U enie
Download
1 / 22

Učenie - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Učenie. Maruniaková Eva III.A 2012/2013. Charakteristika. Učenie všetky behaviorálne a mentálne zmeny. Životné skúsenosti ovplyvňovanie ľudského citového prežívania. Funkčná pamäť schopnosť zaznamenávať a uchovávať nové poznatky (pacienti trpiaci amnéziou).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Učenie' - summer-kerr


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
U enie

Učenie

Maruniaková Eva

III.A

2012/2013


Charakteristika
Charakteristika

Učenie všetky behaviorálne a mentálne zmeny

Životné skúsenosti ovplyvňovanie ľudského citového prežívania

Funkčná pamäť schopnosť zaznamenávať a uchovávať nové poznatky (pacienti trpiaci amnéziou)


1 geneticky naprogramovan typy u enia
1.Geneticky naprogramované typy učenia

 • Habituácia

 • Senzibilizácia

 • Imprintácia

 • Exploračné chovanie


Habitu cia privykanie
Habituácia(privykanie)


Imprint cia vtla enie
Imprintácia (vtlačenie)

KonradLorenz


Amala a kamala
Amala a Kamala

 • Amala -18 mesiacov

 • Kamala- 8 rokov

 • misionár JosephSing

 • Arnold Geby


2 klasick podmie ovanie
2. Klasické podmieňovanie

 • I.P.Pavlov prišiel nato, že psy reagujú produkciou slín už na kroky na chodbe, alebo zvuk otvorenia dverí


Procesy sprev dzaj ce klasick podmie ovanie
Procesy sprevádzajúce klasické podmieňovanie

 • Generalizácia

 • Diskriminácia

 • Vyhasínanie a spontánne obnovovanie podmienených reflexov

Klasick podmie ovanie z evolu n ho h adiska
Klasické podmieňovanie z evolučného hľadiska závislostí

Klaustrofóbia

Agorafóbia

Myzofóbia

Zoofóbia

Arachnofóbia


3 operantn in trument lne podmie ovanie
3.Operantné závislostí(inštrumentálne) podmieňovanie


Procesy ktor operantn u enie sprev dzaj
Procesy, ktoré závislostíoperantné učenie sprevádzajú

 • Generalizácia 

 • Diskriminácia

 • Vyhasínanie a spontánne obnovovanie

 • Vyhasínanie a spontánne obnovovanie


Skinnerove v skumy operantn ho podmie ovania
Skinnerove závislostí výskumy operantnéhopodmieňovania

 • Posilnenie (spevnenie)

 • 4 typy kladného poslňovania , ktoré pôsobia na správanie:

 • Trest

 • 2 typy trestu:

Posliňovanie v stálom pomere k počtu reakcii

Posilňovanie v nepravidelnom (náhodnom) pomere k počtu reakcii

Podľa premenlivého časového intervalu

Zmiernenie alebo zastavenie pôsobenia príjemných podnetov

Pôsobenie nepríjemného podnetu

Rozvrhnutie posilnenia podľa stáleho časového intervalu


Ne iaduce inky trestu
Nežiaduce účinky trestu závislostí

 • Bolestivé tresty- hnev a nepriateľstvo voči trestajúcemu

 • Strach z autority

 • Inhibičný efekt – úplné potlačenie určitého druhu správania

 • Mocenské pohnútky – odmena pre trestajúceho

 • Kladné spevnenie – revolta voči autorite

 • Nekonštruktívny model- riešenia problémov (klin klinom)


Podmie ovanie niku a vyh bav ho chovania
Podmieňovanie úniku a vyhýbavého chovania závislostí

 • Podmieňovanie úniku

 • Podmieňovanie vyhýbavého chovania


Nau en bezmocnos
Naučená bezmocnosť závislostí

 • Je to pasívne, rezignované chovanie, ktoré je dôsledkom presvedčenia, že neexistuje spôsob úniku pred nepríjemnými podnetmi.


Te rie soci lneho u enia
Teórie sociálneho učenia závislostí

Internalizačný proces


Bibliografick daje
Bibliografické údaje závislostí

 • PLHÁKOVÁ,Alena. 2004. Učebnica obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 978-80-200-1499-3.

 • http://www.oskole.sk/?id_cat=113&clanok=1491

 • http://tajomstva.org/spolocnost-krajiny-narody/vychovali-ich-zvierata/

 • http://psychology.about.com/od/hindex/g/def_habituation.htm

 • http://referaty.atlas.sk/odborne-humanitne/psychologia/54433/?print=1

 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Operantn%C3%AD_podmi%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť závislostí