Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke - PowerPoint PPT Presentation

Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet generalsekret r birgitte brekke
Download
1 / 13

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke. OPPLEGG. Frivillighet Norge – hvem er vi? Hva mener vi med ”frivillig organisasjon”? Fakta om frivilligheten i Norge Utviklingstrender. FRIVILLIGHET NORGE.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet generalsekret r birgitte brekke

Hvilken rolle spiller de frivillige organisasjonene i samfunnet? generalsekretær Birgitte Brekke


Opplegg

OPPLEGG

 • Frivillighet Norge – hvem er vi?

 • Hva mener vi med ”frivillig organisasjon”?

 • Fakta om frivilligheten i Norge

 • Utviklingstrender


Frivillighet norge

FRIVILLIGHET NORGE

Interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner

264 medlemmer fra alle deler av frivilligheten

Mål: Mer og bedre frivillighet!


Eksempler p hva vi er opptatt av akkurat n

Eksempler på hva vi er opptatt av akkurat nå:

 • At frivillige organisasjoner belastes med 1 millard kroner i moms

 • Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner

 • Frivillighetsforskning

 • Frivillighetsregisteret

 • Innsamlingsregisteret

 • Stortingsmelding om kultur og sosial inkludering

 • Frivillige organisasjoner som arena for inkludering av innvandrere

 • Forvaltningsreformen: regionenes ansvar for folkehelsearbeidet og samarbeidet med frivillig sektor

 • Ulike lovendringer; vaktholdsloven, pengespilloven, enhetsregisterloven


Kj rt barn har mange navn

Kjært barn har mange navn…

 • Frivilligheten

 • Frivillig sektor

 • Tredje sektor

 • Sivilsamfunnet

 • Ideell sektor


Frivillighet norges politiske definisjon

Frivillighet Norges politiske definisjon

 • Hva er frivillighet

 • ……

 • En frivillig organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. Frivillig virke er virksomhet med ikke-kommersielt formål, som baserer en vesentlig del av sin virksomhet på gaver, kontingenter, innsamlede midler, eller frivillig innsats og tidsbruk. Og sammenslutninger av personer eller virksomheter kan være frivillige lag, foreninger, stiftelser, nettverk eller paraplyorganisasjoner.

 • …….


Frivillig sektors funksjon i samfunnet

Frivillig sektors funksjon i samfunnet

 • Møteplass

 • Arena for læring

 • Demokratiskole

 • Vaktbikkje-funksjon

 • Kanal for påvirkning

 • Identitet og tilhørighet

 • Beredskap

 • Tjenesteproduksjon

 • Liv og røre


Stor oppslutning om frivilligheten i norge

Stor oppslutning om frivilligheten i Norge

 • ”Nordisk organisasjonssyndrom”

 • 10 mill. medlemmer - 84% medlem i minst 1 organisasjon

 • 100 000 lag/foreninger – i snitt 88 medlemmer hver

 • Verdensmester i frivillighet


Hvor er de frivillige aktive

Hvor er de frivillige aktive?

 • Type organisasjonNorgeSverigeDanmarkEngland

 • Kultur og fritid51%51%49%21%

 • Utdanning/forskn.2%2%5%3%

 • Helse3%03%9%

 • Sos.tjenester6%8%8%13%

 • Natur- miljøvern1%2%1%3%

 • Bolig lokalmiljø5%4%6%13%

 • Politiske og intr.org.7%12%5%2%

 • Religion11%- 6%33%

 • Legater og fremme av

 • Frivillighet 0--1%

 • Yrkes/fagforeninger10%16%6%-

 • Annet02%7%2%

 • Kilde: Salamon, Sokolowski and associates ”Global Civil Society: Dimensions of the Non-profit sector, Vol. 2 2004 og Johns Hopkins University ”Global Civil Society At-a- Glance”


Hvor er folk medlemmer

Hvor er folk medlemmer?

 • Type organisasjon

 • Kultur og fritid30%

 • Utdanning/forskn.1%

 • Helse,pleie,redn.8%

 • Sos.tjenester2%

 • Natur- miljøvern1%

 • Borettslag, velfor.15%

 • Politiske og intr.org.10%

 • Religion4%

 • Internasjonale 1%

 • Yrkes/fagforeninger24%

 • Annet4%

 • Kilde: Institutt for samfunnsforskning: Medborgerundersøkelsen 2001


Frivilligheten er konomisk selvstendig

Frivilligheten er økonomisk selvstendig

Norge

EU-snitt

(Kilde: St. meld. nr 39 (2006-2007) Frivillighet for alle)


Verdiskapningen i frivillig sektor

Verdiskapningen i frivillig sektor

 • SSBs satelittregnskap:

 • verdiskapningen i organisasjonene økte med 6,5%

 • 92 mrd (inkl frivillig innsats)

 • 3,6 % av BNP

 • kultur og fritidsorganisasjonene står for 40% av verdiskapningen (øker)

 • 1,6 frivillig årsverk for hvert lønnet årsverk


Noen trender

Noen trender

 • Store ideologiske folkebevegelser stagnerer og går tilbake

 • Lokale organisasjoner vinner terreng

 • Svakere sammenheng mellom medlemskap og frivillig innsats

 • Folk ”shopper” i organisasjonslivet

 • Frivilligheten blir yngre

 • Menn bidrar mer med frivillig innsats enn kvinner

 • Minoritetsbefolkningen deltar sjelden i de tradisjonelle norske organisasjonene

 • 1000 minoritetsorganisasjoner i Norge – har lite kontakt med andre org.

 • Foreldre mer aktive i barns

 • fritidsaktiviteter

 • Økte sosiale forskjeller i frivilligheten

 • - Økt fokus på frivilligheten

Aldersgrupper og deltakelse (i ant. timer):

16-2425-4950-6667-79

1997:46596247

2004:42686145

(Kilde: St.meld. nr. 39 Frivillighet for alle)


 • Login