Slovensk jazyk a literat ra
Download
1 / 17

Slovenský jazyk a literatúra - PowerPoint PPT Presentation


 • 268 Views
 • Uploaded on

Slovenský jazyk a literatúra. Literárne druhy: Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš, voľný verš, rým, strofa, automatický text, sonet...), druhy lyriky ( napr. úvahová, opisná, náladová, osobná, prírodná, spoločenská, ľúbostná, čistá...), základné lyrické žánre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slovenský jazyk a literatúra' - tanya-oconnor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slovensk jazyk a literat ra

Slovenský jazyk a literatúra


 • Literárne druhy:

 • Lyrika - základné pojmy ( napr. rytmus, metrum, verš, voľný verš, rým, strofa, automatický text, sonet...), druhy lyriky ( napr. úvahová, opisná, náladová, osobná, prírodná, spoločenská, ľúbostná, čistá...), základné lyrické žánre

 • Epika - základné pojmy ( napr. dejová línia a jej formy, rozprávač a jeho formy, postavy, priama reč, nepriama reč ...), druhy epiky ( napr. veľká, stredná, krátka), základné epické žánre ( napr. román (jeho druhy), novela, poviedka...), kompozičné postupy

 • Dráma – základné pojmy (napr. monológ, dialóg, replika, scenár, premiéra, repríza ...), základné dramatické žánre ( napr. komédia, tragédia, absurdná dráma ...)


 • Umelecké prostriedky – základné umelecké prostriedky – ich charakteristika ( napr. anafora, epifora, epanastrofa, epizeuxa, metafora, personifikácia, prirovnanie, epiteton, symbol ...)

 • Veršové systémy – druhy veršových systémov ( časomiera, sylabotonický veršový systém, sylabický veršový systém), charakteristika veršových systémov – základné vlastnosti, využitie v literatúre (predstavitelia)


 • Dejiny umenia a literatúry

 • Antická literatúra – grécka – charakteristika obdobia, predstavitelia

  rímska - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Humanistická a renesančná lit. – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Baroková literatúra – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia


 • Klasicizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Romantizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia (štúrovci)

 • Realizmus – svetový - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenský - charakteristika obdobia, predstavitelia


 • Literárna moderna – svetová - charakteristika obdobia, predstavitelia

  slovenská - charakteristika obdobia, predstavitelia

 • Nadrealizmus v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia

 • Naturizmus (lyrizovaná próza) v slovenskej literatúre - charakteristika tvorby, predstavitelia

 • Svetová a slovenská literatúra 20. storočia - charakteristika obdobia, predstavitelia


Lexikol gia
Lexikológia

 • Slovo - definícia,

  významová a formálne stránka slova,

  obsah významu slova a rozsah významu slova

 • Slovná zásoba – druhy slovnej zásoby,

  systém v slovnej zásobe,

  slovníky a ich typy

 • Obohacovanie slovnej zásoby – tvorenie slov

  pretváranie slov

  preberanie slov


Syntax
Syntax

 • Veta – definícia

  druhy viet

 • Vetné členy – hlavné (podmet, prísudok)

  vedľajšie (prívlastok, predmet, príslovkové určenie)

 • Sklady – definícia

  druhy skladov

 • Súvetie – definícia

  druhy súvetí – priraďovacie súvetia

  podraďovacie súvetia

  zložené súvetia


Morfol gia
Morfológia

 • Slovné druhy – charakteristika a klasifikácia

 • Gramatické kategórie – rod, číslo, pád

  - osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid


Fonetika fonol gia
Fonetika, fonológia

 • Prozodické vlastnosti reči

  melódia – definícia, druhy melódií

  prízvuk – definícia, druhy prízvuku

  dôraz – definícia

  pauza – definícia, druhy prestávok

  tempo – definícia

  rytmus – definícia

 • Ortoepia – charakteristika vednej disciplíny

  - výslovnostné štýly

 • Písmo – historický vývin písma

  - druhy písma


Jazyk
Jazyk

 • Jazyk – vznik a vývin jazyka

  - slovanské jazyky

 • Národný slovenský jazyk – vznik a vývin slovenského jazyka

  - formy slovenského jazyka: spisovná forma, štandardná forma, subštandardná forma, nárečová forma

 • Rozdiely medzi slovenčinou a češtinou


Slohov postupy
Slohové postupy

 • Informačný slohový postup – zákl. znaky, žánre

 • Opisný slohový postup – základné znaky, žánre

 • Rozprávací slohový postup – základné znaky, žánre

 • Výkladový/úvahový slohový postup – základné znaky, žánre


Jazykov t ly
Jazykové štýly

 • Hovorový štýl – základné znaky, žánre

 • Náučný štýl – základné znaky, žánre

 • Umelecký štýl – základné znaky, žánre

 • Administratívny štýl – základné znaky, žánre

 • Publicistický štýl – základné znaky, žánre

 • Rečnícky štýl – základné znaky, žánre


Autori a diela
Autori a diela

 • Hviezdoslav – poézia, lyrické cykly

 • H.Gavlovič: Valaská škola, S.Chalupka: Mor ho!, J.Botto: Smrť Jánošíkova

 • M.Kukučín : Keď báčik z Chochoľova umrie, J.G.Tajovský: Maco Mlieč

 • B. S. Timrava: Ťapákovci

 • FrancescoPetrarca: Spevník

 • A. Sládkovič: Marína

 • J. Kollár: Slávy dcera

 • W. Shakespeare: Hamlet; Jozef Gregor-Tajovský: Statky-zmätky

 • Ján Palárik: Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch ; Moliére: Lakomec


 • Milo Urban: JašekKutliak spod Bučinky; RomainRolland: Peter a Lucia

 • M. Kukučín: Dom v stráni; H. Balzac: Otec Goriot ; E. M. Remarque: Na západe nič nového

 • Ivan Krasko, Ján Kostra, Paul Verlaine

 • Ján Smrek, Rudolf Dilong

 • Rudolf Fabry, GuillaumeApollinaire

 • Miroslav Válek , Milan Rúfus

 • Martin Kukučín – Dom v stráni, Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak

 • Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia

 • Dušan Dušek

 • Alfonz Bednár – Kolíska, Ladislav Mňačko– Ako chutí moc, Jerome D. Salinger– Kto chytá v žite

 • Dominik Tatarka– Démon súhlasu, Rudolf Sloboda, Dušan Mitana, Dušan Dušek,UmbertoEco, V. Nabokov


 • Sofokles – Antigona, William Shakespeare – Hamlet, Ivan Bukovčan – Kým kohút nezaspieva

 • Vergilius – Aeneis, Ovidius– prehľad tvorby, Horacius - prehľad tvorby

 • Konštantín a Metod

 • FrancescoPetrarca– (Spevník), DanteAlighieri– Božská komédia

 • HugolínGavlovič– Valaská škola mravúv stodola

 • J. Kollár, J. Hollý

 • G. G. Byron, J. W. Goethe

 • V. Hugo, K. H. Mácha, A. Puškin

 • štúrovci

 • J.Kalinčiak, J.M. Hurban

 • L.N Tolstoj,F.M. Dostojevskij,H. deBalzac,G. deMaupassant, E. Zola

 • S.H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. Kukučín, B.S.Timrava, J.G. Tajovský, T. Vansová


 • P. Verlaine, J. Rimbaud

 • I. Krasko, V. Roy

 • M. Urban, Ľ. Ondrejov, D. Chrobák, M. Figuli, F. Švantner

 • I. Stodola, J. Barč - Ivan

 • E.M. Remarque, W. Saroyan

 • A. Solženicyn, B. Pasternak

 • J.P.Sartre, A. Moravia, A. Camus

 • J. Kerouac, V. Nabokov

 • J. Heller

 • T. Williams, S. Beckett

 • D. Tatarka, V. Mináč, F. Hečko

 • M. Lasica, J. Satinský, S. Štepka


ad