Ulazno izlazni ure aji
Download
1 / 26

Ulazno-izlazni ure đaji - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Ulazno-izlazni ure đaji. Marijana Jovanović Nevena Stoiljković. Ulazni uređaji služe za unos podataka u računar. U ulazne uređaje se ubrajaju: tastatura, miš , mikrofon, skener, kamera, CD-ROM, DVD, hard disk. .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ulazno-izlazni ure đaji' - talbot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ulazno izlazni ure aji

Ulazno-izlazni uređaji

Marijana Jovanović

Nevena Stoiljković


 • Ulazni uređaji služe za unos podataka u računar. U ulazne uređaje se ubrajaju: tastatura, miš , mikrofon, skener, kamera, CD-ROM, DVD, hard disk..

 • Izlazni uređaji služe za prikazivanje, štampanje, pamćenje, razmenu i emitovanje podataka iz računara. Izlazni uređaji su: monitor, štampač, projektor, zvučnici, CD-ROM, DVD, hard disk.

 • Neki uređaji su ujedno ulazni i izlazni,pa ih zovemo “Ulazno-izlazni”uređaji.To su: modemi, mrežna kartica, zvučna kartica, flash memorija, USB port, monitor osetljiv na dodir (touch screen).Tastatura
Tastatura

 • Tastatura je periferni uređaj računarskog sistema, napravljen po ugledu na pisaću mašinu.

 • Služi za unos teksta, brojeva i znakova, ali i za kontrolu operacija koje računar izvršava.


Priključuje se u PS/2 ulaz ili USB na zadnjoj stani kućišta.

Iako današnje tastature sadrže 104 tipke, one mogu izvesti mnogo više znakova i funkcija kombinovanjem tipki CTRL, ALT, SHIFT tipkama.


Tasteri
Tasteri kućišta.

 • Tasteri se dele u pet grupa:

 • 1.Alfa-numerički;

 • 2.Numerički;

 • 3.Funkcijski;

 • 4.Pomoćni funkcijski;

 • 5.Kursovski.


Miš kućišta.

 • Miš je ulazni uređaj koji očitava pokrete koje korisnik pravi i pretvara ih u signal koji se šalje računaru.


Podela
Podela kućišta.:

1.Mehanički-sa kuglom, retko se koristi;

2.Optički-najrasprostranjeniji;

3.Bežični:

a) IC- infra crveni miš;

b) Bluetooth miš;

4.Laserski.


Mikrofon
Mikrofon kućišta.

 • Mikrofon je elektronski uređaj koji pretvara zvuk u električni signal. Oni se povezuju odgovarajućim kablom na obeležene konektore na zadnjoj strani kućišta.


Skener
Skener kućišta.

 • Skener je ulazni uređaj koji snima neku fizičku sliku kao što je fotografija, tekst, rukopis i pretvara u digitalni fajl.

 • Svi standardni skeneri prepoznaju boje.


Kamera
Kamera kućišta.

 • Kameraje ulazni uređaji koji fotografiju, pokretnu sliku ili audio-vizuelni zapis unosi u računar.

Digitala kamera je kvalitetniji uređaj koji može pokretnu

Web kamera je vrsta video kamere koja se direktno spaja

na računar zbog prenošenja video signala preko interneta.

sliku i zvuk da unese u računar.


Izlazni ure aji
Izlazni uređaji kućišta.


Monitor
Monitor kućišta.

 • Monitor je izlazni uređaj koji prikazuje računarske signale kao sliku koju korisnik vidi. Monitor je osnovni uređaj bez kojeg bi računar bio skoro neupotrebljiv.

 • Podela monitora:

  1.Monitor s katodnom cevi (CRT monitor)

  2. Monitor s tekućim kristalima  (LCD monitor)

  3. Monitor s plazma zaslonom  


Tampa
Štampač kućišta.

 • Štampač je uređaj pomoću koga se binarna kodna informacija iz računara prenosi na papir u obliku prilagođenom korisniku.Mogu biti laserski i matrični.


Projektor
Projektor kućišta.

 • Projektor je izlazni uređaj koji prikazuje sliku sa računara na zid ili platno. Povezuju se obično na video karticu računara isto kao i monitor.


Zvu nici
Zvučnici kućišta.

 • Računarski ili multimedijalni zvučnici su zvučnici sa priključkom koji se uključuje na zvučnu karticu.Modem
Modem kućišta.

 • Modem je uređaj koji omogućuje povezivanje računara na većim udaljenostima TK linijama.Brzina može biti 2400, 4800, 9600.

 • Modemi mogu biti: eksterni i interni.

 • Eksterni modem je poseban uređaj koji se povezuje sa računarom.

 • Interni modem se ugrađuje u kućište računara kao posebna kartica.


Mre na kartica
Mrežna kartica kućišta.

 • Mrežna kartica je ulazno-izlazni uređaj koji omogućava razmenu podataka između računara. Postoje razni tipovi mrežnih kartica zavisno od tipa prenosnog medijuma i od brzine protoka. Standard mrežne kartice od 10, 100 i 1000 Mbps. Mrežne katice mogu biti ugrađene u matičnu pločuili naknadno ugrađene.


Zvu na kartica
Zvučna kartica kućišta.

 • Zvučna kartica je elektronski uređaj kojiobrađuje zvučne signale. Dva glavna dela zvučne kartice koji obavljaju ove poslove su digitalno-analogni pretvarač (D/A convertor) i analogno-digitalni pretvarač (A/D convertor).

Ona se spaja na matičnu ploču ili je njen sastavni deo (integrisana).


Flash memorija
Flash memorija kućišta.

 • Flash memorija je poseban uređaj koji se najčešće priključuje na USB pa se često zove i USB memorija. Ima prosečan kapacitet memorije od 128 MB do 2 i više GB.

 • Po svojoj konstrukciji vrlo je slična RAM memoriji samo što se na njoj podaci trajno pamte. Malih je dimenzija i velike brzine pisanja i čitanja pa ima sve veću primenu i najčešći je način prenosa podataka između računara.


Touch screen
Touch screen kućišta.

 • Monitor osetljiv na dodir (touch screen) se koristi umesto nekog drugog uređaja (najčešće tastature ili miša) za upravljanje računarom.


Grafi ka kartica
Grafička kartica kućišta.

 • Grafička ili video karticaje elektronski sklop koji obrađuje sliku odnosno grafiku koja će biti prikazana na monitoru.


Hard disk
Hard disk kućišta.

 • Hard disk ili tvrdi disk je magnetni uređaj sa kojeg mogu da se čitaju i na kojem mogu da se upisuju podaci. HDD je mnogo puta sporiji od RAM memorije, ali i većeg kapaciteta.

On je najčešće fiksiran u računaru i služi kao osnovni spoljašnji memorijski uređaj za trajno

čuvanje podataka.


Cd rom
CD-ROM kućišta.

 • CD-ROM ili CDR je optički uređaj za čitanje CD medija. CD-ovi služe za trajno pamćenje i prenos podataka. Kapacitet CD diska je oko 700 MB. Na CD-u se pored binarnih podataka može nalaziti i audio zapis (muzika) Postoje 3 vrste CD uređaja i medija:

 • mediji koji su samo za čitanje;

 • mediji sa oznakom R na koje možete podatke jedanput upisati i više puta čitati;

 • mediji sa oznakom RW na koje možete više puta podatke zapisati i čitati.


DVD kućišta.

 • DVD uređaj služi za čitanje sadržaja koji se nalaze na DVD disku. DVD disk je optički prenosni disk koji se može koristiti za smeštanje podataka, uključujući filmove sa visokim video i audio kvalitetom. DVD spolja izgleda kao i CD, ali se na njega može upisati mnogo više podataka (od 4.7 do 8.5 GB).


ad