Musikk som verktøy i den daglige omsorg - PowerPoint PPT Presentation

Musikk som verkt y i den daglige omsorg
Download
1 / 17

 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Musikk som verktøy i den daglige omsorg. Kulturøyne på eldreomsorgen. Drammen kommune Kultur for eldre systematisk tilrettelagt. Bakgrunn. Politisk vedtak juni 2005 Kultur ved Drammen kulturskole i samarbeid med Pleie- og omsorg Modell etter Den kulturelle skolesekken. Kulturoasen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Musikk som verktøy i den daglige omsorg

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

Musikk som verktøy i den daglige omsorg


Kultur yne p eldreomsorgen

Kulturøyne på eldreomsorgen

Drammen kommune

Kultur for eldre systematisk tilrettelagt


Bakgrunn

Bakgrunn

 • Politisk vedtak juni 2005

 • Kultur ved Drammen kulturskole i samarbeid med Pleie- og omsorg

 • Modell etter Den kulturelle skolesekken


Kulturoasen

Kulturoasen


Kompetanseheving

Kompetanseheving

 • Kirkens bymisjon

 • Anders Rogg

 • Audun Myskja


Stortingsmelding nr 25

Stortingsmelding nr. 25

Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer.

(s. 19) ”Kulturtiltak og tilgjenglighet er et svært viktig element i en helhetlig omsorgstjeneste.


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

Hvordan kan systematisk bruk av musikk og kultur ha betydning for mennesker med demenssykdom som bor på institusjon?


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

 • Helsepersonell har en inngående kompetanse om beboeren

 • En individuell plan på hver beboer basert på musikk og kultur foretrukket av beboeren selv

 • Pårørende som en ressurs

 • Ansvarliggjøring av ressurspleiere og delegering av oppgaver


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

 • Preferanselister

 • Individuelle musikkaktiviteter dokumentert i sykepleiejournal

 • Aktivitetsplan


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

 • Stell- og omsorgssituasjon

 • Individuelle stunder

 • Musikkgruppe

 • Bevegelse til musikk


Ukesplan

Ukesplan


Musikkstund

Musikkstund

 • Skape gjenkjennelighet og trygg ramme

 • Lage et program for hver stund, eller bruke ferdig mal

 • Begynne med samme stykke

 • Blanding av musikkgenre, rolig og rask musikk, avslappende og aktiverende musikk

 • Blanding av lytting, nynning, allsang, noe rytmeinstrumenter, noe bevegelse


Musikkprogram gruppesamling

Musikkprogram gruppesamling


Systematikk og struktur

Systematikk og struktur

Egen musikkperm (knall farge)

Ansvarliggjøring av oppgaver

Faste rutiner


Musikk som verkt y i den daglige omsorg

 • Systematikk og gode rutiner er viktig for mennesker med demens

 • Faste aktiviteter som gjentas på samme dager og tidspunkt vil kunne bidra til en opplevelse av gjenkjenning, trygghet, trivsel


 • Login