บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบกลิ้ง ( Rotational and rolling motion) - PowerPoint PPT Presentation

 6
Download
1 / 56

  • 211 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบกลิ้ง ( Rotational and rolling motion). ตัวอย่างที่ 6.1 Rotating wheel วงล้ออันหนึ่งมีการหมุนด้วยความเร่งเชิงมุมคงที่เท่ากับ 3.5 rad/s 2 ถ้าอัตราเร็วเชิงมุม ของวงล้อคือ 2.00 rad/s ณ เวลา t i = 0 จงหาว่า

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุนและแบบกลิ้ง ( Rotational and rolling motion)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6 rotational and rolling motion

6

( Rotational and rolling motion)


6 rotational and rolling motion

6.1 Rotating wheel

3.5 rad/s2

2.00 rad/s ti = 0

(a) . t = 2 s

(b) . t = 2 s

(a)


6 rotational and rolling motion

(b)


6 rotational and rolling motion

10.2 CD player

CD CD

CD

CD

1.3 m/s

6.6 A compact disk


6 rotational and rolling motion

(a) track

r = 23 mm track r = 58 mm

6.10

track

=


6 rotational and rolling motion

track

=


6 rotational and rolling motion

(b) CD 77 33

a t

(angular position ) qi = 0

qf 6.3


6 rotational and rolling motion

(c ) track 4473 s

track


6 rotational and rolling motion

6.3 The oxygen molecule

O2 xy Z

2.66 x 10-26 kg d = 1.21x 10-10 (

)

(a) z

Z d/2


6 rotational and rolling motion

(b) Z 4.60 x 1012

6.16


6 rotational and rolling motion

6.3 Four rotating masses

4 xy 6.8

6.8 4


6 rotational and rolling motion

(a) y w

m y Iy

( ri = 0 m y) 6.15

y


6 rotational and rolling motion

m

y

x x

(b) xy O ( z )

ri 6.15


6 rotational and rolling motion

(a) (b)

(b)

xy

(a) (b)

y z


6 rotational and rolling motion

6.5 Uniform hoop

M R

6.9

6.9 dm

O


6 rotational and rolling motion

dm r = R 6.17

z O

M

R


6 rotational and rolling motion

6.6 Uniform rigid rod

L M

6.10 ( y)

6.10 L

y

y/


6 rotational and rolling motion

dx dm l dx

dm 6.17 r = x


6 rotational and rolling motion

6.7 Uniform solid cylinder

R M L

( z ) 6.11

6.11 I z

r dr L 6.11 dV

r

6.17


6 rotational and rolling motion

r

(1)

L


6 rotational and rolling motion

6.8

M L 6.10

( y/ 6.10)

6.10 D = L/2

Question x =L/4


6 rotational and rolling motion

6.9 The net torque on a cylinder

6.14

R1

R2

(a) ( z )

6.14 z

O R1

R2


6 rotational and rolling motion

(

) (

)

R1 > R2


6 rotational and rolling motion

6.11

6.5

K= 0

( 6.2) 6.27


6 rotational and rolling motion

x


6 rotational and rolling motion

, ,

vCM aCM


6 rotational and rolling motion

6.12

6.11

6.22

6.22


6 rotational and rolling motion

(1)

x

n Mg

f

fR


6 rotational and rolling motion

(2)

(2) (1)

6.11

a


6 rotational and rolling motion

6.4

xy r 6.11

6.27

r O


6 rotational and rolling motion

(a) O v

(

)

xy

xy


6 rotational and rolling motion

Question

1500 kg 40 m/s 50 m


6 rotational and rolling motion

6.15

6 kg 12 cm

10 /s 6.29

6.29 z

z

z


6 rotational and rolling motion

6.2


6 rotational and rolling motion

6.16

M l

6.30 m1 m2

6.30


6 rotational and rolling motion

a)

10.2

O


6 rotational and rolling motion

b)

m1 = m2 (vertical position)

q

m1g

m2g


6 rotational and rolling motion

O

m1 > m2 m1 < m2

a I (a)

a (vertical position) a

(horizontal position)

Question

m1 > m2 q w


6 rotational and rolling motion

6.17 2

m1 m2

6.31 R I

6.31 m1

m2


6 rotational and rolling motion

v

(1)

m2g m2g

m1g m1gR

R

(1) 6.44


6 rotational and rolling motion

(2)

dv/dt = a


6 rotational and rolling motion

11.8

30

supernova

3 km

(1) (2)

(3)


6 rotational and rolling motion

T TI Tf

I

r2 6.48

4 1


6 rotational and rolling motion

11.9 (the Merry-Go-Round)

11.6 M = 100 kg R = 2.0 m 60 kg

2.0 rad/s

r = 0.50 m

6.32


6 rotational and rolling motion

IP

IS m

r < R

R Ipf


6 rotational and rolling motion


6 rotational and rolling motion

11.10

11.17

()

180o

6.33


6 rotational and rolling motion


6 rotational and rolling motion

()


6 rotational and rolling motion

6

1. 30 /s 60

(a)

(b)

(a)

(b)


6 rotational and rolling motion

2. 7 s

6 /s

(a)

(b)

(a)


6 rotational and rolling motion

(b)

3 6 kg 40 cm 300 /min


6 rotational and rolling motion

4. I1 w1

I2

=


6 rotational and rolling motion

5. 4 kg 0.1 m

4 m/s

6. 3 kg 2.0 m

6.0 rad /s


6 rotational and rolling motion

1. http://www.lehigh.edu/~jcl3/lecture.html

2. http://www.pas.rochester.edu/~tipton/p121-1n.pdf

3. http://www.udayton.edu/~amophys/125/fift/fift.html

4. http://www.rockpile.phys.virginia.edu/arcoo/arch16.pdf

5. http://www.webcomposer.pace.edu/moremland/hs-physics/hs-phys-lec8.html

6. http://www.phy.mtu.edu/~kjmorgan/lecture/serway9.pdf


  • Login