Povodne prieskum horn du okolie a a medzin rodn projekt na a spolo n vec
Download
1 / 23

Povodne - Prieskum Hornádu-okolie Čaňa Medzin árodný projekt „Naša spoločná vec“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Povodne - Prieskum Hornádu-okolie Čaňa Medzin árodný projekt „Naša spoločná vec“. Voda. základ všetkého živého bez vody si nevieme predstaviť život na našej planéte živel, ktorý poznačí naše životy Našu krajinu zasiahli rozsiahle povodne. Prečo boli povodne? Čo ich spôsobuje?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Povodne - Prieskum Hornádu-okolie Čaňa Medzin árodný projekt „Naša spoločná vec“

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Povodne - Prieskum Hornádu-okolie ČaňaMedzinárodný projekt „Naša spoločná vec“


Voda

 • základ všetkého živého

 • bez vody si nevieme predstaviť život na našej planéte

 • živel, ktorý poznačí naše životy

  Našu krajinu zasiahli rozsiahle povodne


Prečo boli povodne?Čo ich spôsobuje?

Dá sa im zabrániť?

Ako to poznačilo miestne obyvateľstvo?

Ako môžeme pomôcť my - študenti odboru Životné prostredie?


Obsah

 • Návrh akcie - prieskum

 • Charakteristika ekologického problému –povodne

 • Povodne - znečistenie Hornádu a jeho okolia

 • Situácia v postihnutých oblastiach tesne po povodniach

 • Príčiny vzniku povodní v oblasti Hornádu

 • Návrhy na riešenie problému

 • Prínosy prevedenej akcie

 • Výnimočnosť projektu


1. Návrh akcie - prieskum

- uskutočnenie prieskumu v obciach postihnutých povodňami

 • postihnuté oblasti v okolí Hornádu – Čaňa, Nižná Myšľa, Gyňov

 • cieľ prieskumu : zistenie dopadov po povodniach na miestne obyvateľstvo

 • forma prieskumu : anketa

  - vyhodnotenie prieskumu pomocou tabuliek a grafov


2. Charakteristika ekologického problému –povodne

 • Čo je povodeň?- prechodné zaplavenie okolia vodného toku spôsobené stúpnutím vodnej hladiny nad brehy- za povodne sa považujú hlavne javy, pri ktorých úroveň toku vystúpi do takej úrovne, ktorú možno považovať za celospoločensky nebezpečnú- je to spravidla prírodná katastrofa, ku ktorej dochádza vplyvom náhlych alebo neočakávaných zmien v meteorologickej situácii


3. Povodne - znečistenie Hornádu a jeho okolia

 • Niekoľko ľudí  museli evakuovať z obce Nižná Myšľa a v obci Čaňa vyhnal Hornád ľudí z domovov


 • Zlá situácia v obci Čaňa na Hornáde, vysoká hladina spodnej

 • vody

 • Hornád neustupuje

 • Voda je v uliciach i domoch, obyvatelia pracujú na

 • pieskovaní a spevňovaní hrádzí


Futbalový štadión v Čani


 • Obmedzenia stále ostávajú kvôli záplavám a zosuvom pôdy

 • V niektorých obciach je veľmi vážna situácia


 • Statici a geológovia robia ďalšie skúmania a až ich

 • záverečný posudok ukáže, čo bude ďalej

 • Jedinou teóriou príčiny mimoriadnej udalosti bolo

 • silne podmáčanie kopca po dlhotrvajúcich dažďoch


4. Situácia v postihnutých oblastiach tesne po povodniach

 • mesto (štát ) ponúkol najviac postihnutným rodinám možnosť presťahovať sa do unimobuniek


4. Situácia v postihnutých oblastiach tesne po povodniach

 • Počas týždňovej distribúcie od 3. do 11. augusta odovzdali 360-rodinám zo 14-miest a obcí na východnom Slovensku , medzi nimi aj Čaňa , Nižná Myšľa a Gyňov 530 elektrospotrebičov v hodnote zbierky 154 859 eur, z ktorej 16 839 eur tvorí príspevok zamestnancov


5. Príčiny vzniku povodní

 • V niektorých oblastiach mikroregiónu Hornád často v letných mesiacoch hrozia povodne - veľkým problémom zostáva myslenie miestnych obyvateľov, pre ktorých nemá žiadny význam ekológia -ohľaduplnosť k životnému prostrediu.- nie sú totiž schopní odhadnúť všetky následky ich počínania, preto „obyčajné“ vypálenie lesa k zisku poľa pre nich nie je problémová záležitosť


5. Príčiny vzniku povodní

 • znečistené brehy riek

  - pozdĺž rieky Hornád sa vyskytuje veľa lokalít, kde sa nachádzajú ilegálne skládky materiálov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu spodnej aj povrchovej vody - niektoré sú malé, iné väčšie a toxicita, resp. potenciálna toxicita týchto skládok sa rôzni


5. Príčiny vzniku povodní

 • presakovanie podzemnej vody na povrch - ťaženie piesku z dna


6. Návrhy na riešenie problému

 • uskutočniť prieskum v postihnutej oblasti, v ktorom sa oboznámia a vyjadria svoj názor miestni obyvatelia na problémy, ktoré sme poukázali v predchádzajúcej časti a ktoré sa ich priamo týkajú

 • neskôr uskutočniť vyhodnotenie tejto ankety pomocou tabuliek a grafov a uverejniť jej výsledky


6. Návrhy na riešenie problému

 • taktiež by sme skúsili našu akciu predstaviť pomocou vedenia obce:

 • požiadať o uverejnenie v miestnych novinách

 • prostredníctvom propagácie formou internetu na školskej webovej stránke


6. Návrhy na riešenie problému

 • skôr odlesnené, dnes už nevyužívané plochy by mohli byť znovu zalesnené k čomu by taktiež mohlo pomôcť obyvateľstvo – pomôcť pri výsadbe stromčekov a čistenia okolia od odpadkov

 • v spolupráci s miestnym úradom v Čani by sme sa mohli spolupodieľať na realizácii protipovodňových opatrení

 • pomoc miestnemu úradu oboznamovať miestne obyvateľstvo s protipovodňovými opatreniami, s tým čo by bolo pre tento okres výhodnejšie a lepšie z ekologického hľadiska


7. Prínosy prevedenej akcie

 • oboznámenie obyvateľstva s protipovodňovými projektmi - výstavba stien a bariér (mohli by sa získať sponzori alebo čerpať financie z eurofondov )

 • občania by sa mohli podieľať na čistení brehu riek celoročne

 • prínosom pre nás pri organizovaní tejto akcie je získaní skúseností a zručností ktoré využijeme v ďalšom našom štúdiu

 • výsledky ankety vo forme tabuliek a grafov

 • fotodokumentácia a videá z našich činností


8.Výnimočnosť projektu

 • Voľba témy projektu bola vybraná na základe vlastných skúseností – povodne v Čani sme zažili na vlastnej koži( naše bydlisko )

 • Poznanie miestneho obyvateľstva - väčšia ochota zúčastniť sa našej ankety

 • Predpokladáme že danej problematike sa budeme venovať aj naďalej keďže sme študentmi odboru životného prostredia

 • Nadviazanie spolupráce študentov s miestnym úradom v Čani


Ďakujeme za pozornosť 

Akčný plán a prezentáciu pripravili prváčky odboru Životné prostredie:

Slávka Vašková

Lenka Zbojovská

Dominika Schubertová

pod vedením Ing. Aleny Jurčíkovej

Stredná priemyselná škola, Komenského 2 Košice


ad
 • Login