiennej Ttnic

  • Jest pocztkiem wsplnego tzn. lekarza i pacjenta, zmagania si z tym schorzeniem.

  Rozpoznanie Choroby Niedokrwiennej Koczyn (PAD)

  • Wezwaniem pacjenta do zmiany stylu ycia!


  Leczenie choroby niedokrwiennej t tnic 1

  Leczenie Choroby Niedokrwiennej Ttnic (1)

  Eliminacja czynnikw ryzyka postpowanie chorego.

  • Bezwzgldne zaprzestanie palenia tytoniu.

   • Stymulowane i wspomagane przez lekarza

    • edukacja

    • zalecanie rodkw farmakologicznych

  • Zwalczanie otyoci modyfikacja diety.

  • Wzrost codziennej aktywnoci chorego.


  Leczenie choroby niedokrwiennej t tnic 2

  Leczenie Choroby Niedokrwiennej Ttnic (2)

  Postpowanie zalecane i kontrolowane przez lekarza.

  Rehabilitacja ruchowa pod kontrol lekarsk.

  • wiczenia przez 60 minut

  • 3 razy w tygodniu

  • od 3 do 6 m-cy

 • Postpowanie farmakologiczne.

  • leczenie przeciwpytkowe

  • rodki usprawniajce przepyw i utlenowanie tkanek


 • Leczenie choroby niedokrwiennej t tnic 3 wed ug fda

  Leczenie Choroby Niedokrwiennej Ttnic (3) wedug FDA

  I.

  II.

  III.

  IV.


  Leczenie chirurgiczne choroby niedokrwiennej t tnic

  Leczenie chirurgiczne Choroby Niedokrwiennej Ttnic

  Cikie niedokrwienie koczyn:

  • bl spoczynkowy

  • owrzodzenia

  • zgorzel

  rewaskularyzacja

  Konieczno spenienia 5 warunkw:

  • Zawsze wdroenie leczenia farmakologicznego.

  • Pomimo farmakologii utrzymywanie si objaww uniemoliwiajcych pacjentowi prac lub innych istotnych dla niego czynnoci.

  • Przeprowadzi ocen historii leczenia i zaprognozowa dalszy przebieg choroby.

  • Spodziewane korzyci przewaaj nad ryzykiem okoooperacyjnym.

  • Ocena technicznych moliwoci przeprowadzenia zabiegu.


  Choroba t tnic obwodowych pad podsumowanie

  Choroba Ttnic obwodowych(PAD) Podsumowanie

  • Ilo chorych z PAD systematycznie wzrasta.

  • Objawy PAD (m.in. chromanie przestankowe) s wyrazem uoglnionego procesu miadycy ttnic.

  • Wczesne rozpoznanie i wdroenie prawidowego postpowania zmniejsza ryzyko mierci z przyczyn sercowo-naczyniowych.

  • Efektywno terapii zaley od:

   • zrozumienia przez chorego istoty choroby

   • nakonienia pacjenta do zmiany trybu ycia

   • naleytej wsppracy pacjenta z interdyscyplinarnym zespoem lekarzy:

    • wdroenie postpowania rehabilitacyjnego

    • farmakoterapia

    • postpowanie chirurgiczne


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Rozpuszczenie zakrzepu jest pierwszym etapem udronienia naczynia w leczeniu endowaskularnym, po nim nastpuje angioplastyka balonowa


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  70 % chorych z PAD moe by leczonych metodami endowaskularnymi

  jedynie 30% chorych z PAD,

  w sytuacji gdy technicznie nie jest to moliwe powinno by leczonych operacyjnie


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Fig 25


  Endovascular procedures

  Endovascular procedures

  Infrainguinal PTA 60-80% primary patency at 1 year


  Dzi kuj za uwag

  Dzikuj za uwag


  Wsp czesne mo liwo ci diagnostyki chor b naczy

  Wspczesne Moliwoci diagnostyki chorb naczy


  Diagnosis in angiology

  Diagnosis in angiology


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  23 stycznia 1896 (Wiede)

  Edward Haschek

  Otto Lindenthal

  Mikstura Teichmanna

  (kreda, cynober, ropa naftowa)

  8 listopad 1895

  5 stycze 1896


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Reynaldo dos Santos

  1929


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Sven - Ivar Seldinger

  1953 - technika przezskrnego nakucia naczynia krwiononego


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  ANGIOGRAFIA


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  DSA


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  rDSA 3D


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  - czas rotacji 5s- kt rotacji 206- skok angulacji 4,6- liczba projekcji w obrazie 45- matryca 512 x 512


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  USG


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  IVUS


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  TK


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  MR


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  W 1967 Zygfryd Wawrzynek przeprowadzi w Katowicach, po raz pierwszy w Polsce, udronienie ttnicy udowej metod Dottera, zestawem wasnej produkcji. Rezultat opublikowa w 1968 - bya to pierwsza po Charlesie Dotterze publikacja na ten temat.

  Wawrzynek Z, Lipka E: Przypadek pomylnego udronienia wewntrznego ttnicy udowej. Polski Tygodnik Lekarski 1968, 28: 1110-1111.


  Leczenie operacyjne czy leczenie endowaskularne

  Leczenie operacyjne czy leczenie endowaskularne ?


  Arteriosclerotic plaq visualisation

  Arteriosclerotic plaq Visualisation


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Rozpoznanie zwenia ttnicy szyjnej powyej 70% jest wskazaniem do leczeniaoperacyjnego lub endowaskularnego, szczeglnie kiedy zwenie to jest powodem wystapienia objaww mzgowych, przejciowych lub utrwalonych (udar mzgu)


  W czasie operacji tetnic szyjnych ryzyko wyst pienia komplikacji wynosi ok 2 4

  W czasie operacji tetnic szyjnych ryzyko wystpienia komplikacji wynosi ok. 2-4%


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Male 68y.o. carotid stenosis symptomatic

  Restenosis after carotid endarterectomy. Angioplasty with stentu implantation


  Zw enie t tnicy szyjnej przed i po wszczepieniu stentu

  Zwenie ttnicy szyjnej przed i po wszczepieniu stentu


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Leczenie metodami endowaskularnymi jest obcione 2-3% ryzyka pod warunkiem e stosuje si protekcj mzgu tzn. specjalne filtry w czasie zabiegu


  Epi filter

  EPI -Filter


  Angioguard

  ANGIOGUARD

  Zalety

  -Zachowanie przepywu

  Wady

  -Umiarkowana gitko, duy profil

  -Ryzyko zatorowoci podczas przechodzenia przez zwenie

  -Skurcz naczynia

  -Trudno przy przechodzeniu przez ciasne zwenie

  -Wykrzepienie otworw filtra bd zamknicie przez mikrozatory


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Uwolnione w czasie angioplastyki ttnicy szyjnej fragmenty blaszki miadzycowej ktre zatrzymay si na filtrze protekcyjnym


  T tniaki aorty mo na leczy operacyjnie lub metodami endowaskularnymi

  Ttniaki aorty mona leczy operacyjnie lub metodami endowaskularnymi


  Definitions

  Definitions

  • Aneurysm localized dilatation of artery more than 50 percent of expected normal diameter

  • Ectasia dilatation less than 50 percent

  • Arteriomegaly diffuse arterial enlargement greater than 50 percent

  • Multiple aneurysms aneurysms separated by relatively normal arterial segments


  Operacyjne leczenie ryzyko zabiegu 4 7

  Operacyjne leczenie ryzyko zabiegu 4-7%


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Leczenie endowaskularne bez otwierania jamy brzusznej z dostpu w pachwinach, moliwe jest znieczulenie miejscowe, lub podpajcze lub zewntrzoponowe


  Wprowadzenie stentgraftu pzez ci cie w pachwinie pacjent przytomny rozmawia z personelem

  Wprowadzenie stentgraftu pzez cicie w pachwinie, pacjent przytomny rozmawia z personelem


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Typy stentgraftw


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Systemy implantacji stentgraftw

  nadnerkowy (NN)

  podnerkowy (PN)


  W przypadku t tniak w aorty piersiowej ryzyko zabiegu wynosi ok 30

  W przypadku ttniakw aorty piersiowej ryzyko zabiegu wynosi ok. 30%


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  I dlatego leczenie endowaskularne tetniakw aorty piersiowej o ile tylko s moliwoci techniczne, jest leczeniem z wyboru


  Og lne zasady leczenia chor b naczyn

  Tomografia Komputerowa 3D3 miesice po operacjiwszczepienia stentgraftw do aorty piersiowej i brzusznej z dostpu w pachwinie


 • Login