NAUČNI SKUP
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

ANALIZA KOMUTACIONIH PRENAPONA NASTALIH PRI UKLJUČENJU JEDNOG ILI VIŠE VODOVA POD OPTEREĆENJEM PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

NAUČNI SKUP CG KO CIGRE Pr žno , 12.-16. 10 .200 9. ANALIZA KOMUTACIONIH PRENAPONA NASTALIH PRI UKLJUČENJU JEDNOG ILI VIŠE VODOVA POD OPTEREĆENJEM. m r Sne ž ana Vujosevi ć mr Saša Mujović Elektrotehni č ki fakultet - Podgorica.

Download Presentation

ANALIZA KOMUTACIONIH PRENAPONA NASTALIH PRI UKLJUČENJU JEDNOG ILI VIŠE VODOVA POD OPTEREĆENJEM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

NAUČNI SKUP

CG KO CIGRE

Pržno, 12.-16.10.2009.

ANALIZA KOMUTACIONIH PRENAPONA

NASTALIH PRI UKLJUČENJU JEDNOG ILI VIŠE VODOVA POD OPTEREĆENJEM

mr Snežana Vujosević

mr Saša Mujović

Elektrotehnički fakultet-Podgorica


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

  • Izvršena je analiza komutacionih prenapona koji nastaju prilikom uključenja jednog ili više opterećenih vodova

  • Korišćenjem diskretne metode, uradjen je matematički model

  • Urađen je program u MATLAB-u, koji vrši simulaciju procesa uključenja vodova pod opterećenjem

  • Omogućena je grafička prezentacija posmatranih pojava u dužem vremenskom periodu, kao i proračun traženih veličina

·Posmatrani su vodovi različitih naponskih nivoa ( 35 i 110 kV), različitih dužina, kao i raznih vrsta opterećenja

·Analiziran je uticaj pojedinih parametara ( naponski nivo, dužina, vrsta opterećenja, broj vodova) na oblik i veličinu komutacionih prenpona


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

·Prenaponi koji se javljaju u električnim mrežama mogu se klasifikovati u dvije osnovne grupe

- spoljašnje prenapone, nastale usljed atmosferskih pražnjenja

- unutrašnjeprenapone, čiji je uzrok u samoj mreži

·U unutrašnje prenapone, pored ostalih, spadaju i tzv. sklopni prenaponi, koji nastaju pri komutacijama prekidača, bilo u ustaljenom ili u havarijskom režimu.

·Uključenje voda (energetizacija voda) je komutacija koja se u praksi veoma često izvodi, pa je neophodno poznavati i prateće pojave koje pri tom procesu nastaju.

· Pri ovom procesu može, zavisno od uslova uključenja, doći do pojave sklopnih prenapona koji se kreću i do trostruke vrijednosti nominalnog napona.


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

MATEMATIČKI MODEL

T

V

P

G

Z1

l1

Z2

l2

Z3

l3

ZN

lN

Slika 1. Realnašemaposmatranogsistema


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

P

Z1

i

L

R

1

2

l, c, r,g

e(t)

U2

U1

U

lN

ZN

Slika 2. Jednopolna zamjenska šema posmatranog sistema

gdje je:

Slika 2. Jednopolna zamjenska šema posmatranog sistema

e(t) - trenutnavrijednost elektromotornesile; L=Lg + Ltr- ukupna induktivnost generatora i transformatora; l, c, r, g - podužnainduktivnost, kapacitivnost, otpornost i odvodnost voda; R=Rg + Rtr - ukupna omska otpornost generatora i transformatora, Z1-ZN su opterećenja vodova 1-N.


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

REZULTATI PRORAČUNA

Tabela I – Parametri analiziranih vodova


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

Slika 3. Uključenje vodova naponskog nivoa 35 kV, različitih dužina:

l=10 km ( plava), l=20 km ( zelena), l=30 km ( crvena)

Maksimalni prenaponi koji se u ovom procesu javljaju iznose Umax1= 42.25 kV, Umax2= 43.68 kV, Umax3= 43.83 kV, a odgovarajući koeficijenti prenapona Kp1=1.478, Kp2=1.53 i Kp3=1.534

Sa porastom dužine voda raste i maksimalni prenapon koji nastaje pri njegovom uključenju


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

Slika 4. Uključenje vodova naponskog nivoa 35 kV, sa različitim opterećenjem:

R=1 kΩ ( plava), R=6.5 kΩ ( zelena), R=10 kΩ ( crvena)

Maksimalni prenaponi koji se u ovom procesu javljaju iznose Umax1= 27.25 kV, Umax2= 43.68 kV, Umax3= 46.26 kV, a odgovarajući koeficijenti prenapona Kp1=0.954, Kp2=1.53 i Kp3=1.619. Sa porastom vrijednosti opterećenja voda raste maksimalni prenapon koji nastaje pri njegovom uključenju


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

Slika 5. Uključenje vodova naponskog nivoa 110 kV, različitih dužina:

l=100 km ( plava), l=200 km ( zelena), l=300 km ( crvena)

Maksimalni prenaponi iznose Umax1= 124.344 kV, Umax2= 137.629 kV, Umax3= 152.732 kV, a odgovarajući koeficijenti prenapona Kp1=1.384, Kp2=1.532 i Kp3=1.7

Kao i u slučaju 35 kV vodova, da sa porastom dužine voda raste i maksimalni prenapon koji nastaje pri njegovom uključenju.

Kod vodova većih dužina, maksimalni prenapon javlja se u drugoj poluperiodi.


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

Slika 6. Uključenje vodova naponskog nivoa 35 kV, sa različitim brojem vodova koji su priključeni na sabirnice n=1 (zelena), n=2 (crvena), n=3 ( plava)

Maksimalni prenaponi koji se javljaju iznose Umax1= 43.68 kV, Umax2= 34.87 kV, Umax3= 30.54 kV, a odgovarajući koeficijenti prenapona Kp1=1.528, Kp2=1.22 i Kp3=1.07. Može se uočiti da maksimalni prenapon koji nastaje pri uključenju opada sa porastom broja vodova priključenih na sabirnice


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

Slika 7. Uključenje voda naponskog nivoa 35 kV, sa opterećenjem:

R=1 kΩ Xl=11 kΩ

Maksimalni prenapon iznosi Umax= 51.19 kV, uz koeficijent prenapona Kp=1.791

U odnosu na vod istih karakteristika koji ima samo aktivno opterećenje, koeficijent prenapona je veći, a prelazni proces odvija se u dužem vremenskom periodu


Analiza komutacionih prenapona nastalih pri uklju enju jednog ili vi e vodova pod optere enjem

ZAKLJUČAK

- Za pouzdan rad elektroenergetskog sistema, posebno sa aspekta izolacije, veoma je značajna procjena prenapona do kojih može doći pri komutacijama prekidača, i koji, zavisno od karakteristika sistema, mogu dostići veoma visoke vrijednosti

  • Na osnovu sprovedenih analiza i dobijenih rezultata može se zaključiti da je diskretna metoda veoma pogodna za simulaciju komutacionih prenapona

- Program koji je, na osnovu razvijenog matematičkog modela, urađen u MATLAB-u daje mogućnost izračunavanja maksimalnih prenapona koji nastaju pri posmatranom procesu, kao i njegovu grafičku prezentaciju

- Predloženi program je veoma jednostavan za korisnike, a dobijene simulacije daju podatke koji su neophodni za bezbjedan i siguran rad sistema, naročito kod visokonaponskih vodova gdje je veoma teško doći do odgovarajućih eksperimentalnih vrijednosti


  • Login