Soalan kuiz irk
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 32

SOALAN KUIZ IRK PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

SOALAN KUIZ IRK. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Soalan 1 :. A dalah pengertian segi bahasa bagi. Mengunjungi tempat yang mulia. Musafir. Haji. Ziarah. Soalan 2 :.

Download Presentation

SOALAN KUIZ IRK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOALAN KUIZIRK


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30


Soalan1:

Adalahpengertiansegibahasabagi......

Mengunjungitempat yang mulia.

Musafir

Haji

Ziarah


Soalan2:

Syarat-syaratHajiatuada....

2

3

5


Soalan3:

Harta Benda ataubarang-barangdijadikanbarangperniagaan....

ZakatHartaTanaman

ZakatFitrah

ZakatHartaPerniagaan


Soalan4:

Berniat ihram umrahdiBir Ali adalah....

Rukunumrah.

Wajibumrah.

Sunatumrah.


Soalan5:

Tiupan yang kuatdihariKiamat....

Samiyat.

Taufan.

Sangkakala.


Soalan6:

Malaikat yang bertugasmeniupsangkakalaialah....

MalaikatIsrafil.

MalaikatIzrail.

MalaikatJibril.


Soalan7:

Malaikat yang bertugasmencabutnyawaialah....

MalaikatIsrafil.

MalaikatIzrail.

MalaikatJibril.


Soalan8:

SyafaatShughraertinya.....

Syafaatbesar.

Syafaatkecil.

Syafaatpertengahan.


Soalan9:

RukunHajiada......

4.

5.

6.


Soalan10:

RukunUmrahada......

4.

5.

6.


Soalan11:

ZatuIrqinadalahmiqatbagijemaahhaji yang datangdarisebelahnegeri.....

Yaman.

Iraq.

Emeriah Arab Bersatu.


Soalan12:

Yalamlamadalahmiqatbagijemaahhaji yang datangdarisebelahnegeri.....

Yaman.

Iraq.

Emeriah Arab Bersatu.


Soalan13:

Cukup Haul adalah.....

Cukup Kadar Zakat.

CukupNasab.

Cukupmasakiraansetahun


Soalan14:

Muhrimertinya.....

Orang yang haramdinikahi (sepertiadik).

Orang yang berihram

Orang yang mengeluarkanzakat.


Soalan15:

Tahallulertinya.....

Menghalalkan.

Mengharuskan.

Membatalkan.


Soalan16:

Nafarertinya.....

MeninggalkanArafah..

MeninggalkanpantanglarangHaji.

Meninggalkan Mina.


Soalan17:

HariTasyriq.....

Hari 10 Zulhijjah.

Hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

Hari 9 Zulhijjah.


Soalan18:

HariNahar.....

Hari 10 Zulhijjah.

Hari 11, 12 dan 13 Zulhijjah.

Hari 9 Zulhijjah.


Soalan19:

Emas yang dipakaiolehkanak-kanakdanperempuan.....

Wajibdikeluarkanzakat.

TidakWajibdikeluarkanzakat.

Makruhdikeluarkanzakat.


Soalan20:

TawafRukundikenalidengan.....

TawafIfadhah

TawafQudum

TawafWida’.


Soalan21:

Memindahkanbatudari Tanah Haramke Tanah Halal, hukumnyaadalah......

Makruh

Harus

Haram


Soalan22:

Memindahkanbatudari Tanah Halalke Tanah Haram, hukumnyaadalah......

Makruh

Harus

Haram


Soalan23:

Tanaimadalahsalahsatu......

Tempatmengutipbatu

Tempatmelontar

Tempatmiqatumrah


Soalan24:

MiqatMakaniadalah......

SempadanTempat

SempadanMasa

Sempadan Mina


Soalan25:

Dam mencabut 3 helairambutsemasaberihram......

1 cupakberas

1 ekorkambing

1 ekorunta


Soalan26:

Kadar Zakatperniagaan.....

2.5 %

25 %

5 %


Soalan27:

Awalkiraannisabemas........

8.5 gram

85 gram

85 kilogram


Soalan28:

Zakatdisyariatkanpada.....

TahunpertamaHijrah

TahunkeduaHijrah

TahunketigaHijrah


Soalan29:

Berapagolonganasnaf yang berhakmenerimazakat?

6 golongan

7 golongan

8 golongan


Soalan30:

IbnuSabilialah..........

Musafir yang kehabisanbelanja

Orang yang berjihaddijalan Allah

Orang yang berhutang


  • Login