Aerob utholdenhet er kroppens evne til arbeide med relativ h y intensitet over lang tid
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

utholdenhetstrening. Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid. Harald Munkvold Høsten 2006. Hva er utholdenhet. Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

Download Presentation

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


utholdenhetstrening

Aerob utholdenhet er kroppens evne til å arbeide med relativ høy intensitet over lang tid.

Harald Munkvold

Høsten 2006


Hva er utholdenhet

 • Utholdenhet defineres som organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

  • Evnen til å motstå tretthet i forbindelse med FA o.a

 • Utholdenhetstrening blir da evnen til å forbedre eller vedlikeholde organismens evne til å arbeide med relativt høy intensitet over lengre tid

 • Utholdenheten kan være viktig både for prestasjonen i en idrett og for mestring av dagligdagse aktiviteter


Mål med utholdenhetstreningen

 • Økt utholdenhet/kondisjonen

  • Redusere tid til tretthet – økt prestasjon

 • Generelt tåle en stor treningsmengde

 • Vedlikeholde eller bedre helsen

  • Forebygge sykdom

  • Redusere sykdomsaktivitet

 • Ruste kroppen til å takle hverdagslige fysiske utfordringer

 • Forebygge skader, opptrening

 • Sosialt, holde kontakt med venner

 • Andre? (dans på kroa)


Virkninger av utholdenhetstrening:

 • Maks O2-opptak øker

 • Utnyttingsgraden øker

 • Anaerob terskel øker

 • Slagvolumet på hjertet blir større

 • Hjertets slagkraft øker

 • Hjertets hvilepuls går ned

 • Ventilasjonen blir mer effektiv

 • Trivselen øker

 • Større overskudd

 • Holde vekta

 • Motivasjonen blir bedre

 • Viljen blir sterkere


Aerob utholdenhet

Anaerob utholdenhet

Aerob og anaerob utholdenhet

Ut fra den måten kroppen skaffer seg energi til det arbeidet som skal utføres snakker man om


Aerob utholdenhet

 • Organismens evne til å arbeide med høy intensitet over lengre tid ved hjelp av aerobe energiprosesser i musklene

 • ”pay as you go”

  • Ingen opphopning (akkumulering) av laktat

 • Treningen har som mål å bedre det aerobe energisystemet

  • Lav og moderat intensitet

  • Spesielt viktig under arbeid som varer mer enn 1 min


Anaerob utholdenhet

 • Organismens evne til å arbeide med høy eller svært høy intensitet i forholdsvis kort tid ved hjelp av anaerobe energiprosesser i musklene

 • Rask dannelse av ATP (gjennom glykolysen, dannelse av pyruvat og laktat)

 • Har som mål å bedre det anaerobe energisystemet

  • Høy intensitet

  • Spesielt viktig under arbeid som varer under 1 min


Treningsprinsipper

 • Overbelastning

  • Kreves for å få en treningsrespons. Kroppen vil være mer effektiv neste gang den utsettes for samme utfordring

   • Man kan overbelaste et system ved lav intensitet også

   • Frekvens, intensitet, varighet

   • Gjelder for alle grupper


Treningsprinsipper forts.

 • Variasjon

 • Periodisering

 • Kontinuitet

 • Spesifisitet

 • Mengde


Treningsmetoder.

 • To former for utholdenhetstrening:

 • Kontinuerlig arbeid – Langkjøring, hurtig langkjøring

 • Intervallarbeid – naturlig intervall, fartslek, lang intervall, pyramideintervall og kort intervall


Kontinuerlig arbeid

 • Langkjøring:

 • Gjennomføres med lav, svært lav og moderat intensitet

 • Pratetempo

 • Sone 1 (av fem)

 • Jevn intensitet gjennom hele treningen

 • 20 minutter til flere timer

 • Utøveren bør drikke mye undervegs


Hurtig langkjøring:

 • Trening med høy intensitet

 • Treningen må oppleves som anstrengende

 • Sone 3/4 (av fem)

 • Treningen bør foregå i flatt terreng

 • 10 minutter – 1 time


Intervallarbeid

 • Naturlig intervalltrening:

 • Moderat til høy intensitet

 • Treningen drives i kupert terreng

 • Pulsen er på 160 – 180 slag i minuttet

 • 20 – 90 minutters varighet


Langintervall trening:

Moderat og høy intensitet

 • Pulsen sone ¾ (av fem)

 • Systematisk veksling mellom arbeid og hvile

 • Arbeidsperiodene er på 2-15 minutter

 • Pausen er halvparten av treningsperiodene

  20 - 60 minutters varighet

 • 2-10 arbeidsperioder

 • Løping, ski, sykling, roing og svømming egner seg godt til denne arbeidsformen


Kortintervalltrening:

Veksling mellom arbeids og hvileperioder

 • Arbeidsperioder : 10-60 sekunder

 • Hvile: 5-20 sekunder

 • 5-40 drag

 • Høy intensitet

 • 170-200 slag i minuttet (sone 5 / 5)

 • Denne treningsformen kan utføres som hinderløype i sal og sirkeltrening


Pyramideintervall:

Variant av langintervalltrening


 • Forslag til hvordan man kan gjøre intervalltreningen mer motiverende/morsom?


Restitusjonsfasen

 • Økt hvilestoffmetabolisme

 • Inntak av vann og næringsstoffer

  • Karbohydrater, proteiner, fett

 • Gjenoppbygging/ombygging av muskelcellen

  • Reparere skaden

  • Adaptasjon


Restitusjonsfasen forts.

 • Sørge for lang nok restitusjonstid

  • Laktat

  • Glykogen

  • muskelfiberskade

 • Ikke tren hardt før konkurranse!!

 • Hvil når du hviler


Detrening

 • Alle adaptasjonene er reversible!

 • Etter 2 uker er det en betydelig endring!

  • Astronauter

 • Tren derfor litt i ferier!


Utrente/inaktive

 • Mål: trene jevnt, øke fysisk form

 • En liten økt risiko for hjertestans under aktivitet

 • Begynn rolig

  • Lav intensitet, flere pauser, 1-2 ganger i uken

  • Gradvis økning av mengde, så intensitet

 • Motiverende øvelser

 • Godt skotøy

 • Tren til faste tider i uken

 • Tren sammen med andre


Overvektige

 • Mål

  • Primært; øke fysisk form

  • Sekundært; gå ned i vekt

   • En kombinasjon er ønskelig

 • En kombinasjon av UT og energirestriksjoner anbefales

  • Lempe på energirestriksjoner etter hvert

 • En økning av dagligdagse aktiviteter anbefales

  • Gå/sykle til jobb, trapper o.a

 • Gradvis tilvenning

  • Uvant UT kan føre til ulike skader

 • Flatt terreng, unngå bratte nedoverbakker


Overvektige forts.

 • Store muskelgrupper

  • Svømming, løping, ski, motiverende aktiviteter

 • Maks 3 ganger per uke av minst 20min

  • Tid til restitusjon (48t)

 • Moderat intensitet 60-70% av maks. oksygenopptak

  • Intensiteten kan økes etter hvert

  • Sørg for god oppvarming

 • Evt. lav intensitet av 1 time, kan deles opp

 • Treningspartner

 • Faste dager


Treningsplanlegging

 • En bør unngå å lage felles program til gruppen

  • Folk reagerer forskjellig på treningen

 • Lek og moro

  • Inkluder alle, god aktivitet, kreative øvelser

 • Spesifisitet - variasjon

 • Intensitet

 • Pauser

 • Lær dere de viktigste fysiologiske tilpasningene


Treningsmengde.

 • Treningsmengde – treningsintensitet * treningstid;

 • Regelmessig trening og gradvis økning av treningsmengde over tid er nødvendig for fremgang

 • Yteevnen øker med treningsbelastningen

 • Først øker man tidsmengden , så øker man intensiteten

 • Folk i 20-35årsalderen tåler mye utholdenhetstrening


Oppsummering utholdenhet

 • Viktig med god utholdenhet

 • To ulike energisystemer

 • Kontinuerlig- og intervallarbeid

 • Treningsformen setter store krav til kroppen

 • Fysiologiske adaptasjoner til treningen

 • Forebyggende effekt på flere sykdommer

 • Testing av hjertefrekvens, VO2maks, prestasjon


 • Login