Srodowisko portalu telemedycyna wielkopolska telekonsultacja w chirurgii urazowej
Download
1 / 25

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej. - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej. Akademia Medyczna w Poznaniu Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Srodowisko Portalu: Telemedycyna Wielkopolska. Telekonsultacja w chirurgii urazowej.

Akademia Medyczna w Poznaniu

Klinika Chirurgii Urazowej, Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej

Zakład Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji


Zadania dla telemedycyny w środowisku Portalu TW

Usprawnienie i uwiarygodnienie obiegu

informacji niezbędnej dla:

 • właściwego diagnozowania i klasyfikacji stanu chorych

 • podjęcia celowych (w przyszłości wystandaryzowanych) działań leczniczych

 • kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i pielęgniarek

 • obserwacji i badań wieloośrodkowych


Spodziewany efekt

Wyjście z izolacji

 • w działaniach diagnostyczno-leczniczych

 • w ocenie wyników leczenia

 • w prowadzeniu dokumentacji medycznej i gromadzeniu danych

 • w analizie przyczyn niepowodzeń

 • w metodach kształcenia i ocenie ich wyników


Telemedycyna we wspomaganiu działań klinicznych

 • zdalne diagnozowanie i podejmowanie decyzji - wieloosobowa konsultacja

 • zdalne sterowanie działaniami w stanach zagrożenia życia

 • zdalne nadzorowanie uzgodnionego toku leczenia

Wsparcie decyzyjne między ośrodkami

DZIAŁANIE W STRUKTURZE SIECI


Ramowa struktura sieci

Regionalne

Ośrodki Referencyjne

Portal telemedyczny

Szpitale „terenowe”


Co nas czeka?

 • przyjęcie jednakowych klasyfikacji obrażeń i kryteriów oceny wyników leczenia

 • problemy psychologiczne z otwarciem się na innych

 • rzetelne podejście do gromadzenia i przekazywania danych do wspólnych baz

 • problemy z prawem autorskim

 • przekonanie zespołów dyżurnych do celowości pracy „przy otwartej kurtynie”

 • problemy z odpowiedzialnością za podejmowane decyzje

 • wydatki na środki techniczne


Telemedycyna Wielkopolska w sieci PIONIER


Telekonsultacja

 • zgłoszenie przypadku do konsultacji poprzez wypełnienie formularza w Portalu,

 • przyjęcie zgłoszenia konsultacji,

 • przekazanie zgłoszenia do dyżurującego specjalisty wg zdefiniowanego harmonogramu dyżurów,

 • przekazanie wyniku konsultacji do zgłaszającego


Przypadek dla ośrodka referencyjnego

Zgłoszenie konsultacji

Leczenie na miejscu

Wysłanie do ośrodka referencyjnego

Kontakt bezpośredni

Powiadomienie

zgłaszający

Odpowiedź na konsultację

Przyjęcie konsultacji

Powiadomienie

konsultant

Odczyt zaleceń

zgłaszający


Rozwój usługi „telekonsultacja”

 • Rozszerzenie procesu konsultacji o kolejne cykle uszczegółowiania informacji

 • Integracja z innymi usługami telemedycznymi, np. rejestrem przypadków wzorcowych

 • Stworzenie narzędzi dla instrukcji w formie graficznej


Telemedycyna Wielkopolska inne proponowane usługi

 • Rejestr przypadków wzorcowych, który będzie stanowić multimedialny rejestr przypadków wzorcowych z dziedziny chirurgii urazowej

 • Wieloośrodkowy rejestr przypadków z chirurgii urazowej - wspomaganie nadzoru specjalistycznego

 • Wspomaganie decyzji, które usprawni proces podejmowania decyzji klinicznych

 • Teleedukacja medyczna, która udostępni materiały szkoleniowe z dziedziny chirurgii urazowej


Rejestr przypadków wzorcowych


Rejestr przypadków wzorcowych - zadania

 • Cyfrowa baza danych gromadząca przypadki z zakresu chirurgii urazowej

 • Wiarygodne źródło informacji dla lekarzy

 • Przypadek zawiera opis problemu medycznego, jego klasyfikację wg ustalonego standardu oraz opis przyjętego postępowania w leczeniu

 • Rejestr stanowi bibliotekę cyfrową materiałów, które mogą być wykorzystane dla różnych usług telemedycznych


Przypadek wzorcowy – chirurgia urazowa

 • Kompletny przypadek wzorcowy dla chirurgii urazowej zawiera:

  • ogólne dane pacjenta (gdzie hospitalizowany, wiek, płeć, numer historii choroby, data przyjęcia, data wypisu, dokąd wypisany)

  • badanie podmiotowe (opis zdarzenia, główne dolegliwości, wywiad chorobowy, zażywane leki, uczulenia)

  • badanie przedmiotowe (parametry życiowe, ocena stanu przytomności – skala Glasgow, ocena ciężkości obrażeń – skala AIS, opis obrażeń poszczególnych rejonów ciała)

  • badania obrazowe (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, usg, echokardiografia, zdjęcia cyfrowe, itd.)

  • klasyfikacje odniesionych obrażeń (z podziałem na poszczególne części ciała)

  • opis podjętych działań (zastosowane leczenie, przebieg leczenia, powikłania, wyniki leczenia – w tym dokumentacja obrazowa)


Rejestr przypadków wzorcowych - klasyfikacje obrażeń

 • Jednolity zestaw powszechnie stosowanych klasyfikacji obrażeń narządów i tkanek miękkich oraz złamań dla każdej części ciała (np. klasyfikacje Moore’a czy AO/ASIF)

 • Każde obrażenie jest sklasyfikowane

 • Informacja jest pełna i daje pełen obraz zgromadzonych przypadków – ujednolicenie stosowanych klasyfikacji umożliwi łatwe poruszanie się w bibliotece przypadków w przyszłości


Rejestr przypadków wzorcowych - sposób realizacji

 • Elastyczna baza danych – umożliwiająca zdefiniowanie struktury przypadku (dla różnych obszarów medycyny) oraz funkcjonalności interfejsu użytkownika (przeglądarka, interfejs mobilny i inne)

 • Usługa dostępna dla wielu aplikacji – portali, aplikacji mobilnych, innych usług

 • Intuicyjny interfejs ‘redaktora’ – kolejne kroki, podział ciała na rejony, a rejonów na poszczególne części ciała – od ogółu do szczegółu

 • Efektywne algorytmy wyszukiwania


Rejestr przypadków wzorcowych - zastosowania

 • Rejestr przypadków wzorcowych to biblioteka cyfrowa, która jest

  • źródłem materiałów edukacyjnych dla kształcenia ustawicznego i dla studentów uczelni medycznych

  • źródłem odnośników dla zaleceń przekazywanych w procesie konsultacji

  • źródłem wiedzy i doświadczenia dla lekarzy podczas leczenia szczególnych przypadków

  • bazą dla budowy usług wspomagania decyzji klinicznych

  • zaczątkiem systemu rejestracji leczonych przypadków - raportowanie dla nadzoru specjalistycznego


Telemedycyna Wielkopolska


Sieć PIONIER - Wielkopolska


ad
 • Login