Studji Socjali
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

By: David Sultana Luke Attard PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Studji Socjali. By: David Sultana Luke Attard Marvic Attard Andrew Attard Andrew Grima. Xoghol. Ix-xoghol Ghalfejn nahdmu?

Download Presentation

By: David Sultana Luke Attard

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


By david sultana luke attard

Studji Socjali

By:David Sultana

Luke Attard

Marvic Attard

Andrew Attard

Andrew Grima


By david sultana luke attard

Xoghol

 • Ix-xoghol

 • Ghalfejn nahdmu?

 • Ix-xoghol volontarju

 • Il-hin hieles

 • Interviews

 • Il-Qghad

 • Trade Unions


By david sultana luke attard

Ix-Xoghol

Ix-xoghol hu attivita’ li generalment issir ‘il boghod mid-dar ghal perjodu ta’ hin.


By david sultana luke attard

Ghalfejn nahdmu?

In-nies jahdmu biex jaqilghu l-ghejxien ghal-familja u jixtru n-necessitajiet bazici ghll-hajja.


By david sultana luke attard

Ix-Xoghol

Volontarju

Dan huwa xoghol li jaghmluh in-nies bhal qassisin u nisa tad-dar. Dan ix-xoghol, in-nies ma jithallsux.


By david sultana luke attard

Il-hin hieles

Il-hin hieles irridu nuzawh tajjeb ghax dan hu ftit hin ta’ mistrieh mix-xoghol. F’dan il-hin nistghu nghadduh mal-familja u mal-hbieb.


By david sultana luke attard

Interviews

Interviews jghinuk biex issib xoghol. Fl-interviews ghandek dejjem tmur pulit u iggib ruhek sew.


By david sultana luke attard

Il-Qghad

Il-Qghad huwa meta jkun hawn nuqqas ta’ xoghol ghal min jixtieq jahdem.


By david sultana luke attard

Trade Unions

L-ghan tat-Trade Union huwa li l-haddiem taghha jassigura li jiehu dak li hu tieghu bi dritt.


By david sultana luke attard

The End


 • Login