g mnaasiumi ettev tlus ja majandus ppe koondkonspekt kordamiseks
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe koondkonspekt kordamiseks

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 104

Gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe koondkonspekt kordamiseks - PowerPoint PPT Presentation


 • 374 Views
 • Uploaded on

Gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe koondkonspekt kordamiseks. Kristi Suppi. Majandusteadus …. … on sotsiaalteadus, mis uurib toodete ja teenuste tootmist, jagunemist ja tarbimist Majandusteadus hõlmab väga erinevaid uurimisvaldkondi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Gümnaasiumi ettevõtlus- ja majandusõppe koondkonspekt kordamiseks' - susan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
majandusteadus
Majandusteadus …
 • … on sotsiaalteadus, mis uurib toodete ja teenuste tootmist, jagunemist ja tarbimist
 • Majandusteadus hõlmab väga erinevaid uurimisvaldkondi
 • Kõige kitsamas mõttes koosneb majandusteadus mikroökonoomikast ja makroökonoomikast
slide3
Ressursid
 • Põhiprobleem
 • NAPPUS
 • Põhiküsimused
 • MIDA? KUIDAS? KELLELE?
 • Alternatiivkulu
 • LOOBUMISE HIND
slide4
Piirprintsiip - majandusteooria põhiprintsiip, millest lähtudes huvitutakse mitte niivõrd tarbitud ja toodetud hüviste ühikutest kokku, kuivõrd viimasest tarbitavast ühikust saadud kasulikkusest (piirkasulikkus) ning viimasest toodetud ühikust(piirprodukt)
 • Kasumimotiiv – soov teenida kasumit
 • Tootmisvõimaluste kõver
piirkasulikkus
Piirkasulikkus …
 • … on igast järgmisest ostuühikust saadav lisakasulikkus majapidamisele
 • Piirkasulikkuskõver on kahanev (langev), sest igast järgmisest ühikust saadav kasulikkus on väiksem kui oli eelmine - näiteks iga järgnev klaas vett vähendab janu järjest vähem
 • Tarbijad ostavad nii palju teatud toodet/teenust kui palju on neile optimaalselt kasulik või vajalik
k simus
Küsimus
 • Majanduse põhiidee?
 • Piiratud ressursid

Toornafta kogused maailma põues on piiratud ja uute leiukohtade arv väheneb

majanduss steemiks
Majandussüsteemiks …
 • … nimetatakse korda (ehk reegleid) ja seoseid, kuidas toimub ressursside jaotamine ning suhtlus majandussubjektide vahel
 • Majandussüsteeme on peamiselt neli, mida saab iseloomustada kahe parameetri abil - omandi (kellele kuuluvad varad?) ja planeerimise (kes kehtestab majandusreeglid)
majanduss steemid
Majandussüsteemid
 • Tavamajandus - vanim majandussüsteem, kogu majandus on üles ehitatud    tavadele ja traditsioonidele - naturaalmajapidamine
slide9
Plaanimajandus ehk käsumajandus – riik kontrollib tootmisressursse, määrab hinna ja hüviste jaotumise
slide10
Turumajandus - arenenud riikides valitsev, iseloomustab majandusvabadus, konkurents ning hinna kujunemine nõudmise-pakkumise suhte tulemusena
 • Segamajandus - lubab korraga tegutseda nii era- kui riigiomanduses olevatel ettevõtetel
slide11
Kapitalistlik turumajandus – baseerub eraomandil ja planeerimine on detsentraliseeritud ehk turg reguleerib ressursside jaotuse kujunemist ise
 • Sotsialistlik plaanimajandus – omand on ühine ja planeerimine on tsentraalne
 • Majandussüsteemide väljakujunemist mõjutavad: riigikord, õigussüsteem, kultuuriline ja ajalooline taust, geograafiline asend jms
vaba turumajandus
Vaba turumajandus
 • … (ehk laissez-faire) on üks kapitalistliku turumajanduse reaaltüüpidest
 • Vaba turumajandust iseloomustab riigi minimaalne sekkumine - tagab ainult üldised raamitingimused (nt seadused) ja lisaks võib pakkuda ka avalikke hüviseid
 • Adam Smith (1723-1790) nimetas sellist iseeneslikku majanduse toimimist turu abil „nähtamatuks käeks“
vaba ettev tluse ehk turumajanduse alused
Vaba ettevõtluse ehk turumajanduse alused
 • Eraomand
 • Spetsialiseerumine
 • Vabatahtlik vahetus
 • Hinnasüsteem
 • Turukonkurents
 • Ettevõtlikkus
k simus1
Küsimus
 • Mis on kasumimotiivi põhiroll?
 • Ergutada müüjad tootma seda, mida ostjad soovivad

Kasum on üks põhinäitajaid, mis

peegeldab ettevõtte töö tõhusust  

majandussubjektid
Majandussubjektid …

… on kõik majandussüsteemis osalevad elemendid, neid on enamasti kolm:

 • Ettevõtted - kõik, kes pakuvad kaupu müügiks
 • Majapidamised - perekond või inimestekogum, kellel on ühine eelarve, mille eest ostetakse ühiselt kaupu ehk hüviseid
 • Riik - osaleb majandusringluses tavaliselt reguleerija rollis, kuid on ka müüja/ostja rollis
turumajanduss steemi eesm rgid
Turumajandussüsteemi eesmärgid
 • Täielik tööhõive – võimalus tööd teha
 • Majandusareng – elatustaseme tõus
 • Hindade stabiilsus
 • Majandusvabadus – valik teenida, kulutada
 • Sotsiaalsed tagatised - toetused
 • Õiglus – erapooletu suhtumine, võrdsed võimalused
 • Tõhusus – võime piiratud ressursside juures võimalikult palju toota
turg on
Turg on …
 • … majandusteaduses kasutusel olev abstraktne mõiste - kujuteldav koht, kus kohtuvad omavahel majandussubjektid - pakkujad (müüjad) ja nõudjad (ostjad), toimub ressursside ja kaupade ost/müük, kujunevad hinnad, palgad, müügikogused, intress jms
 • Kaupade/teenuste turul on pakkujateks enamasti ettevõtted ja ostjateks majapidamised
 • Ressursside turul on pakkujateks nt majapidamised (tööjõud) ja ostjateks ettevõtted (hinnaks on töötasu)
n udlus
Nõudlus …
 • … on tarbijate osta soovitud teenuste/toodete kogused teatud ajahetkel ja teatud koguses (D = demand)
n udlusseadus
Nõudlusseadus
 • Kui kõik ülejäänud tingimused on samad, siis ostavad inimesed madalama hinnaga rohkem kaupu ja teenuseid kui kõrge hinnaga

Nõudlust mõjutavad

 • Asenduskaubad
 • Täiendkaubad (sidustooted)
n udluse elastsus
Nõudluse elastsus
 • Mida järsema tõusuga on nõudlusgraafik, seda vähem muutub tarbimiskogus hinna tõustes või langedes ja vastupidi – mida lamedam on graafik, seda rohkem muutub tarbitav kogus hinna muutudes
n ited
Näited
 • Kui asendustoode on odavam - siis suureneb asendustoote nõudlus
 • Kui tervislik toitumine on moes – suureneb tervisliku toidu nõudlus
 • Kui sidustoodete hind tõuseb – väheneb nõudlus
 • Kui šokolaadi hind langeb – nõudlus suureneb
 • Kui mandariini saak on hävinud, nende hind tõuseb – siis nõudlus väheneb, sest inimesed saavad sama raha eest vähem osta
 • Sõiduvahendite nõudlus väheneb, kui kütuse hind tõuseb – tulusid jääb vähemaks
pakkumine
Pakkumine …
 • … on tootjate poolt oma võimaluste piires müüa soovitud kogused erineva hinnataseme korral, teatud kindlal ajahetkel (S = supply)
pakkumise hinnaelastsus
Pakkumise hinnaelastsus …
 • … näitab seda, kui palju hinna muutudes muutub tarbitav või toodetav kogus
 • Kui kogus muutub suhteliselt palju, siis on pakkumine/nõudlus hinnaelastne ja vastupidi
pakkumise elastsus
Pakkumise elastsus
 • Mida järsema tõusuga on graafik, seda vähem muutub pakutav kogus hinna muutmisel ja vastupidi – mida lamedam on graafik, seda rohkem muutub toodetav kogus hinna muutmisel
pakkumine s ltub
Pakkumine sõltub …
 • … sellest, milline on piirtulu (marginal utility – MU) ja piirkulu (marginal cost – MC)
 • Kui piirtulu > piirkulu, siis ettevõte teenib kasumit
 • Kui piirtulu = piirkulu, siis tulud ja kulud katavad teineteist ehk kasum/kahjum on 0 - tasuvuspunkt
 • Kui piirtulu < piirkulu, siis teenib ettevõte kahjumit
turu tasakaal ja turuhind
Turu tasakaal ja turuhind
 • Turu hind ehk tasakaaluhind
 • Defitsiit
 • Ülejääk
 • Turuhinna rollid: nad annavad informatsiooni, neil on normiv toime (jaotamine hinnasüsteemi järgi) ja nad motiveerivad
n iteid n udlusk vera paremale nihkumise m juritest
Näiteid nõudluskõvera paremale nihkumise mõjuritest
 • Tarbijatel sissetulekud suurenevad
 • Teiste hüviste hinnad alanevad
 • Tarbijate eelistused muutuvad
 • ...
n iteid pakkumisk vera paremale nihkumise m juritest
Näiteid pakkumiskõvera paremale nihkumise mõjuritest
 • Uute ettevõtete lisandumine
 • Tootmistegurite hinnad alanevad
 • Tehnoloogia edasiarenemine
 • ...
abraham harold maslow 1908 1970
Abraham Harold Maslow (1908-1970)
 • Tema vanemad olid vene päritolu juudid, kes põgenesid Ameerikasse
 • Maslow õppis algul juurat, seejärel asus aga õppima psühholoogiat ning sai oma kolm akadeemilist kraadi: BA, MA ja ka PhD psühholoogias
 • Maslow vajaduste teooria on eriti tuntud ja populaarne majandusteadlaste hulgas, psühholoogias käsitletakse seda ühe motivatsiooni teooriana
maslow teooria rakendusi majanduses
Maslow teooria rakendusi majanduses
 • Maslow teooriat rakendatakse reklaamipsühholoogias ja turunduses: reklaame koostatakse lähtudes sihtrühmast selle vajadustest
 • Apelleeritakse (mõjutatakse, suunatakse mõju) neile ostja tunnustele, mis on toote müügiks olulisemad
 • Näiteks kõrge saavutusvajadusega inimestele müüakse reklaami, milles peegeldub see, kuidas on võimalik antud toote abil oma saavutusvajadust rahuldada
tarbijad ja s stjad
Tarbijad ja säästjad
 • Tuluallikad –
 • töö, rikkus, rikkuse suurendamine säästes ja investeerides
 • Eelarve –
 • finantseesmärkide püstitamine, tulude hindamine, väljaminekute planeerimine
s stja roll
Säästja roll

Säästes tuleb arvestada:

 • Ohutusega – aktsiad, hoiused
 • Tulumääraga – intress
 • Likviidsusega
s stuv imalused
Säästuvõimalused
 • Säästu- või kogumishoius
 • Tähtajaline hoius
 • Investeerimishoius
 • Võlakirjad – laen, intress
 • Aktsiad – dividendid
 • Tuletisväärtpaber ehk derivaat – tõestab, et väärtpaberiomanikul on õigus või kohustus teisi väärtpabereid tulevikus kelleltki osta või müüa kindlal hulgal ja hinnaga
s stuv imalusi
Säästuvõimalusi
 • Kinnisvarainvesteeringud
 • Kunstiteosed, kollektsioneerimine
 • Vääriskivid, väärismetallid
 • Investeerimisfondid - pensionifondid
intressim r
Intressimäär
 • Intressimäär on % summast
 • Liitintress – arvutatakse põhisummalt ja sellele lisanduvate perioodide intressidelt, geomeetrilise jadana kasvav kapital
 • Lihtintress - kapitali kasv on ühtlane ehk lineaarne, aritmeetilise jadana
laenud
Laenud
 • SMS – laen - kiirlaen
 • Väikelaen - tarbimislaen
 • Kodulaen – eluasemelaen
 • Hüpoteeklaen ehk kodukapitalilaen
 • Liising
 • Järelmaks
 • Krediitkaart
 • Õppelaen
risk ja kindlustus
Risk ja kindlustus
 • Sundkindlustus – haigekassa, sotsiaalkindlustus, töötuskindlustus
 • Vabatahtlik kindlustus – kahjukindlustus, isikukindlustus, varakindlustus
 • Kindlustusmakse ehk kindlustuspreemia
 • Omavastutuse määr
tarbijakaitse tarbija igused
Tarbijakaitse – tarbija õigused
 • Põhivajaduste rahuldamine
 • Ohutus
 • Informatsioon
 • Haridus
 • Valikuvabadus
 • Esindatus
 • Kahjude hüvitamine
 • Keskkond
ettev tlus
Ettevõtlus
 • Füüsiline isik – inimene õigussubjektina
 • Juriidiline isik – eesmärgistatud organisatsioon
 • Ettevõte – üksus, mis kasutab tööjõudu ja töövahendeid mingite hüviste tootmiseks või teenuste osutamiseks
kuidas tekivad ideed
Kuidas tekivad ideed?
 • Generaatorid – pidevalt uued ideed
 • Arendajad – et vastaks paremini vajadustele
 • Jätkajad – juhtrolli ülevõtjad
 • Kopeerijad – oskavad märgata
 • Turustajad – müügimeetodite otsijad
 • Võimaluste otsijad – uurivad mida leiutatud
 • Võimaluste märkajad – mitte nurisejad
 • Elustiili ettevõtjad – oskus teha huvialast äri
v ike ja suurettev tlus
Väike- ja suurettevõtlus
 • Mikroettevõtted (alla 10 töötaja)
 • Väikeettevõtted (10 – 49)
 • Keskmise suurusega (50 – 249)
 • Suurettevõtted (üle 249 töötaja)

Nissani monteerimistehases Sunderlandis

Monteeriti 2011. aastal 480 485 autot,

2013.a. hakatakse tootma elektriautosid

Nissan Leaf

ettev tte vormid
Ettevõtte vormid
 • FIE (33%)
 • TÜ (alla 1%)
 • UÜ (alla 1%)
 • OÜ (66%) – 2500 eurot – osak 1 euro
 • AS (alla 1%) – 25000 eurot – aktsia 0,1 euro
ettev tete eriliigid
Ettevõtete eriliigid
 • Tulundusühistu – liikmete majandushuvide soodustamine - (põhikapital 2500 eurot)
 • MTÜ - (kindel liikmeskond)
 • SA - (liikmeskond puudub)
 • Frantsiisiettevõte –

tegutsemine tuntud

kaubamärgi all

TOP 10 frantsiisi

Entrepreneur.com andmetel:

Hampton Hotels

Subway (restoran)

7-Eleven (kauplused)

Servpro (puhastus)

Days Inn (hotell)

McDonald’s (restoran)

Denny’s (restoran)

H & R Block (nõustamine)

Pizza Hut (restoran)

Dunkin’ Donuts (kohvik)

ettev tte rahastamine
Ettevõtte rahastamine
 • Omavahendid
 • Käibekapitali laen – ühekordseks kaubapartii ostmiseks vms
 • Arvelduskrediit – võimalus minna miinusesse
 • Faktooring – ostjale esitatud arve müük pangale (tasumiseni annab pank 75-95%)
 • Lühiajalised võlakirjad – rahavajaduse katmiseks
v rtpaber aktsia v lakiri
Väärtpaber, aktsia, võlakiri
 • Väärtpaber – märge arvuti mälus omanikuks olemise või laenu andmise tõendamiseks
 • Lihtaktsia
 • Eelisaktsia
 • Võlakiri –tähtajal nimiväärtusega tagasiostmise kohustus, seni makstakse intressi
k simus2
Küsimus
 • Millised on töösuhteid reguleerivad seadused Eesti Vabariigis?
 • Töölepinguseadus, usaldusisikuseadus, kollektiivlepinguseadus
slide51
Börs …
 • … on organisatsioon, mis pakub aktsiate ja teiste väärtpaberite kauplemiseks tingimusi maakleritele ja kauplejatele
 • Börs pakub ka võimalust aktsiate emiteerimiseks ja muudeks finantstoiminguteks
 • Otseinvestor – esindatus juhtorganis
 • Portfelliinvestor – ostab, müüb
spekulandid b rsil
Spekulandid börsil
 • Härjad – ostavad aktsiaid lootes nende hinna peatsele tõusule, et kallimalt müüa
 • Karud – müüvad (laenuks võetud) aktsiaid eeldades nende hinna jätkuvat langust, et siis odavamalt tagasi osta
raamatupidamine
Raamatupidamine
 • Bilanss
 • Ettevõtte varade, võlgade, kohustuste ja omakapitali seis ühel ajahetkel
slide54
Kasumiaruanne
 • mõõdab teatud ajavahemikus teenitud tulusid ja sellega seotud kulusid
k simus3
Küsimus
 • Millal on firma saavutanud tasuvuspunkti?
 • Siis kui tema müügitulu on võrdne kuludega
 • Mis on kasumi roll?
 • Tagab riskimotiivi, tasu efektiivsuse eest, soodustab toodete / teenuste tootmist
tootmine
Tootmine
 • Tootlikkus – väärtuste hulk, mida töötaja on teatud ajavahemikus suuteline tootma
 • Töötajate teadmised ja oskused
 • Tootmisvahendite hulk ja kvaliteet
 • Tehnoloogilised muutused
 • Juhtimise kvaliteet
tootlikkus
Tootlikkus
 • Tootlikkus ehk tööviljakus = toodangu hulk ajaühikus inimese kohta
 • Mida tootlikum on riigis ettevõtlus, seda suurem on SKP
tootlikkus1
Tootlikkus
 • Muutuvkulud
 • Püsikulud
 • Mastaabisääst - tootmisjõu spetsialiseerumine, omahinna alandamine
 • Kahaneva tootlikkuse (toogi) seadus – kui püsivatele tootmisressurssidele lisada üha rohkem muutuvaid tootmisressursse, hakkab teatud määrast tootlikkus vähenema
k simus4
Küsimus
 • Kui toodangu hulk suureneb, siis …?
 • Vähenevad üldkulud tooteühiku kohta
 • Mida peaks tegema kui tootlus on madal?
 • Uurima töötajate tööharjumusi
turundus
Turundus
 • Turundusplaan
 • Sidusrühmad – huvigrupid
 • Klientide segmentimine
 • Konkurentide tundmine
 • Turu-uuringud – mida, kus ja millal kliendid tahavad
neli turundusmeedet
Neli turundusmeedet

Toode (Produkt), Hind (Price), Müügikoht (Place), Turundussuhtlus (Promotion)

t j ud
Tööjõud
 • Tööjõu nõudlus
 • Tööjõu pakkumine
 • Tööjõud – tööealine rahvastik vanuses 15 – 74 eluaastat
t tasu
Töötasu
 • Palgapoliitika sõltub ettevõtte tegevusalast ja tegutsemise asukohast (kultuur, tavad jm)
 • Põhipalk – lepingujärgne palk (palgaaste)
 • Ajapalk, tükipalk
 • Tulemuspalk – tulemuste põhjal
 • Preemiad – müügipreemia või ühekordne
 • Soodustused
 • Töökeskkond
 • Karjäär - ametiastmete rohkus
tulude jaotus hiskonnas lorenz i k vera
Tulude jaotus ühiskonnas – Lorenz`i kõvera …
 • … abil on võimalik „mõõta“ õiglust ühiskonnas
 • Reaalset tulude jaotust (nõgus joon) kirjeldavat joont võrreldakse teoreetilise, 100% õiglase, ühiskonna tulude jaotusega (diagonaal)
 • 100% ebaõiglases

ühiskonnas oleks tulud

jaotunud ainult rikastele,

seega kõveraks oleksid

kasti alumine ja parem külg

juhtimine
Juhtimine
 • Juhtimine – planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine
 • Missioon – eksistentsi põhjendus
 • Visioon – eesmärgi sõnastus
turustruktuur
Turustruktuur
 • Täiskonkurents
 • Monopolistlik konkurents
 • Oligopol
 • Monopol
 • Monopson – ühe ostjaga turg
ettev tete hinemine
Ettevõtete ühinemine
 • Vertikaalne liitumine - kahe või enama sama majandusharu erinevates tootmisetappides tegutsevate ettevõtete ühinemine
 • Horisontaalne liitumine - samal alal tegutsevate ettevõtete ühinemine
 • Konglomeraatliitumine - ehk segakontsern on suur ettevõte, mille erinevad üksused ei oma väga tugevat sisulist seost

Näide: General Electric (NYSE:GE) - ettevõte omab oma finantsüksust, oma televõrku (NBC Universal), omalennundusettevõtet

valitsus ja riigieelarve
Valitsus ja riigieelarve
 • Majandustegevuse ja eraomandi kaitse
 • Vaba konkurentsi kaitse
 • Välismõjude reguleerimine
 • Ühishüviste pakkumine
 • Tulude ümberjaotamine

Keskkonnaameti nõudmine: leida nõuetele vastav tehnoloogia soojuselektrijaama kateldest väljuvate heitgaaside puhastamiseks

valitsuse roll majanduses
Valitsuse roll majanduses
 • Üldvalitsus – riigi kõik valitsemisüksused
 • Keskvalitsus – riigikogu, ministeeriumid, maakondade juhtimisstruktuurid
 • Omavalitsus – linna- ja vallavalitsused, nende juures tegutsevad sihtasutused
riigieelarve
Riigieelarve
 • Tulud – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, aktsiisid, raskeveokimaks, hasartmängumaks, tollimaks, tulud müügilt ja varadelt
 • Kulud – põhiseaduslikud asutused, Riigikantselei, Vabariigi Valitsus, ministeeriumide valitsemisalad
maksud
Maksud
 • Mingi tootmisala kaitseks – tollid
 • Tegevuse pärssimiseks – kahjulikud tegevused
 • Tegevusesoodustamiseks – maksusoodustused
 • Majandusliku tegevuse reguleerimine – maksude tõstmine või langetamine
maksus steemid
Maksusüsteemid
 • Proportsionaalne
 • Progressiivne
 • Regressiivne
k simus5
Küsimus
 • Eestis kehtiv tulumaks on …?
 • Proportsionaalne
 • Milline maks on sisuliselt regressiivne?
 • Käibemaks
maksude maksete
Maksude, maksete %
 • Tulumaksu kinnipidamise määr on 21%
 • Sotsiaalmaksu määr on 33%
 • Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 290 eurot, st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 95,7 eurot kuus 
 • Töötuskindlustusmakse määrad on töötajale 2%, tööandjale 1% 
 • Kogumispensioni makse määr on 2%
 • Käibemaks 20%
k simus6
Küsimus
 • Millisel põhjusel võiks riigi valitsus alandada makse?
 • Et elavdada majandust
 • Kehtiv tulumaksuvaba miinimum?
 • 144 eurot kuus
 • Miinimumpalk?
 • Töötasu alammäär tunnis 1,90, täistööajaga töötamise korral on 320 eurot kuus
erinevad maksuliigid
Erinevad maksuliigid
 • Riiklikud maksud – tulumaks, sotsiaalmaks, käibemaks, maamaks, aktsiisid, raskeveokimaks, hasartmängumaks, tollimaks
 • Kohalikud maksud – müügimaks, reklaamimaks, paadimaks, teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks
raha ja rahapoliitika
Raha ja rahapoliitika
 • Raha – vahetus- ja maksevahend, arvestusühik, väärtuse säilitaja
 • Raha omadused – stabiilsus, äratuntavus, kulumiskindlus, kaasaskantavus, ühtsus, jagatavus
eesti panga p hi lesanded
Eesti Panga põhiülesanded
 • Osalemine rahapoliitika kujundamises euroalal
 • Eesti välisreservide säilitamine ja suurendamine
 • Arveldus- ja maksesüsteemide tõrgeteta toimimine
 • Pangatähtede emiteerimine koostöös EKP-ga
 • Valitsuse nõustamine, rahvusvaheline koostöö
 • Euroopa Keskpanga abistamine statistika kogumisel
k simus7
Küsimus
 • Mis Eesti Pangal ei ole lubatud?
 • Krediteerida valitsust
pangandus
Pangandus
 • Kommertspangad
 • Investeerimispangad – ei hoiusta, laenab krediidiasutustelt ja edastab klientidele
 • Hüpoteekpangad ja hoiupangad – hoiustavad, aga ei anna laenu
 • Faktooringufirmad – ostab debitoorse võlgnevuse
 • Liisingufirmad, väärtpaberite vahendajad, hoiu-laenuühistud
slide81
Pank – finantsasutus, mis vahendab, hoiustab ja laenab klientide(le) raha

Rahaagregaadid:

 • M0 = rahabaas (sularaha)
 • M1 = M0 + nõudmiseni hoiused
 • M2 = M1 + tähtajalised-, säästu jm hoiused
k simus8
Küsimus
 • Riigi rahamass suureneb, kui kommertspangad - suurendavad väljaantavaid laenusummasid
 • Pangad “loovad” laenamise ja investeerimise kaudu raha juurde – seetõttu on hoiustel oleva raha hulk alati suurem kui rahabaas
 • Rahapakkumine (kõvera kuju) sõltub rahavõimendist – st mitu korda esialgne baassumma suureneb
intressim r1
Intressimäär
 • Deebetkaardid
 • Kreeditkaardid
 • Määratud tagasimaksega kaardid
k simus9
Küsimus
 • Valem laenu aasta intressi kindlaksmääramiseks?
 • I = laen x intressi protsent/100 x kuud/12
raha v rtus
Raha väärtus
 • Ostujõud – mingi rahasumma eest ostmisel saadav hüviste hulk
 • Tarbijahinnaindeks (THI) – ostukorvi hinna muutumine mingil perioodil
 • Inflatsioon – hinnataseme üldine tõus
 • Nõudlusinflatsioon – hinnad tõusevad, sest üldine nõudlus on pakkumisest suurem
 • Kuluinflatsioon – tootmiskulude kasvust
 • Deflatsioon – hinnataseme langemine
k simus10
Küsimus
 • Millise majandusnäitajaga saab kõige täpsemalt mõõta inflatsiooni?
 • THI
 • Mis toimub inflatsiooniperioodil?
 • Väheneb raha ostujõud
majanduse areng
Majanduse areng
 • SKT – mingil perioodil riigis toodetud kaupade ja teenuste maksumus (koguväärtus)
 • Arvesse ei lähe turule mittejõudnud toodang, ka tarvitatud kaup
 • Kvaliteeti ei arvesta
 • SKT ühe elaniku kohta
 • Reaalne SKT – vaadeldakse muutust baasaasta hindades
kaubavahetus
Kaubavahetus
 • Eksport
 • Import
 • Puhaseksport – ekspordi ja impordi vahe
t turg
Tööturg
 • Töötu – tööta isik, kes otsib aktiivselt tööd
 • Töötuse ehk tööpuuduse määr – aktiivselt tööd otsivate osakaal tööjõus (15 a alates)

Töötuse liigid:

 • Siirdetööpuudus – ajutine, möödapääsmatu (elukoha vahetus, alustav noor, hooaeg)
 • Struktuurne – tehnoloogilised muudatused
 • Tsükliline – majandustsüklitest sõltuv
k simus11
Küsimus
 • Millest sõltub tavaliselt kõige enam see, kui palju keegi teenib?
 • Nõudlusest
majandusts klid
Majandustsüklid
 • Õitseng ehk buum
 • Majanduslangus
 • Majanduskriis ehk surutis
 • Majandustegevuse taastumine ehk tõus
riigi sekkumine
Riigi sekkumine
 • Fiskaal- ehk eelarvepoliitika – valitsuse sihipärane sekkumine majandusliku aktiivsuse mõjutamisel eelarvekulutuste ja maksude kaudu
 • Rahapoliitika – keskpanga tegevus, mis mõjutab raha hulka ja intressimäärasid, et kontrollida inflatsiooni ja soodustada sellega majanduskasvu
 • Diskontomäär – keskpangast antav laenude intressimäär
slide94
Avalikud hüvised – hüvised, mida pakub riik (haridus, tänavavalgustus jne)
 • Erahüvised – ettevõtete poolt pakutavad hüvised, eesmärgiks on teenida kasumit - riik korjab neilt makse, selleks et pakkuda avalikke hüviseid
 • Riik ei reguleeri üksnes avalike hüviste jaotust, vaid ka erahüviste jaotust, kuna maksude või subsiidiumide abil on võimalik ettevõtete tegevust reguleerida
rahvusvaheline majandus
Rahvusvaheline majandus
 • Spetsialiseerumine
 • Absoluutne eelis – võime toota vähemate ressurssidega
 • Suhteline eelis – alternatiivkulud on mingi hüvise tootmisel teistest väiksemad
 • Väliskaubanduspiirangud:
 • Tollimaks – riigipiiri ületamisel võetav maks
 • Kvoodid – kaubakoguste piirangud
 • Dumping – müük välismaal alla omahinna
majanduskoost
Majanduskoostöö
 • Vabakaubanduspiirkond – NAFTA, EFTA – omavaheliste kaubanduspiirangute kõrvaldamine
 • Tolliliit – koos rakendatakse piiranguid mitteliitunute hüviste suhtes
 • Euroopa rahaliit – Maastrichti lepinguga 1999.a. võeti kasutusele euro
 • Vahetuskurss – ühe valuuta hind teise suhtes
maksebilanss
Maksebilanss
 • Maksebilanss – kaupade, teenuste ja raha liikumine kodu- ja välismaa vahel
 • Väliskaubandusbilanss – maksebilansi jooksevkonto osa, mis kajastab importi ja eksporti
 • Jooksevkonto – ekspordi ja impordi statistika, välisarvelduste käive (Eesti ettevõte teises riigis, +)
 • Kapitali- ja finantskonto – sisaldab üle riigipiiride sooritatavate kapitali- ja finantsinvesteeringute voogu
v lisv lg
Välisvõlg
 • Riigi võimet võtta laenu rahvusvaheliselt ning laenu võtmise tingimused määrab ära nii poliitilistel kui ka majanduslikel teguritel põhinev krediidireiting
 • Olulist rolli mängib poliitiline stabiilsus ning sellised majanduslikud näitajad nagu:
 • Intressimaksete suhe eksporti
 • Ekspordi ja sisemaise koguprodukti suhe
 • Välisvõla (D) ja sisemaise kogutoodangu (Y) suhe
ajalugu
Ajalugu
 • Merkantilistid (18. saj ja enne seda) – Valitsus peab sekkuma majandusse! Väliskaubandusele kaasa aitamine kaitsetollidega, ekspordi suurendamine.
 • Klassikud (19. saj) – Riigi rolli tuleks piirata!
 • Marksistid (19. saj) – Riigi roll on oluline! Karl Marx väitis, et ajaloo käigu määravad majandusjõud, lisaväärtust, kapitalismi kokkuvarisemine
slide100
Neoklassikud (20. saj algus) – Vabaturumajandus! (A. Smith). Suur Depressioon (1929-1933). "Mustal teisipäeval" kukkus New Yorki Aktsiabörs 11.7% ning seda krahhi 29. oktoober 1929. aastal peetakse Suure depressiooni alguseks. Majanduskriis levis USA´st ka paljudesse teistesse riikidesse.
 • Keinsism (20. saj) Keynes\'i teooria – Riigi aktiivne sekkumine on oluline! Kogunõudlust tuleb mõjutada eelarvepoliitikaga.
 • Monetaristid (20. saj lõpp) – Riigi roll on oluline eelkõige rahu ja korra tagamisel.
leilmastumine
Üleilmastumine
 • Üleilmastumine ehk globaliseerumine – järjest enam muututakse vastastikku sõltuvaks

Ebavõrdsuse põhjused

 • Geograafia – kliima
 • Kultuur – traditsioonid v tehnoloogiline areng
 • Majandusinstitutsioonid – võimulolijate valikud
 • Sõltuvusteooria – ajalooliselt ekspluateeritud riigid, halastamatu kurnamine
tulevikuv ljavaated
Tulevikuväljavaated
 • Teadmised ja internetikaubandus
 • Biotehnoloogia
 • Nanotehnoloogia
 • Loomemajandus
kasutatud materjalid
Kasutatud materjalid
 • Majandusõpik gümnaasiumile. Ermecol OÜ, Tallinn 2011
 • http://valitsus.ee/et/valitsus/
 • http://www.e-uni.ee/e-kursused/eucip/juhtimine/132_turundusmeetmed.html
 • http://www.tarkinvestor.ee
 • http://google.com - pildid
ad